Behöver du bästa brottsadvokater i Dubai för att vinna ditt fall?

Ring oss nu för ett brådskande möte

Vår professionella juridiska tjänst är hedrad och godkänd med utmärkelser som utfärdats av olika institutioner. Följande tilldelas vårt kontor och dess partners för deras utmärkta juridiska tjänster.

Topp kriminalförsvarsadvokater – skickliga och erfarna

Att stå inför brottsanklagelser i Dubai, Förenade Arabemiraten kan vara en dålig upplevelse. Om du anklagas för ett allvarligt brott och inte tar råd från en bra och erfaren brottsförsvarsadvokat i Dubai, måste du betala stränga straff eller till och med få fängelse. Därför är det en bra idé att söka hjälp av en specialiserad brottsadvokat. Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Våra kriminaladvokattjänster, skyldigheter och ansvar

Våra straffrättsjurister är legitimerade och har lång erfarenhet inom många områden av juridiken. Följaktligen tillhandahåller vi ett komplett utbud av straffrättsliga tjänster från tidpunkten för din arrestering, under hela brottsutredningen till domstolsframträdanden och överklaganden när vi arbetar med våra klienter som anklagas för brott. Några av de straffrättsliga tjänster vi erbjuder inkluderar:

förstå Förenade Arabemiratens rättssystem
brottmålsadvokat uae
Polisen har skyldighet att utreda påstådda brott

Brottsrättslig ombud

En kriminell advokats primära ansvar är att tillhandahålla juridisk representation till sina klienter; vi arbetar nära våra kunder, från inledande polisutredningar till domstolsframträdanden. Vi är licensierade att representera kunder inför alla domstolar i Förenade Arabemiraten, inklusive; (A) Förstainstansrätten, (B) Kassationsdomstolen, (C) Hovrätten och den (D) Den federala högsta domstolen. Vi erbjuder även juridiska tjänster, utarbetande av juridiska dokument och domstolspromemorior, vägledning och stöd till klienter på polisstationer.

Juridiskt samråd

Brottsadvokater är utbildade till ge juridisk rådgivning om ett brett spektrum av ämnen. Detta inkluderar allt från processuella frågor, till exempel hur du hanterar ditt ärende eller vilka frågor du bör ställa till domaren, för att ge insikt i dina alternativ och vad som kan hända baserat på olika möjliga utfall. De kan ge information om vad du ska göra om du blir gripen, vad du ska säga till polisen med mera.

Borgen och inlaga

Vi representerar kunder i överklaganden och borgensbegäranden och utfrågningar om borgen, bland annat för- och efterrättegångsförhandlingar och eftergifter. Vi hjälper till med inlämning juridiska promemorior och andra vädjanden för att hjälpa kunder att få borgen. Våra erfarna brottmålsadvokater är skickliga på att överklaga och se till att korrekta förfaranden följs.

Genomföra undersökningar

Brottsadvokater kan också hjälpa dig att genomföra din Undersökningen in i ditt fall. Detta kan inkludera samla bevis, såsom vittnesutsagor eller annat material som kan vara användbart under rättegången. De kan också hjälpa dig att förbereda dig för eventuella intervjuer med brottsbekämpande tjänstemän.

Hantera kommunikation med domstolarna

Kriminaladvokater tar också hand om all kommunikation mellan sina klienter och domstolen. Detta inkluderar att se till att alla deadlines är uppfyllda, att lämna in alla nödvändiga papper och att se till att eventuella domstolsframträdanden är schemalagda. Om det pågår en rättegång eller förhandling kan brottsadvokater argumentera i domstol på uppdrag av sina klienter. De kan också ge råd och coachning för att hjälpa dig att förbereda dig inför förfarandet.

Förbereda vädjanden och briefar

Även brottsadvokater utkast till promemorior, vädjanden och underrättelser för sina kunder. Detta inkluderar motioner, brev och andra handlingar relaterade till ärendet. De kan också lämna in dessa dokument till domstolen på uppdrag av sina klienter.

