Trestná justícia v Dubaji: Typy zločinov, trestov a trestov

Trestné právo v Dubaji alebo Spojených arabských emirátoch je odvetvím práva, ktoré pokrýva všetky trestné činy a spáchané zločiny jednotlivcom proti štátu. Jeho účelom je jasne stanoviť hranicu toho, čo sa považuje za neprijateľné pre štát a spoločnosť. 

Spojené arabské emiráty (SAE) má jedinečný právny systém ktorý pochádza z kombinácie islamské právo (šária)., ako aj niektoré aspekty civilné právo a bežný zákon tradícií. Zločiny a trestné činy v SAE spadajú do troch hlavných kategórií – priestupky, priestupky, a ťažké zločiny – s potenciálom určujúcim kategorizáciu tresty a tresty.

Poskytujeme prehľad kľúčových aspektov SAE trestné právo systém vrátane:

 • Bežné zločiny a priestupky
 • Druhy trestov
 • Proces trestného súdnictva
 • Práva obvineného
 • Rady pre návštevníkov a expatov

Trestný zákon SAE

SAE právny systém odráža kultúrne a náboženské hodnoty zakorenené v histórii krajiny a islamskom dedičstve. Orgány činné v trestnom konaní ako napr polícia cieľom je podporovať verejnú bezpečnosť pri rešpektovaní miestnych zvykov a noriem.

 • Princípy šaría z islamskej jurisprudencie ovplyvňujú mnohé zákony, najmä v oblasti morálky a správania.
 • Aspekty civilné právo z francúzskych a egyptských systémov tvoria obchodné a občianske predpisy.
 • Zásady bežný zákon ovplyvňujú trestné konanie, stíhanie a práva obvineného.

Výsledný justičný systém zahŕňa prvky každej tradície prispôsobenej jedinečnej národnej identite SAE.

Medzi hlavné zásady trestného práva patria:

 • prezumpcia neviny – Obvinený sa považuje za nevinného, ​​kým dôkazy nepreukážu vinu bez akýchkoľvek pochybností.
 • Právo na právneho zástupcu – Obvinený má právo na obhajobu počas celého súdneho konania.
 • Proporcionálne tresty – Cieľom trestov je zodpovedať závažnosti a okolnostiam trestného činu.

Tresty za závažné zločiny môžu byť podľa princípov šaría prísne, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na rehabilitáciu a restoratívnu spravodlivosť.

Kľúčové typy trestných činov a trestných činov

Trestný zákonník SAE definuje široké spektrum správania považovaného za trestné činy. Medzi kľúčové kategórie patria:

Násilné/osobné trestné činy

 • Útok – Násilný fyzický útok alebo vyhrážanie sa inej osobe
 • lúpež – Krádež majetku násilím alebo hrozbou
 • Vražda – Nezákonné zabitie človeka
 • znásilnenia – Nútený nedobrovoľný pohlavný styk
 • únos – Nezákonné zaistenie a zadržiavanie osoby

Majetkové trestné činy

 • krádež – Prevzatie majetku bez súhlasu vlastníka
 • lúpež – Nezákonný vstup za účelom krádeže z nehnuteľnosti
 • Podpaľačstvo – Zničenie alebo poškodenie majetku úmyselným požiarom
 • sprenevera – Krádež majetku zvereného niekomu do opatery

Finančné trestné činy

 • podvod – Klamstvo za účelom nezákonného zisku (falošné faktúry, krádeže ID atď.)
 • Prania špinavých peňazí – Zatajovanie nezákonne získaných finančných prostriedkov
 • Porušenie dôvery – Nečestné zneužívanie majetku, ktorý vám bol zverený

počítačovej kriminalite

 • Hacking – Nelegálny prístup k počítačovým systémom alebo údajom
 • Krádež identity – Použitie cudzej identity na spáchanie podvodu
 • Online podvody – Oklamanie obetí, aby poslali peniaze alebo informácie

