ต้องการทนายความด้านคดีอาญาชั้นนำในดูไบเพื่อชนะคดีของคุณหรือไม่?

เก่งและมีประสบการณ์

การเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก หากคุณถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงและไม่ได้รับคำปรึกษาจากทนายความจำเลยคดีอาญาที่ดีในดูไบ คุณจะต้องจ่ายค่าปรับที่รุนแรงหรืออาจถึงกับติดคุก ดังนั้นการขอความช่วยเหลือจากทนายความคดีอาญาที่เชี่ยวชาญจึงเป็นความคิดที่ดี โทรหาเราตอนนี้สำหรับ an นัดด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

บริการทนายความ หน้าที่ & ความรับผิดชอบของเรา

ทนายความกฎหมายอาญาของเราได้รับใบอนุญาตอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์มากมายในด้านกฎหมายหลายด้าน ดังนั้น เราจึงให้บริการด้านกฎหมายอาญาอย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่ที่คุณถูกจับกุม ตลอดการสอบสวนคดีอาญาไปจนถึงการขึ้นศาลและการอุทธรณ์เมื่อทำงานกับลูกค้าของเราที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม บริการด้านกฎหมายอาญาบางส่วนที่เรานำเสนอ ได้แก่:

การเป็นตัวแทนทางกฎหมายทางอาญา

ความรับผิดชอบหลักของทนายความด้านอาญาคือการให้ตัวแทนทางกฎหมายแก่ลูกค้าของตน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ตั้งแต่การสอบสวนของตำรวจในเบื้องต้นไปจนถึงการขึ้นศาล เราได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของลูกค้าต่อหน้าศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมด รวมถึง (ก) ศาลชั้นต้น, (ข) ศาล Cassation, (ค) ศาลอุทธรณ์และ (D) ศาลฎีกาของรัฐบาลกลาง. เรายังให้บริการด้านกฎหมาย การร่างเอกสารทางกฎหมาย บันทึกข้อตกลงของศาล คำแนะนำ และการสนับสนุนลูกค้าในสถานีตำรวจ

01

การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ทนายความคดีอาญาได้รับการฝึกฝนให้ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงทุกอย่างจาก เรื่องขั้นตอนเช่น วิธีจัดการกับคดีของคุณ หรือคำถามที่คุณควรถามผู้พิพากษา เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกของคุณและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหากคุณถูกจับกุม สิ่งที่จะพูดกับตำรวจ และอื่นๆ

02

การประกันตัวและการอ้อนวอน

เราเป็นตัวแทนของลูกค้าใน อุทธรณ์ และ การขอประกันตัวและการพิจารณาคดีประกันตัวท่ามกลางการพิจารณาคดีก่อนและหลังการพิจารณาคดีและสัมปทานอื่นๆ เราช่วยในการส่ง บันทึกข้อตกลงทางกฎหมาย และข้ออ้างอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับการประกันตัว

03

กำลังดำเนินการสอบสวน

ทนายความคดีอาญาอาจช่วยคุณในการดำเนินการ การสอบสวน ในกรณีของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง รวบรวมหลักฐานเช่น คำให้การของพยานหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคดี พวกเขาอาจช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

04

การจัดการการสื่อสารกับศาล

ทนายความคดีอาญาก็ดูแล การสื่อสารทั้งหมด ระหว่างลูกค้าและศาล ซึ่งรวมถึงการทำให้แน่ใจว่าตรงตามกำหนดเวลาทั้งหมด ยื่นเอกสารที่จำเป็น และดูแลให้มีกำหนดการขึ้นศาล หากมีการพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดี ทนายความคดีอาญาอาจโต้แย้งในศาลในนามของลูกค้าของตน พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำและการฝึกสอนเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการ

05

การเตรียมคำวิงวอนและบทสรุป

ทนายความคดีอาญาด้วย ร่างบันทึกข้อตกลง คำวิงวอนและบทสรุปสำหรับลูกค้าของพวกเขา ซึ่งรวมถึงคำร้อง จดหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี พวกเขาอาจยื่นเอกสารเหล่านี้ต่อศาลในนามของลูกค้าของตน