Förhindra åtal från att väckas

Vanligtvis tar det lite tid mellan gripandet och det att åtal lämnas in. En bra advokat/advokat kan dra fördel av detta faktum och kontakta polisen eller åklagarmyndigheten (distriktsåklagare), presenterar uttalanden och bevis som bevisar det "påstådda" offrets oskuld. I de fall där åtal måste väckas kan en vädjan göras för att lätta på åtalen. För t.ex. ett brott istället för ett grovt brott.

Client Advocacy

Brottsadvokater i Dubai fungerar också som förespråkar för sina kunder. Det betyder att de skydda sina intressen och se till att de behandlas rättvist. Detta inkluderar att respektera deras rättigheter och att få bästa möjliga resultat i deras ärende.

Samhällstjänst

Brottsadvokater tillhandahåller också samhällstjänst till sina kunder i många fall. Detta kan inkludera utbildning i lagen, arbete med offer eller mentorskap för ungdomar.

Löpande kundrådgivning och support

Vi tillhandahåller flexibla straffrätt tjänster till våra kunder samtidigt som vi säkerställer att våra straffrättsliga advokater är det jour och tillgänglig för nödsituationer.

Representera klienter vid rättegång eller en domstolsförhandling

Det sista området där våra kriminella advokater i UAE ger stöd är under rättegångsförhandlingar eller domstolsförhandlingar. De kommer att fungera som juridiska rådgivare till sina klienter under rättegången och hjälpa dem att förbereda sig. Om domstolen tillåter kommer en straffrättslig advokat att förhöra vittnen, göra inledande uttalanden, lägga fram bevis och genomföra korsförhör.

Eftersom Förenade Arabemiraten hämtar de flesta av sina bestämmelser från islamisk sharialag, är Förenade Arabemiratens straffrätt till sin natur komplex. Du kan behöva en skicklig och erfaren straffrättsadvokat från Dubai eller Förenade Arabemiraten för att hjälpa dig att navigera i den komplexa straffrättsprocessen. Med sin djupa kunskap om Förenade Arabemiratens federala lagar och islamisk sharialagstiftning har våra advokater och advokater ett rykte om sig att uppnå positiva domstolsbeslut för klienter. Som ett multidisciplinärt juridiskt team har vi hanterat alla typer av brottmål. Vi är bland de bästa juridiska konsulterna och topprankade kriminella försvarsadvokaterna i Abu Dhabi och Dubai.

Oavsett om dina anklagelser är för en liten överträdelse eller ett större brott, riskerar du stränga straff om du finner dig skyldig. Potentiella straff inkluderar specificerade fängelsestraff, frihetsberövande, domstolsböter, dödsstraff, livstids fängelse och påföljder. Förutom dessa potentiellt svåra konsekvenser, är Förenade Arabemiratens straffrätt komplex. A skicklig kriminell advokat i Dubai kan vara skillnaden mellan frihet och fängelse eller en rejäl penningböter och en mindre betydande.

Riksåklagaren åtalar den åtalade personen till domstol
brottmålsdomstolar i Uae
vidta specifika åtgärder för att skydda dig själv

Advokater och advokater från Emirati och Förenade Arabemiraten med full åhörarrätt

Vi har Emirati och UAE lokala advokater i Dubai. Vårt team består av egyptiska, indiska, franska, ryska, persiska, kinesiska och Llokala arabiska advokater med många års erfarenhet av straffrätt. Våra kriminella försvarsadvokater i UAE har framgångsrikt försvarat många klienter som anklagats för ett brett spektrum av brott i UAE.

Våra advokater i UAE har 'full publikrätt' över hela UAE:s domstolar och domstolar. Vi har oöverträffad expertis och erfarenhet av att hantera alla typer av brott, förseelser och brott inför brottmålsdomstolarna och polisstationerna i Dubai eller någon del av Förenade Arabemiraten.

