ทนายความด้านความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ - รู้จักสิทธิทางกฎหมายของคุณดีกว่า!

โทรหาเราตอนนี้เพื่อนัดหมายเร่งด่วน

บริการทางกฎหมายอย่างมืออาชีพของเราคือ ได้รับเกียรติและอนุมัติ พร้อมรางวัลที่ออกโดยสถาบันต่างๆ สำนักงานของเราและพันธมิตรได้รับสิ่งต่อไปนี้เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางกฎหมาย

ทนายความด้านการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีด้านการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ หากคุณได้รับบาดเจ็บจากแพทย์ โรงพยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ เราสามารถช่วยคุณฟ้องร้องพวกเขาได้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคดีทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์เป็นหนึ่งในคดีทางกฎหมายที่ซับซ้อนและท้าทายที่สุดในการฟ้องร้อง เป็นผลให้พวกเขาต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายและการแพทย์ เพื่อจัดการกับกรณีในลักษณะนี้ให้ประสบความสำเร็จ ทนายความด้านการทุจริตประพฤติมิชอบจำเป็นต้องมีทั้งความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประสบการณ์

การเชื่อมโยงสาเหตุระหว่างความเสียหายและความผิด
ข้อผิดพลาดทางการแพทย์
ขาดการดูแลทางการแพทย์

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และแพทย์อยู่ภายใต้กฎหมาย

กฎหมายฉบับที่ 10/2008 ควบคุมการปฏิบัติทางการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎหมายควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ของกฎหมาย แพทย์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้:

 1. ตามวุฒิและสาขาที่เชี่ยวชาญ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการที่ตนประกอบวิชาชีพ
 2. เพื่อเริ่มการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องบันทึกสถานะสุขภาพของผู้ป่วยและประวัติส่วนตัวและครอบครัว
 3. กำหนดตำรับยา กำหนดปริมาณ วิธีใช้ เป็นลายลักษณ์อักษร ชื่อตำรับ ลายมือชื่อ วันที่ ใบสั่งยาควรเน้นย้ำให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวของพวกเขาทราบถึงความสำคัญของวิธีการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยา
 4. แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับลักษณะและความรุนแรงของการเจ็บป่วย เว้นแต่ความสนใจของพวกเขาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือสภาพจิตใจของพวกเขาขัดขวาง สองกรณีจำเป็นต้องแจ้งให้ครอบครัวของผู้ป่วยทราบ:
  ก. ผู้ป่วยที่ไร้ความสามารถหรือไม่เต็มความสามารถ
  ข. หากกรณีสุขภาพของเขาไม่อนุญาตให้แจ้งเป็นการส่วนตัว และการขอความยินยอมจากเขาเป็นเรื่องยาก
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามและรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาทางการแพทย์หรือการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด
 6. ร่วมมือกับแพทย์ท่านอื่นเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของผู้ป่วยและการติดตามใดๆ เมื่อมีการร้องขอ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามความจำเป็น

การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์หรือความประมาทเลินเล่อ: มันคืออะไร?

การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ หรือประมาทเลินเล่อเป็นการกระทำผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์หรือความประมาทเลินเล่อคือการที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คนอื่นทำสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ 

คุณต้องมีทนายความด้านการทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายในดูไบหรือทนายความด้านการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับการเรียกร้องความประมาทเลินเล่อของโรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์กรณีของคุณในศาล ในการเรียกร้องหรือกรณีความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ – คุณต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย สิ่งนี้เรียกว่า “สาเหตุ” หมายถึงความเสียหายหรืออันตรายของคุณเกิดขึ้นหรือเกิดจากความผิดพลาดของแพทย์หรือสถานพยาบาล

“เมื่อใดที่แพทย์ไม่สามารถทำความดีได้ จะต้องรักษาเขาไว้ไม่ให้ทำอันตราย” – ฮิปโปเครติส

พื้นที่ กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2008 ระบุอย่างชัดเจนถึงมาตรฐานทางกฎหมายที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ควรปฏิบัติตาม ตามกฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ สถานพยาบาลทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีหน้าที่ต้องทำประกันการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ 

มีปัญหาทางกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแพทย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดทางการแพทย์ ความรับผิดชอบที่แพทย์ต้องดำเนินการ การได้รับภาคบังคับของการประกันการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ การสืบสวน การทุจริตทางการแพทย์กระบวนการทางวินัย และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการแพทย์และข้อบังคับ 

ข้อสังเกตล่าสุดในสาขานี้แสดงให้เห็นว่าสังคมมีความพร้อมที่จะยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับภาคการแพทย์โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายการทุจริตต่อหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือดูไบ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการพัฒนาด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่ดำเนินการเกี่ยวกับภาคการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังความรับผิดของแพทย์และการป้องกันหรือผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อื่น การทุจริตต่อหน้าที่ในการที่จะเป็นอาชญากรที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็น 'การทุจริตต่อหน้าที่' โดยคณะกรรมการความรับผิดสูงกว่า

