Infracțiune de asalt și baterie în Emiratele Arabe Unite

Cazuri de asanare

Siguranța publică este o prioritate de vârf în Emiratele Arabe Unite, iar sistemul juridic al țării adoptă o poziție strictă împotriva infracțiunilor de agresiune și agresiune. Aceste infracțiuni, de la amenințări cu vătămare până la aplicarea ilegală a forței împotriva altora, sunt acoperite în mod cuprinzător de Codul Penal din Emiratele Arabe Unite. De la simple atacuri fără factori agravanți până la forme mai severe, cum ar fi agresiunea agravată, agresiunea la indecent și crimele sexuale, legea oferă un cadru detaliat care definește aceste infracțiuni și prescrie pedepse. Emiratele Arabe Unite diferențiază încărcările de atac și de baterie în funcție de elemente specifice, cum ar fi amenințarea față de vătămarea reală, gradul de forță utilizat, identitatea victimei și alți factori contextuali. Această postare pe blog analizează nuanțele modului în care aceste crime violente sunt definite, clasificate și urmărite penal, subliniind totodată protecțiile legale disponibile victimelor în cadrul sistemului de justiție din Emiratele Arabe Unite.

Echipați cu acest ghid juridic, cei acuzați de agresiune sau agresiune vor fi mult mai bine pregătiți să ia decizii în cunoștință de cauză și să navigheze în cazurile lor penale. Mizele sunt mari, așa că consultați-vă cu un cunoscător avocatul de apărare penală imediat rămâne cheie.

Cum sunt definite atacul și bateriile în conformitate cu legea EAU?

Conform legislației din Emiratele Arabe Unite, agresiunea și agresiunea sunt infracțiuni penale reglementate de articolele 333-338 din Codul penal federal. Agresiunea se referă la orice act care determină o altă persoană să se teamă de vătămări iminente sau de o încercare de a aplica forța în mod ilegal unei alte persoane. Bateria este aplicarea efectivă ilegală a forței către o altă persoană.

Atacul poate lua mai multe forme, inclusiv amenințări verbale, gesturi care indică intenția de a provoca un rău sau orice comportament care creează o teamă rezonabilă de contact dăunător în victimă. Bateria acoperă lovirea, lovirea, atingerea sau aplicarea forței ilegale, chiar dacă nu provoacă vătămări fizice. Ambele infracțiuni presupun pedepse cu închisoarea și/sau amenzi în funcție de gravitatea infracțiunii.

Este important de reținut că, în conformitate cu principiile Sharia aplicate în instanțele din Emiratele Arabe Unite, definiția agresiunii și agresiunii poate fi interpretată mai larg decât definițiile de drept comun. Gradul de influență a acestora asupra definițiilor de atac și baterie poate varia în funcție de cazul specific.

Tipuri de atacuri și cazuri de baterii în Emiratele Arabe Unite

După verificarea codului penal din Emiratele Arabe Unite și a altor surse legale oficiale, există mai multe tipuri principale de cazuri de agresiune și baterii recunoscute în conformitate cu legislația din Emiratele Arabe Unite:

 1. Asalt simplu și baterie – Aceasta acoperă cazurile fără factori agravanți, cum ar fi folosirea armelor sau cauzarea de vătămări grave. Atacul simplu implică amenințări sau tentative de forță ilegală, în timp ce simpla agresiune este aplicarea efectivă ilegală a forței (articolele 333-334).
 2. Asalt agravat și baterie – Aceste infracțiuni implică agresiune sau agresiune săvârșită cu o armă, împotriva anumitor persoane protejate, cum ar fi funcționarii publici, împotriva mai multor victime, sau care au ca rezultat vătămare corporală (articolele 335-336). Pedepsele sunt mai severe.
 3. Asalt și baterie împotriva membrilor familiei – Legea din Emiratele Arabe Unite oferă protecție sporită și pedepse mai aspre pentru aceste infracțiuni atunci când sunt comise împotriva soțului, rudelor sau membrilor gospodăriei (Articolul 337).
 4. Asalt indecent – Aceasta acoperă orice agresiune de natură necinstă sau indecentă comisă prin cuvinte, acțiuni sau semnale împotriva unei victime (articolul 358).
 5. Asalt sexual și viol – Relații sexuale forțate, sodomie, molestare și alte infracțiuni sexuale (articolele 354-357).

