Spălarea banilor sau Hawala în Emiratele Arabe Unite, Legi și pedepse

Cum sunt definite Hawala și spălarea banilor în conformitate cu legile EAU?

În conformitate cu cadrul legal și de reglementare al Emiratelor Arabe Unite, Hawala și spălarea banilor sunt definite după cum urmează:

Hawala: Banca Centrală din Emiratele Arabe Unite definește Hawala ca un sistem informal de transfer de bani care funcționează în afara canalelor bancare convenționale. Acesta implică transferul de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori de servicii cunoscuți sub numele de „hawaladars” fără nicio mișcare fizică a monedei.

Spălarea banilor: Spălarea banilor este o infracțiune conform Legii federale din Emiratele Arabe Unite nr. 20 din 2018 privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Este definit ca procesul de disimulare sau deghizare a adevăratei naturi, sursei, locației, dispoziției, mișcării sau proprietății fondurilor sau activelor derivate din activități ilegale.

Exemple comune includ: structurare/smurfing, companii-fantasmă, tranzacții imobiliare, spălare pe bază de comerț, operațiuni de cazinou, tranzacții cu criptomonede, contrabandă de numerar în vrac și utilizarea abuzivă a rețelelor Hawala.

Emiratele Arabe Unite adoptă o poziție fermă împotriva acestor activități, iar consecințele juridice pentru persoanele sau entitățile implicate în Hawala sau spălarea banilor pot fi grave. Este esențial să respectați reglementările împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite și să efectuați tranzacții financiare prin canale legitime și autorizate.

Când este Hawala legală sau ilegală în Emiratele Arabe Unite?

Hawala, sistemul informal de transfer de bani, nu este în mod inerent ilegal în Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, este un canal nereglementat și informal, care poate fi exploatat pentru activități ilicite, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului. Legalitatea tranzacțiilor Hawala în Emiratele Arabe Unite depinde de sursa fondurilor și de scopul urmărit.

Dacă Hawala este folosit pentru a transfera fonduri provenite din surse legale și în scopuri legitime, acesta poate fi considerat legal. Cu toate acestea, dacă este utilizat pentru a transfera fonduri obținute prin mijloace ilegale sau pentru activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor, finanțarea terorismului sau evaziunea fiscală, devine ilegală în conformitate cu legile EAU. Autoritățile monitorizează îndeaproape rețelele Hawala pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Este important de menționat că, deși Hawala în sine nu este ilegală, Emiratele Arabe Unite au reglementări stricte pentru a combate utilizarea abuzivă a sistemelor informale de transfer de bani în scopuri ilicite. Persoanele fizice și companiile sunt sfătuite să fie precaute și să efectueze tranzacții financiare prin canale licențiate și reglementate pentru a evita potențialele consecințe legale.

Tipuri de cazuri de spălare a banilor în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite au fost martorii diferitelor tipuri de cazuri de spălare a banilor care implică persoane și entități implicate în activități ilicite. Iată câteva tipuri comune de cazuri de spălare a banilor observate în Emiratele Arabe Unite:

 1. Spălarea banilor legată de imobiliare: Aceasta implică cumpărarea și vânzarea de proprietăți folosind fonduri provenite din surse ilegale, cum ar fi traficul de droguri, frauda sau corupția.
 2. Spălarea banilor bazată pe comerț: Acest tip de spălare implică denaturarea prețului, cantității sau calității bunurilor în tranzacțiile de import/export pentru a muta fonduri ilicite peste granițe.
 3. Contrabandă de numerar în vrac: Aceasta implică transportul fizic de cantități mari de numerar peste granițe, adesea ascunse în vehicule, bagaje sau alte mijloace, pentru a sustrage cerințele de raportare și a ascunde sursa fondurilor.
 4. Spălarea banilor în cadrul companiei Shell: În acest tip de caz, indivizii sau organizațiile înființează companii false sau ființe pentru a masca adevărata proprietate și sursa fondurilor și pentru a oferi o acoperire care apare legitimă pentru tranzacțiile ilicite.
 5. Folosirea greșită a sistemelor informale de transfer de valoare (IVTS) precum Hawala: Anumite cazuri implică exploatarea sistemelor informale de transfer de bani precum Hawala pentru a muta fonduri ilicite la nivel global, profitând de lipsa unei piste financiare tradiționale.
 6. Spălarea banilor pe bază de criptomonede: Odată cu utilizarea în creștere a criptomonedelor, unele cazuri implică utilizarea activelor digitale pentru a ascunde mișcarea și originea fondurilor ilegale, exploatând anonimatul și natura descentralizată a acestor tranzacții.
 7. Spălarea prin cazinouri și unități de jocuri de noroc: În unele cazuri, cazinourile și unitățile de jocuri de noroc au fost folosite pentru a schimba cantități mari de numerar cu jetoane sau alte instrumente monetare, deghizând efectiv sursa fondurilor.

