วิธีจัดการกับคดีจู่โจมในดูไบ

มีกฎหมายมากมายในการจัดการกับคดีข่มขืน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของคดี ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับคดีทำร้ายร่างกายประเภทต่างๆ แต่ได้นำเสนอกรอบการทำงานสำหรับจัดการกับพวกเขา การโจมตีสามารถทำได้โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายในเหตุการณ์เดียวหรือหลายครั้งในการทำร้ายร่างกายแบบกลุ่ม

จู่โจมคืออะไร

การโจมตีสามารถกำหนดได้ว่าเป็น "การใช้กำลังที่ผิดกฎหมายกับบุคคลอื่น" อาชญากรรมประเภทนี้มักถูกเรียกว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงแต่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การสัมผัสทางกายภาพหรือการคุกคามถือเป็นการทำร้ายร่างกาย และทุกรูปแบบอยู่ภายใต้มาตรา 333 ถึง 343

การจู่โจมที่ต้องระวังเมื่ออภิปรายหัวข้อนี้มีสามประเภท: โดยเจตนา ประมาทเลินเล่อ และการป้องกันตัว

 • การทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเกิดขึ้นเมื่อมีเจตนาที่จะทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวทางกฎหมาย
 • การทำร้ายร่างกายโดยประมาทเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บโดยละเลยการดูแลที่จำเป็นและยุติธรรมซึ่งบุคคลที่เหมาะสมจะใช้
 • การป้องกันตัวเองสามารถใช้เป็นการป้องกันเมื่อบุคคลถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในกรณีที่พวกเขาใช้กำลังมากกว่าที่จำเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บหรือการสูญเสีย

รูปแบบของการโจมตี

การจู่โจมด้วยอาวุธร้ายแรง: รวมถึงการใช้อาวุธหรือวัตถุที่สามารถใช้ทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรงได้ บทลงโทษสำหรับการทำร้ายร่างกายประเภทนี้คือการจำคุกและข้อกำหนดที่เป็นไปได้ในการจ่ายค่าเลือดภายใต้กฎหมายมุสลิม

 • โจมตีด้วยเจตนาที่จะฆ่า: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลพยายามฆ่าคนอื่น แต่ล้มเหลวในความพยายามของพวกเขา นอกจากนี้ยังใช้เมื่อการกระทำของบุคคลทำให้คนบางคนเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการกระทำเหล่านั้น การทำร้ายร่างกายประเภทนี้มีโทษจำคุกและอาจรวมถึงการจ่ายเงินโลหิตภายใต้กฎหมายมุสลิม
 • การโจมตีที่ส่งผลให้เสียชีวิต: เมื่อบุคคลเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเนื่องจากการถูกทำร้าย อาจถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินโลหิตด้วย
 • แบตเตอรี่กำเริบ: กรณีนี้ใช้กับบุคคลโดยเจตนาทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือหากการบาดเจ็บนั้นทำให้เสียโฉมหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เสียชีวิต
 • การโจมตีด้วยแบตเตอรี่: กรณีนี้มีผลบังคับหากบุคคลตั้งใจจะทำร้ายร่างกาย แต่ไม่ใช่ระดับความรุนแรงเดียวกับแบตเตอรี่ที่กำเริบ
 • แบตเตอรี่: เมื่อบุคคลโดยเจตนาติดต่อกับบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือล่วงละเมิดโดยไม่ได้รับความยินยอม มีโทษจำคุก และอาจรวมถึงการจ่ายเลือดตามกฎหมายมุสลิม
 • การล่วงละเมิดทางเพศและแบตเตอรี่: การล่วงละเมิดทางเพศ คล้ายกับแบตเตอรี่ เป็นการจงใจสัมผัสที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายซึ่งมีลักษณะทางเพศ
 • การโจมตีภายในประเทศและแบตเตอรี่: อาชญากรรมนี้เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางวาจาและการใช้กำลังทางกายภาพต่อบุคคลอื่นเพื่อกระทำการทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม

อาชญากรรมรุนแรงใน ดูไบ

บทลงโทษสำหรับการทำร้ายร่างกายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชญากรรม ความรุนแรงของความผิดทางอาญานั้นพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและพิจารณาว่าได้ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ดูไบมีนโยบายต่อต้านอาชญากรรมรุนแรงโดยเด็ดขาด โดยพยายามให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสังคมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนั้นบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวจึงรุนแรงกว่าผู้ที่กระทำการทำร้ายร่างกายอันเนื่องมาจากข้อพิพาทส่วนตัว

นอกจากการทำร้ายร่างกายแล้ว ยังมีความผิดอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมรุนแรง ซึ่งรวมถึง:

 • ฆาตกรรม
 • การก่อการร้าย – รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อรัฐ สร้างความหวาดกลัวให้กับปัจเจกบุคคล และยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่น
 • การลักพาตัว – สิ่งนี้ยังใช้ในกรณีที่บุคคลถูกจองจำอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการลักพาตัวบุคคล
 • ละเมิดเสรีภาพของบุคคล – ซึ่งรวมถึงการเข้าบ้านหรือรถยนต์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย และบังคับให้พวกเขาออกจากครอบครัวหรือประเทศของตน
 • การโจรกรรม – การบุกเข้าไปในบ้านโดยมีเจตนาจะขโมยจากผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่น ถือเป็นอาชญากรรมรุนแรงที่มีโทษจำคุกที่เข้มงวดตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • การข่มขืน - ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเนื่องจากลักษณะการบังคับให้บุคคลอื่นเข้าร่วมโดยขัดต่อเจตจำนงของตน การลงโทษสำหรับการข่มขืนคือจำคุกและ/หรือปรับขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายเป็นบุคคลอิสระหรือทาสในขณะนั้นหรือไม่
 • การค้ายาเสพติด – ความผิดนี้มีโทษจำคุก และอาจรวมถึงการจ่ายเงินจำนวนมากในรูปของค่าปรับหรือค่าปรับ

คุณต้องการทนายความสำหรับคดีจู่โจมของคุณ

หากคุณถูกทำร้ายหรือมีคนพยายามทำร้ายคุณ คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับอาชญากรรมนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ควบคุมอาชญากรรมรุนแรงอย่างใกล้ชิดและการลงโทษอาจรุนแรงหากพบว่ามีความผิด

ทนายความที่มีทักษะซึ่งเคยจัดการกับคดีประเภทนี้มาก่อนจะมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคุณในการปกป้องสิทธิของคุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับการรักษาได้ ทนายความยังมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมการทำร้ายร่างกายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนสิ่งที่คุณควรคาดหวังหากคุณถูกควบคุมตัวโดยตำรวจ

ทนายความด้านการป้องกันการจู่โจมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อพูดถึงอาชญากรรมรุนแรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎหมายจะเข้มงวด และการฝ่าฝืนอาจมีบทลงโทษที่สำคัญ ข้อหาทำร้ายร่างกายมักมาพร้อมกับเวลาจำคุกแม้ว่าการทะเลาะวิวาทจะเป็นผลมาจากข้อพิพาทส่วนตัวระหว่างคนสองคน แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรือทำให้ขุ่นเคือง การป้องกันตัวเองก็ถือได้ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายที่ต้องเสียค่าปรับจำนวนมากหรือต้องโทษจำคุก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีทนายความในดูไบจากผู้สนับสนุนและที่ปรึกษากฎหมาย Amal Khamis เคียงข้างคุณตลอดกระบวนการนี้

การมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นตัวแทนคุณสร้างความแตกต่างในศาล พวกเขาจะทราบวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องคุณจากข้อกล่าวหา และสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิ์ของคุณจะถูกรักษาไว้ตลอดกระบวนการทดลองใช้งานทั้งหมด มีปัจจัยหลายประการที่นำไปสู่คำตัดสินที่ประสบความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญของตัวแทนทางกฎหมายที่ฉลาดสามารถช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จในคดีอาญา Ass

ไม่ว่าการจู่โจมจะเป็นผลมาจากข้อพิพาทส่วนตัวหรือทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม การรายงานเหตุการณ์ที่ผิดพลาดอาจมีผลร้ายแรงเช่นกัน หากพบว่าบุคคลใดกล่าวหาผู้อื่นเป็นเท็จโดยมีเจตนาก่อให้เกิดอันตราย อาจถูกตั้งข้อหาและบังคับให้ชดใช้ความผิดนี้ มีขั้นตอนทางกฎหมายบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ก่อนที่จะมีการตัดสิน แต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมดังกล่าวควรตระหนักว่าอาจมีผลสะท้อนจากการกระทำของพวกเขา

บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายควรพูดคุยกับทนายความของดูไบจากผู้สนับสนุนและที่ปรึกษากฎหมาย Amal Khamis โดยเร็วที่สุด เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นกำหนดการป้องกันที่ดีที่สุดต่อข้อกล่าวหา ตัวแทนทางกฎหมายเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางกฎหมายอย่างมืออาชีพ แต่ยังมีทักษะในการให้คำตัดสินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของตนในศาลอีกด้วย

พูดคุยกับเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!
เลื่อนไปที่ด้านบน