06

ป้องกันค่าใช้จ่ายจากการถูกฟ้อง

โดยปกติจะใช้เวลาพอสมควรระหว่างการจับกุมและการฟ้องคดี ทนายความ/ทนายความที่ดีสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงนี้และ เข้าหาตำรวจหรือดำเนินคดี (อัยการเขต) นำเสนอคำให้การและหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเหยื่อ “ผู้ถูกกล่าวหา” ในกรณีที่ต้องยื่นคำร้อง สามารถขอผ่อนผันค่าใช้จ่ายได้ สำหรับเช่น ความผิดทางอาญาแทนที่จะเป็นความผิดทางอาญา

07

การสนับสนุนลูกค้า

ทนายความคดีอาญาดูไบยังทำหน้าที่เป็น สนับสนุน สำหรับลูกค้าของพวกเขา นี่หมายความว่าพวกเขา ปกป้องผลประโยชน์ของตน และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการเคารพในสิทธิของตนและการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกรณีของตน

08

บริการชุมชน

ทนายความคดีอาญายังจัดให้มี บริการชุมชน ให้กับลูกค้าในหลายกรณี ซึ่งอาจรวมถึงการให้การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย การทำงานกับเหยื่อ หรือการให้คำปรึกษาแก่เยาวชน

09

คำแนะนำและการสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เราให้ความยืดหยุ่น กฎหมายอาญา บริการให้กับลูกค้าของเราในขณะที่มั่นใจว่าทนายความกฎหมายอาญาของเราเป็น โทรและพร้อมให้บริการ สำหรับกรณีฉุกเฉิน

10

เป็นตัวแทนลูกค้าในการพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีของศาล

พื้นที่สุดท้ายที่ทนายความคดีอาญาของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้การสนับสนุนอยู่ในช่วง การพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีของศาล. พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับลูกค้าระหว่างการพิจารณาคดีและช่วยเหลือพวกเขาในการเตรียมตัว หากศาลอนุญาต ทนายความด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะสอบปากคำพยาน ทำคำให้การ เปิดพยานหลักฐาน และดำเนินการไต่สวน

ไม่ว่าข้อหาทางอาญาของคุณเป็นการละเมิดเล็กน้อยหรืออาชญากรรมร้ายแรง คุณเสี่ยงต่อการถูกลงโทษอย่างรุนแรงหากพบว่ามีความผิด บทลงโทษที่อาจมีได้แก่ โทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต โทษจำคุกที่กำหนด การพิจารณาคดีในศาล ค่าปรับในศาล และบทลงโทษ นอกจากผลที่อาจตามมาที่รุนแรงเหล่านี้แล้ว กฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซับซ้อนและ มีฝีมือ กฎหมายอาญาในดูไบอาจเป็นข้อแตกต่างระหว่างเสรีภาพกับการจำคุก หรือการปรับเป็นเงินจำนวนมากกับค่าปรับที่มีสาระสำคัญน้อยกว่า

นำเสนอกรณีของคุณกับทนายความท้องถิ่นในรายงานการประชุม

ส่งรายละเอียดเคสของคุณ

เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดึงบทบัญญัติส่วนใหญ่มาจากกฎหมายอิสลามชาริอะฮ์ กฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงมีความซับซ้อนโดยเนื้อแท้ คุณอาจต้องการทนายความด้านกฎหมายอาญาของดูไบที่มีทักษะและมีประสบการณ์เพื่อช่วยคุณดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอาญาที่ซับซ้อน ด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกฎหมายชารีอะห์ของอิสลาม ทนายความกฎหมายอาญาในดูไบของเรามีชื่อเสียงในการบรรลุคำตัดสินของศาลที่เอื้ออำนวยต่อลูกค้า ในฐานะทีมกฎหมายที่มีความหลากหลายทางวินัย เราได้จัดการกับคดีอาญาทุกประเภท และเป็นหนึ่งในที่ปรึกษากฎหมายที่ดีที่สุดและทนายความจำเลยคดีอาญาที่ได้รับคะแนนสูงสุดในอาบูดาบีและดูไบ

ทนายความและทนายความของเอมิเรตส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมสิทธิผู้ฟังอย่างเต็มที่

