ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ஆட்சி மற்றும் அரசியல் இயக்கவியல்

UAE இல் அரசியல் & அரசு

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) என்பது அபுதாபி, துபாய், ஷார்ஜா, அஜ்மான், உம் அல் குவைன், ரசல் கைமா மற்றும் புஜைரா ஆகிய ஏழு எமிரேட்டுகளின் கூட்டமைப்பு ஆகும். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் நிர்வாக அமைப்பு பாரம்பரிய அரபு மதிப்புகள் மற்றும் நவீன அரசியல் அமைப்புகளின் தனித்துவமான கலவையாகும். ஏழு ஆளும் அமீர்களைக் கொண்ட ஒரு உச்ச கவுன்சிலால் நாடு நிர்வகிக்கப்படுகிறது, அவர்கள் தங்களுக்குள் இருந்து ஒரு ஜனாதிபதி மற்றும் துணை ஜனாதிபதியைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஜனாதிபதி அரச தலைவராக பணியாற்றுகிறார், அதே நேரத்தில் பிரதம மந்திரி, பொதுவாக துபாயின் ஆட்சியாளர், அரசாங்கம் மற்றும் அமைச்சரவைக்கு தலைமை தாங்குகிறார்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் இயக்கவியலின் தனித்துவமான அம்சங்களில் ஒன்று, ஆளும் குடும்பங்களின் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு மற்றும் ஷுரா அல்லது ஆலோசனையின் கருத்து. ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஒரு கூட்டாட்சி கட்டமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், ஒவ்வொரு அமீரகமும் அதன் உள் விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதில் அதிக அளவு சுயாட்சியைக் கொண்டுள்ளது, இது கூட்டமைப்பு முழுவதும் நிர்வாக நடைமுறைகளில் மாறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் படிப்படியான அரசியல் சீர்திருத்தம், ஆலோசனை அமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் தேசிய மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட தேர்தல் செயல்முறைகளை பின்பற்றுகிறது. இருப்பினும், அரசியல் பங்கேற்பு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஆளும் குடும்பங்கள் அல்லது அரசாங்கக் கொள்கைகள் மீதான விமர்சனங்கள் பொதுவாக பொறுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. இந்த சவால்கள் இருந்தபோதிலும், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு பிராந்திய அதிகார மையமாக உருவெடுத்துள்ளது, அதன் பொருளாதார மற்றும் இராஜதந்திர செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி பிராந்திய விவகாரங்களை வடிவமைக்கவும், உலக அரங்கில் அதன் நலன்களை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. மத்திய கிழக்கின் பரந்த புவிசார் அரசியல் நிலப்பரப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த செல்வாக்குமிக்க வளைகுடா தேசத்தின் சிக்கலான நிர்வாகத்தையும் அரசியல் இயக்கவியலையும் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அரசியல் நிலப்பரப்பு எப்படி இருக்கிறது?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் நிலப்பரப்பு அதன் பழங்குடி வேர்கள் மற்றும் பரம்பரை முடியாட்சிகளுடன் உள்ளார்ந்த முறையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், உண்மையான அதிகாரம் ஒவ்வொரு அமீரகத்தின் ஆளும் குடும்பங்களின் கைகளில் குவிந்துள்ளது.

இந்த வம்சக் கட்டுப்பாடு அரசியல் துறைக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது, அங்கு குடிமக்கள் வரையறுக்கப்பட்ட ஆலோசனைப் பாத்திரங்கள் மற்றும் தேர்தல் செயல்முறைகளில் பங்கேற்கலாம். ஃபெடரல் நேஷனல் கவுன்சில் எமிராட்டிஸை அதன் உறுப்பினர்களில் பாதிக்கு வாக்களிக்க அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் இல்லாமல் பெரும்பாலும் ஆலோசனை அமைப்பாகவே உள்ளது. நவீன நிறுவனங்களின் இந்த முகப்பின் கீழ் பழங்குடி விசுவாசங்கள், வணிக உயரடுக்குகள் மற்றும் பிராந்திய போட்டிகளின் சிக்கலான தொடர்பு உள்ளது, அவை கொள்கை மற்றும் செல்வாக்கை வடிவமைக்கின்றன. ஏழு எமிரேட்ஸ் முழுவதும் பல்வேறு நிர்வாக அணுகுமுறைகளால் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் நிலப்பரப்பு மேலும் சிக்கலானது.

