Finančné zločiny v SAE a ich dôsledky

Finančná kriminalita odkazuje nelegálne aktivity zahŕňajúce podvodné finančné transakcie alebo nečestné správanie s cieľom osobného finančného zisku. Je to ťažké a zhoršuje sa celkovo problém, ktorý umožňuje trestné činy ako napr pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, a viac. Tento komplexný sprievodca skúma vážne hrozby, ďalekosiahly dopady, najnovšie trendya najúčinnejšie riešenie za boj proti finančnej kriminalite na celom svete.

Čo je finančná kriminalita?

Finančná kriminalita zahŕňa akékoľvek nezákonné priestupky zahŕňajúce Získanie peniaze alebo majetku podvodom alebo podvodom. Medzi hlavné kategórie patria:

 • Prania špinavých peňazí: Maskovanie pôvodu a pohybu nezákonné finančné prostriedky z Trestné činnosti.
 • podvod: Klamanie firiem, jednotlivcov alebo vlád za účelom nezákonného finančného zisku alebo majetku.
 • počítačová kriminalita: Krádež, podvod alebo iná trestná činnosť za účelom finančného zisku pomocou technológie.
 • insider trading: Zneužívanie súkromných informácií o spoločnosti na zisky na burze.
 • Úplatkárstvo/korupcia: Ponúkanie stimulov, ako je hotovosť, na ovplyvnenie správania alebo rozhodnutí.
 • Daňové úniky: Nepriznanie príjmu s cieľom nezákonne sa vyhnúť plateniu daní.
 • Financovanie terorizmu: Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu teroristickej ideológie alebo aktivít.

niekoľko nelegálne metódy pomôcť zakryť skutočné vlastníctvo alebo pôvod peniaze a ďalšie aktíva. Finančná kriminalita tiež umožňuje závažné trestné činy, ako je obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a ďalšie. Druhy podrazov ako napomáhanie, napomáhanie alebo sprisahanie pri páchaní týchto finančných trestných činov je nezákonné.

Sofistikované technológie a globálna prepojenosť umožňujú prosperovať finančnej kriminalite. Avšak, venovaný globálne organizácie napredujú integrovane riešenie bojovať proti tejto kriminálnej hrozbe účinnejšie ako kedykoľvek predtým.

Hlavné typy finančných zločinov v SAE

Pozrime sa na niektoré hlavné formy finančnej kriminality, ktorá poháňa globálnu tieňovú ekonomiku.

Prania špinavých peňazí

 klasický proces of prania špinavých peňazí zahŕňa tri kľúčové etapy:

 1. Umiestnenie – predstavenie nezákonné finančné prostriedky do hlavného prúdu finančného systému prostredníctvom vkladov, príjmov z podnikania atď.
 2. Vrstvenie – Skrytie stopy peňazí cez zložité finančné transakcie.
 3. Integrácia – Integrácia „vyčistených“ peňazí späť do legitímnej ekonomiky prostredníctvom investícií, luxusných nákupov atď.

Pranie špinavých peňazí nielenže zakrýva príjmy z trestnej činnosti, ale umožňuje ďalšiu trestnú činnosť. Firmy to môžu neúmyselne povoliť bez toho, aby si to uvedomovali. V dôsledku toho globálne predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML) nariaďujú bankám a iným inštitúciám prísnejšie oznamovacie povinnosti a postupy dodržiavania, aby mohli aktívne bojovať proti praniu špinavých peňazí. Pozitívnym krokom je, že Spojené arabské emiráty boli vo februári 2024 odstránené zo „šedého zoznamu“ Finančnej akčnej skupiny (FATF), čo znamená, že krajina dosiahla pokrok v posilňovaní svojich predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

V dôsledku toho globálne boj proti praniu špinavých peňazí (AML) nariadenia nariaďujú bankám a iným inštitúciám prísnejšie oznamovacie povinnosti a postupy dodržiavania s cieľom aktívne bojovať proti praniu špinavých peňazí. Umelá inteligencia novej generácie a riešenia strojového učenia môžu pomôcť zautomatizovať detekciu podozrivých účtov alebo vzorov transakcií.

