Všetko, čo potrebujete vedieť o podvodoch

kriminálnej

Podvod nie je len trestným činom, ale aj občianskym problémom. Trestný čin je stíhaný a konečným výsledkom môže byť väzenský čas. Typickým účelom podvodu je podvádzanie jednotlivcov alebo skupín peňazí alebo cenností, niekedy však trestný podvod zahŕňa aj získanie dávok odcudzených peňazí alebo cenností.

Čo je podvod? Právna definícia

úmysel oklamať alebo podviesť obeť

Podvod znamená nepravdivé vyjadrenie skutočnosti, aj keď je použitie slov alebo v správaní. Za podvod sa považuje aj zavádzajúce obvinenie a zatajenie skutočností, ktoré by sa mali zverejniť. Podvod sa zámerne klame s úmyslom zabezpečiť nespravodlivý alebo nezákonný zisk alebo výhodu.

Podvod prichádza v rôznych variantoch, niektoré ako krádež falošným predstieraním sú bežné a iné sa týkajú cielených obetí, ako sú bankové podvody, poisťovacie podvody alebo falšovanie. Aj keď sa zložky podvodu líšia, medzi prvky odsúdenia niekoho z podvodu patrí:

 • - úmysel oklamať alebo podviesť obeť na základe nepravdivého vyhlásenia alebo
 • Zámer presvedčiť obeť, aby prepustila majetok, pričom sa spolieha na vyjadrenia páchateľa.

Pochopenie krádeže identity a podvodov

Čo je to podvod s identitou

Krádež identity nie je nič nové. Je stará ako samotný čas. V skutočnosti existujú príbehy z divokého západu, ktoré vraždia ľudí a zisťujú totožnosť ich obetí a pomáhajú im vyhnúť sa zákonu.

Dnes technológia uľahčila zločincom ľahšiu krádež identity, ktorej sa dopustili v širšom meradle. Hacking súkromných a vládnych organizácií a odcudzenie osobných údajov miliónov cestujúcich. Potom odcudzené informácie páchajú zločiny. Zločinci môžu kradnúť osobné údaje niekoľkými spôsobmi, medzi ktoré patria:

 • phishing: Zamýšľané obete dostávajú podvodníci e-mailom s cieľom podviesť príjemcu, aby podnikol kroky, ktoré by mohli zločincom poskytnúť prístup k osobným informáciám.
 • malware: Podvodníci napádajú obete na stiahnutie bezplatného softvéru z internetu. Obete si však neuvedomujú, že slobodný softvér môže obsahovať škodlivý softvér, ktorý zločincom poskytuje prístup k počítačom alebo celým sieťam.
 • Ďalšia taktika: Dva jednoduché spôsoby, ako môžu zločinci spáchať krádež identity, je krádež pošty a potápanie. To umožňuje prístup k dokumentom, ktoré sa dajú použiť na odcudzenie totožnosti iných ľudí.

Čo je to podvod s identitou?

Krádež identity a podvody sa v podstate vzťahujú na ten istý zločin. Dá sa však povedať, že podvod je skutočným využitím odcudzených informácií na získanie trestného činu. Dlhý zoznam trestných činov podvodov s totožnosťou zahŕňa:

 • Podvod s kreditnou kartou: Zahŕňa to použitie čísla kreditnej karty osoby na podvodné nákupy.
 • Podvody týkajúce sa zamestnania alebo daní: Zahŕňa to použitie čísla sociálneho zabezpečenia niekoho iného a iných osobných informácií na získanie zamestnania v daňovom priznaní a daňovom priznaní.
 • Bankové podvody: Použitie osobných údajov osoby pri preberaní finančného účtu osoby alebo organizácie alebo otvorení nového účtu v mene niekoho iného.
 • Telefón alebo pomôcky. Otvorte si mobilný telefón alebo obslužný účet s osobnými údajmi inej osoby.
 • Požičanie alebo prenájom podvodu: Ozískanie pôžičky alebo lízingu s použitím osobných údajov niekoho iného.
 • Vládne dokumenty alebo podvody s výhodami: Použitie osobných údajov inej osoby na získanie vládnych výhod.

