ความเสี่ยงทางกฎหมายของการแจ้งความเท็จ การร้องเรียน การกล่าวหาที่เป็นเท็จและไม่ถูกต้องในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แม้ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายจะชื่นชมหน้าที่พลเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในการรายงานอาชญากรรมที่พวกเขาได้รับรู้ กฎหมายไม่สนับสนุนให้มีการรายงานปลอม นอกจากความเสี่ยงในการลงโทษผู้บริสุทธิ์แล้ว การยื่นคำร้องที่ไม่ถูกต้องยังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจผิดและสิ้นเปลืองทรัพยากรของรัฐ

การกล่าวหาที่เป็นเท็จสามารถกำหนดได้ว่าเป็นความสงสัยที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความผิดทางอาญาที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่เป็นความจริง ต่างจากประเทศส่วนใหญ่ UAE มีกฎหมายที่เข้มงวดซึ่งควบคุมการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องหรือเท็จ และบทลงโทษสำหรับการกล่าวหาเท็จนั้นรุนแรง การเรียกร้องที่เป็นเท็จในศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีโทษโดย จำคุก โทษ แม้กระทั่งปรับ.

โดยทั่วไป ผู้คนยื่นรายงานปลอมของตำรวจด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงข้อกล่าวหาเท็จทั่วไปบางประเภท:

 • เพื่อทำให้ผู้สอบสวนเข้าใจผิดและทำให้สับสนโดยยื่นเรื่องร้องเรียนที่มีกรอบความผิดของบุคคลอื่น
 • ให้เสียหายแก่ผู้อื่นโดยแจ้งความประสงค์ร้าย
 • หลอกลวงให้ศาลตัดสินให้ได้รับความเสียหายในคดีแพ่งหรือหลอกลวงผู้ประกันตน

การลงโทษสำหรับการอ้างสิทธิ์ปลอมในศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การยื่นคำฟ้องของตำรวจหรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในขณะที่การร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องหรือเท็จกับตำรวจมักตกอยู่ภายใต้การกล่าวหาที่เป็นเท็จ การกล่าวหาที่เป็นเท็จในรูปแบบอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการยื่นรายงานปลอมของตำรวจ ตัวอย่างเช่น บุคคลสามารถกล่าวหาว่าเป็นเท็จในที่สาธารณะหรือทางออนไลน์เพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น

เช่นเดียวกับการร้องเรียนที่เป็นเท็จ การกล่าวหาที่เป็นเท็จในรูปแบบนี้ผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยศาลจะดำเนินคดีกับพวกเขาเป็นหลัก การหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ตัดสินได้ยากว่าข้อกล่าวหานั้นจริงหรือเท็จ กฎหมายอธิบายข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่มีมูลหรือไม่มีมูล และแตกต่างจากข้อกล่าวหาเท็จ

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวหาที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นเท็จ แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่:

 1. ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จทั้งหมดเนื่องจากเหตุการณ์ที่รายงานไม่เกิดขึ้น
 2. ข้อกล่าวหาที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นและไม่ใช่ผู้ต้องหากระทำการ โดยพื้นฐานแล้ว ข้อกล่าวหาที่จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์
 3. ข้อกล่าวหาที่ผู้ร้องเรียนผสมคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นที่ไม่เกิดขึ้น โดยทั่วไป ข้อกล่าวหาเป็นจริงบางส่วนและเป็นเท็จบางส่วน

โดยปกติ การยื่นคำร้องเท็จต่อตำรวจเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลอกลวงผู้สอบสวนหรือทำร้ายผู้บริสุทธิ์

ผลทางกฎหมายของการยื่นเรื่องร้องเรียนที่เป็นเท็จในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของแต่ละบุคคลในการยื่นคำร้องที่ผิดหรือเท็จต่อตำรวจ คนหนึ่งเสี่ยงต่อผลทางกฎหมายที่ร้ายแรง รวมถึงการจำคุกและค่าปรับ กฎหมายการกล่าวหาที่เป็นเท็จในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดบทลงโทษหรือข้อกล่าวหาบางประการสำหรับการร้องเรียนที่เป็นเท็จ