Trestné činy súvisiace s drogami

 • obchodovanie – Pašovanie nelegálnych látok ako marihuana alebo heroín
 • Majetok – Užívanie nelegálnych drog, dokonca aj v malých množstvách
 • Spotreba – Rekreačné užívanie nelegálnych látok

Dopravné priestupky

 • rýchla jazda – Prekročenie určených rýchlostných limitov
 • Nebezpečná jazda – Bezohľadná prevádzka vozidiel s rizikom ublíženia na zdraví
 • DUI – Vedenie vozidla pod vplyvom drog alebo alkoholu

Medzi ďalšie zločiny patria trestné činy proti verejnej slušnosti, ako je verejná intoxikácia, vzťahové tabu, ako sú mimomanželské aféry, a činy považované za nerešpektujúce náboženstvo alebo miestne kultúrne hodnoty.

Expati, turisti a návštevníci sa tiež často neúmyselne dopúšťajú maloletých priestupky proti verejnému poriadku, často kvôli kultúrnym nedorozumeniam alebo nedostatku povedomia o miestnych zákonoch a normách.

Tresty a tresty

Cieľom trestov za trestné činy je zodpovedať závažnosti a úmyslu trestných činov. Možné trestné tresty zahŕňajú:

pokuty

Peňažné sankcie v závislosti od trestného činu a okolností:

 • Menšie dopravné pokuty vo výške niekoľkých stoviek AED
 • Obvinenia z veľkých podvodov s pokutami vo výške desiatok tisíc AED

Pokuty často sprevádzajú ďalšie tresty, ako je väzenie alebo deportácia.

uväznenie

Dĺžka väzenia závisí od faktorov, ako sú:

 • Druh a závažnosť trestného činu
 • Použitie násilia alebo zbraní
 • Predchádzajúce trestné činy a kriminálna minulosť

Za obchodovanie s drogami, znásilňovanie, únosy a vraždy sú často odsúdené na desiatky rokov väzenia. The Trest za podvádzanie alebo napomáhanie pri páchaní týchto trestných činov môže mať za následok aj väzenie.

deportácie

Neobčania uznaní vinnými zo zločinov môžu byť deportovaní a zakázaní vstup do SAE na dlhší čas alebo doživotie.

Telesné a hrdelné tresty

 • bičovanie – Bičovanie ako trest za morálne delikty podľa práva šaría
 • Kamenovanie – Zriedkavo sa používa na odsúdenie za cudzoložstvo
 • Trest smrti – Poprava v extrémnych prípadoch vrážd

Tieto kontroverzné vety odrážajú základy právneho systému SAE v islamskom práve. V praxi sa však implementujú len zriedka.

Rehabilitačné iniciatívy poskytujú poradenstvo a odbornú prípravu na zníženie počtu opakovaných trestných činov po prepustení. Neväzobné alternatívne sankcie, ako napríklad verejnoprospešné práce, sú zamerané na opätovné začlenenie zločincov do spoločnosti.

Proces systému trestného súdnictva

Súdny systém Spojených arabských emirátov zahŕňa rozsiahle postupy od prvých policajných správ až po trestné procesy a odvolania. Medzi kľúčové kroky patria:

 1. Podanie reklamácie – Obete alebo svedkovia formálne oznamujú údajné trestné činy polícii
 2. Vyšetrovanie – Polícia zhromažďuje dôkazy a vytvára spis pre prokurátorov
 3. prevádzkovanie – Vládni právnici posudzujú obvinenia a argumentujú za odsúdenie
 4. Pokus – Sudcovia si pred vynesením rozsudku vypočujú argumenty a dôkazy na súde
 5. trestanie – Odsúdení obžalovaní dostávajú tresty na základe obvinení
 6. odvolanie – Vyššie súdy kontrolujú a prípadne zrušia rozsudky

V každom štádiu má obvinený právo na právne zastúpenie a riadny proces, ako je zakotvené v práve SAE.

