Narkotikamissbrukspåföljder och människohandel i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten (UAE) har några av världens strängaste narkotikalagar och antar en nolltoleranspolicy mot narkotikarelaterade brott. Både invånare och besökare utsätts för stränga straff som rejäla böter, fängelse och utvisning om de upptäcks i strid med dessa lagar. Den här omfattande guiden syftar till att belysa Förenade Arabemiratens narkotikaregler, olika typer av narkotikabrott, straff och bestraffningar, rättsliga försvar och praktiska råd för att undvika intrassling med dessa stränga lagar.

Illegala ämnen och vissa receptbelagda och receptfria läkemedel är kategoriskt förbjudna enligt federal lag nr 14 från 1995 om kontroll av Narkotika och Psykotropa ämnen. Denna lag definierar noggrant de olika scheman för illegala droger och deras kategorisering baserat på risk för missbruk och beroende.

1 människohandelsbrott
2 uae narkotikastraff
3 straff och straff

Förenade Arabemiratens stränga antidrogregler

Några nyckelaspekter som omfattas av denna lagstiftning inkluderar:

 • Federal Law No. 14 of 1995 (även känd som Narcotics Law): Den primära lagstiftningen som styr narkotikakontroll i Förenade Arabemiraten. Denna omfattande lag upprättar en rättslig ram för att bekämpa spridningen av farliga ämnen inom Förenade Arabemiraten. Den omfattar aspekter som kategorisering av kontrollerade substanser, definition av narkotikarelaterade brott, fastställande av påföljder och bestraffningar, riktlinjer för administrativa beslag och utredningar, bestämmelser om rehabiliteringsanläggningar och mekanismer för samarbete med andra myndigheter.

 • Federal Authority for Drug Control (FADC): Den centrala myndigheten som ansvarar för att övervaka narkotikalagen och samordna nationella insatser mot narkotikahandel tillsammans med andra inhemska myndigheter som Dubai Police och Abu Dhabi Police.

 • Åtgärd: Att uppmuntra, hetsa till eller hjälpa till med någon brottslig handling, inklusive narkotikarelaterade brott, som medför hårda straff i Förenade Arabemiraten. Åtgärdsavgifter kan tillkomma även om det avsedda brottet inte lyckades genomföras.

Typer av narkotikabrott i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiratens lagar klassificerar narkotikabrott i tre huvudkategorier, med stränga påföljder för alla:

1. Personlig användning

Att inneha även små mängder narkotika för fritidsbruk är förbjudet enligt artikel 39 i narkotikalagen. Detta gäller både medborgare och utlänningar som bor i eller besöker Förenade Arabemiraten. Myndigheter kan utföra slumpmässiga drogtester, husrannsakningar och räder för att identifiera förövare av personligt bruk.

2. Marknadsföring av droger

Aktiviteter som aktivt uppmuntrar drogmissbruk utsätts också för hårda straff enligt artiklarna 33 till 38. Dessa inkluderar försäljning, distribution, transport, frakt eller förvaring av narkotika även utan avsikt att tjäna pengar eller trafikera. Att underlätta narkotikaaffärer eller dela återförsäljarkontakter faller också under denna kategori.

3. Drogsmuggling

De mest allvarliga överträdelserna handlar om transnationella människohandelsringar som smugglar stora lager av illegala droger till Förenade Arabemiraten för distribution och vinst. Förövare riskerar livstidsstraff och till och med dödsstraff under vissa villkor enligt artiklarna 34 till 47 i narkotikalagen.

Drog besittning och människohandel är allvarliga kriminella brott i Förenade Arabemiraten (UAE) som är allvarliga påföljder. Den här guiden undersöker UAE drog lagar, beskriver viktiga skillnader mellan anklagelser om innehav och människohandel, och ger råd om försvar mot anklagelser.

Definition av narkotikainnehav kontra människohandel

Narkotikainnehav avser otillåtet innehav eller förvaring av ett olagligt ämne för personligt bruk. Däremot innefattar narkotikahandel tillverkning, transport, distribution eller försäljning av illegala droger. Trafficking innebär ofta en avsikt att distribuera eller kommersiell nytta, och involverar vanligtvis större mängder droger. Båda är grova brott i Förenade Arabemiraten.