การลงโทษสำหรับการอ้างสิทธิ์ปลอม & ข้อกล่าวหาเท็จในศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • ตามที่ มาตรา 266 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บุคคลที่จงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญา จะถูกพิพากษาจำคุกเป็นการลงโทษ
 • ตามที่ มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญาใครก็ตามที่รายงานอาชญากรรมที่พวกเขารู้ว่าไม่มีอยู่จริงหรือไม่เคยเกิดขึ้นจะต้องโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนและ/หรือต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 3,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (สามพันดิรฮัม)
 • ตามมาตรา 276 บุคคลที่ยื่นรายงานอันเป็นเท็จและไม่สุจริตจะถูกพิพากษาให้คุมขังหรือต้องระวางโทษปรับ
 • กฎหมายจะจับใครก็ตามที่ยื่นรายงานปลอมของตำรวจซึ่งต้องรับผิดในข้อหาหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาท
 • ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่สอบสวนข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จไม่มีความผิดในคดีอาญา โดยพื้นฐานแล้ว กฎหมายจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบสวนข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจากการดำเนินคดีหรือการฟ้องร้อง
 • ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบยื่นคำร้องทางอาญาแยกต่างหากกับบุคคลที่ยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อพวกเขา
 • ใครก็ตามที่ประดิษฐ์หลักฐานที่เป็นสาระสำคัญเพื่อกล่าวหาผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นเท็จและรู้เท่าทันจะต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ ในกรณีที่การกล่าวหาเท็จนำไปสู่การลงโทษทางอาญา บุคคลที่กล่าวโทษเท็จจะต้องรับโทษในประโยคที่คล้ายกัน โดยปกติพวกเขาจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่ผู้ต้องหาจะต้องเผชิญ

บรรทัดด้านล่าง

ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สนับสนุนให้พลเมืองของตนรายงานการก่ออาชญากรรมที่พวกเขาพบเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มันลงโทษอย่างรุนแรงทุกคนที่จงใจยื่นคำร้องผิดหรือเท็จ โดยทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยืนกรานที่จะดำเนินคดีอาญาบนพื้นฐานของความแน่นอนไม่ใช่การเก็งกำไร ด้วยศักยภาพในการลงโทษผู้บริสุทธิ์ ทำให้ตำรวจเข้าใจผิด และใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างสิ้นเปลือง การยื่นคำร้องผิดหรือเท็จในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง เว้นแต่ปัจเจกบุคคลสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่ได้จงใจทำการร้องเรียนที่เป็นเท็จ พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกตัดสินว่าผิด

การกล่าวหาที่เป็นเท็จคือ a อาชญากรรมร้ายแรง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาจนำไปสู่การจำคุกและถูกเนรเทศเป็นเวลาหลายปี หากคุณกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จในดูไบหรือประเทศอื่นๆ ในรัฐเอมิเรต ให้ขอคำแนะนำจากทนายความทันที แม้ว่าทนายความด้านอาชญากรรมที่มีทักษะสามารถช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณได้ แต่คุณควรระมัดระวังไม่ให้ยื่นคำร้องผิดหรือเท็จในขณะที่รายงานอาชญากรรม

เราให้บริการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากฎหมายทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงดูไบ อาบูดาบี อัจมาน ชาร์จาห์ ฟูไจราห์ RAK และ Umm al Quwain หากคุณกำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาในดูไบหรือที่อื่น ๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณสามารถวางใจในทักษะและประสบการณ์ของเราได้ ทนายความคดีอาญาของเอมิเรตส์ ในดูไบเพื่อปกป้องคุณในศาล

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!
เลื่อนไปที่ด้านบน