Práva obvineného

Ústava Spojených arabských emirátov presadzuje občianske slobody a práva na riadny proces vrátane:

 • prezumpcia neviny – Dôkazné bremeno spočíva skôr na obžalobe ako na obžalovanom
 • Prístup k právnikovi – Povinné právne zastupovanie v prípadoch trestných činov
 • Právo na tlmočníka – Prekladateľské služby zabezpečené pre ľudí, ktorí nehovoria arabsky
 • Právo na odvolanie – Možnosť napadnúť rozhodnutia na vyšších súdoch
 • Ochrana pred zneužitím – Ústavné ustanovenia proti svojvoľnému zatknutiu alebo nátlaku

Rešpektovanie týchto práv zabraňuje falošným alebo vynúteným priznaniam a pomáha zabezpečiť spravodlivé výsledky.

typy trestných činov UAE
zločinecké väzenie
závažnosti trestného činu

Rady pre návštevníkov a expatov

Vzhľadom na kultúrne rozdiely a neznáme zákony sa turisti a prisťahovalci často neúmyselne dopúšťajú menších porušení. Bežné problémy zahŕňajú:

 • Verejné opilstvo – Vysoká pokuta a varovanie alebo deportácia
 • Neslušné činy – Neskromné ​​správanie, obliekanie, verejné prejavy náklonnosti
 • Dopravné priestupky – Značenie často len v arabčine, pokuty prísne vymáhané
 • Lieky na predpis – Nosenie neurčených liekov

V prípade zadržania alebo obvinenia medzi kľúčové kroky patria:

 • Zachovajte pokoj a spoluprácu – Úctivé interakcie bránia eskalácii
 • Kontaktujte konzulát/veľvyslanectvo – Informujte úradníkov, ktorí môžu poskytnúť pomoc
 • Zabezpečte právnu pomoc – Poraďte sa s kvalifikovanými právnikmi oboznámenými so systémom SAE
 • Učte sa z chýb – Pred cestou využite zdroje kultúrneho vzdelávania

Dôkladná príprava a informovanosť pomáha návštevníkom vyhnúť sa právnym problémom v zahraničí.

Spojené arabské emiráty uprednostňujú verejný poriadok a bezpečnosť prostredníctvom právneho systému, ktorý spája tradície islamského a občianskeho práva. Zatiaľ čo niektoré tresty sa zdajú byť podľa západných štandardov tvrdé, rehabilitácia a blaho komunity sa čoraz viac zdôrazňujú pred odvetou.

Potenciálne prísne sankcie však znamenajú, že vysťahovalci a turisti musia byť opatrní a musia byť citliví na kultúru. Pochopenie jedinečných zákonov a zvykov pomáha predchádzať právnym problémom. S obozretným rešpektom k miestnym hodnotám si návštevníci môžu naplno vychutnať pohostinnosť a vybavenie SAE.


často kladené otázky

Čo je na právnom systéme SAE jedinečné v porovnaní s inými krajinami?

V Spojených arabských emirátoch sa spájajú aspekty islamského práva šaría, francúzskeho/egyptského občianskeho práva a niektorých postupov bežného práva z britského vplyvu. Tento hybridný systém odráža kultúrne dedičstvo krajiny a moderné priority.

Aké sú niektoré príklady bežných turistických zločinov a priestupkov v SAE?

Návštevníci sa často neúmyselne dopúšťajú menších trestných činov proti verejnému poriadku, ako je verejné opilstvo, neslušné oblečenie, verejné prejavy náklonnosti, dopravné priestupky a nosenie liekov, ako sú narkotiká na predpis.

Čo mám robiť, ak som zatknutý alebo obvinený zo zločinu v Dubaji alebo Abú Zabí?