Narkotikastraff och bestraffningar i UAE

UAE lag intar en "nolltolerans"-hållning mot läkemedelPossession eller användning av även små mängder är olagligt.

Huvudlagstiftningen är federal lag nr 14 från 1995, som förbjuder människohandel, marknadsföring och besitter narkotika. Den kategoriserar ämnen i tabeller baserade på fara och beroendepotential.

 • Typ av drog: Straffet är hårdare för mycket beroendeframkallande ämnen som kategoriseras som farligare, som heroin och kokain.
 • Kvantitet beslagtagen: Större volymer narkotika drabbas av hårdare sanktioner.
 • Uppsåt: Personligt bruk behandlas mindre allvarligt än brott relaterade till människohandel eller distribution.
 • Medborgarskapsstatus: Hårdare straff och obligatorisk utvisning åläggs utländska medborgare jämfört med UAE-medborgare.
 • Tidigare brott: Individer med en historia av upprepade brott utsätts för allt strängare straff.

trafficking brott får hårdare domar, inklusive dödsstraff. Flera faktorer som upprepade narkotikabrott kan höja straffen. Abetment avgifter i UAE kan också ansöka om att få bistå vid illegal narkotikaverksamhet.

Några karakteristiska påföljder inkluderar:

böter:

Monetära böter på upp till 50,000 XNUMX AED utdöms baserat på läkemedelstyp och -volym, förutom fängelse. Böter infördes nyligen som ett alternativt straff för mycket ringa förstagångsöverträdelser.

Fängelse:

Minst fyra års fängelse för befordran eller människohandel, upp till livstids fängelse. Förvaringsperioder för "personligt bruk" baseras på omständigheterna men löper över en period på minst två år. Dödsstraff tillämpas i exceptionella fall av människohandel.

Deportation:

Icke-medborgare eller expats som döms för narkotikabrott utvisas obligatoriskt från Förenade Arabemiraten efter avtjänat straff, även för mindre kränkningar. Livsvarigt inreseförbud införs också efter utvisningen.

Alternativa straffutmätningsalternativ:

Efter år av kritik över hårda fängelselagar för narkotika, ger ändringar som infördes 2022 några flexibla straffutmätningsalternativ som alternativ till fängelse:

 • Rehabiliteringsprogram
 • Samhällstjänststraff
 • Avstängda domar villkorade av gott uppförande
 • Dispens för samarbetsvilliga misstänkta som hjälper utredningar

Dessa alternativ gäller i första hand för mindre förstagångsbrott eller förmildrande omständigheter, medan människohandel och försörjningsbrott fortfarande kräver hårda fängelsestraff enligt de allmänna riktlinjerna för straffmätning.

Utmana din Avgifter: Nyckel försvar för narkotikafall

Medan Förenade Arabemiraten intar en strikt hållning mot narkotikabrott, kan flera juridiska försvarsstrategier användas för att bestrida anklagelser:

 • Invändning till lagligheten av husrannsakan och beslaget
 • Att visa brist på kunskap eller uppsåt
 • argumentera för reducerad avgift eller alternativ straffmätning
 • Ifrågasätter det faktiska innehavet av drogerna
 • Frågande bevisens och vittnenas tillförlitlighet
 • Utmanar grundlagsstridiga stadgar och straff
 • Svagheter i rättsmedicinska bevis och tester
 • Planterade eller kontaminerade läkemedel
 • Instängd av polis
 • Sjukvård Nödvändighet
 • Missbruk som försvar
 • Bestrida ägande eller koppling till drogerna
 • Överskrider omfattningen av en husrannsakningsorder
 • Kränkande av rättigheter mot oskäliga husrannsakningar och beslag
 • Överväger ett avledningsprogram om det finns

En adept advokat kan identifiera och anställa starka försvar baserat på detaljerna i ditt fall narkotikaavgifter i Förenade Arabemiraten.

