Procesul de recurs penal în Emiratele Arabe Unite

interesant o condamnare sau o sentință penală este un proces juridic complex care implică termene stricte și proceduri specifice. Acest ghid oferă o prezentare generală a recursurilor penale, de la motivele tipice de recurs la pașii implicați până la factorii cheie care influențează rate de succes. Cu o înțelegere mai profundă a complexitatea sistemului de apel, inculpații pot face decizii informate atunci când își cântăresc opțiunile legale.

Ce este un recurs penal?

Apelul penal este o procedură judiciară care permite inculpați condamnați pentru o infracțiune pentru a-și contesta condamnarea și/sau sentința. Un recurs este nu o rejudecare- curtea de apel nu aude noi dovezi sau reexamina martorii. Mai degrabă, curtea de apel revizuiește procedura în instanța de fond pentru a determina dacă există erori juridice s-a produs care a încălcat drepturile constituționale ale inculpatului sau a compromis corectitudinea verdictului.

Diferențele cheie între proces și apel:
 • Proces: Se concentrează pe determinarea faptelor și a dovezilor pentru a ajunge la un verdict privind vinovăția și/sau sentința. Martorii depun mărturie și sunt prezentate probe fizice.
 • Apel: Se concentrează pe identificarea și evaluarea erorilor legale și procedurale. În cea mai mare parte, tratate prin documente juridice scrise, mai degrabă decât prin mărturia martorilor.
 • Proces: Redat în fața unui judecător și/sau a unui juriu. Juriul stabilește faptele, iar judecătorul stabilește sentința.
 • Apel: prezentată în fața unui complet format în general trei judecători de la curțile de apel care revizuiesc dosarul procesului și rezumatele. Fără juriu.

În esență, un recurs penal dă persoane condamnate o cale pentru a avea cazul lor audiat în fața unei instanțe superioare pentru a eventual răsturna sau modifica verdictul și sentința inițiale. Înțelegerea acestei distincții între un recurs și un proces penal complet este esențială.

procesul de recurs penal

Navigarea în procesul de contestație implică mai mulți pași, fiecare fiind legat de reguli procedurale rigide și de termene stricte. Având o experiență avocat recurs penal este esential. Procesul de bază include:

1. Depunerea sesizării de recurs

Aceasta trebuie depusă la instanța care s-a ocupat de procesul inițial (instanța de fond). Acest notificare formală activează procesul de contestație și stabilește termene pentru pașii următori. Termenele specifice pentru depunerea acestei notificări variază semnificativ în funcție de stat. Majoritatea variază între 10 la 90 zile după condamnare.

2. Revizuirea cazului

Grefierul întocmește toate dosarele de la Caz penal înainte de a le trimite instanţei de apel. Avocații apelului cercetează apoi aceste documente — inclusiv moțiunile înainte de judecată, transcrierile audierii și ascultarea înregistrărilor audio complete ale procesului — căutând orice probleme apelabile.

3. Redactarea brevetului de apel

Aici avocatul recurentei conturează temeiul juridic al contestației. Acest document complex necesită stăpânirea regulilor de apel și de a identifica modul în care erorile instanței inferioare justifică anularea sau modificarea hotărârii. Rezumatul trebuie să precizeze în mod specific rezultatul dorit al procedurii de recurs.

4. Așteptând Brevetul Opus

După depunerea înscrisului inițial de apel, recurentul trebuie să aștepte ca apelatul (procurorul/intimatul) să depună un scurt contracarându-le argumentele. Acest lucru permite ambelor părți să abordeze pe deplin contextul din jurul erorilor identificate.

5. Întocmirea rezumatului de răspuns

Apelantul primește un ultim argument scris („replic-replich”) răspunzând la punctele ridicate în memoriul apelatului. Aceasta întărește de ce instanța de apel ar trebui să le pronunțe în favoarea.

6. Audierea argumentelor orale

Urmează opțional argumente orale unde fiecare avocat își prezintă punctele cheie în fața unui complet de trei judecători a curții de apel. Judecătorii întrerup adesea cu întrebări dificile. După aceea, judecătorii deliberează în mod privat.

7. Decizia de apel emisă

În cele din urmă, judecătorii își emit decizia de apel, probabil săptămâni sau luni după argumente orale. Instanța poate afirmă convingereainversa toate sau părți din verdict și dispune un nou proces, arest preventiv să resentimenteze sau, în cazuri rare, să respingă complet acuzațiile.

