Advokátske kancelárie Dubaj

Napíšte nám na case@lawyersuae.com | Naliehavé hovory + 971506531334 + 971558018669

Kedy pošleme právne upozornenie v SAE

najrýchlejší liek

urovnať problém

Každá forma formálnej komunikácie sa riadi vopred naplánovaným usporiadaním alebo formátom, ktorý musí dodržiavať každá zúčastnená osoba. Právne oznámenie je príkladom takéhoto formálneho oznámenia s jeho vlastným formátom, v ktorom sa podrobne uvádza druh informácií, ktoré je potrebné v oznámení uviesť a ako by sa mali poskytovať.

Môže vám pomôcť právnik SAE alebo právnik

najať skúseného právnika

začatie konania pred súdnym konaním

Je dôležité, aby ste postupovali podľa formátu na vypracovanie a zaslanie právneho oznámenia. Ak sa vám darí dobre, môžete využiť najrýchlejšiu nápravu problému. Právne upozornenie zaručuje, že vy aj príjemca súhlasíte s podmienkami veci a vyhnete sa tomu, aby sa záležitosť vyriešila na súde.

Čo je právne oznámenie?

Toto je písomný dokument zaslaný odosielateľom, v ktorom je príjemcovi oznámený úmysel začať proti nemu konanie. Odosielateľ upozorňuje prijímajúcu stranu na sťažnosti prostredníctvom právneho oznámenia. Slúži ako posledné varovanie pre prijímateľa, aby vyriešil problém alebo čelil súdnej bitke.

Právne oznámenie je jednoduchý dokument, ale na jeho dokonalé sprostredkovanie je potrebná vysoká opatrnosť pri jeho prezentácii. Advokát SAE alebo právnik môže pomôcť pri zostavení právneho oznámenia založeného na platných zákonoch krajiny. Právne oznámenie by malo obsahovať problém, ktorý sa má riešiť, požadované riešenie a presný časový rámec, v ktorom sa má problém vyriešiť, a potom zaslať doporučeným poštou.

Kedy poslať právne oznámenie

Odoslanie právneho oznámenia je vždy dobrým spôsobom, ako naznačiť, že nemáte v úmysle tento vzťah úplne vyčerpať. Právne oznámenie v SAE je začiatočným krokom pred súdnym konaním. Môže sa zaslať od osoby alebo spoločnosti, ktorej zákonné práva boli porušené alebo ktorým bola spôsobená určitá právna ujma, aby sa prijímajúcej strane poskytla posledná šanca vyriešiť akýkoľvek spor bez súdneho konania. V niektorých situáciách je potrebné zaslať právne oznámenie a zahŕňajú:

  • Oznámenie zamestnávateľa zamestnancovi o porušení podmienok v pracovnej zmluve, sexuálnom obťažovaní spolupracovníka, porušení zásad ľudských zdrojov spoločnosti, náhlom odchode na dovolenku bez úradného oznámenia atď.
  • Oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi o oneskorenom alebo neplatenom platení, o porušení pracovnej zmluvy, o ukončení bez primeraného dôvodu atď.
  • Oznámenie vydané vydavateľovi šeku v prípade odskočeného šeku.
  • Spory súvisiace s nehnuteľnosťami, ako sú hypotekárne a vlastnícke spory, náhle vysťahovanie cestujúcich atď.
  • Rodinné záležitosti, ako sú rozvod, starostlivosť o dieťa alebo spory týkajúce sa dedičstva atď.
  • Oznámenie výrobným spoločnostiam o sťažnosti týkajúcej sa dodávky výrobkov, ktoré nespĺňajú normy, alebo poskytovania chybných služieb atď.

Naše služby pre odosielanie právnych upozornení

Môžete si najať skúseného právnika, ktorý vám pomôže navrhnúť profesionálne právne oznámenie a doručiť ho osobe, ktorá sa neplnila. Tento právnik s vami prediskutuje situáciu, preskúma všetky fakty o veciach a poradí vám o všetkých možných právnych dôsledkoch a pomôže navrhnúť príslušné právne oznámenie pred doručením odporcovi.

Postupuje sa takto:

  • Začína sa právnym poradenstvom po telefóne, online alebo v kancelárii, kde právnik odpovedá na vaše otázky a poskytuje radu. Keď právnik dostane všetky dokumenty týkajúce sa danej veci, prediskutuje s vami situáciu a odporučí najlepší postup.
  • Váš právnik vypracuje právne oznámenie a pošle vám ho na kontrolu a schválenie.
  • Po schválení právnik doručí odporcovi oznámenie prostredníctvom doporučenej pošty, faxu alebo e-mailu.
  • Práva advokáta a klienta chránia všetky informácie a dokumenty, ktoré zdieľate so svojím právnikom.

záver

Aj keď nie všetky prípady vyžadujú zaslanie právneho oznámenia, právnici ho zasielajú v nádeji, že spory medzi ich klientom a namietajúcim môžu byť vyriešené bez súdneho konania. Odoslanie právneho oznámenia umožňuje odosielateľovi preukázať svoj úmysel dosiahnuť rozhodnutie vo veci s príjemcom bez problémov zdĺhavého súdneho konania.

Môžeme vám pomôcť pri príprave a zaslaní právneho oznámenia.

Právny spôsob doručenia oznámenia

Prejdite na začiatok