Konsekvenser av en domstol Övertygelse

Bortom fängelse, de dömd of drog brott kan drabba:

 • Brottsregister: Orsakar hinder för anställning och rättigheter i Förenade Arabemiraten
 • Tillgångsbeslag: Kontanter, mobiltelefoner, fordon och egendom kan komma att beslagtas
 • Arrest Domar och böter
 • Obligatoriskt läkemedel behandling program
 • Deportation: Att beordra en utländsk medborgare att lämna landet, på grund av att han begått ett allvarligt brott.
 • Utestängd från UAE: Livslångt förbud mot att återvända till Förenade Arabemiraten, det är ett permanent förbud från Förenade Arabemiraten.

Dessa allvarliga personliga och professionella implikationer visar det kritiska behovet av robust juridisk opinionsbildning.

Dessa gäller i första hand för mindre förstagångsbrott eller förmildrande omständigheter, medan människohandel och leveransbrott fortfarande kräver hårda fängelsestraff enligt de allmänna riktlinjerna för straffmätning.

Varningsskyltar för resenärer

Förenade Arabemiratens stränga droglagar fångar många besökare eller nyanlända utlänningar omedvetna, vilket gör att de hamnar i allvarliga juridiska problem. Några vanliga fallgropar inkluderar:

 • Bär förbjudna mediciner som kodein utan godkännande
 • Att bli lurad till att omedvetet bära dolda narkotika
 • Förutsatt att cannabisanvändning inte kommer att upptäckas eller är laglig
 • Att tro att deras ambassad lätt kan säkra frigivning om de blir fastnade

Sådana missuppfattningar lockar intet ont anande individer att använda eller transportera droger illegalt, vilket kulminerar i fängelsechocker och brottsregister. Det enda försiktiga tillvägagångssättet är att vara medveten om förbjudna ämnen, undvika narkotikaintag av alla slag under ens vistelse i Förenade Arabemiraten och undvika misstänkta individer som gör udda förfrågningar eller erbjudanden relaterade till medicinskt omärkta förpackningar, förvaringshjälp och liknande tvivelaktiga förslag.

Senaste förbjudna och begränsade varor - Sharjah Customs - UAE

Vad du inte får ta med dig till UAE - Abu Dhabi International Airport

Vad du inte får ta med dig UAE - Dubais internationella flygplats

4 narkotikarelaterade brott
5 narkotikahandel
6 får livstids fängelse

Expert juridisk hjälp är avgörande

Varje antydan om inblandning i olagliga substanser motiverar att man omedelbart kontaktar specialiserade kriminella advokater i Förenade Arabemiraten innan man svarar på tjänstemän eller undertecknar några dokument. Skickliga juridiska förespråkare förhandlar sakkunnigt om åtal genom att stödja sig på bestämmelser i federal lag nr 14 själv som tillåter samarbetsvilliga åtalade eller nybörjare att potentiellt få icke-fängelsedomar.

Toppadvokater utnyttjar sin erfarenhet av rättstvister för att minimera risken för fängsling och säkra utvisningsbefrielse för utländska medborgare som fångats i mindre narkotikabrott. Deras team hjälper till att förhandla om placeringar i rehabiliteringsprogram och villkorliga straffavstängningar genom nyanserade tekniska argument. De förblir tillgängliga dygnet runt för att ge akuta juridiska konsultationer till panikslagna fångar.

Medan Förenade Arabemiratens narkotikalagar verkar hårda på ytan, innehåller rättssystemet kontroller och balanser som kompetenta juridiska experter kan åberopa för att dramatiskt förbättra resultaten för dem som är instängda i detta svåra rättssystem. Förbehållet ligger i att agera snabbt vid arrestering och inte dröja tills åtalspapper snabbt har undertecknats på arabiska utan att förstå konsekvenserna.

