Zvaunofanira kuziva nezvekushungurudzwa kwepabonde: Dubai neUAE mitemo

Ichi chinyorwa chinokurukura zvese zvaunoda kuziva nezvekushungurudzwa kwepabonde muDubai neUAE uye nemitemo ine chekuita navo.

kushungurudzwa pabonde muUAE neDubai

Chii chinonzi Kushungurudzwa Pabonde?

Kushungurudzwa pabonde kunotsanangurwa sekutariswa kupi zvako kwaasingadi kana kukumbirwa kunotsikirirwa pamunhu maererano nemurume wake. Zvinosanganisira kukwezva pabonde zvisingafadzi, zvikumbiro zvekuitirwa bonde, uye zvimwe zviitwa zvekutaura kana zvemuviri zvinoita kuti nyakubatwa anzwe kusagadzikana uye kushungurudzwa.

Mhando kana Zvimiro zvekushungurudzwa pabonde

Kushungurudzwa pabonde ishoko rinosanganisira nzira dzese dzekuti munhu haafarire murume kana mukadzi. Inovhara iyo yemuviri, yekutaura uye isiri-yekutaura maficha ekutarisisa kusingafadzirwe uye inogona kutora chero anotevera mafomu:

 • Anoshungurudza munhu anoita kuti kudiwa pabonde kuve chinhu chekushandisa, kusimudzira, kana kupa munhu mibairo, zviri pachena kana kuti zvisina.
 • Kurova munhu pabonde.
 • Kukumbira kuitirwa bonde nemunhu akabatwa.
 • Kuita zvirevo zvekushungurudza pabonde, kusanganisira majee ezvepabonde kana hunhu hwemunhu.
 • Kutanga kana kuchengetedza kubata kwenyama nemunhu akabatwa zvisina kufanira.
 • Kuita kuda bonde kusingafadzi kune akabatwa.
 • Kuita hurukuro dzisina kunaka pamusoro pepabonde, nyaya, kana fungidziro munzvimbo dzisina kufanira dzakadai sebasa, chikoro, nedzimwe.
 • Kuisa pressure pamunhu kuti aite bonde naye
 • Zviito zvekufumurwa zvisina hunhu, angave ari kushungurudza kana kubatwa
 • Kutumira mapikicha, maemail kana mameseji asingadiwe uye asina kukumbirwa kumunhu anenge abatwa.

Ndeupi musiyano uripo pakati pekushungurudzwa pabonde nekushungurudzwa pabonde?

Pane misiyano miviri yakakosha pakati pekushungurudza pabonde nekushungurudzwa pabonde.

 • Kushungurudzwa pabonde izwi rakafara rinobata nzira dzese dzekusada kutariswa maererano nehurongwa. Kusiyana neizvi, kushungurudzwa kwepabonde kunotsanangura chero panyama, kusangana pabonde kana maitiro anoitwa nemunhu pasina mvumo.
 • Kushungurudzwa pabonde kunowanzotyora mitemo yevagari veUAE (munhu ane kodzero yekuita bhizinesi rake asingatyi kunetswa kubva kune chero chikamu). Mukupesana, kushungurudzwa kwepabonde kunotyora mitemo yeutsotsi uye kunoonekwa sechiito chemhosva.

Kushungurudzwa kwepabonde kunoitika nenzira dzinotevera:

 • Kupinda kwemuviri wemunhu asina kubvumirana, kunozivikanwawo sechibharo.
 • Kuedza kuva nekupinda kusina kubvumirana nemunhu akabatwa.
 • Kumanikidza munhu kuita hupombwe, semuenzaniso, kuita bonde nemumukanwa uye mamwe mabasa epabonde.
 • Kusangana pabonde kusingadiwe kwemhando ipi zvayo, semuenzaniso, kupuruzira

Chii chandinofanira kuita kana ndikaona kushungurudzwa kwepabonde?

Sechapupu chechiitiko chekushungurudza pabonde, unogona kuita zvinotevera:

 • Simuka kune anokushungurudza: kana uine chokwadi chekuti kumira kune anokushungurudza hakuzokuisi munjodzi uye kunogona kumisa chiito chisina kunaka, ndapota ita saizvozvo. Zvisinei, unofanira kuva nechokwadi chokuti kutora munhu anenge achikushungurudza hakuzowedzere mamiriro acho ezvinhu kana kuisa iwe nemunhu ari kunetseka kana kunetswa muchinzvimbo chisingachinjiki.
 • Kukonzera kukanganisa: kana iwe uchinzwa kuti nzira yakananga inogona kunge isingakodzeri mamiriro acho ezvinhu, unogona kumisa chiitiko chacho nekukonzera kukanganisa uye kuisa pfungwa pauri iwe panzvimbo yemunhu ari kunetseka uye kushungurudzwa. Iwe unogona kuita izvi nekubvunza mubvunzo, kutanga hurukuro isina hukama, kana kutsvaga chikonzero chekubvisa munhu ari kukuvadzwa kana kushungurudzwa kubva kune zvakatipoteredza.
 • Ita kuti mumwe munhu apindire: unogona kuzivisa mutariri, mumwe waunoshanda naye, kana munhu ane basa rekugadzirisa mamiriro ezvinhu akadaro.
 • Ipa pfudzi rokutsamira pariri: kana usingakwanisi kupindira apo kunetswa kuchiri kuitika, unogona kutsigira nyajambwa kupfurikidza nokubvuma kukuvadzwa kwake, kumunzwira tsitsi, uye kupa tsigiro yaanoda.
 • Chengetedza chinyorwa chechiitiko: izvi zvinokubatsira kuti unyatso kuyeuka kushungurudzwa uye kupa humbowo kana munhu akabatwa afunga kumhan'ara kune vane masimba.

Mitemo yeUAE pamusoro pekushungurudzwa kwepabonde

Mitemo yeUAE pamusoro pekushungurudzwa kwepabonde inogona kuwanikwa muPenal code: Federal Law Number 3 of 1987. Zvinyorwa 358 ne359 zvemutemo uyu zvinotsanangura tsanangudzo yemutemo kushungurudzwa pabonde uye zvirango zviripo.

Munguva dzakapfuura, UAE uye Dubai vakanga vaona “kushungurudza pabonde” semhosva inoitirwa vakadzi uye vakaita kuti mitemo igadziriswe saizvozvo. Zvakadaro, izwi iri rakawedzerwa nguva pfupi yadarika kuti ribatanidze varume sevakabatwa, uye shanduko dzichangobva kuitika mumutemo ratidza chinzvimbo chitsva ichi (Mutemo Nhamba 15 ye2020). Saka varume nevakadzi vanyajambwa vokunetswa muvatano zvino vanobatwa zvakaenzana.

Kugadziridzwa kwakawedzera tsananguro yepamutemo yekushungurudza pabonde kuti ibatanidze kudzokorora zviito zvekushungurudza, mazwi kana kunyange zviratidzo. Zvinosanganisirawo zviito zvinonangidzirwa pakunyengerera munhu wacho kuti abvume zvishuwo zvevatano zvomunhu anonetsa kana kuti zvomumwe munhu. Pamusoro pezvo, gadziriso iyi yakaunza zvirango zvakaomarara zvekushungurudzwa pabonde.

Chirango uye Chirango paKushungurudzwa pabonde

Zvinyorwa 358 ne359 zveFederal Law Number 3 ya1987 yeUAE penal code inotsanangura zvirango nezvirango zvekushungurudzwa pabonde.

Article 358 inotaura zvinotevera:

 • Kana munhu akaita chinhu chinonyadzisa kana chakashata pachena pachena kana pachena, achange ari muhusungwa kweinenge mwedzi mitanhatu.
 • Kana munhu akaita chiito chisingafadzi kana chinonyadzisa kumusikana ari pasi pemakore gumi nemashanu, zvingava pachena kana pachivande, anovharirwa kwerinenge gore rimwe chete.

Article 359 inotaura zvinotevera:

 • Kana munhu akanyadzisa mukadzi paruzhinji nemashoko kana nezviito, anovharirwa mujeri kweasingapfuuri makore maviri uye obhadhara faindi inokwana zviuru gumi zvemadhora.
 • Kana murume akazvivanza nguo dzomukadzi uye akapinda munzvimbo inochengeterwa vanhukadzi chete, achapfigirwa mujeri kweasingapfuuri makore maviri uye obhadhara faindi yemadhora zviuru gumi. Uyezve, kana murume akapara mhosva akapfeka semukadzi, izvi zvinoonekwa semamiriro ezvinhu akaipisisa.