Trestné správanie

Zákony proti krádeži identity v Spojených arabských emirátoch sa týkajú širokého spektra správania. Ich jadrom je však trestný čin použitia osobných identifikačných údajov osoby bez súhlasu alebo súhlasu a za účelom zisku. Existuje mnoho spôsobov, ako môže dôjsť ku krádeži identity:

 • Niekto ukradne peňaženku alebo peňaženku inej osoby, aby získal osobné informácie a kreditné karty
 • Cudzinec vidí osobu, ktorá odhodila kartu, zdvihla ju a rozhodla sa ju použiť na nákup niečoho.
 • Niekto ukradne vodičský preukaz osoby a odovzdá ho policajnému dôstojníkovi v prípade, že sú stiahnuté z dôvodu prekročenia povolenej rýchlosti alebo pri zatknutí.
 • Niekto pošle e-mail predstavujúci člena IRS a nasmeruje vás, aby ste zadali osobné informácie na audit.
 • Niekto získa prístup k vášmu e-mailovému účtu a nájde osobné identifikačné údaje.
 • Niekto ukradne váš e-mail a prejde odpadom, ktorý hľadá účty alebo výpisy, ktoré môžu obsahovať osobné informácie a čísla účtov.

Obchodné podvody

„Podvod narušuje každú transakciu“

Toto staré právne príslovie sa odvoláva na skutočnosť, že kdekoľvek dochádza k podvodom, právne kroky nie sú ďaleko. Ak podvod podarí jeho škaredú hlavu, existuje legálna možnosť, či už nie je v právnych predpisoch špecifický zákon o knihách alebo o prípadoch. Nie je právne možné dohodnúť sa na podvode alebo trestnom konaní, nie je možné úplne vynútiť podvodnú transakciu. Okrem toho sa dôkaz o podvode vždy pripúšťa na súde, aj keď tento typ dôkazov nebude v niektorých situáciách akceptovaný.

Advokáti obchodných podvodov

Zákon nediskriminuje, pokiaľ ide o ľudí, a preto by ste to nemali. Ak ste v akejkoľvek podobe zažili podvod, mali by ste sa obrátiť na právnika, aby ste zistili, ako tento podvod ovplyvnil vaše práva a povinnosti.

V širšom zmysle je podvod číslo jedna na slobodných trhoch. V Spojených arabských emirátoch podvod predstavuje občianske aj trestné sankcie. Ak sa iná osoba dopustí podvodu proti vám, nemusí byť zodpovedná len vám, ale trestne voči štátu.

Ak čelíte podvodnej situácii, môžete vždy podniknúť právne kroky, aj keď žiadne konkrétne právne predpisy, ktoré nevyhnutne riešia konkrétnu situáciu. Obchodné podvody sú troch typov, ktorými sú podvody v skutočnosti, podvody pri exekúcii. a podvod ako zákon.

zámer uviesť do omylu

K podvodom v skutočnosti, ktorý je známy aj ako podnecovanie, dochádza, keď sú skutočné podmienky dohody zavádzajúce a sú synmi z dôvodu úmyslu uviesť do omylu. Ak žalovaný nesprávne vyložil dôležitú skutočnosť alebo skutočnosti, s úmyslom uviesť vás do omylu a v dôsledku toho ste konali primerane na základe tohto skreslenia. Toto sa v skutočnosti označuje ako podvod. Zjednodušene povedané, museli obžalovaní ležať o niečom dôležitom, ale rýchlo ste sa vyhli tomu, aby ste takémuto klamstvu neverili.

Podvod pri exekúcii je vtedy, keď sú interakcie strán dohody nečestné a vyvolávajú niečo, čo by za normálnych okolností neurobili. Napríklad, ak niekto požiada o autogram, ale potom si okolo autogramu nakreslí zmenku, nazýva sa to podvod.

Podvody a finančné trestné činy

Certifikovaní odborníci a plne overená akreditácia

chyba: Obsah je chránený !!
Prejdite na začiatok