เรามีทนายความท้องถิ่นของเอมิเรตส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในดูไบ ทีมงานของเราประกอบด้วยทนายความชาวอียิปต์ อินเดีย ฝรั่งเศส รัสเซีย เปอร์เซีย จีน และแคนาดา ด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายอาญามาหลายปี ทนายความจำเลยคดีอาญาของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จในการปกป้องลูกค้าจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทนายของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี สิทธิของผู้ชมอย่างเต็มที่ ทั่ว UAE Courts และ Tribunals เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหนือชั้นในการจัดการอาชญากรรมทุกประเภท ความผิดทางอาญาและความผิดทางอาญา ต่อหน้าศาลอาญาและสถานีตำรวจในดูไบหรือพื้นที่ใดๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หากคุณอยู่ในดูไบหรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคุณหรือคนที่คุณรักถูกจับกุมหรือถูกตั้งข้อหาทางอาญา ติดต่อเราเพื่อเป็นตัวแทนทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เรา รับประกันความลับ ในขณะที่เรา สู้ เพื่อสิทธิของคุณพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทางเลือกทางกฎหมายทั้งหมดของคุณ

เรารู้ว่าทุกกรณีมีความเฉพาะตัวและมีความสำคัญ และเราไม่ได้ใช้แนวทางมาตรฐานสำหรับทุกกรณี เราใช้วิธีการเชิงประจักษ์และเป็นมืออาชีพ การตีความรหัส.

We ปรับแต่งบริการของเรา ตามบุคคลที่ต้องการตามข้อกำหนดของลูกค้าของเราและสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง เราคือทีมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายโดยเฉพาะ เราให้บริการลูกค้าด้วยบริการด้านกฎหมายอาญาคุณภาพระดับพรีเมียมและคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายต่างๆ

กฎหมายของคุณ ปรึกษาเราสิคะ จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และข้อกังวลของคุณ หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เราสามารถช่วยได้  ติดต่อเราเพื่อกำหนดการประชุม เรามีทนายความด้านอาญาที่ดีที่สุดในดูไบเพื่อช่วยเหลือคุณ

โทรหาเราตอนนี้สำหรับ an นัดหมายและประชุมด่วนที่ +971506531334 +971558018669

รางวัล

บริการทางกฎหมายอย่างมืออาชีพของเราคือ ได้รับเกียรติและอนุมัติ พร้อมรางวัลที่ออกโดยสถาบันต่างๆ สำนักงานของเราและพันธมิตรได้รับสิ่งต่อไปนี้เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางกฎหมาย

รางวัลกฎหมายตะวันออกกลาง 2019
อันดับสูงสุด Chambers Global 2021
บริษัทกฎหมาย GAR
AI M&A Civil Awards
IFG
ผู้ชนะรางวัลระดับโลก 2021
บริษัทชั้นนำของ IFLR ปี 2020
กฎหมาย 500

“เราต้องการให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นจุดอ้างอิงระดับโลกสำหรับวัฒนธรรมที่อดทน ผ่านนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติ ไม่มีใครในเอมิเรตส์อยู่เหนือกฎหมายและความรับผิดชอบ”

เชค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม เป็นรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ปกครองรัฐดูไบ

กฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พื้นที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกที่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับในอ่าวเปอร์เซีย มีพรมแดนติดกับโอมานทางตะวันออก ทางใต้ของซาอุดิอาระเบีย และมีพรมแดนติดกับกาตาร์และอิหร่าน ดูไบซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมด

เช่นเดียวกับเขตอำนาจศาลอื่นๆ ในตะวันออกกลาง ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มาจากองค์ประกอบส่วนใหญ่มาจาก กฎหมายอิสลามชารีอะฮ์กับประเทศที่ใช้กฎหมายชารีอะฮ์ในสถานการณ์เฉพาะ ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่มีพื้นฐานทางศาสนาและวิถีชีวิตของชาวมุสลิม กฎหมายชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำจำกัดความของอาชญากรรม

ดังนั้น ทนายความคดีอาญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องมีคำสั่งและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามชารีอะห์ในการปกป้องลูกค้าของตนในศาลให้ประสบความสำเร็จ โดยที่ศาลมีคำตัดสินถึงกระทั่งการโต้แย้งที่มีเหตุมีผลโดยที่ ทนายความคดีอาญา ไม่คุ้นเคยกับกฎหมายชะรีอะฮ์ ความจำเป็นที่จะมีอำนาจในกฎหมายนั้นไม่สามารถเน้นมากเกินไปได้

ประเภทของอาชญากรรมในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เราให้บริการทนายผู้เชี่ยวชาญและ บริการที่ปรึกษากฎหมาย ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงดูไบ อาบูดาบี อัจมาน ชาร์จาห์ ฟูไจราห์ RAK และอุมม์อัลคูเวน หากคุณกำลังเผชิญ ค่าใช้จ่ายทางอาญา ในดูไบหรือที่อื่น ๆ ใน UAE คุณสามารถวางใจในทักษะและ .ของเราได้ ทนายความคดีอาญาที่มีประสบการณ์ของเอมิเรตส์ ในดูไบเพื่อปกป้องคุณในศาล

หากต้องการรายงานอาชญากรรมในดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์.

เรามีประสบการณ์มากมายในการปกป้องลูกค้าในหลาย ๆ ด้านของกฎหมายอาญา ได้แก่:

อาชญากรรม ฉ้อโกง/โกง คดียาเสพติด การหมิ่นประมาท
การละเมิดในประเทศ
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
อาชญากรรมทางการเงิน
เกลียดชังอาชญากรรม
การโจรกรรม/การโจรกรรม
การปลอม
อาชญากรรมไซเบอร์
การทารุณกรรมเด็ก
การฟอกเงิน
จู่โจม/ต่อสู้
การกรรโชกหรือข่มขู่
การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ
ความประมาทแพทย์
การลอบวางเพลิง
แบตเตอรี่
สกุลเงินปลอม
การล่วงละเมิด
แบล็กเมล์
การลักพาตัว
อาชญากรรมเด็กและเยาวชน
ขโมยข้อมูลประจำตัว
ลวดฉ้อโกง
การค้าประเวณี
อาชญากรรมการบาดเจ็บ
การฆาตกรรมหรือความรุนแรง
การโมยของตามร้าน
การฉ้อโกงประกันภัย
การติดสินบน
การเนรเทศ
การละเมิดความไว้วางใจ
ใบรับรองปลอม
ความผิด
อาชญากรรมคอปกขาว
ดื่มและขับรถ
ฆาตกรรม
อาชญากรรมแอลกอฮอล์

วิธีที่ทนายความชนะคดีอาญา - กลยุทธ์ทนายความจำเลยคดีอาญาที่ดีที่สุด:

คุณไม่ต้องการเดินเข้าไปในศาลโดยไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเผชิญกับ ความผิดทางอาญา. โดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่แพ้คดีเพราะพวกเขาเป็น ไม่ทราบ ของพวกเขา สิทธิ์ตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางศาลที่ไม่ถูกต้อง อา ทนายความคดีอาญา ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกของคุณในขณะที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

โดยปกติภาระการพิสูจน์ในใด ๆ คดีอาญา อยู่กับ การฟ้องร้อง. อัยการต้องพิสูจน์ว่า “ปราศจากข้อสงสัยอันมีเหตุอันควร” ว่า จำเลย is ผิด. ดังนั้น คุณได้รับการแต่งตั้ง ทนายความ หรือทนายต้องนำหน้าการฟ้องร้องไปหนึ่งก้าว ดิ ทนายฝ่ายจำเลยที่ดีที่สุด ใช้ประสบการณ์หลายปีในการวิเคราะห์กรณีรวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักฐานที่มีอยู่

ทนายความจำเลยคดีอาญาจะพัฒนา a กลยุทธ์การป้องกันตัว ที่นำไปสู่การตั้งข้อหาน้อยกว่าหรือพ้นผิด กลยุทธการป้องกันที่ดีพยายามที่จะพรรณนาให้จำเลยเป็นคนดีและในแง่ดีที่สุด

หากคุณกำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนคดีอาชญากรรมในดูไบหรือทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ต้องกังวล ทนายความจำเลยคดีอาญาที่มีชื่อเสียงสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีกลยุทธ์การป้องกันตัวทางกฎหมายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของคุณและลดผลกระทบจากการถูกตัดสินลงโทษ

จะต่อสู้หรือปกป้องในคดีอาญาได้อย่างไร? กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมที่พบบ่อยที่สุดบางส่วน ได้แก่:

ทนายความ/ทนายความจำเลยคดีอาญาที่ขยันขันแข็งจะสอบสวนข้อกล่าวหาทางอาญาทั้งหมดที่ถูกกล่าวหากับคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงการขอหลักฐาน จากพนักงานสอบสวนกรณีเกิดความคลาดเคลื่อน โดยทั่วไป อัยการต้องพิสูจน์คดีอาญาโดยปราศจากข้อสงสัยอันมีเหตุอันควร ทนายความจำเลยคดีอาญาชั้นนำสามารถใช้การสอบสวนเพื่อ ส่องช่องว่าง ความไม่สอดคล้อง และความคลาดเคลื่อน ในการโต้แย้ง 'การพิสูจน์' ของอัยการในฐานะกลยุทธ์การป้องกัน

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจมักมีข้อผิดพลาดในการจับกุม โดยพื้นฐานแล้ว ความประพฤติของเจ้าหน้าที่และสถานการณ์การจับกุมของคุณอาจเป็นเหตุเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้ ตามกลยุทธ์การป้องกัน ทนายความจำเลยคดีอาญาของคุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนข้อกล่าวหาทางอาญาต่อคุณ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจับกุมคุณหรือขณะสืบสวนคดี ตัวอย่างเช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ทำการค้นหรือยึดทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย รวมไปถึงการละเมิดอื่นๆ

เป็นกลยุทธในการแก้ต่าง ทนายจำเลยคดีอาญาสามารถปฏิเสธคดีทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ จำเลยมีความผิดโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย กลยุทธ์นี้รวมถึงการแสดงการขาดพยาน หลักฐานที่ขาดการตรวจสอบ การจัดหาบันทึกของตำรวจหากสะอาด และแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่สามารถก่ออาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาได้ภายใต้พฤติการณ์ โดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับการแสดงภาพจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์

ทนายจำเลยคดีอาญาสามารถท้าทายการเป็นพยานได้หรือไม่ ระบุอย่างถูกต้อง คุณในฐานะบุคคลที่ก่ออาชญากรรม เช่น ขั้นตอนการระบุตัวตนด้วยภาพถ่าย นอกจากนี้ ทนายฝ่ายจำเลยคดีอาญาสามารถโต้แย้งได้ว่าฝ่ายโจทก์รวบรวมหลักฐานไม่เพียงพอ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ต่อต้านคุณ.

อัยการต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย ทนายจำเลยคดีอาญาสามารถท้าทายหลักฐานที่อัยการเสนอได้ ซึ่งรวมถึง ถามถึงความถูกต้องของหลักฐาน หรือคำให้การของพยาน ตัวอย่างคือเมื่อหลักฐานของอัยการไม่ได้แสดงว่าจำเลยก่ออาชญากรรมหรือว่าสถานการณ์อื่นมีส่วนทำให้สิ่งที่เกิดขึ้น การค้นหาและโจมตีหลักฐานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดของทนายฝ่ายจำเลยคดีอาญา การโจมตีความน่าเชื่อถือของผู้กล่าวหาอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้อง หากคุณถูกกล่าวหาอย่างผิด ๆ ทนายความหรือทนายความของคุณอาจต้องการพิสูจน์ว่าผู้กล่าวหามีแรงจูงใจในการกล่าวหาเท็จ

ซึ่งรวมถึงการค้นหาอินสแตนซ์ของ ตัวตนที่ผิดพลาด หรือบุคคลที่อาจก่ออาชญากรรมที่เป็นปัญหา ถ้ามี หลุม ในกรณีของอัยการ ทนายความของคุณอาจสามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนากลยุทธ์การโจมตีที่ดี