Este esențial să rețineți că Emiratele Arabe Unite aplică anumite principii ale legii Sharia în judecarea acestor cazuri. Factori precum gradul de vătămare, utilizarea armelor și identitatea/circumstanțele victimei influențează puternic acuzațiile și condamnarea.

Care sunt pedepsele pentru agresiune și baterie în Emiratele Arabe Unite?

Pedepsele pentru infracțiunile de agresiune și baterie în Emiratele Arabe Unite sunt următoarele:

Tipul infracțiuniiPedeapsă
Asalt simplu (articolul 333)Închisoare de până la 1 an (posibil mai puțin) și/sau amendă de până la 1,000 AED
Baterie simplă (articolul 334)Închisoare de până la 1 an și/sau amendă de până la 10,000 AED
Atac agravat (articolul 335)Închisoare de la 1 lună la 1 an și/sau amendă de la 1,000 la 10,000 AED (cu latitudinea judecătorului în intervalul)
Baterie agravată (articolul 336)Închisoare de la 3 luni la 3 ani și/sau amendă de la 5,000 la 30,000 AED (cu discreția judecătorului în intervalul)
Agresiunea/bateria împotriva membrilor familiei (articolul 337)Închisoare de până la 10 ani (sau potențial mai aspră în funcție de gravitate) și/sau amendă de până la 100,000 AED
Atac indecent (articolul 358)Închisoare de până la 1 an și/sau amendă de până la 10,000 AED
Agresiunea sexuală (articolele 354-357)Pedeapsa variază în funcție de fapta specifică și de factorii agravanți (potențialul de închisoare variind de la pedepse temporare la viață, sau chiar pedeapsa cu moartea în cazuri extreme)

Cum diferențiază sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite între infracțiunile de agresiune și agresiune?

Sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite face o distincție clară între infracțiunile de agresiune și agresiune prin examinarea elementelor specifice necesare pentru stabilirea fiecărei acuzații conform Codului Penal. Diferențierea acestor două infracțiuni este crucială, deoarece determină acuzațiile aplicabile, gravitatea infracțiunii și pedepsele ulterioare.

Unul dintre factorii de diferențiere primari este dacă a existat doar o amenințare sau o reținere de contact dăunător (asalt) față de aplicarea efectivă a forței ilegale care a rezultat în contact ofensator sau vătămare corporală (baterie). Pentru o acuzație de atac, elementele cheie care trebuie dovedite includ:

 1. Un act intenționat sau amenințare cu forța din partea acuzatului
 2. Crearea unei frici rezonabile sau reținerea unui contact dăunător sau ofensator iminent în mintea victimei
 3. Capacitatea aparentă prezentă a învinuitului de a efectua actul amenințat

Chiar dacă nu a avut loc niciun contact fizic, actul intenționat care a condus la reținerea unui contact dăunător în mintea victimei este un motiv suficient pentru o condamnare pentru agresiune conform legislației din Emiratele Arabe Unite.

În schimb, pentru a dovedi încărcarea bateriei, acuzarea trebuie să stabilească că:

 1. Învinuitul a săvârșit o faptă intenționată
 2. Acest act a presupus o aplicare ilegală a forței asupra victimei
 3. Fapta a dus la un contact fizic ofensator sau vătămare corporală/vătămare a victimei

Spre deosebire de atacul care depinde de o amenințare, bateria necesită dovezi ale unui contact ofensiv dăunător real aplicat victimei prin forță ilegală.

În plus, sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite evaluează factori precum gradul de forță utilizat, gradul de vătămare cauzată, identitatea victimei (funcționar public, membru al familiei etc.), circumstanțele din jurul incidentului și prezența elementelor agravante precum folosirea armelor. . Aceste considerații determină dacă infracțiunile sunt clasificate ca simple agresiune/baterie sau forme agravate care atrag pedepse mai aspre.

