คุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในยูเออีหรือไม่?

วิธีการรับเงินเปื้อนเลือดในดูไบ

“ นี่คือวิธีที่คุณจัดการกับความล้มเหลวที่กำหนดว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร” - เดวิดเฟเฮอร์ตี้

การทำความเข้าใจสิทธิและภาระผูกพันของคุณหลังเกิดอุบัติเหตุในยูเออี

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับขี่จะต้องตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันของตนใน เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ในยูเออี. ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและการจ่ายเงินชดเชย การประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นในดูไบ ทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ควรติดต่อบริษัทประกันภัยของตน.. สิ่งสำคัญคือต้องรายงานเหตุด้วย เกิดอุบัติเหตุกับตำรวจ or RTAโดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียหาย บทความนี้ให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทประกันภัยอย่างมีประสิทธิผลหลังจากได้รับบาดเจ็บ ทำความเข้าใจสิทธิและทางเลือกของคุณ

ความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ: การแสวงหาการชดเชย

ความทุกข์ทรมาน การบาดเจ็บใน อุบัติเหตุ หรือเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอาจทำให้ชีวิตคุณพลิกผันได้ คุณไม่เพียงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย ค่ารักษาพยาบาลอาจสูง สูญเสียรายได้และ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ. กำลังมองหา ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย สามารถช่วยให้คุณกลับมามีฐานะทางการเงินอีกครั้งหลังจากได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยมุ่งเน้นไปที่การจำกัดการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

การนำทาง ขั้นตอนการเรียกร้องการบาดเจ็บ และการเจรจากับผู้ปรับประกันภัยต้องอาศัยการเตรียมตัวและความเพียรพยายามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม การตั้งถิ่นฐาน.

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บ

ก่อนที่จะติดต่อบริษัทประกันภัยหลังได้รับบาดเจ็บ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผลประโยชน์ของพวกเขาอยู่ที่ไหน ในฐานะธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร บริษัทประกันภัยจะจัดลำดับความสำคัญในการลดต้นทุนและการจ่ายเงินให้เหลือน้อยที่สุด ข้อเสนอแรกของพวกเขามีแนวโน้มที่จะต่ำเกินสมควรจากการออกแบบ หวังว่าคุณจะยอมรับโดยไม่ต้องตอบโต้

การใช้เครื่องมือปรับกลยุทธ์ทั่วไป ได้แก่:

 • การโต้แย้งความรับผิดหรือความประมาทเลินเล่อ: พวกเขาอาจพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินโดยการตั้งคำถามถึงความผิด
 • การลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ: ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่บันทึกไว้ให้เหลือน้อยที่สุด
 • ท้าทายค่ารักษาพยาบาลและการรักษา: สอบถามค่าใช้จ่ายและความจำเป็นในการดูแล
 • ยื่นข้อเสนอการชำระหนี้ที่รวดเร็วและต่ำ: หวังว่าคุณจะรับข้อเสนอเบื้องต้นโดยไม่มีการเจรจา

ในฐานะผู้เสียหาย บริษัทประกันภัยไม่อยู่เคียงข้างคุณ เป้าหมายของพวกเขาคือการจ่ายเงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่คุณสมควรได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนและยุติธรรม การเข้าสู่การอภิปรายอย่างมีข้อมูลและเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ขั้นตอนเบื้องต้นหลังเกิดการบาดเจ็บ

หากคุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากบุคคลอื่น มีขั้นตอนเบื้องต้นที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ:

 1. ไปพบแพทย์ทันที. การมีอาการบาดเจ็บและการรักษาที่บันทึกไว้ในเวชระเบียนสนับสนุนการเรียกร้องของคุณอย่างมาก
 2. รายงานเหตุการณ์ ต่อเจ้าหน้าที่และฝ่ายอื่น ๆ ได้ทันที ยื่นแบบทันท่วงที การเคลมประกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ
 3. ให้ข้อมูลพื้นฐานแก่บริษัทประกันภัยเท่านั้น หลีกเลี่ยงการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยอมรับความผิด
 4. รวบรวมหลักฐานและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพถ่าย วิดีโอ รายงานของตำรวจ ฯลฯ
 5. ปรึกษาทนายความ สำหรับคำแนะนำ - พวกเขาสามารถจัดการกับการสื่อสารประกันภัยได้โดยตรง

การปฏิบัติตามระเบียบการอย่างระมัดระวังตั้งแต่เนิ่นๆ จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการเรียกร้องค่าชดเชยการบาดเจ็บที่รุนแรงในภายหลัง ดังที่เห็นในหลายๆ ประเด็น ตัวอย่างการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล.