Zvakadaro, mitemo yakagadziridzwa yava kutaura zvirango zvinotevera zvekushungurudzwa kwepabonde:

 • Chero ani zvake anoshinha munhukadzi pachena nemashoko kana nezviito anosungirwa kugara mujeri kwemakore maviri uye faindi ye100,000 dirham, kana zvimwe. Ichi chinongedzo chinobatawo kuridza katsi uye mhumhi-muridzo.
 • Ani naani anokurudzira kana kukurudzira kuita zvounzenza kana unzenza anoonekwa seapara mhosva, uye mutongo wacho unosvika mwedzi mitanhatu mujeri uye faindi ye100,000 dirham, kana zvimwe.
 • Ani naani anokwidza nyaya, anoimba, anopopota, kana kutaura zvounzenza kana zvinonyadzisira anonziwo ane mhosva. Murango wacho ndeyekusungwa kwakanyanya kwemwedzi mumwe uye faindi ye100,000 dirham, kana zvimwe.

Ndeapi kodzero dzangu?

Semugari weDubai neUAE, une kodzero dzinotevera:

 • Kodzero yekushanda nekugara munzvimbo yakachengetedzeka uye isina kushungurudzwa pabonde
 • Kodzero yeruzivo rwemitemo nemitemo maererano nekushungurudzwa kwepabonde
 • Kodzero yekutaura nekutaura pamusoro pekushungurudzwa kwepabonde
 • Kodzero yekumhan'ara kunetswa kune chiremera chakakodzera
 • Kodzero yekupupura sechapupu kana kutora chikamu mukuferefeta

Maitiro ekukwidza chichemo

Kana iwe kana mudiwa wako makashungurudzwa pabonde, tevedzerai nzira dziri pasi apa kuti mumhan’are:

 • Bata nekunetswa pabonde gweta mu Dubai
 • Negweta rako, endai kukamba yemapurisa iri pedyo munonyunyuta nekunetswa kwamuri kuita. Kana usinganzwe wakasununguka kufamba kupinda a kukamba yemapurisa kunomhan'ara kushungurudzwa, unogona kufonera mapurisa eDubai nhare yemaawa makumi maviri nemana yekumhan'ara nyaya dzekushungurudzwa pabonde pa24.
 • Iva nechokwadi chekupa kushuma kwakarurama kwechiitiko uye ruzivo rwemunhu anoshungurudza.
 • Enda nehumbowo hwese hwaungawana hunotsigira chichemo chako
 • Kana wanyoresa chichemo, hofisi yemuchuchisi wehurumende ichatanga kuferefeta nyaya iyi.
 • Muchuchisi wehurumende anonyora gwaro remhosva maererano nenyaya iyi obva aendesa faira kudare redzimhosva kuti ripe mutongo.

Nyaya Dzekushungurudzwa DzeBonde dzatinokwanisa kubata mumafemu edu emitemo

Medu mafemu emutemo, tinokwanisa kubata marudzi ese enyaya dzekushungurudzwa kwepabonde, kusanganisira:

 • Nzvimbo yebasa ine utsinye
 • Quid pro quo
 • Chikumbiro chisingagamuchirwi pabonde
 • Kuita zvepabonde mumabasa
 • Chiokomuhomwe chepabonde
 • Kupana zvipo zvebonde kubasa
 • Kushungurudzwa pabonde nasupervisor
 • Kumanikidzwa kuita zvepabonde kubasa
 • Kushungurudzwa pabonde kwevasiri vashandi
 • Kushungurudzwa kwengochani nengochani
 • Kushungurudzwa pabonde pazviitiko zvekunze kwenzvimbo
 • Kunyangira panzvimbo yebasa
 • Kuita zvepabonde nemhosva
 • Sexual joking
 • Kushungurudzwa pabonde nevanoshanda navo
 • Kushungurudzwa kwepabonde
 • Kubatwa kwenyama kusingadiwe
 • Kushungurudzwa pabonde kwevanhukadzi
 • Kushungurudzwa pabonde pamapati ezororo rehofisi
 • Kushungurudzwa pabonde nemukuru mukuru
 • Kushungurudzwa pabonde namaneja
 • Kushungurudzwa pabonde nemuridzi
 • Kushungurudzwa pabonde paIndaneti
 • Kushungurudzwa pabonde kwemuindasitiri yemafashoni
 • Zvinonyadzisira nemifananidzo inogumbura kubasa

Gweta rekushungurudzwa kwepabonde ringabatsire sei nyaya yako?

Gweta rekushungurudzwa kwepabonde rinobatsira nyaya yako nekuona kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka sezvinobvira. Vanoona kuti haukundwe nemashoko ekumhan'ara uye kutsvaga matanho kune bato rakakushungurudza. Pamusoro pezvo, vanobatsira kuona kuti unoisa chikumbiro chako mukati menguva yakakodzera yakatarwa nemutemo kuitira kuti uwane kururamisira kwekukuvadzwa kwako.

mhosho: Content achachengetwa !!
Mupumburu TOP