กลยุทธ์นี้อาจใช้หากคุณถูกบังคับให้ให้ คำสารภาพผิด หรือถ้าพยานจัดให้ ละทิ้ง คำแถลงต่อคุณ หากคดีของโจทก์อาศัยคำให้การเหล่านั้น ก็อาจเพิกถอนข้อกล่าวหาเช่นกัน

การกักขังเกิดขึ้นเมื่อพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายตามปกติกระทำความผิดเพราะ การข่มขู่, การบังคับหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักฐานที่ชักนำบุคคลให้ก่ออาชญากรรมหลังจากที่ถูกชักจูงให้เชื่อว่าการกระทำความผิดนั้นเป็นที่ยอมรับได้

ในบางกรณี การกักขังสามารถนำไปใช้กับคนที่ถูกชักจูงให้เชื่อว่าการก่ออาชญากรรมไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากอีกด้วย

จำเลยสามารถอ้างว่าได้กระทำการป้องกันตัวหรือป้องกันตัวของบุคคลอื่น ถ้า:

(1) พวกเขาก่ออาชญากรรมเพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น และ

(2) ปริมาณกำลังที่ใช้มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ จำเลยยังอาจใช้ การป้องกันเหตุผล เช่น การป้องกันการลักทรัพย์ การปกป้องทรัพย์สิน หรือการกระทำเพื่อป้องกันผู้อื่น

ในบางกรณี จำเลยอาจต้องการสารภาพอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับพวกเขา โดยทั่วไปด้วย คำสารภาพทนายความจำเลยคดีอาญาของคุณสามารถเจรจากับศาลเพื่อขอผ่อนผันโทษได้ ซึ่งรวมถึงการลดโทษหรือลดข้อกล่าวหาบางส่วน

ทนายความจำเลยคดีอาญาอาจใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งกลยุทธ์ในคดีอาญา ตัวอย่างเช่น ในกรณีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลอื่น จำเลยจะถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมในขั้นต้น เช่น การทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายร่างกาย

ทนายความจำเลยคดีอาญาที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจลดข้อกล่าวหาให้เหลือความผิดในระดับที่ต่ำกว่าได้ผ่านการต่อรองข้ออ้างและ/หรือโดยการโต้แย้งว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเหยื่อที่ถูกกล่าวหา และได้รับการพิสูจน์แล้วโดยอิงจากการป้องกันตัว

ในหลายกรณี ทนายจำเลยคดีอาญาจะใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายต่างๆ เพื่อสร้างคดีและปกป้องลูกค้าของตน ซึ่งอาจรวมถึงแง่มุมที่ท้าทายของกฎหมายหรือการยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องเนื่องจากสิ่งต่างๆ เช่น การประพฤติมิชอบในเชิงอัยการ

หากคดีของคุณเข้าสู่การพิจารณาคดี ทนายความของคุณอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเรียกพยานบุคคลเพื่อเป็นพยานในนามของคุณ หรือขอให้คณะลูกขุนพิจารณาสถานการณ์จากมุมมองของคุณ ทนายความของคุณอาจพิจารณาใช้การป้องกันความวิกลจริตหรือการป้องกันประเภทอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

แนะนำกลยุทธ์การป้องกัน

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการป้องกันตัวที่ดีเมื่อคุณต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาเพื่อเผชิญหน้ากับการเข้าซื้อกิจการในช่วงแรกๆ ที่อาจพลิกผันในภายหลัง การเปิดเผยต่อสาธารณชน ตำรวจ ศาล และสื่อสามารถก่อให้เกิด ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อภาพลักษณ์ของผู้ต้องหา การจัดการภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง อาชญากรรมระยะแรก เป็นกลยุทธ์การป้องกันที่โดดเด่น

โทรหาเราตอนนี้เพื่อนัดหมายและประชุมด่วนที่ +971506531334 +971558018669

กระทรวงยุติธรรม UAE
โลโก้ของสายการบินเอมิเรตส์
ดูไบ เอ็กซ์โป 2020
DIFC | พินัยกรรม & ทะเบียนภาคทัณฑ์
ศาล DIFC

มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับทุกปัญหา

ทนายความคดีอาญาอันดับต้น ๆ ในดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โทรด่วน +971506531334 +971558018669

เลื่อนไปที่ด้านบน