Advokátske kancelárie Dubaj

Napíšte nám na case@lawyersuae.com | Naliehavé hovory + 971506531334 + 971558018669

Ako najlepší dubajskí trestní právnici vyhrajú prípad

Spojené Arabské Emiráty

و Spojené Arabské Emiráty (SAE) je krajina západnej Ázie na juhovýchodnom konci Arabského polostrova v Perzskom zálive. Na východe hraničí s Ománom, na juhu so Saudskou Arábiou a má spoločné námorné hranice s Katarom a Iránom. dubaj, exkláva a najväčšie mesto Spojených arabských emirátov, je zároveň najväčším v celom regióne Blízkeho východu.

Rovnako ako iné jurisdikcie na Blízkom východe, Trestný zákonník SAE odvodzuje väčšinu svojich prvkov z Islamské právo šaría, pričom krajina za špecifických okolností používa právo šaría. Ako právo založené na náboženstve a spôsob života moslimov je právo šaría alebo islamské právo zložité, najmä pokiaľ ide o definície zločinov.

Trestní právnici v Spojených arabských emirátoch musia preto silne ovládať právo šaría a musia mu rozumieť, aby mohli úspešne brániť svojich klientov na súde. Tým, že súd zrušil aj logicky opodstatnené argumenty, kde právnik trestného súdu nie je oboznámený s právom šaría, nemožno preceňovať potrebu byť kompetentný v práve.

„Chceme, aby SAE boli globálnym referenčným bodom pre tolerantnú kultúru prostredníctvom svojich politík, zákonov a praktík. Nikto v Emirátoch nestojí nad zákonom a zodpovednosťou.“

Jeho výsosť šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum je viceprezident a predseda vlády Spojených arabských emirátov, vládca emirátu Dubaj.

Druhy kriminality v Dubaji

Poskytujeme odborné advokátske a právne poradenské služby v celých Spojených arabských emirátoch vrátane Dubaja, Abu Dhabi, Ajmanu, Sharjah, Fujairah, RAK a Umm al Quwain. Ak čelíte trestnému stíhaniu v Dubaji alebo inde v Spojených arabských emirátoch, môžete sa spoľahnúť na našich kvalifikovaných a skúsených emirátskych trestných právnikov, ktorí vás budú obhajovať na súde.

Máme bohaté skúsenosti s obhajobou klientov v mnohých oblastiach trestného práva, vrátane nasledujúcich:

Zločin Podvod/podvádzanie Prípady s drogami ohováranie
Domáce násilie
Majetkové trestné činy
Finančné trestné činy
Zločiny z nenávisti
Krádež/lúpež
Falšovanie
Počítačové zločiny
Zneužívanie dieťaťa
Prania špinavých peňazí
Útoky/boje
vydieranie
Znásilnenie a sexuálne obťažovanie
Lekárska nedbanlivosť
Podpaľačstvo
batérie
Falšovanie meny
obťažovanie
Vydieranie
únos
Trestné činy mladistvých
Krádež identity
Drôtový podvod
prostitúcia
Trestný čin ublíženia na zdraví
Vražda alebo násilie
krádež
Poisťovací podvod
úplatkárstva
vydanie
deportácie
Interpol
Zákaz kaucie a cestovania
Zákaz kaucie a cestovania
Porušenie dôvery
Falošné certifikáty
Previnenia
Zločiny s bielym golierom
Nápoj a jazda
Zabitie človeka
Alkoholové zločiny

Ako právnici vyhrajú trestný prípad – Najlepšie stratégie právnikov na obhajobu v trestnom konaní:

Nechcete ísť na súd nepripravený, keď budete čeliť trestnému obvineniu. Väčšina ľudí zvyčajne prehrá svoje prípady, pretože si neuvedomujú svoje zákonné práva alebo nesprávne súdne procesy. Trestný obhajca pôsobí ako vaša prvá obranná línia a zároveň pomáha brániť vaše zákonné práva.

Dôkazné bremeno v akomkoľvek trestnom prípade zvyčajne leží na prokuratúre. Prokurátor musí „bez dôvodných pochybností“ dokázať, že obžalovaný je vinný. Preto musí byť váš právnik o krok pred obžalobou. Najlepší obhajcovia využívajú dlhoročné skúsenosti na analýzu prípadu vrátane silných a slabých stránok dostupných dôkazov.

Obhajca v trestnom konaní potom vyvinie stratégiu obhajoby, ktorá vedie buď k menšiemu obvineniu, alebo k oslobodeniu spod obžaloby. Dobrá obranná stratégia sa snaží vykresliť obžalovaného ako dobrého človeka a v čo najlepšom svetle.

Ak čelíte obvineniu z trestného činu alebo ste vyšetrovaní za trestný čin v Dubaji alebo v Spojených arabských emirátoch, nemajte obavy. Naši uznávaní právnici na obhajobu trestných činov v Spojených arabských emirátoch majú najlepšie stratégie právnej obrany, ktoré vám pomôžu brániť vaše práva a minimalizovať následky odsúdenia.

Niektoré z najbežnejších stratégií obrany proti zločinu zahŕňajú.

Starostlivý právnik/právnik v oblasti trestného práva dôkladne vyšetrí všetky údajné trestné obvinenia proti vám, vrátane vyžiadania dôkazov od vyšetrovateľov v prípade nezrovnalostí. Obžaloba musí vo všeobecnosti dokázať trestný prípad bez akýchkoľvek pochybností. Špičkový obhajca v trestnom konaní môže použiť vyšetrovania na objasnenie medzier, nezrovnalostí a nezrovnalostí v „dôkazových“ argumentoch obžaloby ako obrannej stratégie.

Ako ľudské bytosti sú policajti náchylní na chyby pri zatýkaní. V zásade môže byť správanie policajta a okolnosti vášho zatknutia dostatočným dôvodom na vylúčenie prípadu. V rámci obrannej stratégie môže váš právnik na obhajobu v trestnom konaní požiadať súd, aby zamietol obvinenia z trestného činu proti vám, ak dôstojník nedodržal správne postupy pri vašom zatýkaní alebo pri vyšetrovaní prípadu. Napríklad prípady, keď policajt okrem iného vykonáva nezákonné prehliadky alebo zabavenie majetku.

Ako obranná stratégia môže obhajca v trestnom konaní prípad úplne odmietnuť, najmä ak neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by dokazovali vinu obžalovaného bez akýchkoľvek pochybností. Stratégia zahŕňa preukázanie nedostatku očitých svedkov, chýbajúce dôkazy, poskytnutie policajného záznamu obžalovaného, ​​ak je čistý, a preukázanie, že obžalovaný nemôže za daných okolností spáchať údajný trestný čin. Zvyčajne ide o zobrazenie obžalovaného ako nevinného.

Právnik v trestnom konaní môže napadnúť, či vás očitý svedok správne identifikoval ako osobu, ktorá spáchala trestný čin, ako napríklad postupy pri identifikácii s fotografiou. Okrem toho môže obhajca v trestnom konaní tvrdiť, že obžaloba nezískala dostatok dôkazov na podporu obvinení proti vám.

Prokurátor musí predložiť dôkazy na preukázanie viny obžalovaného. Obhajca v trestnom konaní môže napadnúť dôkazy predložené obžalobou, vrátane spochybňovania správnosti dôkazov alebo výpovedí svedkov. Príkladom je prípad, keď z dôkazov obžaloby nevyplýva, že trestný čin spáchal obžalovaný alebo že k tomu, čo sa stalo, prispeli iné okolnosti. Lokalizácia a útok na dôkazy je jednou z najbežnejších stratégií obhajcov v trestných veciach. Útok na dôveryhodnosť obvineného môže byť účinným spôsobom, ako sa vyhnúť trestnému stíhaniu. Ak ste boli krivo obvinený, váš právnik alebo právnik môže chcieť dokázať, že žalobca má motív na falošné obvinenia.

To zahŕňa nájdenie prípadov chybnej identity alebo jednotlivcov, ktorí mohli spáchať daný trestný čin. Ak sú v prípade obžaloby nejaké diery, váš právnik by ich mohol efektívne odhaliť vypracovaním rozumnej stratégie útoku.

Túto stratégiu možno použiť, ak ste boli donútení poskytnúť nepravdivé priznanie alebo ak svedkovia proti vám poskytli odvolané výpovede. Ak sa prípad prokuratúry opiera o tieto vyhlásenia, mohli by zrušiť aj tieto obvinenia.

K uväzneniu dochádza, keď sa občan, ktorý bežne dodržiava zákony, dopustí trestného činu z dôvodu zastrašovania, nátlaku alebo neschopnosti presadzovania práva. To často zahŕňa podsúvanie dôkazov, ktoré vedú osobu k spáchaniu trestného činu po tom, čo bola privedená k presvedčeniu, že trestný čin je prijateľný.

V niektorých prípadoch môže byť pasce aplikovaná na niekoho, kto bol vedený k presvedčeniu, že spáchanie trestného činu je nielen prijateľné, ale aj veľmi žiaduce.

Obžalovaný môže tvrdiť, že konal v sebaobrane alebo obrane inej osoby, ak:

(1) Spáchali trestný čin, aby zabránili škode sebe alebo niekomu inému; a

(2) Množstvo použitej sily bolo potrebné a primerané.

Okrem toho môžu obžalovaní použiť aj obhajobu ospravedlnenia, ako je zabránenie vlámaniu, obrana majetku alebo konanie na obranu iných.

V niektorých prípadoch môže byť v najlepšom záujme obžalovaného priznať vinu, najmä ak proti nemu existujú silné dôkazy. Vo všeobecnosti môže váš právnik v trestnom konaní vyjednávať so súdom o zhovievavosti vrátane zníženia trestu alebo zrušenia niektorých obvinení.

Právnici v oblasti trestného práva môžu použiť jednu alebo viacero z týchto stratégií v akomkoľvek trestnom prípade. Napríklad vo väčšine prípadov týkajúcich sa fyzického zranenia inej osoby je obžalovaný najprv obvinený z trestného činu, ako je priestupok alebo ublíženie na zdraví.

Skúsenému právnikovi na obhajobu trestných činov v Spojených arabských emirátoch sa môže podariť znížiť obvinenie na nižšiu úroveň trestného činu prostredníctvom vyjednávania o vine a treste a/alebo tvrdením, že ste nemali v úmysle ublížiť údajnej obeti a bolo to opodstatnené na základe sebaobrany.

V mnohých prípadoch obhajcovia v trestných veciach použijú niekoľko rôznych právnych stratégií na vybudovanie svojich prípadov a ochranu svojich klientov. To môže zahŕňať spochybňovanie aspektov zákona alebo podávanie návrhov na zamietnutie obvinení z dôvodu vecí, ako je nesprávne konanie prokurátora.

Ak sa váš prípad dostane pred súd, váš právnik môže tiež použiť stratégie, ako je volanie svedkov postavy, aby svedčili vo vašom mene, alebo prinútenie poroty, aby videla situáciu z vášho uhla pohľadu. Váš právnik môže dokonca zvážiť použitie obrany proti šialenstvu alebo iného typu obrany, ak je to potrebné a vhodné.

Odporúčanie obrannej stratégie

Je nevyhnutné navrhnúť dobrú obrannú stratégiu, keď čelíte obvineniu z trestného činu, aby ste čelili akýmkoľvek skorým akvizíciám, ktoré by sa neskôr mohli zhoršiť. Vystavenie verejnosti, polícii a médiám môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie imidžu obvineného. Krízový manažment, najmä v počiatočných štádiách trestného činu, je pozoruhodnou obrannou stratégiou.

Naše služby, povinnosti a zodpovednosti v oblasti trestného práva

Naši právnici v oblasti trestného práva sú plne licencovaní a majú bohaté skúsenosti v mnohých oblastiach práva. V súlade s tým poskytujeme celý rad služieb v oblasti trestného práva od času vášho zatknutia, cez vyšetrovanie trestných činov až po súdne vystúpenia a odvolania pri práci s našimi klientmi obvinenými z trestných činov. Niektoré zo služieb trestného práva, ktoré ponúkame, zahŕňajú:

Trestnoprávne zastupovanie

Primárnou zodpovednosťou trestného právnika je poskytovať svojim klientom právne zastupovanie; úzko spolupracujeme s našimi klientmi, od počiatočných policajných vyšetrovaní až po súdne vystúpenia. Máme licenciu na zastupovanie klientov pred všetkými súdmi SAE, vrátane; () Súd prvého stupňa, (B) kasačný súd, (C) Odvolací súd a (D) Federálny najvyšší súd. Ponúkame tiež právne služby, vypracovanie právnych dokumentov a súdnych oznámení, poradenstvo a podporu pre klientov na policajných staniciach.

Právne konzultácie

Trestní právnici sú vyškolení na poskytovanie právneho poradenstva v širokom spektre tém. To zahŕňa všetko od procesných záležitostí, ako je napríklad to, ako riešiť váš prípad alebo ktoré otázky by ste mali položiť sudcovi, až po poskytnutie prehľadu o vašich možnostiach a o tom, čo sa môže stať na základe rôznych možných výsledkov. Môžu vám poskytnúť informácie o tom, čo robiť, ak vás zatknú, čo povedať polícii a podobne.

Kaucia a žaloby

Zastupujeme klientov pri odvolaniach a pojednávaniach o kauciách, okrem iného pred súdnym a posúdnym pojednávaním a ústupkoch. Pomáhame pri predkladaní memoránd a iných prosieb, ktoré pomôžu klientom získať kauciu.

Vykonávanie vyšetrovaní

Pri vyšetrovaní vášho prípadu vám môžu pomôcť aj trestní právnici. Môže to zahŕňať zhromažďovanie dôkazov, ako sú výpovede svedkov alebo iné materiály, ktoré by mohli byť užitočné počas súdneho konania. Môžu vám tiež pomôcť pripraviť sa na akékoľvek pohovory s predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní.

Vybavovanie komunikácie so súdom SAE

O všetku komunikáciu medzi ich klientmi a súdom sa starajú aj trestní právnici. To zahŕňa uistenie sa, že sú dodržané všetky termíny, podanie všetkých požadovaných dokumentov a zabezpečenie naplánovania akýchkoľvek súdnych vystúpení. Ak sa koná súdny proces alebo pojednávanie, právnici v trestnom konaní môžu na súde argumentovať v mene svojich klientov. Môžu vám tiež poskytnúť rady a školenia, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na konanie.

Príprava prejavov a stručnosti

Trestní právnici tiež vypracúvajú pre svojich klientov memorandá, podania a oznámenia. To zahŕňa návrhy, listy a iné dokumenty súvisiace s prípadom. Tieto dokumenty môžu predložiť súdu aj v mene svojich klientov.

Zabránenie vzneseniu obvinení

Niekedy medzi zatknutím a podaním obvinenia uplynie nejaký čas. Dobrý právnik/advokát môže túto skutočnosť využiť a obrátiť sa na okresného prokurátora s predložením vyhlásení a dôkazov, ktoré dokazujú nevinu „údajnej“ obete. V prípadoch, keď je potrebné vzniesť obvinenie, možno podať žiadosť o zmiernenie obvinení. Pre napr. Namiesto trestného činu priestupok.

Advokácia klientov

Trestní právnici pôsobia aj ako advokáti svojich klientov. To znamená, že chránia svoje záujmy a zabezpečujú, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo. To zahŕňa rešpektovanie ich práv a dosiahnutie najlepšieho možného výsledku v ich prípade.

Verejnoprospešná činnosť

Trestní právnici v mnohých prípadoch poskytujú svojim klientom aj verejnoprospešné práce. To môže zahŕňať poskytovanie vzdelávania o práve, prácu s obeťami alebo mentoring mladých ľudí.

Neustále poradenstvo a podpora pre klientov

Našim klientom poskytujeme flexibilné služby v oblasti trestného práva a zároveň zabezpečujeme, aby naši právnici v oblasti trestného práva boli v pohotovosti a dostupní pre prípad núdze.

Zastupovanie klientov na súde alebo súdnom pojednávaní

Poslednou oblasťou, v ktorej právnici v trestnom konaní poskytujú podporu, sú súdne konania alebo súdne pojednávania. Počas súdneho konania budú pôsobiť ako právni poradcovia svojich klientov a pomáhať im pri príprave. Ak to súd povolí, právnik v trestnom konaní vypočuje svedkov, urobí úvodné vyhlásenia, predloží dôkazy a vykoná krížové výsluchy.

Či už sú vaše trestné obvinenia za malé porušenie alebo závažný trestný čin, v prípade dokázania viny vám hrozí prísny trest. Potenciálne tresty zahŕňajú tresty smrti, doživotie, konkrétne tresty odňatia slobody, súdnu väzbu, súdne pokuty a tresty. Okrem týchto potenciálne tvrdých dôsledkov je trestné právo Spojených arabských emirátov zložité a skúsený právnik v oblasti trestného práva môže predstavovať rozdiel medzi slobodou a uväznením alebo mastnou peňažnou pokutou a menej podstatnou pokutou.

Kontaktujte kriminálneho právnika v mojom okolí

Čeliť obvineniam z trestného činu v Dubaji v Spojených arabských emirátoch môže byť veľmi zlá skúsenosť. Ak vás obvinia zo závažného zločinu a neporadíte sa s dobrým právnikom na obhajobu trestných činov v Dubaji, budete musieť zaplatiť prísne tresty alebo môžete dokonca dostať väzenie. Preto je dobré vyhľadať pomoc špecializovaného trestného právnika.

Keďže väčšinu ustanovení čerpá z islamského práva šaría, trestné právo SAE je vo svojej podstate zložité. Možno budete potrebovať kvalifikovaného a skúseného dubajského právnika v oblasti trestného práva, ktorý vám pomôže orientovať sa v zložitom procese trestného práva. Vďaka svojim hlbokým znalostiam federálneho práva Spojených arabských emirátov a islamského práva šaría majú naši dubajskí právnici v oblasti trestného práva povesť, že pre klientov dosahujú priaznivé súdne verdikty. Ako multidisciplinárny právny tím sme riešili všetky typy trestných prípadov a patríme medzi najlepších právnych poradcov a trestných právnikov v Abú Zabí a Dubaji.

Ocenenie

Naša profesionálna právna služba je ocenená a schválená cenami vydanými rôznymi inštitúciami. Nasledujúce sú ocenené našej kancelárii a jej partnerom za vynikajúce právne služby.

Obhajcovia a právnici z Emirátov a Spojených arabských emirátov s plnými právami publika

V Dubaji máme miestnych právnikov v Emirátoch a Spojených arabských emirátoch. Náš tím sa skladá z egyptských, indických, francúzskych, ruských, perzských a kanadských právnikov.

Naši advokáti v Spojených arabských emirátoch majú plné práva na publikum na všetkých súdoch a tribunáloch v Spojených arabských emirátoch. Máme bezkonkurenčné odborné znalosti a skúsenosti s riešením všetkých typov zločinov, priestupkov a zločinov pred trestnými súdmi a policajnými stanicami v Dubaji alebo v ktorejkoľvek oblasti SAE.

Ak sa nachádzate v Dubaji alebo v širších Spojených arabských emirátoch a vy alebo váš blízky bol zatknutý alebo čelíte obvineniu z trestného činu, kontaktujte nás a požiadajte o účinné právne zastúpenie. Zaručujeme dôvernosť, pretože bojujeme za vaše práva a zároveň ponúkame poradenstvo a podporu pri všetkých vašich právnych možnostiach.

Vieme, že každý prípad je jedinečný a dôležitý, a pre každý prípad nepoužívame štandardný prístup. Používame empirickú metódu a profesionálny výklad kódov.

Naše služby prispôsobujeme podľa toho, kto ich potrebuje, na základe špecifikácií našich zákazníkov a toho, čo očakávajú.

Prvá konzultácia nám pomôže diskutovať o tom, čo sa vás týka, s cieľom preskúmať vaše dokumenty a mať konkrétne znalosti o tom, čo sa vás týka, podrobným a profesionálnym spôsobom. Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie.

Každý problém má riešenie

Najlepší trestní právnici v Dubaji, Spojené arabské emiráty
Naliehavé hovory +971506531334 +971558018669

Prejdite na začiatok