การจัดการสื่อสารกับบริษัทประกันภัย

เมื่อคุณเริ่มกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายโดยติดต่อบริษัทประกันภัยของฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดแล้ว ตัวปรับจะถูกกำหนด เพื่อตรวจสอบและจัดการกรณีของคุณ ผู้ปรับเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อลดการจ่ายเงิน โดยต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสาร:

 • มีตัวแทนทางกฎหมายอยู่ สำหรับการโทรทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อความที่สร้างความเสียหาย
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ห้ามคาดเดาหรืออภิปรายหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • ตำหนิการร้องขอเวชระเบียน ก่อนกำหนด - สิ่งเหล่านี้มีข้อมูลส่วนตัว
 • รับคำสัญญาด้วยวาจาหรือคำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

ยิ่งคุณต้องมีหลักฐานและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยชอบธรรมมากเท่าใด คุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในการเจรจากับผู้ปรับประกันภัยที่โหดเหี้ยมที่สุดมากขึ้นเท่านั้น การหาทนายความที่คุ้นเคยกับการเพิ่มค่าชดเชยการบาดเจ็บให้สูงสุดควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังก่อนที่จะพูดคุยกันมากเกินไป

การตอบสนองต่อข้อเสนอการระงับคดี

ข้อเสนอการชำระหนี้เบื้องต้นส่วนใหญ่จะต่ำอย่างน่าประหลาดใจ – บริษัทประกันภัยคาดหวังให้มีการเจรจาและให้ข้อเสนอแรกสุดโต่งโดยหวังว่าคุณจะรับมัน เมื่อคุณได้รับข้อเสนอการชำระหนี้เบื้องต้น:

 • อย่ายอมรับโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ – เก็บอารมณ์ไว้
 • จัดทำข้อเรียกร้องโต้แย้ง ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้ ความสูญเสีย และความเสียหาย
 • แสดงหลักฐาน เช่น เวชระเบียน ใบแจ้งยอดของแพทย์ที่แสดงถึงจำนวนเงินที่เคาน์เตอร์ของคุณ
 • เตรียมการเจรจาไปมาก่อนที่จะได้จำนวนที่ตกลงกัน
 • หากคุณไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจได้ อาจจำเป็นต้องมีการไกล่เกลี่ยหรือการดำเนินคดี

ด้วยทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์ การสร้างข้อเสนอโต้แย้งที่สมเหตุสมผลและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพจะง่ายขึ้นมาก อย่ายอมรับข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผลและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ยุติธรรมในศาลหากจำเป็น

เมื่อถึงเวลาที่ต้องติดต่อทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ดำเนินการตาม การเรียกร้องการบาดเจ็บ หากไม่มีความช่วยเหลือทางกฎหมายจากมืออาชีพจะเป็นเรื่องยากมากและมักจะจำกัดการชดเชยที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง สถานการณ์ทั่วไปที่ระบุว่าถึงเวลาต้องติดต่อทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล ได้แก่:

 • คุณพยายามเจรจากับผู้ปรับประกันภัยไม่สำเร็จ
 • บริษัทประกันภัยปฏิเสธการเรียกร้องของคุณโดยสิ้นเชิง
 • คุณไม่สบายใจในการจัดการกับคำขอเวชระเบียน การโทร และการเจรจาด้วยตนเอง
 • ข้อเสนอการชำระบัญชีต่ำมากหรือยอมรับไม่ได้แม้จะมีหลักฐานชัดเจนก็ตาม
 • คดีนี้เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งคุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้

ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการเพิ่มค่าชดเชยจากการเรียกร้องการบาดเจ็บ ความเชี่ยวชาญของพวกเขาอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการได้รับเงินไม่กี่พันดอลลาร์กับความเสียหายหลายแสนดอลลาร์ในกรณีร้ายแรง อย่าทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ – ติดต่อทนายความเมื่อพบสิ่งกีดขวางบนถนนเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ยุติธรรมด้วยตัวคุณเอง

สรุป

การได้รับบาดเจ็บสามารถทำลายล้างได้เพียงพอโดยไม่ต้องต่อสู้กับบริษัทประกันภัยไปพร้อมๆ กัน การเข้าใกล้ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเตรียมการชดเชยและแจ้งให้ทราบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับข้อเสนอข้อตกลงที่ยุติธรรม ด้วยค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ล้วนเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการพิจารณา - การมีคำแนะนำทางกฎหมายจากมืออาชีพสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคุณกลับมาเป็นปกติได้เมื่อคุณหายดีแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

คำถามการชดเชยการบาดเจ็บทั่วไป

กลยุทธ์ทั่วไปที่บริษัทประกันภัยใช้เพื่อลดการจ่ายเงินมีอะไรบ้าง

บริษัทประกันภัยและผู้ปรับใช้วิธีการต่างๆ เพื่อจำกัดการระงับคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการโต้แย้งความรับผิด/ความผิด การลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ การตั้งคำถามเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และการให้ข้อเสนอเบื้องต้นที่ต่ำอย่างไร้เหตุผล โดยหวังว่าผู้เรียกร้องจะยอมรับพวกเขา