Det kritiska första steget är att ta kontakt brottsförsvarsadvokater i Abu Dhabi eller Dubai för brådskande utvärdering av ärende och strategi för bästa tillvägagångssätt med tanke på de individuella detaljerna som överträdelsetyp och omfattning, uppgifter om arresteringsavdelningen, svarandens bakgrund och andra kvalitativa faktorer som formar rättslig positionering. Specialiserade advokatbyråer erbjuda konfidentiellt förstagångskonsultation till arresterade utlänningar som är rädda för den förvirrande vägen framför sig.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Drogmissbruksstraff och människohandelsbrott i UAE: 10 kritiska fakta

 1. Även kvarvarande spår av narkotika motiverar straff
 2. Fritidsanvändning lika olaglig som bulksmuggling
 3. Obligatorisk narkotikakontroll genomförs för misstänkta
 4. Minst 4 års fängelse för människohandel föreskrivs
 5. Utlänningar riskerar utvisning efter avtjänat straff
 6. Chans till alternativa straffutmätningsvägar för nybörjare
 7. Att bära icke godkända receptbelagda läkemedel riskabelt
 8. Emirates lagar gäller även för transitpassagerare
 9. Experthjälp av försvarsadvokat oumbärlig
 10. Snabbt agerande är absolut nödvändigt efter frihetsberövande

Slutsats

Förenade Arabemiratens regering fortsätter sitt orubbliga engagemang mot olaglig narkotika genom stränga straff, säkerhetsinitiativ som allestädes närvarande CCTV-övervakning och avancerad teknik för gränskontroller, allmänhetens medvetenhetskampanjer och engagerat stöd till regionala och globala antinarkotikabyråer.

Men de reviderade lagbestämmelserna balanserar nu straff med rehabilitering genom att införa flexibilitet i straffmätningen för mindre överträdelser. Detta signalerar en pragmatisk förändring för att hjälpa enstaka användare att reformera samtidigt som de hårda sanktionerna för narkotikahandlare och narkotikahandlare behålls.

För besökare och expats kräver att undvika instängningar att vara vaksam på förbjudna ämnen, läkemedelsgodkännanden, misstänkta bekantskaper. Att göra och agera klokt. Men att glida upp händer trots bästa försiktighetsåtgärder. Och den värsta reaktionen innebär brådska, panik eller uppgivenhet. Istället tillhandahåller specialiserade kriminella advokater den rätta nödåtgärden för att ta itu med det komplexa juridiska maskineriet, förhandla sakkunnigt å sin klients vägnar och uppnå realistiska resultat.

Förenade Arabemiraten kan ha bland de tuffaste droglagarna i världen, men de är inte helt oflexibla förutsatt att expertvägledning säkras under kritiska första dagar. Specialistförsvarsadvokater förblir den bästa livlinan innan fängelsespik stänger alla inlösendörrar.

Att hitta rätt Advokat

Söker en expert UAE advokat effektivt är avgörande när man stirrar ner på svåra resultat som decennierslånga straff eller avrättning.

Idealiskt råd kommer att vara:

 • Erfarna med lokala drog fall
 • Brinner om att uppnå bästa resultat
 • Strategisk i att sätta ihop starka försvar
 • Högt betygsatt av tidigare kunder
 • Behärskar både arabiska och engelska

Vanliga frågor

Vad är de vanligaste drog brott i UAE?

De vanligaste drog brott är besittning of cannabis, MDMA, opium och receptbelagda tabletter som Tramadol. trafficking Anklagelserna gäller ofta hasch och stimulantia av amfetamintyp.

Hur kan jag kontrollera om jag har en brottsregister i UAE?

Skicka in en begäran till UAE:s kriminalregisteravdelning med kopior av ditt pass, Emirates ID-kort och in-/utresestämplar. De kommer att söka i federala register och avslöja om några övertygelser finns i arkivet. Vi har en tjänst för att kontrollera brottsregister.

Kan jag resa till Förenade Arabemiraten om jag har en tidigare minderårig narkotikadom någon annanstans?

Tekniskt sett kan tillträde nekas de med utländska narkotikadomar under vissa omständigheter. Men för mindre förseelser kan du sannolikt fortfarande resa in i Förenade Arabemiraten om det har gått några år sedan händelsen. Ändå är en juridisk konsultation att rekommendera i förväg.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Bläddra till början