நாடு பொருளாதார மற்றும் புவிசார் அரசியல் செல்வாக்கை முன்னிறுத்துவதால், உள் சக்தி இயக்கவியல் தொடர்ந்து மறுசீரமைக்கப்படுகிறது. எதிர்கால தலைமை வாரிசு மற்றும் சீர்திருத்தத்திற்கான சமூக அழுத்தங்களை நிர்வகித்தல் போன்ற காரணிகள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் தனித்துவமான அரசியல் கட்டமைப்பின் பின்னடைவை சோதிக்கும்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் என்ன வகையான அரசியல் அமைப்பு உள்ளது?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு கூட்டாட்சி அரசியல் அமைப்பின் கீழ் செயல்படுகிறது, இது நவீன நிறுவனங்களை பாரம்பரிய அரபு ஆலோசனை நடைமுறைகளுடன் இணைக்கிறது. முறைப்படி, இது முழுமையான பரம்பரை முடியாட்சிகளின் கூட்டமைப்பு என்று விவரிக்கப்படுகிறது.

இந்த கலப்பின அமைப்பு உள்ளூர் மட்டத்தில் வம்ச ஆட்சியின் சுயாட்சியுடன் மத்திய கூட்டாட்சி கட்டமைப்பின் கீழ் ஒற்றுமையை சமநிலைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது அரேபிய வளைகுடா பாரம்பரியமான ஷுரா (ஆலோசனை) குடிமக்களுக்கு ஆலோசனைக் குழுக்கள் மற்றும் தேர்தல் செயல்முறைகளில் வரையறுக்கப்பட்ட பாத்திரங்களை வழங்குவதன் மூலம் ஒருங்கிணைக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த ஜனநாயகக் கூறுகள் இறுக்கமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, தலைமை மீதான விமர்சனங்கள் பெரும்பாலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் மாதிரியானது பரம்பரை ஆட்சியாளர்களின் தொடர்ச்சியான பிடியை உறுதிசெய்கிறது. பெருகிய முறையில் செல்வாக்கு மிக்க பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய வீரராக, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அமைப்பு பழங்காலத்தையும் நவீனத்தையும் ஒரு தனித்துவமான அரசியல் கட்டமைப்பில் ஒருங்கிணைக்கிறது, இது ஆலோசனை மரபுகளால் செறிவூட்டப்பட்ட சக்தியைக் காட்டுகிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசாங்கத்தின் அமைப்பு என்ன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், பரம்பரை ஆட்சியாளர்களின் தலைமையின் கீழ் கூட்டாட்சி மற்றும் உள்ளூர் கூறுகளை ஒருங்கிணைக்கும் தனித்துவமான அரசாங்க அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. தேசிய அளவில், இது ஏழு அரை தன்னாட்சி எமிரேட்ஸ் கூட்டமைப்பாக செயல்படுகிறது. உச்ச கவுன்சில் உச்சத்தில் நிற்கிறது, ஏழு ஆளும் எமிர்கள் கூட்டாக மிக உயர்ந்த சட்டமன்ற மற்றும் நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்குகின்றனர். தங்களுக்குள் இருந்து, அவர்கள் ஒரு ஜனாதிபதியை சம்பிரதாயமான அரச தலைவராகவும், ஒரு பிரதமரை அரசாங்க தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.