Zachovajte pokoj a spolupracujte s úradmi. Okamžite si zaistite právne zastupovanie – Spojené arabské emiráty vyžadujú právnikov pre prípady ťažkých zločinov a povoľujú im priestupky. Rešpektujte pokyny polície, ale poznajte svoje práva.

Môžem piť alkohol alebo prejavovať verejnú náklonnosť svojmu partnerovi v SAE?

Pitie alkoholu je prísne obmedzené. Konzumujte ho legálne iba v licencovaných priestoroch, ako sú hotely a reštaurácie. Verejná náklonnosť k romantickým partnerom je tiež zakázaná – obmedzte kontakt na súkromné ​​prostredie.

Ako možno nahlásiť trestné činy a podať právne sťažnosti orgánom SAE?

Ak chcete formálne nahlásiť trestný čin, podajte sťažnosť na miestnej policajnej stanici. Dubajská polícia, polícia v Abú Zabí a všeobecné pohotovostné číslo prijímajú oficiálne sťažnosti na začatie trestného konania.

Aké sú niektoré príklady majetok & finančné zločiny a ich tresty v SAE?

Podvody, pranie špinavých peňazí, sprenevera, krádeže a vlámania často vedú k trestom odňatia slobody + reštitučným pokutám. Podpaľačstvo čelí až 15-ročnému väzeniu vzhľadom na nebezpečenstvo požiaru v hustých mestách Spojených arabských emirátov. Počítačové zločiny majú za následok aj pokuty, konfiškácie zariadení, deportácie alebo uväznenie.

Môžem si pri ceste do Dubaja alebo Abu Dhabi priniesť svoje bežné lieky na predpis?

Nosenie neoznačených liekov, dokonca aj bežných receptov, riskuje zadržanie alebo obvinenia v SAE. Návštevníci by si mali dôkladne preštudovať predpisy, požiadať o cestovné povolenia a mať stále po ruke lekárske predpisy.

Ako vám môže miestny advokát SAE pomôcť vo vašom trestnom prípade

Ako je uvedené v článku 4 všeobecných ustanovení z Federálny zákon č. 35/1992, každej osobe obvinenej z trestu smrti na doživotie alebo smrti musí pomáhať dôveryhodný právnik. Ak si to osoba nemohla dovoliť, ustanoví ju pre ňu súd.

Na uskutočnenie vyšetrovania má vo všeobecnosti výlučnú právomoc prokuratúra a obžaloby sa riadia podľa ustanovení zákona. Niektoré prípady uvedené v článku 10 spolkového zákona č. 35/1992 však nepotrebujú pomoc prokurátora. Sťažovateľ môže podať žalobu sám alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Je dôležité poznamenať, že v Dubaji alebo Spojených arabských emirátoch musí kvalifikovaný emirátsky advokát dobre ovládať arabčinu a má právo na audienciu; v opačnom prípade po zložení prísahy vyhľadajú pomoc tlmočníka. Pozoruhodný je fakt, že trestné činy vypršajú. Stiahnutím alebo smrťou obete by sa trestné konanie skončilo.

Budete potrebovať právnik SAE ktorí vám môžu pomôcť zorientovať sa v systéme trestného súdnictva, aby ste dosiahli spravodlivosť, ktorú si zaslúžite. Lebo bez asistencie právnika zákon nepomôže obetiam, ktoré to najviac potrebujú.

Vaša právna konzultácia s nami nám pomôže pochopiť vašu situáciu a obavy. Ak vy alebo váš blízky čelíte trestnému stíhaniu v SAE, môžeme vám pomôcť. 

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie. Máme najlepších kriminálnych právnikov v Dubaji alebo Abú Zabí, ktorí vám pomôžu. Získanie trestného súdnictva v Dubaji môže byť trochu zdrvujúce. Potrebujete trestného právnika, ktorý má znalosti a skúsenosti v systéme trestného súdnictva v krajine. Pre urgentné hovory + 971506531334 + 971558018669