Criminal Justice muDubai: Mhando dzeMhosva, Zvirango, uye Zvirango

Mutemo wemhosva muDubai kana UAE ibazi remutemo rinobata mhosva dzese nemhosva dzinoparwa nemunhu achipesana nenyika. Chinangwa chayo ndechokuisa zvakajeka muganhu wezvinonzi hazvibvumirwi nehurumende uye nzanga. 

Izvi zvinonyatsotsanangurwa semutemo unoisa parutivi maitiro anotenderwa uye anoshivirira kubva kune anotyisidzira, kuisa mungozi, uye kukuvadza vanhu. Mutemo wematsotsi muUAE unosimbisawo zvirango zvakatadzirwa zvinofanira kutarisana nazvo.

mhando mhosva uae
jeri remhosva
kuoma kweCrime

UAE Mhosva Yemutemo

Mutemo wematsotsi weUnited Arab Emirates (UAE) wakanyanya kurongeka mushure memutemo weSharia, unova kodhi yetsika uye mutemo wechitendero cheIslam. Mutemo weSharia unobata nyaya dzakaita sedoro, kubhejera, zvepabonde, mapfekero, kuparwa kwemhosva, wanano nezvimwe. 

Matare eDubai anoshandisa mutemo weSharia zvisinei nenyika kana chitendero chemapato ari pamberi pavo. Izvi zvinoreva kuti Dare rekuDubai rinobvuma uye rinoshandisa mutemo weSharia kune vekunze kana vasiri maMuslim vanotyora mitemo yeDubai.


Saka nekudaro, zvakakosha kuti vagari venyika, vagari venzvimbo, vatorwa nevashanyi, vazive mitemo yayo nemirau. Kuziva kwakakodzera kwemutemo wemhosva kunovimbisa kuti iwe nekusaziva hautyore mutemo kana mutemo uye kutambura mhedzisiro. Kusaziva mutemo hakusi pembedzo pamberi peMatare.


Iwo matsotsi mitemo mu Dubai inochengetedza zvisinei nekuti ruzhinji rwevanhu nderevatorwa. Saka, saka, hazvishamise kuti vashanyi vatongwe muDubai nezviito zvinofungidzirwa nedzimwe nyika kuti hazvina maturo uye zviri pamutemo.

Mhosva dzeMhosva dzinobatwa nePublic Prosecution

MuUAE, mhosva dzemhosva dzinobatwa nedhipatimendi rekuchuchisa veruzhinji. Mapazi aya ndiwo ane basa rekuchuchisa nyaya dzevanhu kana makambani anenge achipomerwa mhosva dzekuita zvisiri pamutemo. 

MuUAE, mhosva zhinji dzehutsotsi dzinobatwa nePublic Prosecution (PP), inova chiremera chehurumende chine mutoro wekupomera mhosva. Bato rePP isimba risiri kutongwa uye rinoshanda rakabatana nematare, vezvemitemo, uye mamwe masimba ehurumende kuferefeta, kupomera, uye kupedzisira vayedza vanopomerwa mhosva. 

Kana munhu achinge asungwa, PP achaunganidza humbowo hunosanganisira zvirevo zvevafakazi, marepoti ekuongorora, nemamwe magwaro ane chekuita nazvo, vozopa humbowo uhu kudare pakutongwa. 

Kana munhu abatwa nemhosva akawanikwa aine mhosva, PP anobva atsvaga mutongo wakakodzera kubva kudare, zvakaita sekubhadhariswa faindi kana kuvharirwa mujeri.

Basa rePublic Prosecution mumatare edzimhosva rinotarisana nemabasa akawanda, sekuongorora mishumo yemapurisa kuti vatonge mhosva, kumiririra nyika panguva yekutanga kuendeswa kudare, kugadzirira nyaya dzekutongwa, uye kutaurirana zvikumbiro. 

Vanotorawo chikamu muzvichemo zvepamberi pekutongwa, vopa nyaya yehurumende pakutongwa, uye vanokurudzira mitongo mushure memutongo wemhosva. Pamusoro pezvo, vanodzivirira danho rekutanga kana vakwidzwa uye vanotora chikamu mukutongwa kwemushure mekutongwa sekunzwa parole. Chinangwa chavo chikuru ndechekuchengetedza kuchengetedzwa kweruzhinji, kuona kuti kururamisira kwaitwa, uye kuchengetedza hutongi hwemutemo.

Chii chinonzi Mhosva muUAE?

Mhosva muUAE chiito chisiri pamutemo chinotyora mumwe kana mimwe mitemo kana mirau yenyika. Mhosva dzinogona kubva pamhosva diki dzakaita sekurasira marara kusvika kune dzakakomba dzakaita sekuuraya nekutengesa. 

Hukuru hwemhaka yacho uye kurangwa kazhinji kazhinji kunotsamira parudzi rwemhaka yaparwa, mamiriro ezvinhu akaipoteredza, uye vavariro kana kuti chimiro chendangariro chomunhu ari kupara mhaka yacho. 

Mitemo yeUAE inorambidza zvimwe zviito nemaitiro, uye chero munhu anotyora mitemo iyi anogona kupomerwa mhosva uye kurangwa. Mune zvimwe zviitiko, chirango chemhosva chinogona kunyange kuva chirango cherufu (mutongo werufu). 

Mhando dzeMhosva muUAE

Mhosva dziri muUAE dzinogona kuiswa munzira dzakasiyana siyana, asi mashoma emhando dzakajairika anosanganisira:

Mhosva Pauzima: Idzi imhosva dzinokonzera kukuvadzwa mumuviri kana mupfungwa kune mumwe munhu. Mienzaniso inosanganisira kurohwa, ugororo, kuuraya, kubata chibharo, uye kupamba vanhu.

Property Crimes: Mhosva idzi dzinosanganisira kukanganisa midziyo yemumwe. Kunyange dzingangosanganisira kukuvadza kune mumwe munhu, imhosva huru dzinosanganisira kukanganisa kodzero dzemidziyo yevamwe. Mienzaniso inosanganisira humbavha, mbavha, kupisa, uye kubiridzira.

Inchoate Crimes: Idzi ndidzo mhosva dzakatangwa asi hadzina kupera. Izvi zvinogona kusanganisira kuedza kuba kana kukumbira mhosva. Mhosva haifanire kupedzwa kuti mutambi awane mhosva.

Mhosva dzemutemo: Mhosva dzinotsanangurwa nemutemo, kana mitemo yakadzikwa nesangano remitemo. Nguva zhinji idzi imhosva dze “white collar”, sehutsotsi kana kubira, dzinosanganisira hunyengeri uye dzinowanzoitwa nenyanzvi.

Mhosva dzeMari: Mhosva idzi dzinowanzoparwa nenyanzvi dzemunzvimbo dzemabhizinesi, dzinosanganisira hunyengeri, nechinangwa chekuwana mhindu isina kunaka kana isiri pamutemo. Mienzaniso inosanganisira hutsotsi, chiokomuhomwe, kutengesera vanhu mukati, kubiridzira, mhosva dzemakombiyuta, kuba zvitupa, uye manyepo.

Mhosva dzinopesana nekururamisira: Idzi imhosva dzinoparwa nedare redzimhosva pachadzo, dzakadai semhiko yenhema, kukanganisa kutonga kwakanaka, chiokomuhomwe chechapupu, kana kutiza mutirongo.

Mhosva Yakarongeka: Idzi imhosva dzinoparwa nemapoka akarongwa anowanzo sanganisira kupa zvinhu zvisiri pamutemo kana masevhisi kune vamwe. Mienzaniso ndeyekutengesa zvinodhaka, kubhejera zvisiri pamutemo, uye kutengeswa zvisiri pamutemo.

Imwe neimwe yezvikamu izvi inogona kukamurwa kuita zvidimbu zvidimbu, uye kune dzimwe nzira dzekuisa mhosva, asi idzi dzinopa tarisiro yemhando dzemhosva dziripo.

Kutsanangura Mhosva neChikamu chayo

Kuronga mhosva muUAE kunogona kutsamira pane zvakasiyana siyana uye hutongi kwakaitika mhosva. Nekudaro, heano zvimwe zvinhu zvakajairwa zvinowanzotariswa pakuronga mhosva:

Chimiro cheMhosva: Izvi zvinoreva rudzi rwechiito chakaitwa uye ndiani kana kuti chii chaipesana. Izvi zvinowanzova chinhu chekutanga chinoshandiswa kurongedza mhosva, semuenzaniso, ingave mhosva yemunhu, mhosva yemidziyo, mhosva yemari, nezvimwe.

Kuoma kweMhosva: Mhosva dzinowanzorongedzerwa sezvisungo, misdemeanors, kana felonies zvichienderana nekuomarara kwavo. Mhosva ndeyekutyorwa kudiki, misdemeanors yakanyanya kukomba, uye mhosva ndidzo dzakakomba mhando yemhosva.

Chinangwa: Vavariro kana mafungiro emupari wemhosva panguva yemhosva anogonawo kuva chikonzero chekuti mhosva inogovaniswa sei. Mhosva dzinowanzoiswa mumapoka zvichienderana nekuti dzakaitwa nechinangwa (semuenzaniso, kuuraya nemaune) kana pasina chinangwa (semuenzaniso, kuuraya nekuregeredza).

Dhigirii Yekupedzisa: Mamwe matunhu anoronga mhosva zvichienderana nekuti dzakapedzwa here kana kuti dzakangoedzwa.

Kubatanidzwa Kwechisimba: Kunyangwe mhosva iine mhirizhonga kana kuti haina mhirizhonga inogonawo kuve chinhu chakakosha. Mhosva dzechisimba dzinowanzoonekwa dzakakomba zvikuru uye dzinotongwa zvine utsinye.

Mabatiro Anoita Vanotambudzwa: Dzimwe mhosva dzinoiswa muzvikamu zvichienderana nekuita kwadzo kune vakabatwa. Semuenzaniso, mhosva dzinogona kupatsanurwa kuita izvo zvinoguma nekukuvadzwa kwemuviri, kukuvadzwa mupfungwa, kukuvadzwa kwemari, nezvimwe.

Tsanangudzo dzeMutemo: Hutongi hwega hwega hunogona kuve netsanangudzo dzayo dzepamutemo uye zvikamu zvemhosva. Kurongeka chaiko kwemhosva kunogona kutsamira pamitemo yenyika, nyika, kana masimba pakapara mhosva.

Zvakakosha kuyeuka kuti kupatsanurwa kwemhosva kunogona kusiyana zvakanyanya pakati penzvimbo dzakasiyana nehurongwa hwemutemo.

Mienzaniso yeMhosva

Heino mimwe mienzaniso yemhosva, dzakarongwa maererano nemhando dzadzo:

 • Mhosva Pamunhu
  • Kurova: Kurwisa mumwe munhu.
  • Kuba: Kuba kunosanganisira mhirizhonga kana kutyisidzirwa nechisimba.
  • Kuponda: Kuuraya mumwe munhu zvisiri pamutemo.
  • Kubatwa chibharo: Kuita zvepabonde pasina kubvumirana.
 • Property Crimes:
  • Kuba: Kutorera mumwe zvinhu pasina kubvumirana.
  • Kupaza: Kupinda zvisiri pamutemo muchivako nechinangwa chokupara mhosva, kazhinji kuba.
  • Kupisa: Kupisa midziyo nemaune.
  • Kuparadza: Kukuvadza zvinhu nemaune.
 • Inchoate Crimes:
  • Kuedza kuba: Kuedza kubira kusina kupera.
  • Kukumbira kupondwa: Kuedza kunyengetedza kana kuhaya munhu kuti auraye.
 • Mhosva dzemutemo:
  • Kubiridzira: Kunyengedza kunoda kuguma nemari.
  • Kunzvenga mutero: Kutadza nemaune kubhadhara mitero inokweretwa.
  • Insider trading: Kutengeserana zvisiri pamutemo kwemasheya ekambani kana zvimwe zvibatiso nevanhu vane ruzivo rwusiri rweruzhinji.
 • Mhosva dzeMari:
  • Chiokomuhomwe: Kupa, kupa, kugamuchira, kana kukumbira chimwe chinhu chinokosha senzira yokupesvedzera zviito zvomunhu ari pachinzvimbo chesimba.
  • Embezzlement: Kushandisa zvisizvo kana kushandiswa zvisirizvo kwemari yakaiswa mutrust yemunhu.
  • Kubiwa kwezvitupa: Kuwana nekushandisa ruzivo rwemumwe munhu zvechitsotsi.
 • Mhosva Dzinopesana Nokururamisira:
  • Kunyepa: Kunyepa uchipika panguva yedare.
  • Kuvhiringidza kururamisira: Mabasa anovhiringa maitirwo ekutonga.
  • Kutiza mutirongo: Kubuda mujere kana jeri usina mvumo.
 • Mhosva Dzakarongwa:
  • Kutengesa zvinodhaka: Kutengeserana, kutengesa, kana kupinzwa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
  • Kubhejera kusiri pamutemo: Kupa kana kutora chikamu muzviitwa zvisiri pamutemo zvekubhejera.
  • Smuggling: Kutakurwa zvisiri pamutemo kwezvinhu kana vanhu vachiyambuka bhodha.

Iyi ingori mienzaniso mishoma uye kwete rondedzero yakazara. Izvo chaizvo zvemhosva yega yega zvinogona kusiyana zvichienderana nekutonga uye nemitemo yenzvimbo.

Maitiro ekutaura mhosva muDubai kana UAE

Chii Chinoita Mhosva Dzakafanana muDubai?

Maitiro ekutongerwa mhosva muDubai anogona kunetsa, kunyanya kune vanobva kunze kwenyika. Chikonzero cheizvi ndicho chipingamupinyi chemutauro. Chimwe chikonzero inyaya yekuti Dubai inowana mimwe yemitemo yematsotsi kubva kuIslam Sharia Law.

Zvakakosha kuziva kuti chero munhu anotyora mitemo yenyika anozviisa pasi pehutongi hwayo, wekunze kana kwete. Hurumende yemusha wevatorwa kana embassy haigoni kuvadzivirira pamigumisiro yezviito zvavo. Ivowo havagoni kutsiva zvisarudzo zvezviremera zvomunzvimbomo kana kuti kutsvaka kubatwa kwakafanira nokuda kwavagari vemo vazvo.

Nekudaro, ivo vanozoedza kuyedza kuona kuti vagari vavo havasarurwe, vanorambidzwa kururamisirwa, kana kurangwa zvakawandisa.

kutongwa kwemhosva muDubai
Jeri
pikisa mutongo wemhosva

Maitiro Ekutanga Zviito Zvemhosva muDubai?

Kana iwe wakave wakabatwa nemhosva muDubai, danho rekutanga kutora mushure mekuparwa mhosva ndeyekumhan'ara mhosva kumapurisa. Muchichemo chemhosva, unofanirwa kurondedzera kutevedzana kwezviitiko zviri pamutemo (mukunyora) kana nemuromo (mapurisa achanyora chirevo chako chemuromo muchiArabic). Unofanira kusaina chirevo ipapo.

Ziva, iwe unofanirwa kufaira chichemo chematsotsi kukamba yemapurisa munzvimbo yakaitirwa mhosva iyi.

Kutongwa Kwematsotsi Kunoenderera Sei?

Mushure mekunge mumhan'ari ataura chirevo chake, mapurisa anonangana nemunhu akapomerwa obva atora chirevo chake. Ichi chikamu chehurongwa hwekuferefeta mhosva. 

Panguva iyi, munhu ari kupomerwa anogona kuzivisa mapurisa nezvezvapupu zvinogona kupupura zvakavatsigira. Mapurisa anogona kudaidza zvapupu izvi onyora mashoko azvo.

Mapurisa anobva aendesa chichemo ichi kumadhipatimendi akakodzera (sebazi rezvemhosva zvemagetsi uye dhipatimendi remishonga yezve forensic) rinoona nezvekuongorora zvichemo.

Kana mapurisa angotora zvirevo zvese zvinoenderana, vanobva vaendesa chichemo ichi kumapurisa.

Muchuchisi weruzhinji masimba ekutonga nesimba rekuendesa nyaya kudare rematsotsi.

Kana nyaya iyi yasvika kumuchuchisi weruzhinji, muchuchisi anozodaidza mumhan'ari nemupomerwi zvakasiyana kuti vabvunzurwe. Mapato ese ari maviri anogona kuwana mukana wekuunza zvapupu kuti zvivapupurire pamberi pemuchuchisi.

Mabharaki achibatsira muchuchisi anonyora zvinyorwa zvemapato muchiArabic. Uye mapato anobva asaina zvirevo zvavo.

Kana muchuchisi akafunga kutora nyaya iyi, vachadaidzira munhu akapomerwa kuti aoneke pamberi pedare redzimhosva. Muchuchisi anopa dare humbowo hwemhosva (s) dzaari kupomerwa. Kune rimwe divi, kana muchuchisi achifunga kuti hapana chikonzero chekutevera nyaya, vanoichengeta.

Ndezvipi Zvirango Zvaunogona Kutarisira?

Kana dare rikawana munhu akapomerwa mhosva, dare rinopa zvikwereti zvinoenderana nemutemo. Izvi zvinosanganisira:

 • Rufu (chirango chikuru)
 • Hupenyu hwekusungwa (makore gumi nemashanu zvichikwira)
 • Kuvharirwa kwenguva pfupi (makore matatu kusvika gumi nemashanu)
 • Kuiswa (1 kusvika 3 makore)
 • Kuvharirwa (1 mwedzi kusvika 1 gore)
 • Kuzvidzora (kusvika mazana maviri maronda) 

Munhu akabatwa nemhosva ane mazuva gumi nemashanu ekukwirira mutongo uyu. Kana vakasarudza kukwidza nyaya, vacharamba vari muhusungwa kudzamara dare redzimhosva ranzwikwa.

Pane mumwe mutongo une mhosva, mutadzi anogona kukwidzawo dare redzimhosva. Kukwirwa uku kuri kudare repamusoro soro. Panguva ino, gweta remupomeri rinofanira kuratidza kuti rimwe rematare epasi rakakanganisa pavakashandisa mutemo.

Dare redzimhosva rinogona kushandura matengo emhosva diki kuita basa renharaunda. Saka, mhosva diki yairangwa neinenge mwedzi mitanhatu kana faindi inogona kutsiviwa nebasa renharaunda kwemwedzi inenge mitatu.

Dare rinogona zvakare kuraira kuti nguva yebasa renharaunda ishandurwe kuita nguva yetirongo. Izvi zvichaitika kana muchuchisi weruzhinji akataura kuti mutadzi akundikana kuita basa rake panguva yebasa reruzhinji.

Chirango chemhosva dzemutemo wechiIslam chinobva pahutongi hwechiIslam (Sharia). Pane chirango chinonzi qisas, uye iriko diyya. Qisas zvinoreva kurangwa zvakaenzana. Semuenzaniso, ziso neziso. Kune rimwe divi, diyya mubhadharo wekubhadhara wekufa kwemunhu akabatwa, anozivikanwa se "mari yeropa."

Matare achapa mutongo werufu kana mhosva ichikanganisa kuchengetedzwa kwevanhu. Zvisinei, dare hariwanzopa mutongo werufu. Vasati vaita kudaro, boka revatongi vatatu rinofanira kubvumirana pazviri. Kunyangwe ipapo, mutongo werufu haugone kuitwa kusvika Mutungamiriri azvisimbisa.

Pasi pemutemo wechiIslam muDubai, kana dare rikawana mumhan'ari aine mhosva yekuponda, chete mhuri yemunhu akabatwa ndiye anogona kukumbira mutongo werufu. Ivo vanobvumidzwawo kuregedzera iro kodzero uye kuda diyya. Kunyangwe Mutungamiri haagoni kupindira mumamiriro ezvinhu akadaro.

Mumiriri weUAE wemuno angakubatsira sei kune yako Criminal Case

Sezvakataurwa pasi peChitsauko 4 cheGeneral Providence ye Federal Mutemo Nha. 35/1992, chero munhu anopomerwa mhosva yekupika jeri kwehupenyu kana kufa anofanira kubatsirwa negweta rakavimbika. Kana munhu wacho aisakwanisa kuita izvi, dare rinomutsvakira rimwe.

Kazhinji, muchuchisi ane masimba ega ekuita kuferefeta uye anotungamira kupomedzerwa zvinoenderana nezvakataurwa nemutemo. Nekudaro, dzimwe nyaya dzakanyorwa muChinyorwa 10 cheFederal Law Nha.

Zvakakosha kuziva kuti, muDubai kana UAE, Mumiriri weEmirati anokwanisa anofanirwa kunge achinyatsoziva chiArabic uye ane kodzero yevateereri; kana zvisina kudaro, vanotsvaka rubatsiro rwemuturikiri mushure mekuita mhiko. Chinokosha ndechekuti zviito zvehutsotsi zvinopera. Kubviswa kana kufa kwemunhu anenge abatwa nemhosva kunenge kwapera.

Uchada a Gweta reUAE ndiani anogona kukubatsira kufamba nenzira yako kuburikidza nehurongwa hwekutonga mhosva kuti iwe uwane kururamisira kwaunofanirwa. Nokuti pasina rubatsiro rwepfungwa dzepamutemo, mutemo haubatsire avo vanonyanya kuuda.

Your kubvunzana zviri pamutemo nesu zvichatibatsira kunzwisisa mamiriro ako uye zvinokunetsa. Kana iwe kana mudiwa ari kutarisana nemhosva muUAE, tinogona kubatsira. 

Bata nesu kuronga musangano. Isu tine magweta epamusoro ematsotsi muDubai kana Abu Dhabi kukubatsira. Kuwana hutongi hwemhosva muDubai kunogona kunetsa. Unoda gweta rematsotsi ane ruzivo uye ane ruzivo muutongi hwejekerere munyika. For urgent Calls + 971506531334 + 971558018669

mhosho: Content achachengetwa !!
Mupumburu TOP