Advokatföretag Dubai

Tillfälliga innehavceller

Polisstationer

Celler för fångar

poliser

En polisstation (ibland kallad ett "stationhus") är en byggnad som tjänar till att hysa poliser och andra anställda. Dessa byggnader innehåller ofta kontor och boende för personal och fordon, tillsammans med omklädningsrum, tillfälliga hålceller och intervju- / förhörslokaler.

Polisstationer (Dubai)

Bläddra till början