Om du befinner dig i Dubai eller det större Förenade Arabemiraten, och du eller en nära och kära har arresterats eller står inför brottsanklagelser, kontakta oss för effektiv juridisk representation. Vi garantera konfidentialitet som vi bekämpa för dina rättigheter samtidigt som du erbjuder vägledning och stöd om alla dina juridiska alternativ.

Vi vet att varje ärende är unikt och viktigt, och vi använder inte en standardmetod för varje ärende. Vi använder den empiriska metoden och använder den professionella tolkning av koderna.

We anpassa våra tjänster efter den person som behöver dem, baserat på våra kunders specifikationer och vad de förväntar sig. Vi är ett team av engagerade advokater och juridiska konsulter. Vi förser våra kunder med straffrättsliga tjänster av högsta kvalitet och rådgivning i en rad juridiska frågor.

Din juridiska samråd med oss hjälper oss att förstå din situation och dina problem. Om du eller någon nära och kära står inför brottsanklagelser i Förenade Arabemiraten kan vi hjälpa dig.  Kontakta oss för att boka ett möte. Vi har de bästa brottsadvokaterna i Dubai för att hjälpa dig.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

"Vi vill att Förenade Arabemiraten ska vara den globala referenspunkten för en tolerant kultur, genom dess policyer, lagar och praxis. Ingen i Emiraten står över lagen och ansvarsskyldigheten.”

Hans höghet Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum är vicepresident och premiärminister i Förenade Arabemiraten, härskare över Emiratet Dubai.

shejk mohammed

Förenade Arabemiratens straffrätt

Smakämnen Förenade arabemiraten (UAE) är ett land i västra Asien vid den sydöstra änden av Arabiska halvön vid Persiska viken. Det gränsar till Oman i öster och Saudiarabien i söder och delar sina havsgränser med Qatar och Iran. Dubai, en UAE-exklav och största stad, är också den största i hela Mellanösternregionen.

Liksom andra jurisdiktioner i Mellanöstern, UAE strafflag härleder de flesta av sina beståndsdelar från Islamisk sharialag, med landet som använder sharialagar under särskilda omständigheter. Som en religiös baserad lag och ett sätt att leva för muslimer är sharialagar eller islamisk lag komplex, särskilt i sina definitioner av brott.

Följaktligen måste kriminella advokater i Förenade Arabemiraten ha en stark kunskap och förståelse för islamisk sharialagstiftning för att framgångsrikt försvara sina klienter i domstol. Med domstolen underkännande även logiskt sunda argument där brottmålsdomstolsadvokat inte är insatt i sharialagstiftningen kan behovet av att vara behörig i lagen inte överbetonas.

Typer av brott i Dubai, UAE

Vi tillhandahåller expertförespråkare och juridiska rådgivningstjänster över hela UAE, inklusive Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK och Umm al Quwain. Om du står inför åtal i Dubai eller någon annanstans i Förenade Arabemiraten kan du lita på våra skickliga och erfarna emiratiska brottsadvokater i Dubai för att försvara dig i domstol.

Vi har lång erfarenhet av att försvara klienter inom många områden inom straffrätten, inklusive följande:

BrottBedrägeri/fuskLäkemedelsfallÄrekränkning
Våld i hemmetEgendomsbrottEkonomiska brottHatbrott
Stöld/rånFörfalskningCyberbrottBarnmisshandel
PengatvättÖverfall/slagsmålUtpressningVåldtäkt och sexuella övergrepp
Medicinsk vårdslöshetMordbrandBatteriFörfalskning av valuta
TrakasserierBlackmailBortförandeUngdomsbrott
IdentitetsstöldIT-bedrägeriProstitutionSkadebrott
Mord eller våldSnatteriFörsäkringsbedrägeriBestickning
UtlämningDeportationInterpolBorgen
ReseförbudFörtroendebrottFalska certifikatMissgärningar
White Collar BrottDrick och körDråpAlkoholbrott

För att rapportera ett brott i Dubai eller UAE, läs en guide om UAE:s straffrätt.

