නීති සමාගම් ඩුබායි

දී අපට ලියන්න case@lawyersuae.com | හදිසි ඇමතුම් + 971506531334 + 971558018669

තාවකාලික රඳවා ගැනීමේ සෛල

පොලිස් ස්ථාන

රැඳවියන් සඳහා සෛල

පොලිස් නිලධාරීන්

පොලිස් ස්ථානයක් (සමහර විට “ස්ටේෂන් හවුස්” ලෙසද හැඳින්වේ) යනු පොලිස් නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා පහසුකම් සපයන ගොඩනැගිල්ලකි. මෙම ගොඩනැගිලිවල බොහෝ විට කාර්යාල සහ නවාතැන් පහසුකම්, ලොකර් කාමර, තාවකාලික රැඳවුම් කුටි සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ / ප්‍රශ්න කිරීම් කාමර ඇතුළත් වේ.

පොලිස් ස්ථාන (ඩුබායි)

අනුචලන ඉහළට