Advokatföretag Dubai

Regeringsinstitution

Förenade Arabemiraten

vanlig UAE-lag

Försvara sig vid en UAE-domstol

En domstol är en institution, en statlig institution, med behörighet att bedöma rättsliga tvister mellan parter och genomföra rättsväsendet i civila, kriminella och administrativa frågor i enlighet med rättsstatsprincipen.

I såväl gemensam lagstiftning som civilrättsliga rättssystem är domstolar det centrala sättet att lösa tvister, och det förstås allmänt att alla människor har förmåga att väcka sina anspråk vid en domstol. På samma sätt inkluderar rättigheterna för de som anklagas för ett brott rätten att presentera ett försvar vid en UAE-domstol eller Dubai Courts.

Dubai Courts (HQ)

Tel: + 97143347777
Fax: + 97143344477
POBox: 4700 Dubai, Förenade Arabemiraten.

Adress: Bur Dubai, Um Hurair 2, Al Riyadh st, nära Al Maktoum-bron
Makani-nummer: 3089993465

Klicka här för att se kartan (Google)

Kontaktformulär till Dubai Courts Klicka här:

Servicetider
Från 8:00 till 2:00.
Servicetimmar under Ramadans månad
Från 9:00 till 2:00.

Bläddra till början