Este de remarcat faptul că schemele de spălare a banilor pot fi complexe și pot evolua în timp, implicând adesea o combinație de metode și canale diferite. Măsurile eficiente de combatere a spălării banilor, cadrele de reglementare solide și cooperarea internațională sunt cruciale în combaterea acestor activități criminale în Emiratele Arabe Unite.

Ce este legea împotriva spălării banilor în Emiratele Arabe Unite?

Legea împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite este guvernată de Legea federală nr. 20 din 2018 privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Această lege cuprinzătoare definește și incriminează activitățile de spălare a banilor, conturează măsuri stricte de combatere a finanțării terorismului și stabilește un cadru de reglementare solid.

Aspectele cheie ale Legii împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite includ:

 1. Definiția Money Laundering: definește în mod clar spălarea banilor ca ascunderea sau deghizarea fondurilor provenite din activități ilegale.
 2. Obligații de raportare: Solicită instituțiilor financiare și întreprinderilor să implementeze măsuri de CSB/CFT, inclusiv diligența față de client, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea activităților suspecte.
 3. Penalități și sancțiuni: Impune pedepse severe, inclusiv amenzi și închisoare, pentru nerespectare.
 4. Autoritățile competente: Mandatează înființarea de autorități precum Unitatea de Informații Financiare (FIU) pentru a supraveghea eforturile de CSB/CFT.
 5. Cooperare internationala: facilitează cooperarea și schimbul de informații cu alte țări în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Care sunt sancțiunile maxime pentru condamnările pentru spălarea banilor în Emiratele Arabe Unite?

Legea împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite impune sancțiuni severe persoanelor și entităților condamnate pentru infracțiuni de spălare a banilor. Pedepsele maxime pentru condamnările pentru spălare de bani în Emiratele Arabe Unite sunt următoarele:

 1. Pedeapsa cu închisoarea:
  • Pentru persoane fizice: până la 10 ani închisoare.
  • Pentru manageri sau reprezentanți ai persoanelor juridice: până la 15 ani închisoare.
 2. Amenzi:
  • Pentru persoane fizice: o amendă care nu depășește 5 milioane AED (aproximativ 1.36 milioane USD).
  • Pentru persoane juridice: o amendă care nu depășește 50 milioane AED (aproximativ 13.6 milioane USD).

Pe lângă aceste pedepse, persoanele sau entitățile condamnate se pot confrunta și cu:

 • Confiscarea de fonduri, proprietăți sau instrumente legate de infracțiunea de spălare a banilor.
 • Dizolvarea sau închiderea temporară sau definitivă a persoanei juridice implicate în infracțiune.
 • Publicarea hotărârii instanței în două cotidiene locale pe cheltuiala părții condamnate.

Este important de menționat că aceste pedepse reprezintă pedepsele maxime prevăzute de lege. Pedeapsa reală poate varia în funcție de circumstanțele specifice ale cazului, de gravitatea infracțiunii și de alți factori atenuanți sau agravanți.

Emiratele Arabe Unite adoptă o atitudine strictă împotriva activităților de spălare a banilor, iar aceste sancțiuni severe reflectă angajamentul țării de a descuraja și combate infracțiunile financiare din jurisdicția sa.

Există prevederi speciale pentru spălarea banilor legate de crima organizată sau de finanțarea terorismului?

Da, Legea împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite include prevederi speciale pentru infracțiunile de spălare a banilor legate de crima organizată sau finanțarea terorismului:

 1. Pedepse mai dure pentru criminalitatea organizată: Dacă o infracțiune de spălare a banilor este săvârșită în cadrul unui grup infracțional organizat, pedeapsa maximă cu închisoarea se majorează cu o anumită proporție.
 2. Incriminarea finanțării terorismului: Legea incriminează finanțarea terorismului și a organizațiilor teroriste. Orice persoană care colectează, transferă sau furnizează intenționat fonduri sau proprietăți cu intenția de a le folosi pentru activități teroriste se poate confrunta cu închisoare îndelungată și amenzi substanțiale.
 3. Cooperare internationala: Legea facilitează cooperarea internațională și schimbul de informații cu alte țări și jurisdicții în combaterea spălării banilor, a crimei organizate și a finanțării terorismului. Aceasta include prevederi pentru extrădare și asistență judiciară reciprocă.
 4. Sancțiuni financiare vizate: Emiratele Arabe Unite au implementat sancțiuni financiare specifice împotriva persoanelor și entităților desemnate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite sau de alte organizații internaționale relevante ca fiind implicate în finanțarea terorismului sau asociate cu organizații teroriste.

