Advokátske kancelárie Dubaj

Napíšte nám na case@lawyersuae.com | Naliehavé hovory + 971506531334 + 971558018669

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť sporom zo zmluvy o SAE: 4 kroky, ktoré môžete podniknúť dnes.

Aký je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť sporom zo zmluvy o SAE? Toto sú 4 kroky, ktoré môžete dnes urobiť.

Pri sťahovaní do Spojených arabských emirátov bude väčšina ľudí chcieť, aby boli ich spory o zmluvu s miestnym právnikom. Predtým, ako urobíte akékoľvek rozhodnutie o právnom zastúpení, je dôležité pochopiť, čo je „zmluvný spor“ a ako môže vzniknúť. Dali sme si čas na to, aby sme zostavili 4 najlepšie spôsoby, ako sa vyhnúť zmluvným sporom, ktoré vám pomôžu vyriešiť problémy po celej línii, aby ste sa mohli sústrediť na to, aby ste sa usadili vo svojej novej krajine.

V dnešnom obchodnom svete prevládajú spory zo zmlúv, ktoré vedú k tomu, že ľudia sa dohodnú a porušia ju.

Je to spôsobené okolnosťami ako; nesprávne plánovanie na začiatku dohody a podmienky zmluvy, ktoré nie sú zmluvným stranám jasné v oblastiach s veľkým súhlasom. Tieto podmienky môžu obsahovať špecifikácie zmluvnej ponuky jednej strany. Výmena protiplnenia nemusí byť pre obe strany primerane prepracovaná, čo vedie k veľkej roztržke, pretože protihodnota je významným faktorom, pretože znamená niečo hodnotné.

Zmluva môže byť tiež nezákonný, čím spôsobenie zlyhania zmluvných strán v ich zmluvných podmienkach z dôvodu obchodného rizika.

Zmluva sa môže líšiť chyby a vynechania, čo spôsobuje jedna strana ísť proti dohode kvôli a nedorozumenie koncepcie. Niektoré nesprávne definované a neúplné odhady nákladov vedú k prekročeniu očakávanej výšky rozpočtu. Klienti začnú strácať dôveru v podnikanie, pretože sa domnievajú, že ich peniaze boli zneužité, čo predstavuje porušenie zmluvných podmienok.

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť sporom zo zmluvy o SAE
Ak chcete byť v zmluve, musíte vziať do úvahy podmienky a pozorne si všimnúť veci, ktoré vám umožnia vyhnúť sa zmluvným sporom, ktoré majú veľmi nepriaznivé účinky na obe strany.

Aby sa zabránilo zmluvným sporom, je potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov, a to sú:

  1. Mali by ste sa poradiť s právnikom.

Pred uzavretím akejkoľvek zmluvy by ste sa mali obrátiť na svojho obchodného právnika a požiadať ho o právne posúdenie. Advokát by mal skontrolovať legitimitu zmluvy, presné podmienky a záujem o vec. Mal by tiež predvídať výsledok dohody, ak na druhej strane zlyhá a ako sa vysporiadať s problémami, ktoré môžu spôsobiť rozdiely a je potrebné, aby sa k prípadu došlo v roku XNUMX súd.

2. Spíš zmluvu

Je to nevyhnutné návrh zmluvy s pomocou a právnik. Niektorí uzatvárajú nepísané zmluvné dohody, pretože majú veľmi úzke väzby alebo vzťahy s osobou, s ktorou majú dohodu. To spôsobuje veľa sporov, pretože neexistujú dôkazy, ak sa takýto spor použije v akomkoľvek právnom procese. Pri písaní konceptu bude odzrkadľovať záujem a zmeny akejkoľvek dohody.

3. Vyjasnite možnú nesprávnu interpretáciu 

Pred podpísaním akejkoľvek zmluvy si musíte prečítať a porozumieť jej, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii. Takto zaistíte, že ste jasne porozumeli výrazom a skontrolovali, či bola zohľadnená vaša oblasť záujmu. Umožňuje obom stranám byť plne ochotní pracovať v medziach dohody. Musíte skontrolovať, či má všetok požadovaný personál dohodnuté a podpísané ich časť, ako to vyžaduje dohoda. Dohoda by mala byť jasná, čitateľná a nejednoznačná, pretože sa používa ako vodítko počas celého zmluvného obdobia.

Mali by pokrývať aj oblasť kompenzácie a nákladov v prípade akýchkoľvek neočakávaných nákladov alebo problémov v období dohody. Nesprávna interpretácia vyjde jasne, keď majú obe strany inú predstavu o zmluve

4. Poznajte svoje práva a povinnosti

Je nevyhnutné poznať spoločné očakávania oboch strán a ich zodpovednosť v zmluve. Je to potrebné vyhýbanie sa porušovaniu podmienok dohody nebude odrážať dohodnutý obchod, Stratégia by sa mala budovať na zodpovednosti jednotlivca, ako vyriešiť nezhody, ak k nim dôjde. Šetrí to čas a peniaze a vzťah oboch strán sa v spore neroztrhne.

Dohoda by mala jasne definovať, či by mali byť povinnosti poskytované služby poskytované a mali by sa poskytovať ich špecifikácie. Mali by ste tiež zvážiť, či zmluva chráni každý koncern podľa vašej zodpovednosti.

Mali by ste stanoviť niektoré pravidlá a nariadenia, o čom je možné uvažovať za účelom ukončenia predčasnej zmluvy. Tento čin je spôsobený rôznymi dôvodmi a okolnosťami, ktoré vyvolávajú konflikty. Vedenie záznamov o vašej dohode, ako sú telefónne hovory, e-maily, výplatné listy a faktúry, je nevyhnutné pre zabezpečenie úspechu procesu uzatvárania zmlúv. Mali by ste tiež zabezpečiť, aby k nim bol ľahký prístup. Rozpočty pre projekt skôr, ako na ňom začnete pracovať, pomôžu odhadnúť potrebné plánovanie a pripraviť sa na nevyhnutné urgentné situácie.

To pomáha predchádzať sporom o náklady a platby, ktoré boli pre mnohé dohody veľkou výzvou, pretože peniaze sú často koreňom väčšiny obchodných argumentov dubaj alebo Spojené Arabské Emiráty.

úvaha je primárne označenie sľubovaných výhod odvodených oboma stranami v dohode. Jeden by mal brať do úvahy služby; toto sú súčasné výhody, ktoré sľub prináša. Príkladom je platba za službu, ktorá bola dodaná podľa zmluvy. Odplatou je kompenzačná dohoda, ktorá bola uzavretá po získaní výhody služby. Pamätáte tiež na budúce úvahy, ktoré budú prínosom pre obe strany.

Ak chcete mať uzatvorenú zmluvu, musíte zvážiť podmienky a pozorne si všimnúť veci, ktoré vám to umožnia vyhnúť sa zmluvným sporom ktoré majú veľmi nepriaznivé účinky na obidve strany vrátane strata peňazí v podnikaní a právnom procese a nedostatok dôvery medzi stranami. Pomohlo by, keby ste si našli čas na vytvorenie doložiek, aby ste sa ubezpečili, že tento aspekt zostane v budúcnosti životaschopný. Vďaka tomu sa budete môcť vyhnúť obchodnej zmluve spor akéhokoľvek druhu.

Po vykonaní týchto krokov strany podstúpia proces riešenia sporu, pri ktorom sa zohľadní fórum, miesto, hmotné právo a procesné právo.

Záverom je možné uviesť, že riešenie sporov je vynútiteľné, záväzné a účinné, ak umožňuje stranám udržiavať pracovný vzťah. 

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejdite na začiatok