Advokátske kancelárie Dubaj

Dočasné udržiavacie bunky

Policajné stanice

Bunky pre zadržané osoby

policajti

Policajná stanica (niekedy nazývaná aj „staničný dom“) je budova, ktorá slúži na ubytovanie policajtov a ďalších zamestnancov. Tieto budovy často obsahujú kancelárie a ubytovanie pre personál a vozidlá, spolu so šatňami, dočasnými zadržovacími bunkami a miestnosťami na pohovor / výsluch.

Policajné stanice (Dubaj)

Prejdite na začiatok