podvod

Globálne straty na platobný podvod sám prekročil $ 35 miliardy v roku 2021. Rôzne podvody využívajú technológiu, krádež identity a sociálne inžinierstvo na uľahčenie nelegálnych prevodov peňazí alebo prístupu k financovaniu. Typy zahŕňajú:

 • Podvod s kreditnou/debetnou kartou
 • Podvody typu phishing
 • Kompromis obchodného e-mailu
 • Falošné faktúry
 • Romantické podvody
 • Ponziho/pyramídové schémy
 • Podvod so syntetickou identitou
 • Podvod s prevzatím účtu

Podvod narúša finančnú dôveru, spôsobuje utrpenie obetiam a zvyšuje náklady pre spotrebiteľov aj poskytovateľov financií. Analýzy podvodov a forenzné účtovné techniky pomáhajú odhaliť podozrivé aktivity pre ďalšie vyšetrovanie zo strany finančných inštitúcií a orgánov činných v trestnom konaní.

„Finančná kriminalita prekvitá v tieni. Posvietiť si na jeho tmavé rohy je prvým krokom k jeho demontáži.“ – Loretta Lynch, bývalá generálna prokurátorka USA

počítačová kriminalita

Kybernetické útoky proti finančným inštitúciám sa od roku 238 do roku 2020 celosvetovo zvýšili o 2021 %. Rast digitálnych financií rozširuje príležitosti pre technológie finančné kybernetické zločiny Páči sa mi to:

 • Hacky krypto peňaženky/zmenárne
 • ATM jackpot
 • Skimming kreditných kariet
 • Krádež prihlasovacích údajov k bankovému účtu
 • Ransomware útoky
 • Útoky na mobilné bankovníctvo/digitálne peňaženky
 • Podvod zameraný na služby typu „kúpte teraz-zaplaťte-neskôr“.

Straty globálnej počítačovej kriminality môžu byť vyššie 10.5 bilióna $ počas nasledujúcich piatich rokov. Zatiaľ čo sa kybernetická obrana neustále zlepšuje, expertní hackeri vyvíjajú stále sofistikovanejšie nástroje a metódy na neoprávnený prístup, narušenie údajov, útoky škodlivého softvéru a krádeže peňazí.

Daňové úniky

Globálne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky korporácií a jednotlivcov s vysokým čistým majetkom údajne prekračujú 500-600 miliárd dolárov ročne. Komplexné medzinárodné medzery a daňové raje tento problém uľahčujú.

Daňové úniky narúša verejné príjmy, prehlbuje nerovnosť a zvyšuje závislosť na dlhu. Obmedzuje tak dostupné finančné prostriedky pre kľúčové verejné služby, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, infraštruktúra a ďalšie. Zlepšená globálna spolupráca medzi tvorcami politík, regulačnými orgánmi, podnikmi a finančnými inštitúciami môže prispieť k tomu, aby boli daňové systémy spravodlivejšie a transparentnejšie.

Ďalšie finančné trestné činy

Medzi ďalšie hlavné formy finančnej kriminality patria:

 • insider trading – Zneužívanie neverejných informácií na zisky na burze
 • Úplatkárstvo/korupcia – Ovplyvňovanie rozhodnutí alebo činností prostredníctvom finančných stimulov
 • Obchádzanie sankcií – Obchádzanie medzinárodných sankcií za účelom zisku
 • falšovaniu – Výroba falošnej meny, dokumentov, produktov atď.
 • pašovanie – Preprava nezákonného tovaru/finančných prostriedkov cez hranice

Finančná kriminalita je prepojená prakticky so všetkými druhmi trestnej činnosti – od nelegálnych drog a obchodovania s ľuďmi až po terorizmus a konflikty. Samotná rozmanitosť a rozsah problému si vyžaduje koordinovanú globálnu reakciu.