Aceste prevederi speciale subliniază angajamentul Emiratelor Arabe Unite de a combate finanțarea terorismului și a crimei organizate, care reprezintă amenințări semnificative la adresa securității naționale și globale. Pedepsele severe și măsurile de cooperare internațională consolidată urmăresc să perturbe și să desființeze aceste activități ilegale și rețelele lor financiare.

Cerințe cheie de conformitate AML pentru companiile din Emiratele Arabe Unite

Legea împotriva spălării banilor din Emiratele Arabe Unite impune mai multe cerințe de conformitate întreprinderilor care operează în țară. Iată principalele cerințe de conformitate AML pentru companiile din Emiratele Arabe Unite:

 1. Înscriere: Înregistrarea obligatorie pe portalul goAML pentru IF și DNFBP.
 2. Ofițer de conformitate AML: Numiți un ofițer dedicat care să supravegheze programul AML.
 3. Programul AML: Stabiliți politici și proceduri cuprinzătoare pentru KYC, monitorizarea tranzacțiilor, managementul riscului și raportare.
 4. Abordare bazată pe risc: Adaptați programul AML la dimensiunea afacerii, natura și riscurile inerente.
 5. Diligența clientului (CDD): Efectuați verificări detaliate KYC, inclusiv verificarea identității și identificarea proprietarului efectiv.
 6. Diligență accentuată (EDD): Aplicați măsuri suplimentare pentru clienții cu risc mai ridicat, cum ar fi PEP.
 7. Monitorizarea tranzacțiilor: Monitorizați tranzacțiile pentru activități suspecte.
 8. Raportarea activităților suspecte: Raportați tranzacțiile suspecte către Unitatea de Informații Financiare (FIU).
 9. Păstrarea înregistrărilor: Menține evidența clienților și a tranzacțiilor timp de cel puțin 5 ani.
 10. Formarea angajaților: Oferiți angajaților instruire regulată în domeniul CSB/CFT.
 11. Audit independent: Efectuează audituri regulate ale programului CSB/CFT.
 12. Cooperarea cu autoritățile: Cooperați cu autoritățile și furnizați informațiile necesare.

Nerespectarea acestor cerințe poate duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi, închisoare și posibilă revocare a licențelor sau închiderea afacerii. Companiile care operează în Emiratele Arabe Unite trebuie să acorde prioritate conformității AML pentru a atenua riscurile și pentru a menține integritatea sistemului financiar.

Ce sunt steaguri roșii în AML?

Semnalele roșii se referă la indicatori neobișnuiți care semnalează activități potențial ilegale care necesită investigații suplimentare. Semnale roșii comune AML se referă la:

Comportamentul suspect al clientului

 • Secretul privind identitatea sau refuzul de a furniza informații
 • Reticența de a oferi detalii despre natura și scopul afacerii
 • Schimbări frecvente și inexplicabile în informațiile de identificare
 • Încercări suspecte de a evita cerințele de raportare

Tranzacții cu risc ridicat

 • Plăți semnificative în numerar fără originea clară a fondurilor
 • Tranzacții cu entități din jurisdicții cu risc ridicat
 • Structuri complexe de tranzacții care maschează proprietatea efectivă
 • Mărime sau frecvență anormală pentru profilul clientului

Circumstanțe neobișnuite

 • Tranzacții care nu au o explicație rezonabilă/rațiune economică
 • Inconcordanțe cu activitățile obișnuite ale clientului
 • Nefamiliarizarea cu detaliile tranzacțiilor efectuate în numele cuiva

Steaguri roșii în contextul Emiratelor Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite se confruntă cu specific riscurile de spălare a banilor de la circulația mare de numerar, tranzacționarea cu aur, tranzacții imobiliare etc. Unele semnale roșii cheie includ:

Tranzacții cu numerar

 • Depozite, schimburi sau retrageri peste 55,000 AED
 • Tranzacții multiple sub prag pentru a evita raportarea
 • Achiziții de instrumente de numerar, cum ar fi cecuri de călătorie, fără planuri de călătorie
 • Suspiciune de implicare în contrafacerea în Emiratele Arabe Unite

Finanțarea comerțului

 • Clienții care manifestă îngrijorare minimă cu privire la plăți, comisioane, documente comerciale etc.
 • Raportarea falsă a detaliilor mărfurilor și rutelor de expediere
 • Discrepanțe semnificative în cantitățile sau valorile de import/export