ฉันควรติดต่อทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องการบาดเจ็บเมื่อใด

สถานการณ์ที่ระบุว่าถึงเวลาที่ต้องติดต่อทนายความที่เชี่ยวชาญในการเพิ่มค่าชดเชยการบาดเจ็บส่วนบุคคลให้สูงสุด ได้แก่ การปฏิเสธการเรียกร้อง ข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่ไม่ดีแม้ว่าจะมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ การฝ่าฟันอุปสรรคในการเจรจาด้วยตนเอง หรือการเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ

ฉันอาจได้รับการชดเชยความเสียหายประเภทใดบ้าง?

ความเสียหายทั่วไปที่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการเรียกร้องค่าเสียหาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้และรายได้ในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ความเจ็บปวด/ความทุกข์ทางร่างกายหรืออารมณ์ การสูญเสียทรัพย์สิน และในกรณีร้ายแรง แม้แต่ความเสียหายเชิงลงโทษที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลงโทษความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง .

ตกลงกับบริษัทประกันภัย

ข้อเสนอข้อตกลงระงับข้อพิพาทที่ "ยุติธรรม" ถือเป็นข้อใด จำนวนเงินคำนวณอย่างไร?

ไม่มีสูตรตายตัวที่เป็นสากล เนื่องจากผลกระทบของการบาดเจ็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ด้วยเอกสารและความช่วยเหลือทางกฎหมายในการสร้างความต้องการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเชิงปริมาณ การสูญเสียค่าจ้าง และความทุกข์ทรมานที่ต้องทน ทำหน้าที่เป็นข้ออ้างในการตอบโต้ข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผล

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการประนีประนอมกับบริษัทประกันภัยได้?

ช่องทางเพิ่มเติมหากไม่สามารถบรรลุข้อยุติได้ ได้แก่ การไกล่เกลี่ยโดยใช้บุคคลที่สามที่เป็นกลาง การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันที่บังคับใช้โดยกฎหมาย หรือการยื่นฟ้องร้องต่อศาลเกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลในท้ายที่สุดเพื่อขอให้ผู้พิพากษาหรือการตัดสินของคณะลูกขุนตัดสินชี้ขาดค่าเสียหาย

ฉันควรยอมรับข้อเสนอการชำระหนี้ครั้งแรกของผู้ประกันตนหรือไม่

แทบจะไม่เคย. ในฐานะธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร บริษัทประกันภัยเริ่มเจรจาด้วยข้อเสนอที่ต่ำมาก ค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้และทักษะการเจรจาต่อรองของทนายความเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

สำหรับการโทรด่วน +971506531334 +971558018669

เกี่ยวกับผู้เขียน

3 ความคิดเกี่ยวกับ “คุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในยูเออีหรือไม่?”

 1. อวตารสำหรับ irfan waris
  อีร์ฟาน วารีส

  สวัสดีครับ / คุณแม่
  ชื่อของฉันคือ irfan waris ฉันมีสำเนียงก่อน 5 เดือนที่ผ่านมา ฉันแค่อยากรู้ว่าฉันจะสามารถขอรับการประกันภัยได้อย่างไรโปรดช่วยฉันในเรื่องนี้

 2. อวาตาร์ของซองคยองคิม
  ซองคยองคิม

  ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
  คนขับไม่เห็นฉันและกลับรถและชนหลังฉันโดยตรง มันอยู่ในที่จอดรถ
  ตอนนี้ฉันกำลังเตรียมเอกสาร

  ฉันต้องการทราบค่าใช้จ่ายและกระบวนการของศาล

 3. อวตารสำหรับ Nitia Young
  นิติ ยัง

  เพื่อนของฉันเป็นพลเมืองสหรัฐซึ่งกำลังทำธุรกิจอยู่ในดูไบ เขากำลังขับรถบนทางด่วนและไม่เห็นเด็กสองคนขี่จักรยานสวนทางมาจึงชนเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ เขาโทรหาตำรวจและช่วยพาพวกเขาไปโรงพยาบาล เด็กทั้งสองคน ฉันเชื่อว่าพวกเขาอายุ 12 และ 16 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เขาจ่ายค่าผ่าตัดและตอนนี้พวกเขาอยู่ในอาการโคม่า ตำรวจยึดหนังสือเดินทางของเขาไว้ และเราเสียใจมาก และไม่รู้ว่าเราควรทำอย่างไรต่อไป คุณช่วยแนะนำได้ไหม

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน