Advokátske kancelárie Dubaj

Arbitráž - mierová cesta von

arbitráž je forma alternatívneho riešenia sporov (ADR) a jej cieľom je pomôcť stranám vyriešiť problém bez toho, aby sa prípad predložil súdu.

Keďže abstrakcia je mierovým spôsobom, je konsenzuálna, to znamená, že všetky strany zapojené do procesu sa musia dohodnúť, že tak urobia pred začatím postupu.

Klauzula o abstrakcii musí byť tiež uvedená v zmluve vopred. Nedá sa k nemu pridať bez súhlasu všetkých zúčastnených strán a ďalšieho podpisu zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú uvedené vyššie.

Forma abstrakcie sa týka svadobnej zmluvy, kde sa obe časti dohodnú, ktoré časti dedičstva k sebe patria. V prípade obchodných zmlúv je toto ustanovenie často súčasťou zmlúv, ktoré sa týkajú lízingu alebo hypotéky. Ak lízingová strana nezaplatí uvedenú sumu včas, prenajímateľ môže opätovne prenajatý tovar prenajať a nebudú podniknuté žiadne ďalšie právne kroky.

Klauzula abstrakcie je jedným z najlepších spôsobov, ako vypovedať zmluvu bez odvolania sa na súdny zásah a utrácanie peňazí za ňu.

Láskavo nás kontaktujte Rozhodcovské veci

Prejdite na začiatok