மந்திரி சபை எனப்படும் கூட்டாட்சி அமைச்சரவைக்கு பிரதமர் தலைமை தாங்குகிறார். பாதுகாப்பு, வெளியுறவு, குடியேற்றம் மற்றும் பல விஷயங்கள் தொடர்பான கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் இந்த அமைச்சரவை பொறுப்பாகும். இருப்பினும், ஏழு எமிரேட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் ஆளும் குடும்பத்தின் தலைமையில் அதன் சொந்த உள்ளூர் அரசாங்கத்தை பராமரிக்கின்றன. நீதித்துறை, பொதுச் சேவைகள் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு போன்ற பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்தி, எமிர்கள் தங்கள் பிரதேசங்களில் இறையாண்மை அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இந்த இரட்டைக் கட்டமைப்பு, உள்ளூர் மட்டத்தில் ஆளும் குடும்பங்களின் பாரம்பரிய அதிகாரங்களைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸை கூட்டாட்சி முறையில் முன்வைக்க அனுமதிக்கிறது. இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆலோசனைக் குழு (FNC) போன்ற நவீன நிறுவனங்களை வம்ச ஆட்சியின் அரேபிய பாரம்பரியத்துடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. ஃபெடரல் சுப்ரீம் கவுன்சில் மற்றும் அரசியலமைப்பு உச்ச நீதிமன்றம் போன்ற அமைப்புகள் மூலம் எமிரேட்ஸ் முழுவதும் ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்கிறது. ஆயினும்கூட, உண்மையான அதிகாரம் ஆளும் குடும்பங்களிடமிருந்து கவனமாக நிர்வகிக்கப்படும் ஆட்சி அமைப்பில் பாய்கிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அரசியல் கட்சிகள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டு செயல்படுகின்றன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் பாரம்பரிய அர்த்தத்தில் அதிகாரப்பூர்வ பல கட்சி அரசியல் அமைப்பு இல்லை. மாறாக, முடிவெடுப்பது பெரும்பாலும் ஏழு எமிரேட்ஸ் மற்றும் செல்வாக்குமிக்க வணிக உயரடுக்கின் ஆளும் குடும்பங்கள் மத்தியில் குவிந்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் எந்த முறையான அரசியல் கட்சிகளும் வெளிப்படையாக செயல்படவோ அல்லது வேட்பாளர்களை நிறுத்தவோ அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அரசியல் எதிர்ப்பையோ அல்லது தலைமையின் மீதான விமர்சனத்தையோ அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கவில்லை.

இருப்பினும், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் குடிமக்களுக்கு ஆலோசனைக் குழுக்கள் மற்றும் இறுக்கமான கட்டுப்பாட்டு தேர்தல்கள் மூலம் அரசியல் செயல்பாட்டில் பங்கேற்க வரையறுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளை அனுமதிக்கிறது. ஃபெடரல் நேஷனல் கவுன்சில் (FNC) ஒரு ஆலோசனைக் குழுவாக செயல்படுகிறது, அதன் உறுப்பினர்களில் பாதி பேர் நேரடியாக எமிராட்டி குடிமக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள், மற்ற பாதி பேர் ஆளும் குடும்பங்களால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இதேபோல், ஒவ்வொரு அமீரகத்திலும் உள்ள ஆலோசனை உள்ளாட்சி மன்றங்களில் பிரதிநிதிகளுக்கான தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த செயல்முறைகள் கவனமாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, வேட்பாளர்கள் ஆளும் அதிகாரிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகக் கருதப்படுவதைத் தவிர்க்க கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

சட்டக் கட்சிகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், பழங்குடியினர், வணிகக் கூட்டணிகள் மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளைச் சுற்றிச் சுழலும் முறைசாரா வலையமைப்புகள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்களுடன் செல்வாக்குச் செலுத்த ஆர்வமுள்ள குழுக்களுக்கு வழிகளை வழங்குகின்றன. இறுதியில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் வம்சக் கட்டுப்பாட்டை மையமாகக் கொண்ட ஒரு ஒளிபுகா அரசியல் கட்டமைப்பை பராமரிக்கிறது. பரம்பரை மன்னர்களின் ஆளும் தனிச்சிறப்புகளைப் பாதுகாப்பதற்கு ஆதரவாக பல கட்சி அமைப்பு அல்லது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எதிர்ப்பின் எந்தவொரு தோற்றமும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் யார்?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு தனித்துவமான அரசியல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அங்கு ஏழு எமிரேட்களின் ஆளும் குடும்பங்களில் தலைமைத்துவம் குவிந்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் மந்திரி பதவிகள் மற்றும் ஆலோசனை அமைப்புகள் இருந்தாலும், உண்மையான அதிகாரம் பரம்பரை மன்னர்களிடமிருந்து பாய்கிறது. பல முக்கிய தலைவர்கள் தனித்து நிற்கிறார்கள்:

ஆளும் எமிர்கள்

உச்ச கவுன்சிலை உருவாக்கும் ஏழு ஆளும் எமிர்கள் உச்சத்தில் உள்ளனர் - மிக உயர்ந்த சட்டமன்ற மற்றும் நிர்வாக நிறுவனம். இந்த வம்ச ஆட்சியாளர்கள் அந்தந்த எமிரேட்டுகளின் மீது இறையாண்மை அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்:

 • ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் – அபுதாபியின் ஆட்சியாளர் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஜனாதிபதி
 • ஷேக் முகமது பின் ரஷித் அல் மக்தூம் - துணை ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் துபாய் ஆட்சியாளர்
 • ஷேக் டாக்டர். சுல்தான் பின் முஹம்மது அல் காசிமி – ஷார்ஜாவின் ஆட்சியாளர்
 • ஷேக் ஹுமைத் பின் ரஷித் அல் நுஐமி – அஜ்மானின் ஆட்சியாளர்
 • ஷேக் சவுத் பின் ரஷித் அல் முஅல்லா – உம்முல் குவைனின் ஆட்சியாளர்
 • ஷேக் சவுத் பின் சகர் அல் காசிமி - ராஸ் அல் கைமாவின் ஆட்சியாளர்
 • ஷேக் ஹமத் பின் முகமது அல் ஷர்கி – புஜைராவின் ஆட்சியாளர்

ஆளும் எமிர்களுக்கு அப்பால், மற்ற செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்கள் அடங்குவர்:

 • ஷேக் அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யான் - வெளியுறவு மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அமைச்சர்
 • ஷேக் சைஃப் பின் சயீத் அல் நஹ்யான் – துணைப் பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர்
 • ஒபைத் ஹுமைத் அல் தாயர் – நிதி விவகாரங்களுக்கான மாநில அமைச்சர்
 • ரீம் அல் ஹாஷிமி – சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்கான மாநில அமைச்சர்

அமைச்சர்கள் வெளியுறவு மற்றும் நிதி போன்ற துறைகளை நிர்வகிக்கும் போது, ​​பரம்பரை ஆட்சியாளர்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் கூட்டமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட எமிரேட்களுக்கான நிர்வாக முடிவுகள் மற்றும் கொள்கை வழிகாட்டுதல்களில் உச்ச அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார்கள்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் கூட்டாட்சி மற்றும் உள்ளூர்/எமிரேட் அரசாங்கங்களின் பாத்திரங்கள் என்ன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்பை இயக்குகிறது, இது தேசிய அரசாங்கத்திற்கும் ஏழு தொகுதி எமிரேட்டுகளுக்கும் இடையில் அதிகாரங்களைப் பிரிக்கிறது. கூட்டாட்சி மட்டத்தில், அபுதாபியில் உள்ள அரசாங்கம் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களை மேற்பார்வையிடுகிறது மற்றும் பாதுகாப்பு, வெளியுறவு, குடியேற்றம், வர்த்தகம், தகவல் தொடர்பு மற்றும் போக்குவரத்து போன்ற பிரச்சினைகளில் கொள்கைகளை உருவாக்குகிறது. இருப்பினும், ஏழு எமிரேட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பிரதேசங்களில் ஒரு பெரிய அளவிலான சுயாட்சியைப் பராமரிக்கின்றன. பரம்பரை ஆட்சியாளர்கள் அல்லது எமிர்கள் தலைமையிலான உள்ளூர் அரசாங்கங்கள், நீதித்துறை அமைப்பு, பொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், பொதுச் சேவைகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை நிர்வகித்தல் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள உள் கொள்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

