Drogové zločiny v Spojených arabských emirátoch, obchodovanie s ľuďmi, držba, trestanie a zákony

Spojené arabské emiráty (SAE) majú jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete a uplatňujú politiku nulovej tolerancie voči trestným činom súvisiacim s drogami. Obyvatelia aj návštevníci sú vystavení prísnym sankciám, ako sú vysoké pokuty, väzenie a deportácia, ak sa zistí porušenie týchto zákonov. Cieľom tohto komplexného sprievodcu je objasniť drogové predpisy Spojených arabských emirátov, rôzne typy drogových trestných činov, tresty a tresty, právnu obranu a praktické rady, ako sa vyhnúť zapleteniu s týmito prísnymi zákonmi.

Nelegálne látky a niektoré lieky na predpis a voľnopredajné lieky sú kategoricky zakázané podľa federálneho zákona č. 14 z roku 1995 o kontrole Narkotické drogy a Psychotropné látky. Tento zákon dôsledne definuje rôzne zoznamy nelegálnych drog a ich kategorizácia na základe potenciálu zneužívania a závislosti.

Aké sú zákony o zločinoch súvisiacich s drogami v SAE

Spojené arabské emiráty (SAE) dlhodobo udržiavajú politiku nulovej tolerancie voči trestným činom súvisiacim s drogami. Predtým túto oblasť upravoval federálny zákon č. 14 z roku 1995 o protiopatreniach proti omamným a psychotropným látkam. SAE však nedávno prijali federálny zákon č. 30 z roku 2021 o omamných a psychotropných látkach, čo je súčasná a aktualizovaná legislatíva.

Medzi kľúčové aspekty federálneho zákona č. 30 z roku 2021 patria:

 1. Zakázané látky: Úplný zoznam nelegálnych narkotík, psychotropných látok a prekurzorových chemikálií používaných pri výrobe drog.
 2. Kriminalizované aktivity: Dovoz, vývoz, výroba, držba, obchodovanie, propagácia a uľahčenie užívania drog.
 3. Prísne tresty: Držanie môže viesť k uväzneniu a pokutám, zatiaľ čo obchodovanie s ľuďmi alebo pašovanie môže viesť k doživotnému väzeniu alebo trestu smrti.
 4. Žiadna výnimka na osobné použitie: Akékoľvek prechovávanie nelegálnych drog je trestné, bez ohľadu na množstvo alebo úmysel.
 5. Dôkazné bremeno: Prítomnosť drog alebo príslušenstva sa považuje za dostatočný dôkaz viny.
 6. Extrateritoriálna aplikácia: Občania a obyvatelia SAE môžu byť stíhaní za trestné činy spáchané v zahraničí.
 7. Univerzálna aplikácia: Zákony platia pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na národnosť, kultúru alebo náboženstvo.
 8. Rehabilitačné programy: Zákon upravuje rehabilitačné a liečebné programy pre páchateľov drogovej trestnej činnosti.

Zatiaľ čo predchádzajúci federálny zákon č. 14 z roku 1995 položil základy pre kontrolu drog, novší federálny zákon č. 30 z roku 2021 odráža zmeny v drogových trendoch, medzinárodných predpisoch a možnosti rehabilitácie.

Úrady aktívne presadzujú tieto prísne zákony prostredníctvom pravidelných inšpekcií, pokročilých metód odhaľovania a spolupráce s medzinárodnými agentúrami na boj proti obchodovaniu s drogami a súvisiacim zločinom.

Druhy drogových trestných činov v SAE

Zákony Spojených arabských emirátov klasifikujú drogové trestné činy do troch hlavných kategórií, pričom všetkým sa ukladajú prísne tresty:

1. Osobné použitie

 • Vlastníctvo čo i len malého množstva narkotík na osobné alebo rekreačné použitie je zakázané podľa článku 39 zákona o narkotikách.
 • Platí to pre občanov Spojených arabských emirátov aj cudzincov, ktorí v krajine bývajú alebo ju navštevujú.
 • Úrady môžu vykonávať náhodné testy na drogy, prehliadky a razie, aby identifikovali páchateľov osobného užívania.

