Odvetniške družbe Dubai

Kdaj v ZAE pošljemo pravno obvestilo

najhitrejše sredstvo

rešite vprašanje

Vsaka oblika formalne komunikacije sledi vnaprej načrtovanemu dogovoru ali obliki, ki jo mora upoštevati vsaka vpletena oseba. Pravno obvestilo je primer take formalne komunikacije z lastno obliko, v kateri so natančno določene vrste informacij, ki jih je treba navesti v obvestilu, in kako jih je treba posredovati.

Odvetnik ZAE ali pravni strokovnjak lahko pomaga

najeti izkušenega odvetnika

začetek postopka pred sodnim postopkom

Pomembno je, da upoštevate obliko za pripravo in pošiljanje pravnega obvestila. Če naredite dobro, lahko težavo izkoristite najhitreje. Pravno obvestilo zagotavlja, da se vi in ​​prejemnik strinjate s pogoji zadeve in se izognete temu, da bi morali zadevo rešiti na sodišču.

Kaj je pravno obvestilo?

To je pisni dokument, ki ga pošlje pošiljatelj, ki prejemnika obvesti o nameri, da začne sodni postopek zoper slednjega. Pošiljatelj s pravnim obvestilom seznani pritožbo s pritožbami. Prejemniku služi kot zadnje opozorilo, naj reši zadevo ali se spopade s sodno bitko.

Pravno obvestilo je preprost dokument, vendar za njegovo popolno predstavitev zahteva veliko previdnost. Odvetnik ZAE ali pravni strokovnjak lahko pomaga sestaviti pravno obvestilo, ki temelji na veljavnih zakonih države. Pravno obvestilo bi moralo vsebovati vprašanje, ki ga želi obravnavati, zahtevano resolucijo in natančen časovni okvir, ki naj bi ga rešil, nato pa ga poslati prek priporočene pošte.

Kdaj poslati pravno obvestilo

Pošiljanje pravnega obvestila je vedno dober način, da pokažete, da razmerja ne nameravate v celoti prekiniti. Pravno obvestilo v ZAE je začetni korak pred pravnim postopkom. Lahko ga pošlje oseba ali podjetje, ki mu je bila kršena zakonska pravica ali je utrpela kakšno pravno škodo, da da stranki prejemnici končno priložnost za rešitev spora brez sodnega postopka. Nekatere situacije zahtevajo pošiljanje pravnega obvestila in vključujejo:

  • Obvestilo, ki ga delodajalec vroči zaposlenemu zaradi kršitve pogojev v pogodbi o zaposlitvi, spolnega nadlegovanja sodelavca, kršitve pravilnika o kadrovskih odnosih podjetja, nenadoma na dopustu brez uradnega obvestila itd.
  • Obvestilo zaposlenega do delodajalca o zamudi ali neplačani plači, kršenju pogodbe o zaposlitvi, odpovedi brez razumnega razloga itd.
  • Obvestilo, izdano proti izdajatelju čeka v primeru prevrnjenega čeka.
  • Spori v zvezi z lastnino, kot so hipotekarni in lastniški spori, nenadna izselitev stanovalcev itd.
  • Družinska vprašanja, kot so ločitev, skrbništvo nad otroki ali spori glede dedovanja itd.
  • Obveščite proizvodna podjetja v pritožbi glede dobave podstandardnih izdelkov ali zagotavljanja napačnih storitev itd.

Naše storitve za pošiljanje pravnega obvestila

Lahko najamete izkušenega odvetnika, ki vam bo pomagal sestaviti strokovno pravno obvestilo in ga vročiti stranki, ki ne izpolnjuje obveznosti. Takšen odvetnik se bo z vami pogovoril o situaciji, preučil vsa dejstva o zadevah in vam svetoval o vseh možnih pravnih posledicah ter vam pomagal sestaviti ustrezno pravno obvestilo, preden boste vročili nasprotniku.

Tukaj je postopek:

  • Začne se s pravno svetovanje po telefonu, v spletu ali v pisarni, kjer odvetnik odgovori na vaša vprašanja in svetuje. Ko odvetnik prejme vse dokumente v zvezi z zadevo, bo z vami razpravljal o situaciji in priporočil najboljše načine ukrepanja.
  • Vaš odvetnik bo sestavil pravno obvestilo in vam ga poslal v pregled in odobritev.
  • Po odobritvi odvetnik bo nasprotniku vročil obvestilo s priporočeno pošto, faksom ali e-pošto.
  • Privilegiji odvetnika in stranke ščitijo vse podatke in dokumente, ki ste jih delili s svojim odvetnikom.

zaključek

Čeprav vsi primeri ne zahtevajo, da se pošlje pravno obvestilo, pa ga pošljejo pravniki v upanju, da se spori med njihovo stranko in nasprotnikom lahko rešijo brez sodnega postopka. Pošiljanje pravnega obvestila pošiljatelju omogoča, da ugotovi, da namerava rešiti zadevo pri prejemniku, ne da bi pri tem trajalo dolgotrajne sodne postopke.

Lahko vam pomagamo pri pripravi in ​​pošiljanju pravnega obvestila.

Pravni način vročitve obvestila

Pomaknite se na vrh