Temeiuri pentru depunerea unui recurs penal

Condamnările și sentințele pot fi doar răsturnat în recurs dacă a apărut o „eroare reversibilă” în tratarea cazului. Există patru categorii principale care oferă astfel de motive de recurs:

1. Încălcări ale drepturilor constituționale

Acuzații de încălcare a drepturilor constituționale ale inculpatului, precum încălcări ale:

 • Amendament la dreptul la un consilier juridic eficient
 • Amendament la protecţie împotriva autoincriminării sau dublu pericol
 • Amendament la interzicerea pedepselor crude și neobișnuite aplicat pedepselor aspre

2. Dovezi insuficiente pentru a susține verdictul

Afirmații că acuzarea nu a furnizat dovezi faptice adecvate „dincolo de orice îndoială rezonabilă” pentru a justifica condamnarea pentru acuzațiile formulate

3. Erori de condamnare sau abuzuri de discreție

Judecător de acuzații au abuzat de discreția lor prin:

 • Aplicarea greșită a liniilor directoare privind sentințele penale
 • Nerespectarea factorilor de atenuare
 • Impunerea necorespunzătoare a propozițiilor consecutive

4. Erorile de procedură sau juridice ale Curții

Pretenții privind greșelile juridice de procedură majore care au încălcat dreptul recurentului la un proces echitabil:

 • Instrucțiuni eronate ale juriului dat
 • Mărturia sau probele martorilor tratate necorespunzător
 • Selecția părtinitoare a juraților proces
 • Abatere judiciară

Este esențial ca un avocat calificat să identifice toate problemele care pot face apel deoarece aspectele care nu au fost păstrate în mod corespunzător în dosar înainte de apel vor fi considerate renunțate.

Importanța unui avocat bun pentru apeluri penale

Atrăgătoare cu succes o condamnare penală este incredibil de dificilă – cu rate naționale de inversare medie sub 25%. Există obstacole procedurale complexe, termene limită stricte, o cantitate enormă de muncă de revizuire a dosarului procesului și mai multe documente juridice scrise de pregătit. Reținerea unui specialist în apeluri penale cu experiență este crucială din mai multe motive:

 • Ei ajută identifica Adesea probleme neevidente cu recurs ascunse în dosarul procesului înainte ca oportunitatea să expire pentru totdeauna.
 • Ei au stăpânire pe complicat regulile procedurii de apel care diferă semnificativ de regulile tipice ale procesului.
 • Ei posedă puternici abilități de advocacy scrise pentru redactarea procesului de apel complex structurat și referit.
 • Lor cercetare legala iar scrierea persuasivă face cel mai bun argument denaturând drepturile recurentei au fost încălcate pentru a justifica anularea condamnării.
 • Ele oferă o nouă perspectivă ochi proaspeți divorțat de procedurile anterioare.
 • Expertiza lor de citire a dosarelor procesului facilitează, de asemenea, furnizarea strategii alternative de caz pentru o eventuală rejudecare și negocieri.

Nu așteptați să consultați un avocat de apel și să maximizați șansele de a vă contesta cu succes condamnarea sau sentința prin procesul de apel.

Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Rezultate când un recurs penal are succes

Curtea de apel are o mare libertate atunci când decide asupra recursurilor și mai multe opțiuni de ajutor juridic, inclusiv:

 • Inversare completă: Anularea completă a hotărârii, prin urmare, impunând toate acuzațiile au fost respinse sau un nou proces.
 • Inversare parțială: Răsturnarea una sau mai multe taxe în timp ce afirmă restul. Poate aresta preventiv pentru rejudecare parțială.
 • „retenție” pentru repronunțare dacă se constată erori de condamnare dar condamnarea este confirmată.
 • casă „modificarea termenilor de propoziție” dacă pedeapsa inițială era nejustificat de severă.

Orice modificare a condamnării sau sentinței oferă oportunități importante pentru apărare. Respingerea completă a acuzațiilor creează un potențial efect de pârghie în negocieri a negociere de pledoarie favorabilă cu acuzarea pre-rejudecare pentru a evita incertitudinea procesului. După greșelile de sentință, apărarea poate oferi dovezi suplimentare atenuante spre o pedeapsă mai mică.

Concluzie

Având în vedere rate extrem de ridicate de încarcerare și pedepse care depășesc cu mult normele globale, montarea unui recurs rămâne o parte integrantă a procesului de justiție penală. Deși este dificilă din punct de vedere statistic, identificarea motivelor bune de apel oferă persoanelor condamnate ultima lor cale de a căuta dreptate pentru a corecta greșelile instanței inferioare. Angajarea reprezentării profesionale maximizează perspectivele de ameliorare prin revizuirea amănunțită a dosarului procesului. Cu argumente temeinice și susținere calificată, anularea verdictelor greșite, asigurarea rejudecării și modificarea sentințelor severe rămân posibile. Apelarea protejează drepturile.

Intrebari frecvente:

 • Curțile de apel se concentrează pe erori juridice, nu pe fapte sau probe precum procesele
 • Majoritatea apelurilor contestă un avocat ineficient, dovezi insuficiente sau greșelile instanței
 • Succesul necesită avocați de recurs versați în proceduri complexe de specialitate
 • Sunt necesare argumente scrise puternice, deoarece contestațiile sunt tratate în mare parte în scris
 • Ratele de inversare rămân sub 25%, dar eliminarea erorilor rămâne neprețuită

Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Despre autor

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Derulaţi în sus