Merr ligjor
Ndihmoni shpejt

Firma jonë ligjore angazhohet në çështje gjyqësore në Dubai ose në çdo pjesë të Emirateve. Ne përdorim metoda alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (ADR) si ndërmjetësimi dhe arbitrazhi. Këto mosmarrëveshje përfshijnë: mosmarrëveshjet korporative ndërmjet aksionarëve, ortakëve, pronarëve, investitorëve, SH.PK-ve dhe ortakërive; rastet që përfshijnë shkelje të

kontratat, mashtrimet, shkeljet e konfidencialitetit, keqinterpretimi, marrëveshjet ose kontratat e moskonkurrimit dhe moszbulimit; mosmarrëveshje të ndryshme biznesi ndërmjet bizneseve, të cilat kërkojnë avokatë me përvojë vendase, të ligjit të sheriatit dhe avokatë ndërkombëtarë.

Na telefononi për të rregulluar një takim në zyrën tonë

avokati më i mirë i divorcit
Emri
Mbiemri
Email
mesazh
Formulari është dorëzuar me sukses!
Ka pasur disa gabime gjatë dërgimit të formularit. Ju lutemi verifikoni përsëri të gjitha fushat e formularit.

Avokatë të përkushtuar dhe me përvojë

Për thirrjet urgjente Na kontaktoni tani ose Kërkesë për një takim:
Mobile: +971506531334 ose celular: +971558018669

Scroll to Top