2. Propagácia drog

 • Činnosti, ktoré aktívne podporujú zneužívanie drog, tiež čelia tvrdým trestom podľa článkov 33 až 38.
 • To zahŕňa predaj, distribúciu, prepravu, prepravu alebo skladovanie narkotík, a to aj bez úmyslu dosiahnuť zisk alebo obchod.
 • Do tejto kategórie patrí aj sprostredkovanie obchodov s drogami, zdieľanie kontaktov na dílerov alebo poskytovanie zariadení na užívanie drog.
 • Propagácia alebo reklama nelegálnych drog akýmikoľvek prostriedkami sa považuje za drogový trestný čin.

3. Obchodovanie s drogami

 • Najzávažnejšie porušenia zahŕňajú nadnárodné obchodné skupiny, ktoré pašujú veľké zásoby nelegálnych drog do SAE za účelom distribúcie a zisku.
 • Páchateľom hrozia doživotné tresty a dokonca aj trest smrti za určitých podmienok podľa článkov 34 až 47 zákona o narkotikách.
 • Pokus obchodovať s drogami alebo byť spolupáchateľom operácie obchodovania s drogami je tiež trestný čin.

4. Iné trestné činy súvisiace s drogami

 • Pestovanie alebo výroba nelegálnych drog alebo prekurzorových chemikálií používaných pri výrobe drog.
 • Pranie špinavých peňazí zahŕňajúce príjmy z drogovej trestnej činnosti.
 • Konzumácia alebo pobyt pod vplyvom nelegálnych drog na verejných miestach.

Pre páchateľov, ktorí sa dopustili prvého trestného činu, najmä v prípadoch osobného použitia alebo menších trestných činov, zákon SAE poskytuje potenciálne možnosti rehabilitačných programov ako alternatívu k uväzneniu v závislosti od okolností a závažnosti trestného činu.

Spojené arabské emiráty zaujímajú komplexný prístup k riešeniu všetkých aspektov trestných činov súvisiacich s drogami, od osobnej spotreby až po rozsiahle operácie obchodovania s drogami. Úrady ukladajú prísne tresty vrátane väzenia, pokút a v niektorých prípadoch dokonca trestu smrti, aby odrádzali od drogových trestných činov a bojovali proti nim v rámci hraníc krajiny. Zákony platia univerzálne, bez ohľadu na národnosť, náboženstvo alebo kultúrny pôvod jednotlivca.

Ktoré drogy sa v SAE považujú za kontrolované látky

SAE vedie komplexný zoznam kontrolovaných látok vrátane prírodných aj syntetických drog. Sú klasifikované ako zakázané omamné látky, psychotropné látky a chemické prekurzory používané pri výrobe nelegálnych drog. Tu je tabuľkový prehľad niektorých hlavných kontrolovaných látok v SAE:

kategórieLátky
opioidyHeroín, morfín, kodeín, fentanyl, metadón, ópium
StimulanciáKokaín, amfetamíny (vrátane metamfetamínu), extáza (MDMA)
halucinogényLSD, psilocybín (magické huby), meskalín, DMT
KanabinoidyKanabis (marihuana, hašiš), syntetické kanabinoidy (korenie, K2)
DepresívaBarbituráty, benzodiazepíny (Valium, Xanax), GHB
Prekurzorové chemikálieEfedrín, Pseudoefedrín, Ergometrín, Kyselina lysergová

Je dôležité poznamenať, že tento zoznam nie je úplný a orgány SAE pravidelne aktualizujú a rozširujú zoznam kontrolovaných látok, aby zahŕňal nové syntetické drogy a chemické variácie, keď sa objavia.

Okrem toho zákony SAE nerozlišujú medzi rôznymi kategóriami alebo typmi kontrolovaných látok. Držanie, konzumácia alebo obchodovanie s ktoroukoľvek z týchto látok, bez ohľadu na ich klasifikáciu alebo množstvo, sa považuje za trestný čin, za ktorý sa ukladajú prísne tresty vrátane väzenia, pokút a v niektorých prípadoch potenciálneho trestu smrti.

Prísny postoj Spojených arabských emirátov ku kontrolovaným látkam odzrkadľuje ich odhodlanie bojovať proti zločinom súvisiacim s drogami a podporovať verejné zdravie a bezpečnosť v krajine.

Aké sú tresty za drogové zločiny v SAE?

Spojené arabské emiráty majú mimoriadne prísne zákony proti trestným činom súvisiacim s drogami, ktoré presadzujú politiku nulovej tolerancie s prísnymi trestami. Tresty sú uvedené vo federálnom zákone Spojených arabských emirátov č. 30 z roku 2021 o boji proti omamným a psychotropným látkam.