இந்த கலப்பின அமைப்பு ஒவ்வொரு அமீரகத்திலும் உள்ள உள்ளூர் மட்டத்தில் ஆளும் குடும்பங்கள் வைத்திருக்கும் பாரம்பரிய இறையாண்மையுடன் மத்திய கூட்டாட்சி கட்டமைப்பின் கீழ் ஒற்றுமையை சமநிலைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. துபாய் மற்றும் ஷார்ஜா போன்ற எமிர்கள் தங்கள் பிராந்தியங்களை இறையாண்மை கொண்ட மாநிலங்களுக்கு ஒத்ததாக இயக்குகிறார்கள், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தேசிய விஷயங்களில் கூட்டாட்சி அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமே ஒத்திவைக்கிறார்கள். கூட்டாட்சி-உள்ளூர் பொறுப்புகளின் இந்த நுட்பமான சமநிலையை ஒருங்கிணைத்து மத்தியஸ்தம் செய்வது ஏழு ஆட்சியாளர்களைக் கொண்ட உச்ச கவுன்சில் போன்ற அமைப்புகளுக்கு விழும். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கூட்டாட்சி உத்தரவுகள் மற்றும் வம்ச ஆட்சியாளர்களால் நடத்தப்படும் உள்ளூர் அதிகாரங்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகளை நிர்வகிப்பதற்கான நிர்வாக மரபுகள் மற்றும் வழிமுறைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் கார்ப்பரேட் ஆளுகைக் குறியீடு உள்ளதா?

ஆம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் பொதுவில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டிய கார்ப்பரேட் ஆளுகைக் குறியீடு உள்ளது. முதன்முதலில் 2009 இல் வெளியிடப்பட்டது மற்றும் 2020 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது, ஐக்கிய அரபு எமிரேட் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் கோட் நாட்டின் பத்திரப் பரிமாற்றங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கான பிணைப்பு விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை அமைக்கிறது. நிர்வாகக் குறியீட்டின் கீழ் உள்ள முக்கியத் தேவைகள், மேற்பார்வையை வழங்குவதற்கு கார்ப்பரேட் வாரியங்களில் குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பங்கு சுயாதீன இயக்குநர்களைக் கொண்டிருப்பது அடங்கும். தணிக்கை, ஊதியம் மற்றும் நிர்வாகம் போன்ற பகுதிகளைக் கையாள வாரியக் குழுக்களை அமைக்கவும் இது கட்டாயப்படுத்துகிறது.

பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து கொடுப்பனவுகள், கட்டணங்கள் மற்றும் ஊதியம் ஆகியவற்றை வெளியிடுவதை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம் இந்த குறியீடு வெளிப்படைத்தன்மையை வலியுறுத்துகிறது. தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் தலைவர் பதவிகளுக்கு இடையே உள்ள பாத்திரங்களை பிரிப்பதை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். பிற விதிகள் தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள், உள் வர்த்தகக் கொள்கைகள், பங்குதாரர் உரிமைகள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கான நெறிமுறை தரநிலைகள் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. கார்ப்பரேட் ஆளுகை ஆட்சி UAE இன் செக்யூரிட்டிகள் மற்றும் கமாடிட்டிஸ் அத்தாரிட்டி (SCA) மூலம் மேற்பார்வை செய்யப்படுகிறது.

பொது நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில், சிறந்த நிர்வாக நடைமுறைகளை செயல்படுத்தவும், உலகளாவிய வணிக மையமாக அதிக வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஈர்க்கவும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முயற்சிகளை குறியீடு பிரதிபலிக்கிறது.