Tresty za rôzne finančné zločiny v SAE

Finančná kriminalitaPríslušné zákonyRozsah trestov
Prania špinavých peňazíFederálny zákon č. 4/2002 (v znení neskorších predpisov)3 až 10 rokov väzenia a/alebo pokuta do 50 miliónov AED
podvodFederálny zákon č. 3/1987 (v znení neskorších predpisov)Líši sa, ale vo všeobecnosti až 3 roky väzenia a/alebo pokuty
počítačová kriminalitaFederálny zákon č. 5/2012 (v znení neskorších predpisov)Pokuty od 50,000 3 AED do 10 miliónov AED a/alebo až XNUMX rokov väzenia
Daňové únikyFederálny zákonný dekrét č. 6/2017Pokuty od 100,000 500,000 AED do XNUMX XNUMX AED a potenciálne väzenie
falšovaniuFederálny zákon č. 6/1976Až 10 rokov väzenia a/alebo pokuty
Úplatkárstvo/korupciaFederálny zákon č. 11/2006 (v znení neskorších predpisov)Až 7 rokov väzenia a/alebo pokuta až 1 milión AED pre darcov a prijímateľov
Zasvätené obchodovanieFederálny zákon č. 8/2002 (v znení neskorších predpisov)Až 5 rokov väzenia a/alebo pokuta až 10 miliónov AED

Vyšetrovanie a stíhanie finančných trestných činov v Dubaji

Vyšetrovanie finančných zločinov v Dubaji:

 1. hlásenie: Oznamovanie prípadov finančných trestných činov je uľahčené prostredníctvom určených kanálov, a to buď kontaktovaním dubajskej polície alebo príslušného finančného regulačného úradu, v závislosti od povahy trestného činu. Napríklad podozrenia z prania špinavých peňazí by sa mali nahlásiť Finančnej spravodajskej jednotke (FIU).
 2. Počiatočné vyšetrovanie: Táto fáza sa začína komplexným zhromažďovaním dôkazov, ktoré zahŕňajú hĺbkovú analýzu finančných záznamov, vedenie rozhovorov s príslušnými svedkami a synergickú spoluprácu medzi dubajskou políciou, prokuratúrou a špecializovanými jednotkami, ako je Dubajské oddelenie pre hospodársku bezpečnosť.
 3. Rozšírená spolupráca: Nedávno vytvorené memorandum o porozumení medzi výkonným úradom Spojených arabských emirátov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a dubajskou políciou posilnilo prístup založený na spolupráci, čím sa rozšírili vyšetrovacie schopnosti v boji proti finančným zločinom efektívnejšie.

Trestné stíhanie finančných trestných činov v Dubaji:

 1. Prokuratúra: Po zhromaždení podstatných dôkazov prostredníctvom vyšetrovacieho procesu je prípad predložený na prokuratúru, kde prokurátori dôsledne vyhodnotia dôkazy a rozhodnú, či začnú formálne obvinenie proti údajným páchateľom.
 2. Súdny systém: Prípady, v ktorých sú stíhané obvinenia, sa následne rozhodujú na dubajských súdoch, kde konaniu predsedajú nestranní sudcovia. Tieto súdne orgány sú poverené zodpovednosťou za posúdenie viny alebo neviny na základe komplexného hodnotenia predložených dôkazov, pričom sa prísne dodržiavajú platné zákony SAE.
 3. Závažnosť trestu: V prípadoch, keď sa preukáže vina, predsedajúci sudcovia určia primeraný trest, úmerný špecifickej povahe a závažnosti spáchaného finančného trestného činu. Represívne opatrenia sa môžu pohybovať od vysokých finančných pokút až po tresty odňatia slobody, pričom trvanie odňatia slobody je úmerné závažnosti trestného činu, ako to stanovujú právne stanovy SAE.