Care sunt protecțiile legale pentru victimele infracțiunilor de agresiune și agresiune în Emiratele Arabe Unite?

Sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite oferă o gamă de protecție și mecanisme de sprijin pentru victimele infracțiunilor de agresiune și agresiune. Acestea includ atât măsuri preventive, cât și căi de atac legale și drepturi pentru victime în timpul procesului judiciar. O măsură preventivă cheie este capacitatea de a obține ordine de restricție împotriva potențialilor infractori. Instanțele din Emiratele Arabe Unite pot emite ordine prin care interzice pârâtului să contacteze, să hărțuiască sau să se apropie de victimă și de alte părți protejate. Încălcarea acestor ordine constituie infracțiune.

Pentru victimele violenței domestice care implică agresiune/baterie din partea membrilor familiei, prevederile privind adăpostul și siguranța sunt disponibile în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie. Acest lucru permite ca victimele să fie plasate în centre de consiliere sau case sigure departe de agresorii lor. Odată depuse acuzațiile, victimele au dreptul la reprezentare legală și pot depune declarații de impact asupra victimei care detaliază impactul fizic, emoțional și financiar al infracțiunilor. De asemenea, aceștia pot solicita despăgubiri prin procese civile împotriva infractorilor pentru daune precum cheltuieli medicale, durere/suferință etc. Legea oferă, de asemenea, protecții speciale pentru victime/martori, cum ar fi securitatea, confidențialitatea, sprijinul de consiliere și capacitatea de a depune mărturie de la distanță pentru a evita confruntarea cu infractorii. Copiii și alte victime vulnerabile au adăugat garanții, cum ar fi interogarea prin experți psihologi.

În general, în timp ce sistemul penal din Emiratele Arabe Unite rămâne axat pe asigurarea descurajării prin pedepse severe pentru astfel de infracțiuni, există o recunoaștere din ce în ce mai mare a drepturilor victimei și nevoia de servicii de sprijin.

VI. Apărări împotriva atacului și bateriei

Când se confruntă cu un atac înspăimântător sau cu o baterie acuzațiile, având o experiență avocatul de apărare penală în colțul tău executarea strategiei optime de apărare poate face toată diferența.

Apărările comune împotriva acuzațiilor includ:

A. Autoapărare

Dacă te aperi dintr-o teamă rezonabilă ai putea suferi vătămare corporală iminentă, folosirea adecvată putere poate fi justificat sub EAU. Reacția trebuie să fie proporțională cu pericolul amenințat pentru ca această apărare să reușească. Nici nu poate exista posibilitatea de a te retrage în siguranță sau de a evita cu totul confruntarea.

B. Apărarea altora

Similar cu auto-apărarea, oricine are dreptul de sub EAU a folosi necesar putere a proteja pe altul persoană împotriva unui amenințare imediată de vătămare dacă evadarea nu este o opțiune viabilă. Aceasta include apărarea străinilor de atac.

F. Incapacitate mintală

Bolile mintale severe care inhibă sever înțelegerea sau autocontrolul pot satisface cerințele de apărare cât şi în cazuri de agresiune sau agresiune. Cu toate acestea, incapacitatea mintală legală este complicată și greu de dovedit.

Ce apărare exactă se va aplica depinde în mare măsură de specific împrejurări a fiecărei acuzații. Un local adept avocat apărător va fi capabil să evalueze faptele disponibile și să dezvolte strategia optimă de încercare. Reprezentarea solemnă este cheia.

VIII. Obținerea de ajutor juridic

Confruntarea cu acuzații de agresiune sau baterie amenință cu o perturbare înfricoșătoare și destabilizatoare a vieții prin cazierele judiciare de durată, sarcinile financiare pentru apărarea cazului, veniturile pierdute din închisoare și relațiile personale distruse.