Hur advokater vinner ett brottmål – Bästa strategier för brottmålsadvokater:

Du vill inte gå in i domstolen oförberedd när du står inför en brottsanklagelse. Vanligtvis förlorar de flesta sina fall för att de är det omedveten av deras lagliga rättigheter eller felaktiga domstolsprocesser. A brottsförsvar fungerar som din första försvarslinje och hjälper till att försvara dina lagliga rättigheter.

Vanligtvis är bevisbördan i någon kriminalfall ligger hos åtal. Åklagaren måste bevisa "utom rimligt tvivel" att svarande is skyldiga. Följaktligen är du utsedd advokat eller advokat måste ligga steget före åtalet. De bästa försvarsadvokater använda år av erfarenhet för att analysera ett fall, inklusive styrkorna och svagheterna hos tillgängliga bevis.

Kriminalförsvararen kommer sedan att utveckla en försvarsstrategi som antingen leder till en mindre åtal eller en frikännande dom. En bra försvarsstrategi syftar till att framställa den tilltalade som en bra person och i bästa möjliga ljus.

Om du står inför brottsanklagelser eller under utredning för ett brott i Dubai eller i hela Förenade Arabemiraten, oroa dig inte. Våra högprofilerade kriminella försvarsadvokater i Förenade Arabemiraten har de bästa rättsliga försvarsstrategierna för att försvara dina rättigheter och minimera följderna av en fällande dom.

Hur ska man bekämpa eller försvara i brottmål? Några av de vanligaste kriminella försvarsstrategierna inkluderar:

Utreder brottsanklagelserna mot dig

En flitig försvarsadvokat/advokat kommer att noggrant undersöka alla påstådda brottsanklagelser mot dig, inklusive begära bevis från utredare vid avvikelser. I allmänhet måste åklagaren bevisa ett brottmål utom rimligt tvivel. En toppkriminell försvarsadvokat kan använda utredningarna för att belysa luckor, inkonsekvenser och diskrepanser i åklagarens 'bevis'-argument som försvarsstrategi.

Granskar en arresterande tjänstemans beteende

Som människor är poliser benägna att göra misstag under en arrestering. I grund och botten kan en tjänstemans beteende och omständigheterna kring din gripande vara tillräckliga skäl för att stryka ett fall. Som en försvarsstrategi kan din kriminella försvarsadvokat begära att domstolen avvisar åtal mot dig där en tjänsteman inte följde korrekta förfaranden när han grep dig eller under utredningen av ärendet. Till exempel fall där en tjänsteman genomför olaglig husrannsakan eller beslag av egendom, bland andra kränkningar.

Not Guilty Tactic som försvarsstrategi

Som en försvarsstrategi kan en brottmålsadvokat avslå ett ärende helt, särskilt om det finns inga bevis att bevisa den tilltalade är skyldig utom rimligt tvivel. Strategin inkluderar att visa brist på ögonvittnen, bevisen saknar validering, tillhandahålla den tilltalades polisregister om den är ren och att visa att den tilltalade inte kan begå det påstådda brottet under omständigheterna. Vanligtvis handlar det om att framställa den tilltalade som oskyldig.

Att argumentera för att du var felaktigt anklagad

En brottmålsadvokat kan ifrågasätta om ett ögonvittne korrekt identifierad du som den person som begick ett brott, som ett fotoidentifieringsförfarande. Dessutom kan en kriminell försvarsadvokat hävda att åklagarmyndigheten inte har samlat in tillräckligt med bevis för att stödja avgifterna mot dig.

Utmanar bevisen mot dig

Åklagare måste lägga fram bevis för att bevisa en åtalads skuld. En brottsförsvarsadvokat kan ifrågasätta bevisningen som åklagaren lägger fram, inklusive ifrågasätter bevisens riktighet eller vittnens vittnesmål. Ett exempel är när åklagarens bevisning inte visar att den tilltalade begått brottet eller att andra omständigheter bidragit till det inträffade. Att lokalisera och attackera bevis är en av kriminella försvarsadvokaters vanligaste strategier. Att attackera en anklagares trovärdighet kan vara ett effektivt sätt att undvika åtal. Om du blev falskt anklagad, kanske din advokat eller advokat vill bevisa att anklagaren har ett motiv för att göra falska anklagelser.