Úlohy kľúčových organizácií

Rôzne globálne orgány vedú celosvetové úsilie proti finančnej kriminalite:

 • Finančná akčná skupina (FATF) stanovuje celosvetovo prijaté normy proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu.
 • Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) poskytuje členským štátom výskum, poradenstvo a technickú pomoc.
 • MMF a Svetová banka hodnotiť rámce AML/CFT v jednotlivých krajinách a poskytovať podporu pri budovaní kapacít.
 • InterPOL uľahčuje policajnú spoluprácu v boji proti nadnárodnej trestnej činnosti prostredníctvom spravodajských analýz a databáz.
 • Europol koordinuje spoločné operácie medzi členskými štátmi EÚ proti sieťam organizovaného zločinu.
 • Skupina Egmont spája 166 národných finančných spravodajských jednotiek na zdieľanie informácií.
 • Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) poskytuje poradenstvo a podporu pre globálnu reguláciu a súlad.

Popri transvládnych orgánoch pôsobia na miestnej úrovni aj národné regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní, ako je Úrad ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), Národná kriminálna agentúra Spojeného kráľovstva (NCA) a nemecký Federálny úrad pre finančný dohľad (BaFin), centrálne banky Spojených arabských emirátov a iné. opatrenia v súlade s globálnymi normami.

"Boj proti finančnej kriminalite nevyhrávajú hrdinovia, ale obyčajní ľudia, ktorí robia svoju prácu poctivo a oddane." – Gretchen Rubin, autorka

Kľúčové nariadenia o dodržiavaní pravidiel finančnej kriminality v Spojených arabských emirátoch

Rozsiahle predpisy podporované pokročilými postupmi dodržiavania predpisov vo finančných inštitúciách predstavujú kľúčové nástroje na globálne zmierňovanie finančnej kriminality.

Predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML).

Hlavné nariadenia proti praniu špinavých peňazí patrí:

 • Spojené štáty Zákon o bankovom tajomstve a PATRIOT Act
 • EU Smernice AML
 • Spojené kráľovstvo a Spojené arabské emiráty Predpisy o praní špinavých peňazí

Tieto nariadenia vyžadujú, aby firmy aktívne vyhodnocovali riziká, hlásili podozrivé transakcie, vykonávali povinnú starostlivosť o zákazníka a plnili iné dodržiavanie povinnosti.

Cieľom nariadení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, posilnených značnými sankciami za nedodržiavanie pravidiel, je zlepšiť dohľad a bezpečnosť v celom globálnom finančnom systéme.

Pravidlá poznania svojich zákazníkov (KYC).

Poznajte svojho zákazníka (KYC) protokoly zaväzujú poskytovateľov finančných služieb overovať totožnosť klientov a zdroje finančných prostriedkov. KYC je naďalej nevyhnutný na odhaľovanie podvodných účtov alebo peňažných stôp spojených s finančnou kriminalitou.

Nové technológie, ako je biometrické overenie ID, video KYC a automatizované kontroly na pozadí, pomáhajú zefektívniť procesy bezpečne.

Správy o podozrivej činnosti

Správy o podozrivej aktivite (SAR) predstavujú dôležité nástroje odhaľovania a odrádzania v boji proti praniu špinavých peňazí. Finančné inštitúcie musia podávať správy SAR o sporných transakciách a činnostiach účtov finančným spravodajským jednotkám na ďalšie vyšetrovanie.

Pokročilé analytické techniky môžu pomôcť odhaliť odhadovaných 99 % činností zaručených SAR, ktoré sa každoročne nenahlásia.

Celkovo globálne zosúladenie politík, pokročilé postupy dodržiavania predpisov a úzka koordinácia medzi verejným a súkromným sektorom posilňujú finančnú transparentnosť a integritu naprieč hranicami.

Využitie technológie proti finančnej kriminalite

Nové technológie predstavujú prevratné príležitosti na dramatické zlepšenie prevencie, odhaľovania a reakcie na rôzne finančné zločiny.