Cu toate acestea, diligent informat apărător familiarizat cu instanțele locale, procurorii, judecătorii și statutele penale pot ghida cu atenție persoanele acuzate prin situația extrem de stresantă, protejând drepturile, salvând libertatea, respingând cererile nefondate și asigurând cele mai favorabile rezultate dintr-un scenariu prost.

Reprezentarea competentă face cu adevărat diferența între convingerile care schimbă profund viața și soluționarea problemelor relativ intacte atunci când este implicat în strânsoarea puternică a sistemului de justiție penală. Avocații locali cu experiență în apărare de calitate înțeleg toate dezavantajele construirii de cazuri câștigătoare care să beneficieze clienții lor. Acea expertiză câștigată cu greu și advocacy înflăcărat îi separă de alternativele slabe.

Nu întârzia. Consultați-vă imediat cu un avocat calificat în apărarea împotriva atacurilor și a bateriei care deservește jurisdicția dumneavoastră dacă vă confruntați cu astfel de acuzații. Ei vor analiza detaliile arestării, vor aduna dovezi suplimentare, vor vorbi cu toate părțile implicate, vor cerceta temeinic statutele relevante și precedentele jurisprudenței, vor negocia cu procurorii, vor pregăti martorii, vor elabora argumente juridice superioare și vor lucra fără încetare pentru apărarea inocenței clienților în sala de judecată prin proces, în cazul în care există acorduri. nu poate fi atins.

Avocații de top au apărat cu succes mii de cazuri de agresiune și agresiune de-a lungul multor ani de activitate, practicând dreptul de apărare penală în instanțele locale. Nicio taxă nu aduce rezultate garantate, dar reprezentarea face diferența beneficiind oamenii din sistem.

Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Despre autor

12 gânduri despre „Infracțiunea de atac și baterie în Emiratele Arabe Unite”

 1. Avatar pentru Bryan

  Am problemă pe cardul meu de credit..nu am plătit mai mult de o lună din cauza unor probleme financiare..acum banca îmi sună din când în când, și prietenilor de familie chiar și colegilor mei de serviciu..înainte de a explica și a răspunde sun, dar nu știu cum tratează persoana, strigă, tratează că sună bine la poliție, hărțuiesc și acum mai devreme primesc mesaje de pe internet ... chiar și familia mea și prietenii pe care îi spun ... domnule. Bryan (soția lui @@@@) îi informează cu amabilitate că este căutat cu dosar penal depus la Dubai pentru verificarea CID rebotată, iar poliția se ocupă în prezent de această persoană să trimită asta către celălalt prieten ... .. iar soția mea nu poate dormi corect, este însărcinată și sunt îngrijorată de mult ... bec. Despre acest mesaj din fb ... toți prietenii și familia mea știu deja și foarte timid să vorbesc despre ce voi face ... vă rog să mă ajutați ...
  aici în Emiratele Arabe Unite pentru această hărțuire ... tnxz și Dumnezeu să te binecuvânteze ...

 2. Avatar pentru Dennis

  Bună,

  Aș dori să caut consiliere juridică cu privire la un caz pe care îl voi depune la curtea din Sharjah. Cazul meu sa întâmplat cu Al Nahda, șarjah în legătură cu un atac de la un șofer de taxi din Sharjah. Este doar un argument obișnuit care a dus la luptă și am fost tras și șoferul mi-a structurat de mai multe ori în față, până când sprâncenele mi s-au rănit și au sângerat în timpul acestui atac, purtam ochelarii și am fost îndepărtat în timpul loviturii pe care a aruncat-o pe mine. De asemenea, instanța a lovit-o pe soția mea în timp ce încearcă să liniștească conducătorul auto între noi. Raportul medical și de poliție a fost făcut în Sharjah. Aș dori să caut procedurile de depunere a acestui caz și legalitatea în acest sens.

  Speranța pentru răspunsul dvs. prompt,

  Multumiri si urari de bine,
  Dennis

 3. Avatar pentru jin

  Bună,

  Aș dori să întreb dacă compania mea poate să-mi depună dosarul de evadare pentru că nu am ieșit. Am depasit pentru 3months deja pentru că am un dosar de poliție pentru a verifica refuzul. Pașaportul meu este cu compania mea.