Bevisa felaktig identitet

Detta inkluderar att hitta instanser av felaktig identitet eller personer som kan ha begått brottet i fråga. Om det finns några hål i åklagarens fall kan din advokat kanske avslöja dem effektivt genom att utveckla en sund attackstrategi.

Återkallelse

Denna strategi kan användas om du blev tvingad att ge en falsk bekännelse eller om vittnen ger recanted uttalanden mot dig. Om åklagarens fall förlitar sig på dessa uttalanden kan de också släppa dessa anklagelser.

entrapment

Infångning sker när en normalt laglydig medborgare begår ett brott på grund av skrämsel, tvång, eller brottsbekämpande oduglighet. Det handlar ofta om att plantera bevis som leder till att en person begår ett brott efter att ha blivit föranledd att tro att brottet är acceptabelt.

I vissa fall kan infångning appliceras på någon som har förletts att tro att begå ett brott inte bara är acceptabelt utan mycket önskvärt.

Anspråk på självförsvar eller motivering

En svarande kan hävda att han handlat i självförsvar eller försvar av en annan person om:

(1) De begick brottet för att förhindra skada på sig själv eller någon annan; och

(2) Mängden kraft som användes var nödvändig och rimlig.

Dessutom kan åtalade också använda motiveringsförsvar som att förhindra ett inbrott, försvara egendom eller agera till försvar för andra.

Erkänner sig skyldig men ber om mildhet

I vissa fall kan det ligga i den tilltalades bästa att erkänna sig skyldig, särskilt när det finns starka bevis mot dem. I allmänhet, med en Skyldig åtal, kan din försvarsadvokat förhandla med domstolen om mildhet, inklusive ett sänkt straff eller släppa några av anklagelserna.

Kombinerade försvarsstrategier

Brottsförsvarsadvokater kan använda en eller flera av dessa strategier i alla brottmål. Till exempel, i de flesta fall som involverar fysisk skada på en annan person, är den tilltalade initialt åtalad för ett brott som misshandel eller grov misshandel.

Ett erfaret brottsförsvar advokat i UAE kanske kan få anklagelserna reducerade till en lägre brottsnivå genom plea bargaining och/eller genom att hävda att du inte hade för avsikt att skada det påstådda offret och att det var motiverat utifrån självförsvar.

Använda diverse juridiska strategier

I många fall kommer kriminella försvarsadvokater att använda flera olika juridiska strategier för att bygga upp sina fall och skydda sina klienter. Detta kan inkludera utmanande aspekter av lagen eller lämna in motioner som ber att åtal ogillas på grund av saker som åklagarens tjänstefel.

Om ditt fall går till rättegång kan din advokat också använda strategier som att kalla karaktärsvittnen för att vittna å dina vägnar eller få juryn att se situationen ur din synvinkel. Din advokat kan till och med överväga att använda ett vansinnesförsvar eller annan typ av försvar som är nödvändigt och lämpligt. Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Rekommenderar en försvarsstrategi

Det är viktigt att utarbeta en bra försvarsstrategi när man står inför brottsanklagelser för att möta eventuella tidiga förvärv som kan bli sura senare. Exponering för allmänheten, polis, domstolar och media kan orsaka irreparabel skada till den åtalades bild. Krishantering, särskilt under tidiga skeden av ett brott, är en anmärkningsvärd försvarsstrategi.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Utmärkelser

Vår professionella juridiska tjänst är hedrad och godkänd med utmärkelser som utfärdats av olika institutioner. Följande tilldelas vårt kontor och dess partners för deras utmärkta juridiska tjänster.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början