Bunuri imobile

 • Vânzări în totalitate în numerar, în special prin transferuri bancare de la bănci străine
 • Tranzacții cu persoane juridice a căror proprietate nu poate fi verificată
 • Prețurile de achiziție incompatibile cu rapoartele de evaluare
 • Achiziții și vânzări concomitente între entități afiliate

Bijuterie de aur

 • Achiziții frecvente în numerar de articole de mare valoare pentru revânzare presupusă
 • Reticența de a furniza dovada originii fondurilor
 • Achiziții/vânzări fără marje de profit, în ciuda statutului de dealer

Formarea de companie

 • Persoană fizică dintr-o țară cu risc ridicat care caută să înființeze rapid o companie locală
 • Confuzie sau reticență în a discuta detaliile activităților planificate
 • Solicitări pentru a ajuta la ascunderea structurilor de proprietate

Acțiuni ca răspuns la semnalele roșii

Întreprinderile ar trebui să ia măsuri rezonabile la detectarea potențialelor semnale roșii AML:

Diligență accentuată (EDD)

Adunați informații suplimentare despre client, sursa fondurilor, natura activităților etc. O dovadă suplimentară de identitate poate fi solicitată în ciuda acceptării inițiale.

Revizuirea de către responsabilul de conformitate

Ofițerul de conformitate AML al companiei ar trebui să evalueze caracterul rezonabil al situației și să determine măsuri adecvate.

Rapoarte de tranzacții suspecte (STR)

Dacă activitatea pare suspectă în ciuda EDD, depuneți un STR la FIU în termen de 30 de zile. STR-urile sunt necesare, indiferent de valoarea tranzacției, dacă spălarea banilor este suspectată cu bună știință sau în mod rezonabil. Se aplică penalități pentru neraportare.

Acțiuni bazate pe risc

În funcție de cazuri specifice, pot fi luate în considerare măsuri precum monitorizarea îmbunătățită, restricționarea activității sau încetarea relațiilor. Cu toate acestea, informarea subiecților cu privire la depunerea DOS-urilor este interzisă prin lege.

Importanța monitorizării continue

Odată cu evoluția tehnicilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, monitorizarea continuă a tranzacțiilor și vigilența sunt cruciale.

Pași precum:

 • Examinarea noilor servicii/produse pentru vulnerabilități
 • Actualizarea clasificărilor de risc ale clienților
 • Evaluarea periodică a sistemelor de monitorizare a activităților suspecte
 • Analiza tranzacțiilor în raport cu profilurile clienților
 • Compararea activităților cu liniile de bază ale industriei
 • Monitorizarea automată a listelor de sancțiuni și a PEP

Permite identificarea proactivă a steagurilor roșii înainte ca problemele să se înmulțească.

Concluzie

Înțelegerea indicatorilor potențialelor activități ilicite este vitală pentru Conformitatea AML în Emiratele Arabe Unite. Semnele roșii legate de comportamentul neobișnuit al clienților, modelele de tranzacții suspecte, dimensiunile tranzacțiilor neconforme cu nivelurile de venit și alte semne enumerate aici ar trebui să justifice investigații suplimentare.

În timp ce cazurile specifice determină acțiunile adecvate, respingerea problemelor poate avea consecințe grave. Pe lângă repercusiunile financiare și reputaționale, reglementările severe de combatere a spălării banilor din Emiratele Arabe Unite impun răspunderea civilă și penală pentru nerespectare.

Prin urmare, este esențial ca întreprinderile să implementeze controale adecvate și să se asigure că personalul este instruit să recunoască și să răspundă în mod corespunzător la Indicatorii Red Flag în AML.

Despre autor

1 gând despre „Spălarea banilor sau Hawala în Emiratele Arabe Unite, legi și pedepse”

 1. Avatar pentru Colleen

  Soțul meu a fost oprit la aeroportul din Dubai, spunând că este spălarea banilor că călătorea cu o sumă mare de bani pe care a scos-o dintr-o bancă din Marea Britanie pe care a încercat să mi-o trimită, dar sistemele care se aflau la bancă și nu puteau face acest lucru și toți banii pe care îi are sunt cu el.
  Fiica lui tocmai a avut o operațiune de hart și va fi eliberată din spital în Marea Britanie și nu va avea unde să meargă la ea este de un an 13.
  Ofițerul de la aeroport spune că trebuie să plătească suma de 5000 de dolari, dar ofițerii și-au luat toți banii.
  Vă rog, soțul meu este un om bun de familie cinstit, care vrea să vină acasă și să-și aducă fiica aici în Africa de Sud
  Ce facem acum, dacă sfatul ne va ajuta?
  mulțumesc
  Colleen Lawson

  A

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Derulaţi în sus