AI a strojové učenie

Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie Algoritmy odomykajú detekciu vzorov v rámci masívnych množín finančných údajov, ktoré ďaleko presahujú ľudské možnosti. Kľúčové aplikácie zahŕňajú:

 • Analýza platobných podvodov
 • Odhaľovanie prania špinavých peňazí
 • Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti
 • Overenie totožnosti
 • Automatické hlásenie podozrivých
 • Modelovanie a prognózovanie rizík

Umelá inteligencia rozširuje ľudských vyšetrovateľov AML a tímy pre dodržiavanie predpisov o vynikajúce monitorovanie, obranu a strategické plánovanie proti finančným zločineckým sieťam. Predstavuje kľúčovú zložku infraštruktúry novej generácie boja proti finančnej kriminalite (AFC).

„Technológia je dvojsečná zbraň v boji proti finančnej kriminalite. Aj keď vytvára nové príležitosti pre zločincov, dáva nám to aj výkonné nástroje na ich sledovanie a zastavenie.“ – Výkonná riaditeľka Europolu Catherine De Bolle

Blockchainová analýza

Verejne transparentné distribuované účtovné knihy ako Bitcoin a Ethereum blockchain umožňujú sledovanie tokov finančných prostriedkov na presné určenie prania špinavých peňazí, podvodov, platieb ransomvéru, financovania terorizmu a sankcionovaných transakcií.

Špecializované firmy poskytujú nástroje na sledovanie blockchainu finančným inštitúciám, kryptopodnikom a vládnym agentúram pre silnejší dohľad aj pri kryptomenách zameraných na súkromie, ako sú Monero a Zcash.

Biometria a digitálne identifikačné systémy

bezpečne biometrické technológie ako odtlačok prsta, sietnica a rozpoznávanie tváre nahrádzajú prístupové kódy na overenie dôveryhodnej identity. Pokročilé rámce digitálnej identifikácie ponúkajú robustné záruky proti podvodom súvisiacim s identitou a rizikám prania špinavých peňazí.

Integrácia API

Otvorené rozhrania pre programovanie bankových aplikácií (API) umožňujú automatické zdieľanie údajov medzi finančnými inštitúciami pre medziorganizačné monitorovanie zákazníckych účtov a transakcií. To znižuje náklady na dodržiavanie predpisov a zároveň zlepšuje ochranu proti praniu špinavých peňazí.

Zdieľanie informácií

Vyhradené dátové typy finančných trestných činov uľahčujú výmenu dôverných informácií medzi finančnými inštitúciami s cieľom posilniť odhaľovanie podvodov a zároveň dodržiavať prísne protokoly o ochrane údajov.

S exponenciálnym rastom generovania údajov predstavuje syntetizovanie poznatkov naprieč rozsiahlymi databázami kľúčovú schopnosť pre analýzu verejno-súkromných spravodajských informácií a prevenciu kriminality.

Spolupráca SAE s Interpolom v boji proti finančným zločinom

Spojené arabské emiráty pevne uznávajú vážnu hrozbu finančných trestných činov a prijímajú rozhodné opatrenia v spolupráci s Interpolom v boji proti nim:

Zdieľanie inteligencie

 • Spojené arabské emiráty si vymieňajú spravodajské informácie s Interpolom o trendoch finančnej kriminality, typológiách a zločineckých sieťach.
 • Bezpečné kanály Interpolu umožňujú cezhraničné zdieľanie informácií o podozrivých zločincoch a nezákonných činnostiach.

Využitie zdrojov Interpolu

 • Spojené arabské emiráty využívajú databázu Centra pre finančnú kriminalitu a boj proti korupcii Interpolu o finančných zločincoch.
 • Nástroje ako Global Stop Payment Mechanism umožňujú zmrazenie podozrivých transakcií.
 • Databázy námornej bezpečnosti pomáhajú pri identifikácii trestných činov spojených s finančnými trestnými činmi.

Spoločné operácie

 • Orgány činné v trestnom konaní SAE sa aktívne zúčastňujú operácií koordinovaných Interpolom.
 • Tie sa zameriavajú na hlavné finančné kľúče, obnovu majetku a rozbíjanie zločineckých sietí.
 • Nedávny príklad: Operácia Lionfish proti globálnemu obchodovaniu s drogami.