Vlastníctvo a osobná spotreba

 • Držanie, získavanie alebo konzumácia nelegálnych drog sa trestá minimálne 4 rokmi väzenia a pokutou vo výške minimálne 20,000 5,400 AED (XNUMX XNUMX USD).
 • Tresty sa môžu rozšíriť na doživotie v závislosti od druhu a množstva drog.

Obchodovanie s ľuďmi a zámer zásobovať

 • Obchodovanie s drogami alebo ich prechovávanie s úmyslom dodať sa trestá doživotným väzením a minimálnou pokutou 20,000 XNUMX AED.
 • Môže sa použiť aj trest smrti, najmä pri rozsiahlych operáciách alebo veľkých množstvách drog.

Deportácia pre cudzincov

 • Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí boli odsúdení za akýkoľvek drogový trestný čin, čelia automatickému vyhosteniu z krajiny po odpykaní si trestu alebo zaplatení pokút v súlade s článkom 57.
 • K deportácii môže niekedy dôjsť pred dokončením celého trestu odňatia slobody.

Obmedzený náhradný trest

 • Rehabilitácia, verejnoprospešné práce alebo znížené tresty sa udeľujú len zriedka, väčšinou za menej závažné trestné činy alebo ak páchatelia spolupracujú pri vyšetrovaní.
 • Povinná rehabilitácia môže v niektorých prípadoch nahradiť väzenie za obyčajnú držbu, podľa uváženia súdu.

Dodatočné sankcie

 • Konfiškácia majetku/majetku využívaného pri drogovej trestnej činnosti.
 • Strata práva na pobyt pre cudzincov.

Protidrogové zákony SAE pokrývajú celý cyklus od výroby až po spotrebu. Dokonca aj držba drogového príslušenstva alebo zvyškov môže viesť k obvineniam. Neznalosť zákona sa nepovažuje za obranu.

Úrady prísne uplatňujú tieto tresty. Pre obyvateľov a návštevníkov je kľúčové, aby prísne dodržiavali protidrogovú politiku SAE s nulovou toleranciou. Pre úplné a aktualizované usmernenie v tejto záležitosti je veľmi vhodné konzultovať s právnymi odborníkmi.

Právne dôsledky pre turistov prichytených s drogami v SAE

Spojené arabské emiráty presadzujú nekompromisnú politiku nulovej tolerancie voči drogám a zneužívaniu návykových látok. Tento postoj sa prísne vzťahuje aj na turistov a návštevníkov. Dokonca aj stopové množstvá alebo rezíduá z predchádzajúceho užívania drog môžu viesť k vážnym právnym následkom pre turistov v SAE, vrátane:

Zatknutia a obvinenia

 • Turisti môžu byť zatknutí a stíhaní za držanie akéhokoľvek množstva zakázaných narkotík, od kanabisu po tvrdšie drogy.
 • Orgány Spojených arabských emirátov bežne vykonávajú testy krvi a moču, pričom samotná prítomnosť drog v tele človeka predstavuje prechovávanie.

Tvrdé tresty

 • V závislosti od typu a množstva drogy čelia turisti trestom od vysokých pokút až po dlhé tresty odňatia slobody.
 • Pokuty sa môžu pohybovať od 10,000 2,722 AED (100,000 27,220 USD) do XNUMX XNUMX AED (XNUMX XNUMX USD) alebo vyššie za opakované priestupky.
 • Tresty odňatia slobody sa pohybujú od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov, s prísnejšími podmienkami pre recidivistov alebo tých, ktorí sa podieľajú na obchodovaní s drogami.
 • V najextrémnejších prípadoch súvisiacich s rozsiahlymi operáciami obchodovania s drogami možno uplatniť trest smrti.

Nedávne právne úpravy

 • Zatiaľ čo SAE zachovávajú všeobecný zákaz narkotík, niektoré nedávne zmeny poskytujú určitý stupeň zhovievavosti pre konkrétne prípady:
 • Prechovávanie malých množstiev THC/kanabisu nemusí viesť k uväzneniu pre prvovinníkov. Látka však bude skonfiškovaná a stále platia pokuty. THC olej zostáva prísne zakázaný.
 • Minimálne tresty za trestné činy prvého prechovávania boli v niektorých prípadoch znížené.

Deportácia a cestovné obmedzenia

 • Všetci cudzí štátni príslušníci, vrátane turistov, čelia automatickej deportácii po odsúdení za drogové trestné činy po odpykaní si trestu alebo zaplatení pokút, ako to nariaďujú zákony SAE.
 • Na deportované osoby sa môžu vzťahovať aj rozšírené zákazy cestovania, ktoré obmedzujú opätovný vstup do SAE a iných krajín Perzského zálivu.

Vzhľadom na nekompromisný postoj Spojených arabských emirátov je pre turistov absolútne nevyhnutné, aby boli maximálne opatrní a vyhýbali sa akémukoľvek zapleteniu s nelegálnymi drogami alebo látkami počas ich návštevy, aby sa vyhli vážnym právnym následkom, ktoré môžu mať trvalé následky.

Ako spolupracujú SAE s Interpolom v prípadoch obchodovania s drogami?

Spojené arabské emiráty udržiavajú úzku spoluprácu s Interpolom v boji proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami prostredníctvom rôznych kanálov. Jadrom je Národný centrálny úrad Spojených arabských emirátov (NCB), ktorý slúži ako primárna spojka medzi domácimi orgánmi činnými v trestnom konaní a ústredím Interpolu. NCB uľahčuje zdieľanie spravodajských informácií, čo umožňuje orgánom Spojených arabských emirátov bezpečne požadovať údaje o podozrivých, spôsoboch obchodovania s ľuďmi a narkotikách z iných členských krajín. Naopak, dôkazy zhromaždené v prípadoch týkajúcich sa drog v Spojených arabských emirátoch možno rýchlo šíriť po celom svete prostredníctvom NCB.

Túto koordináciu umožňuje zabezpečená komunikačná sieť Interpolu I-24/7, ktorá podporuje cezhraničnú výmenu informácií v reálnom čase. Okrem toho môže NCB SAE vydávať osobitné oznámenia pre partnerov na celom svete, aby hľadali podrobnosti o špecifických metodikách obchodovania s drogami. Okrem zdieľania informácií sa SAE aktívne zúčastňujú na spoločných operáciách koordinovaných Interpolom zameraných na hlavné obchodné trasy a organizácie s drogami. Nedávnym príkladom bola operácia Lionfish zameraná na narušenie tokov kokaínu cez letiská v juhovýchodnej Ázii, ktorú Dubaj finančne podporil.

Presadzovanie práva v Spojených arabských emirátoch má na zlepšenie možností presadzovania práva aj úžitok z učebných osnov Interpolu, ktoré zahŕňajú osvedčené postupy v oblasti zákazu drog. Táto mnohostranná spolupráca stavia Spojené arabské emiráty ako aktívneho partnera v celosvetovom potlačovaní obchodovania s narkotikami.

Ako môže pomôcť špecializovaný právnik

Hľadá sa expert SAE advokát efektívnosť je rozhodujúca, keď sa pozeráme na hrozné výsledky, ako sú desaťročné tresty alebo popravy.

Ideálna rada bude:

 • Skúsený s miestnym droga prípady
 • vášnivý o dosiahnutie najlepšieho výsledku
 • strategický pri spájaní silný opevnenia
 • Vysoko hodnotené od minulých klientov
 • Plynule hovorí arabsky aj anglicky

často kladené otázky

Aké sú najčastejšie droga priestupky v SAE?

Najčastejšie droga priestupky sú majetok of konopeMDMA, ópium a tablety na predpis ako Tramadol. obchodovanie poplatky sa často týkajú hašiša a stimulantov amfetamínového typu.

Ako môžem skontrolovať, či mám a trestný register v SAE?

Odošlite žiadosť na oddelenie registrov trestov Spojených arabských emirátov s kópiami pasu, občianskeho preukazu Emirates a vstupných/výstupných pečiatok. Prehľadajú federálne záznamy a zverejnia, ak nejaké existujú odsúdenie sú v evidencii. Máme predsa a služba na kontrolu registrov trestov.

Môžem cestovať do Spojených arabských emirátov, ak mám neplnoletú osobu? odsúdenie za drogy inde?

Technicky môže byť vstup odmietnutý osobám so zahraničím odsúdenie za drogy za určitých okolností. V prípade menších priestupkov však pravdepodobne stále môžete vstúpiť do SAE, ak od incidentu uplynulo niekoľko rokov. Napriek tomu je vhodné vopred sa poradiť s právnou osobou.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

Prejdite na začiatok