UAE ஒரு முடியாட்சியா அல்லது வேறு வடிவமா?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஏழு முழுமையான பரம்பரை முடியாட்சிகளின் கூட்டமைப்பு ஆகும். அபுதாபி, துபாய், ஷார்ஜா, அஜ்மான், உம்முல் குவைன், ராஸ் அல் கைமா மற்றும் புஜைரா ஆகிய ஏழு எமிரேட்டுகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு முழுமையான முடியாட்சியாகும், இது ஒரு ஆளும் குடும்ப வம்சத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. எமிர்கள் அல்லது ஆட்சியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படும் மன்னர்கள், ஒரு பரம்பரை அமைப்பில் தங்கள் எமிரேட்ஸ் மீது தங்கள் நிலையையும் அதிகாரத்தையும் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் பிரதேசங்களின் மீது முழுமையான இறையாண்மையுடன் மாநிலத் தலைவர்களாகவும் அரசாங்கத் தலைவர்களாகவும் பணியாற்றுகிறார்கள்.

கூட்டாட்சி மட்டத்தில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் சில அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. ஃபெடரல் சுப்ரீம் கவுன்சில் ஒரு ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஏழு ஆளும் எமிர்களைக் கொண்டுள்ளது. அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை மற்றும் சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஆலோசனை கூட்டாட்சி தேசிய கவுன்சிலும் உள்ளது. இருப்பினும், இந்த உடல்கள் வரலாற்று நியாயத்தன்மை மற்றும் வம்ச ஆட்சியின் செறிவூட்டப்பட்ட அதிகாரத்துடன் உள்ளன. பரம்பரைத் தலைவர்கள் தேசிய அல்லது உள்ளூர் எமிரேட் மட்டத்தில் இருந்தாலும், நிர்வாகத்தின் அனைத்து விஷயங்களிலும் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

எனவே, ஒரு நவீன அரசு கட்டமைப்பின் பொறிகளைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பு ஏழு முழுமையான முடியாட்சிகளின் கூட்டமைப்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது, இது இன்னும் இறையாண்மை கொண்ட பரம்பரை ஆட்சியாளர்களால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு கூட்டாட்சி கட்டமைப்பின் கீழ் ஒன்றுபட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அரசியல் நிலைமை எவ்வளவு நிலையானது?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள அரசியல் சூழ்நிலை மிகவும் நிலையானதாகவும், நிலை சார்ந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது. அதிகாரம் வாய்ந்த ஆளும் குடும்பங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி உறுதியாக இருப்பதால், வியத்தகு அரசியல் மாற்றங்கள் அல்லது அமைதியின்மைக்கான சிறிய சமூக உத்வேகம் அல்லது வழிகள் இல்லை. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முழுமையான பரம்பரை முடியாட்சிகள் ஆளும் உயரடுக்கினரிடையே வாரிசு மற்றும் அதிகாரத்தை மாற்றுவதற்கான நன்கு நிறுவப்பட்ட வழிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன. புதிய எமிர்கள் மற்றும் பட்டத்து இளவரசர்கள் தனிப்பட்ட எமிரேட்டுகளுக்கு தலைமை தாங்கும் போதும் இது தொடர்ச்சியை உறுதி செய்கிறது.

கூட்டாட்சி மட்டத்தில், ஏழு அமீர்களில் இருந்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறை ஒரு நிறுவப்பட்ட மாநாடாகும். அண்மைக்கால தலைமை மாற்றங்கள் அரசியல் சமநிலையை சீர்குலைக்காமல் சுமூகமாக நிகழ்ந்துள்ளன. கூடுதலாக, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் செழிப்பு ஹைட்ரோகார்பன் செல்வத்தால் தூண்டப்பட்டது, பொருளாதார நன்மைகள் மற்றும் பொது சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் விசுவாசத்தை வளர்க்க ஆட்சியை அனுமதித்தது. எந்த எதிர்ப்புக் குரல்களும் விரைவாக அடக்கப்பட்டு, அமைதியின்மை அதிகரிக்கும் அபாயத்தைத் தடுக்கிறது. இருப்பினும், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை, சீர்திருத்தத்திற்கான இறுதி கோரிக்கைகள், மனித உரிமைகள் பிரச்சினைகள் மற்றும் எண்ணெய்க்குப் பிறகு எதிர்காலத்தை நிர்வகித்தல் போன்ற காரணிகளிலிருந்து சாத்தியமான தலைச்சுற்றலை எதிர்கொள்கிறது. ஆனால் மன்னராட்சி முறையின் பின்னடைவு மற்றும் அதன் அரசுக் கட்டுப்பாட்டின் கருவிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெரிய எழுச்சிகள் சாத்தியமற்றதாகக் காணப்படுகின்றன.

ஒட்டுமொத்தமாக, வம்ச ஆட்சியை நிலைநிறுத்துதல், ஒருங்கிணைந்த முடிவெடுத்தல், ஆற்றல் செல்வங்களின் விநியோகம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட வழிகள் ஆகியவற்றுடன், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள அரசியல் இயக்கவியல் எதிர்காலத்திற்கான நிலையான ஸ்திரத்தன்மையின் பிம்பத்தை முன்வைக்கிறது.

மற்ற நாடுகளுடனான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் உறவுகளை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகள் யாவை?

உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுடனான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் உறவுகள் பொருளாதார நலன்கள், பாதுகாப்புக் கருத்தாய்வுகள் மற்றும் ஆட்சியின் உள்நாட்டு மதிப்புகள் ஆகியவற்றின் கலவையால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் வெளிநாட்டு விவகாரங்களை பாதிக்கும் சில முக்கிய காரணிகள்:

 • எரிசக்தி ஆர்வங்கள்: ஒரு முன்னணி எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஏற்றுமதியாளராக, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆசியாவில் உள்ள இந்தியா, சீனா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற முக்கிய இறக்குமதியாளர்களுடன் உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது, அத்துடன் ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீடுகளுக்கான சந்தைகளைப் பாதுகாக்கிறது.
 • பிராந்திய போட்டிகள்: மத்திய கிழக்கில் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்களைத் தூண்டிய ஈரான், துருக்கி மற்றும் கத்தார் போன்ற பிராந்திய சக்திகளுடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் அதிகாரத்தை முன்னிறுத்துகிறது மற்றும் போட்டிகளை வழிநடத்துகிறது.
 • மூலோபாய பாதுகாப்பு கூட்டாண்மை: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தனது பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து மற்றும் மிக சமீபத்தில் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளுடன் முக்கியமான பாதுகாப்பு/இராணுவ கூட்டாண்மைகளை வளர்த்துள்ளது.
 • வெளிநாட்டு முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம்: வெளிநாட்டு மூலதனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய உறவுகளை உருவாக்குதல், முதலீடுகள் மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளுக்கான அணுகல் ஆகியவை ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆட்சிக்கு அத்தியாவசியமான பொருளாதார நலன்களாகும்.
 • தீவிரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுதல்: பிராந்திய ஸ்திரமின்மைக்கு மத்தியில் பயங்கரவாதம் மற்றும் தீவிரவாத சித்தாந்தங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நாடுகளுடன் இணைந்து செயல்படுவது ஒரு அரசியல் முன்னுரிமையாக உள்ளது.
 • மதிப்புகள் மற்றும் மனித உரிமைகள்: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் கருத்து வேறுபாடுகள், மனித உரிமைகள் பிரச்சினைகள் மற்றும் அதன் இஸ்லாமிய முடியாட்சி அமைப்பிலிருந்து வெளிப்படும் சமூக விழுமியங்கள் ஆகியவற்றின் மீதான ஒடுக்குமுறை மேற்கத்திய பங்காளிகளுடன் உராய்வை உருவாக்குகிறது.
 • உறுதியான வெளியுறவுக் கொள்கை: அபரிமிதமான செல்வம் மற்றும் பிராந்திய செல்வாக்குடன், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பிராந்திய விவகாரங்களில் உறுதியான வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் தலையீட்டு தோரணையை அதிகளவில் முன்வைக்கிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளை அரசியல் காரணிகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அரசியல் இயக்கவியல் மற்றும் ஆளும் உயரடுக்கிலிருந்து வெளிப்படும் கொள்கைகள் முக்கிய பொருளாதாரத் துறைகளின் செயல்திறனை கணிசமாக பாதிக்கின்றன:

 • சக்தி: ஒரு பெரிய எண்ணெய்/எரிவாயு ஏற்றுமதியாளராக, இந்த மூலோபாயத் துறையில் உற்பத்தி நிலைகள், முதலீடுகள் மற்றும் கூட்டாண்மை ஆகியவற்றில் கூட்டாட்சி கொள்கைகள் மிக முக்கியமானவை.
 • நிதி/வங்கி: உலகளாவிய நிதி மையமாக துபாயின் தோற்றம் அதன் வம்ச ஆட்சியாளர்களின் வணிக நட்பு விதிமுறைகளால் இயக்கப்படுகிறது.
 • விமான போக்குவரத்து/சுற்றுலா: எமிரேட்ஸ் மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை போன்ற விமான நிறுவனங்களின் வெற்றியானது, வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் திறமையாளர்களுக்குத் துறையைத் திறக்கும் கொள்கைகளால் எளிதாக்கப்படுகிறது.
 • ரியல் எஸ்டேட்/கட்டுமானம்: துபாய் மற்றும் அபுதாபி போன்ற எமிரேட்டுகளின் ஆளும் குடும்பங்கள் அமைக்கும் நிலக் கொள்கைகள் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களைப் பொறுத்து முக்கிய நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் தங்கியுள்ளன.

வாய்ப்புகளை வழங்கும் அதே வேளையில், வரையறுக்கப்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய மையப்படுத்தப்பட்ட கொள்கை உருவாக்கம், ஒழுங்குமுறை சூழலை பாதிக்கும் திடீர் அரசியல் மாற்றங்களால் சாத்தியமான அபாயங்களுக்கு வணிகங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வணிக நடவடிக்கைகளை அரசியல் காரணிகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் செயல்படும் வணிகங்கள், உள்நாட்டில் இருந்தாலும் சரி அல்லது சர்வதேசமாக இருந்தாலும் சரி, வம்ச ஆட்சியில் இருந்து உருவாகும் நாட்டின் அரசியல் யதார்த்தங்களை வழிநடத்த வேண்டும்:

 • செறிவூட்டப்பட்ட அதிகாரம்: முக்கிய கொள்கைகள் மற்றும் உயர்-பங்கு முடிவுகள் தங்கள் எமிரேட்களில் பொருளாதார விஷயங்களில் உச்ச அதிகாரத்தை வைத்திருக்கும் பரம்பரை ஆளும் குடும்பங்களைச் சார்ந்துள்ளது.
 • உயரடுக்கு உறவுகள்: ஆட்சியாளர்களுடன் நெருக்கமாக இணைந்திருக்கும் செல்வாக்குமிக்க வணிகக் குடும்பங்களுடனான உறவுகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை வளர்ப்பது வணிக நலன்களை எளிதாக்குவதற்கு முக்கியமானது.
 • மாநில-இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்கு: போட்டி நன்மைகளை அனுபவிக்கும் அரசு தொடர்பான நிறுவனங்களின் முக்கியத்துவம், மூலோபாய கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குவது அவசியம்.
 • ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மைகள்: வரையறுக்கப்பட்ட பொது செயல்முறைகளுடன், தொழில்துறைகளை பாதிக்கும் கொள்கை மாற்றங்கள் அரசியல் உத்தரவுகளின் அடிப்படையில் சிறிய எச்சரிக்கையுடன் நிகழலாம்.
 • பொது சுதந்திரம்: பேச்சு சுதந்திரம், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் மற்றும் பொது ஒன்றுகூடல் மீதான கட்டுப்பாடுகள் பணியிட இயக்கவியல் மற்றும் வணிகங்களுக்கான வக்காலத்து விருப்பங்களை பாதிக்கிறது.
 • வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்: சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பிராந்தியக் கொள்கைகளில் இருந்து உருவாகும் புவிசார் அரசியல் அபாயங்கள் மற்றும் மனித உரிமைகள் நற்பெயரைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

எழுத்தாளர் பற்றி

ஒரு கருத்துரையை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிட தேவையான புலங்கள் குறிக்க *

டாப் உருட்டு