Globálne vedenie

 • Spojené arabské emiráty presadzujú agendu boja proti finančnej kriminalite na fórach OSN a FATF spolu s Interpolom.
 • Toto úsilie posilňuje medzinárodnú spoluprácu a štandardizáciu protiopatrení.

Prostredníctvom tohto multidimenzionálneho partnerstva spájajúceho inteligenciu, zdroje, operácie a vedenie SAE posilňujú svoju obranu a podporujú bezpečný globálny finančný ekosystém.

Vplyv finančných trestných činov na ekonomiku SAE

Finančné trestné činy predstavujú významnú hrozbu pre ekonomickú stabilitu a rast SAE. Negatívne vplyvy sa prejavujú vo viacerých sektoroch a podkopávajú snahy krajiny o udržanie silného a transparentného finančného systému. Finančné zločiny sa hlboko zakorenili v globálnej ekonomike, pričom Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje ich celkový rozsah na ohromujúcich 3 – 5 % globálneho HDP, čo predstavuje 800 miliárd až 2 bilióny USD, ktoré ročne pretečú nezákonnými kanálmi. .

Po prvé, finančné trestné činy, ako je pranie špinavých peňazí, daňové úniky a podvody, môžu narušiť dynamiku trhu a vytvoriť nerovné podmienky pre legitímne podniky. Finančná akčná skupina (FATF) uvádza, že samotné pranie špinavých peňazí predstavuje 1.6 bilióna dolárov ročne, čo zodpovedá 2.7 % globálneho HDP. To môže odrádzať zahraničné investície, brániť snahám o ekonomickú diverzifikáciu a potláčať podnikanie a inovácie v SAE.

Okrem toho môžu finančné trestné činy narušiť dôveru verejnosti vo finančné inštitúcie a vládne agentúry, čo bráni ich schopnosti efektívne fungovať. To môže viesť k úniku kapitálu, zníženiu daňových príjmov a strate dôvery vo finančný systém Spojených arabských emirátov, čo v konečnom dôsledku brzdí hospodársky rozvoj a vyhliadky rastu. Rozvojové krajiny môžu v dôsledku vyhýbania sa dani z príjmu právnických osôb a daňových únikov spoločne stratiť viac ako 1 bilión dolárov ročne, čo poukazuje na vážne ekonomické dôsledky.

Napokon, náklady spojené s vyšetrovaním, stíhaním a vymáhaním majetku strateného v dôsledku finančných trestných činov môžu zaťažiť orgány činné v trestnom konaní a súdne zdroje Spojených arabských emirátov tým, že odvedú prostriedky od iných kritických oblastí hospodárskeho rozvoja a programov sociálneho zabezpečenia.

Iniciatívy vlády Spojených arabských emirátov na boj proti finančným zločinom

Po prvé, SAE posilnili svoj právny a regulačný rámec prijatím silných zákonov proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT). Tieto zákony nariaďujú prísne postupy povinnej starostlivosti, požiadavky na podávanie správ a sankcie za nedodržiavanie pravidiel.

Po druhé, vláda zriadila špecializované agentúry a pracovné skupiny, ktoré sa venujú odhaľovaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu finančných trestných činov. Patrí medzi ne Oddelenie pre boj proti praniu špinavých peňazí a podozrivé prípady (AMLSCU) a Výkonný úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Po tretie, SAE zintenzívnili spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými partnermi. To zahŕňa aktívnu účasť na iniciatívach vedených Finančnou akčnou skupinou (FATF), Egmontskou skupinou finančných spravodajských jednotiek a Interpolom, ako už bolo uvedené.

Napokon, vláda investovala značné prostriedky do budovania kapacít a zvyšovania povedomia verejnosti. To zahŕňa školiace programy pre orgány činné v trestnom konaní, finančné inštitúcie a podniky na zlepšenie ich schopnosti identifikovať a nahlásiť podozrivé aktivity. Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti sa zameriavajú aj na vzdelávanie občanov a obyvateľov o rizikách a následkoch finančných trestných činov.