 4. Avatar pentru laarni

  Am coleg de 1 în companie și nu-și face bine treaba. de fapt avem câteva probleme personale, dar ea amestecă problemele personale cu problemele de muncă. Acum mă acuză că am luat personal operele și că fac probleme pentru ea, ceea ce nu este adevărat. Mi-a spus că știe că o pot elibera din companie, dar se va asigura că mi se va întâmpla ceva rău și că voi regreta că am pus-o aici în compania noastră. În acest caz, pot să merg la poliție și să le spun despre asta. Nu am dovezi scrise deoarece mi sa spus direct pe fata mea. Vreau să mă asigur că voi fi în siguranță oriunde în birou sau în afara acestuia.

 5. Avatar pentru Tarek

  Hi
  Vreau să întreb despre efectuarea unui proces împotriva unei bănci.
  Am întârziat plățile mele bancare din cauza unei întârzieri în plata bonusului de la compania mea - am explicat că voi efectua plata în așteptare a cardului la bancă în cursul săptămânii, dar continuă să sune. Mai mulți angajați de mai multe ori în fiecare zi. Am încetat să mai răspund la apeluri și unul dintre angajați îmi trimite un text spunând „plătiți altfel datele dvs. vor fi împărtășite cu Biroul Etihad pentru listarea neagră”
  Sună ca o amenințare și nu o iau prea bine.
  Care este procesul legat de amenințările scrise?
  mulțumesc

 6. Avatar pentru Doha

  Vecina mea mă hărțuiește continuu, ea a încercat și să mă sufoce o dată. Are o ceartă cu un prieten de-al meu pe un site de socializare. Am răspuns la o postare a unui prieten, nu era vorba despre ea, nici măcar numele ei nu a fost menționat. și nu a fost nimic grav. Dar vecina mea vine la ușa mea și folosește în mod constant un limbaj abuziv și ceilalți vecini ai mei au văzut-o făcând asta. Vă rog să mă ghidați ce ar trebui să fac și în ce lege se încadrează?

 7. Avatar pentru pinto

  Managerul meu a amenințat că mă va bate cu fața în fața altor 20 de angajați dacă nu trimit două dosare a doua zi. Mi-a spus o vorbă proastă că nu beau alcool la una dintre petrecerile din birou. De asemenea, i-a spus unui alt angajator să mă lovească atunci când am dat un răspuns greșit în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Mi-a spus să depun dosarele joi. Mi-e frică să merg la birou. Sunt în stare de probă acum. Nu știu ce să fac după ce am cheltuit atât de mult pe viză și cheltuieli de călătorie. Nu am bani să dau companiei dacă sunt reziliat.

 8. Avatar pentru choi

  Sunt într-un apartament comun. Colegul de apartament îi invită pe prieteni în apartamentul nostru să bea, să cânte și sunt foarte zgomotoși. Dacă voi suna la poliție în timp ce organizează o petrecere, mă îngrijorează alți colegi de apartament, deoarece am citit că, din moment ce împărtășirea apartamentului este ilegală, toți oamenii din apartament vor fi arestați. este adevarat? Am vorbit deja cu această persoană, dar această persoană a venit la mine după 4 zile strigând și arătând cu degetul în față.

 9. Avatar pentru Gerty Gift

  Prietenul meu a trebuit să facă o lucrare de cercetare despre asalt și mă întrebam despre elementele de bază ale tuturor. Vă apreciez că ați menționat că atacul nu trebuie să fie fizic. Acest lucru este ceva de care nu mi-am dat seama înainte și mi-a dat multe de gândit.

 10. Avatar pentru legalbridge-admin
  legalbridge-admin

  S-ar putea să primească o amendă și poliția ar putea să-i ceară să vă plătească facturile medicale, cel mai bine este să ne vizitați pentru a înțelege mai multe.

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Derulaţi în sus