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การอ้างสิทธิ์ในทางที่ผิดอาจเกิดขึ้นได้ในสามวิธีที่แตกต่างกัน:

 1. Lоdgіngсоmрlаіntกับhеаlthсаrеhеаlthсаrеที่เหมาะสม;
 2. การนำพลเรือนเข้ามามีส่วนร่วม หรือ
 3. แจ้งข้อหาทางอาญากับตำรวจหรือประชาชนทั่วไป คำสั่งเหล่านี้สามารถถูกติดตามได้ไม่ว่าจะในเวลาหรือเวลาใดก็ตาม แม้ว่าศาลจะตัดสินให้อยู่ในทุกกรณีก็ตาม

ก่อนที่ดร Ameen Al Amіrі ผู้ช่วยundеrѕесrеtаrуของกระทรวงของเขาได้รับและPrеvеntіоnสำหรับการเผยแพร่นโยบายของเขาและLісеnііng.

ใหม่ล่าสุดในดูไบอาบูดาบีและชาร์จาห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมสามครั้งต่อวันแพทย์และผู้ป่วยที่มีความสมดุลกับส่วนที่เป็นไปได้ที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะช่วยให้คุณได้รับmаlрrасtісеіnѕurаnсе, ร่างโครงร่างของแพทย์และนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่าวหาและอ้างว่า

นี่คือสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ป่วยในดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์.

ยื่นเรื่องร้องเรียนทางการแพทย์ที่หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

การร้องเรียนเรื่องความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ในดูไบ – หน่วยงานด้านสุขภาพของดูไบ

ลงทะเบียนการร้องเรียนความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ในอาบูดาบี – กรมอนามัย

ลงทะเบียนการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตจาก MOHAP ใน Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah และ Umm Al Quwain

เราสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้ในนามของคุณ เราสามารถเขียนคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้ เนื่องจากเราจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นประจำ เขียนถึงเราที่ case@lawyersuae.com | โทรนัดหมาย  +971506531334 +971558018669

การกระทำผิดกฎหมายจะทำให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติผิดต่อหน้าที่และมีผลในทางที่ผิด ผู้ป่วยแพทย์และрrоvіdеrѕสามารถเพิ่มค่าคอมมิชชั่นของค่าคอมมิชชั่นได้ภายใน 30 วันเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตั้งค่าโดยใช้Cаbіnеt ผู้ที่มีความสามารถสูงกว่าเขาจะใช้เวลาในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายและการผูกมัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

หากพบว่ามีคนประมาทเลินเล่อ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพจะต้องดำเนินการสี่อย่างต่อไปนี้:

(а) เรียกคืนบุคลากรมืออาชีพหรือสถาบัน

(b) รับการฝึกอบรมต่อไปเพื่อรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตและการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต;rоfеѕіоnаl;

(c) ตอบสนองหรือให้ความช่วยเหลือทั้งแพทย์และผู้ป่วย (เช่น) (หรือ) หรืออีกครั้งสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์

(d) ปรับความคิดสร้างสรรค์

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นฟ้องหรือโต้แย้งทางการแพทย์หรือไม่?

ตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยถือเป็นสัญญา ซึ่งหมายความว่าสถาบันสุขภาพ/โรงพยาบาลหรือแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาที่จำเป็นในลักษณะที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของสัญญา 

ดังนั้น การเรียกร้องความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์จึงถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อพูดถึงแพทย์ ในกรณีเช่นนี้ พวกเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการไม่ให้การดูแลทางการแพทย์และความเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยของตน หรือการไม่ได้ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่จำเป็นซึ่งคาดว่าจะได้รับภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด

จากมุมมองของการละเมิดในยูเออี, การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์และการเรียกร้องความประมาทเลินเล่อของโรงพยาบาลยังสามารถดูได้ภายใต้แสงของ“ การกระทำที่ก่อให้เกิดอันตราย” จะถือว่าเป็นความเสียหาย

A การละเมิด เป็นการกระทำหรือการละเว้นที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น และเป็นความผิดทางแพ่งที่ศาลกำหนดให้ต้องรับผิด

ใด ทนายความทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในยูเออีจะแจ้งให้คุณทราบตามข้อ 14 ที่ระบุไว้ใน กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คำว่า “ความผิดพลาดทางการแพทย์” หมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของแพทย์ หรือเนื่องจากการขาดความเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย หรือเนื่องจากการขาดความรู้ในวิชาชีพ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นควรนำองค์ประกอบสามข้อมาบังคับใช้เพื่อเรียกร้องความรับผิดตามกฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นี่คือองค์ประกอบภาคบังคับที่กล่าวถึง:

 • ข้อผิดพลาดทางการแพทย์
 • ความผิดพลาดทางการแพทย์ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เรียกร้อง
 • ผู้เรียกร้องได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากความเสียหาย

ที่นี่ก็ควรได้รับการกล่าวถึงว่าประมวลกฎหมายแพ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุทฤษฎีทั่วไปของการละเมิดดังต่อไปนี้: ผู้ที่ทำอันตรายจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าการสูญเสียจะหมายถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการละเมิด เงื่อนไขเบื้องต้นในการให้ค่าชดเชยทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ความผิด และความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างความเสียหายและความผิด

การศึกษาที่ดำเนินการในด้านของศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงให้เห็นว่าเขตอำนาจศาลอื่น ๆ พึ่งพาปัญหาเชิงสาเหตุมากกว่าประเด็นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นผลให้ผู้สนับสนุนการทุจริตต่อหน้าที่และทนายความการทุจริตต่อหน้าที่แพทย์ในยูเออีมักจะพบว่ามันเพียงพอที่จะพิสูจน์ความพร้อมของความเสียหายและความผิด

เปลี่ยนเป็นศาลยูเออีสำหรับคดีทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ของคุณ

หากเราเปรียบเทียบระหว่างเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เราจะเห็นว่าในกรณีหลัง เราจัดการกับเขตอำนาจศาลในรูปแบบที่ฟ้องร้องกันน้อยกว่า ทนายความด้านการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์และทนายความคดีความในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดูไบมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังเกตเห็นแนวโน้มมากขึ้นในแนวทางการดำเนินคดีในสาขานี้ อย่างไรก็ตาม ควรระบุว่ากฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปัจจุบันไม่ได้กำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับการพิจารณาความเสียหายที่ควรได้รับภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด

เมื่อเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณควรคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งดังต่อไปนี้ ประการแรก ศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะใช้คำตัดสินเกี่ยวกับความเสียหายทางอารมณ์และทางวัตถุ ในกรณีเช่นนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสียหายกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เนื่องจากไม่มีวิธีการหรือสูตรการประเมินความเสียหายที่เข้มงวด 

ที่นี่ คุณควรตระหนักดีว่าศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์กับการสูญเสียรายได้ของคุณ แม้ว่าคุณจะอ้างสิทธิ์ตามการประเมินที่เป็นรูปธรรมก็ตาม ในทางกลับกัน คุณควรทราบด้วยว่าศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะแสดงทัศนคติที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักของครอบครัวภายใต้การพิจารณา

น่ายินดีที่จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้อ้างสิทธิ์เกี่ยวกับกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากพูดให้เจาะจงมากขึ้น ศาลอาบูดาบีได้ให้เงิน 7 ล้าน AED เมื่อพิจารณาคดีที่อ้างถึงความเสียหายของสมองของเด็กที่เกิดจากการดมยาสลบเกินขนาด 

เชี่ยวชาญในคดีทางการแพทย์
การทุจริตต่อหน้าที่
ประสบการณ์กฎหมายประมาทเลินเล่อทางการแพทย์

บทลงโทษและบทลงโทษสำหรับการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์

“ในทุกกรณีและdосtоrѕmеdісаltесhnісіаnѕอาจนำมาnоtаrrеѕtеd, ԛuеѕtіоnеdоrdеtаіnеdunlеѕѕfіnаldесіѕіоnโดยhіghеrแพทย์lіаbіlіtусоmmіѕѕіоnіѕทำเพื่อความеffесtว่ายอดmеdісаlการทุจริตต่อหน้าที่ได้มีการรับсоmmіttеd” ดรอัลAmіrіกล่าวว่า หากคนร้ายและคนอื่น ๆ ทำอันตรายต่อคนทั้งครอบครัวและพวกเขาจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่หนักหนาสาหัสและยิ่งหนักหนาสาหัสยิ่งนัก

พวกเขาจะต้องจ่ายให้กับаuthоrіtіеѕและอยู่ในค่าตอบแทนทางการเงินที่มอบให้กับเหยื่อโดยการอ้างสิทธิ์ หากการทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงทำให้เสียชีวิตผู้ที่กระทำผิดจะต้องมีจำนวนมากกว่าสองคนหรือทั้งสองอย่าง และในสาเหตุของการเกิดขึ้นคือการเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ Dh500,000 mі

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของเราในดูไบ อาบูดาบี และชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์หรือการทุจริตต่อหน้าที่ ความประมาทเลินเล่อทางคลินิก และการบาดเจ็บส่วนบุคคล โทรหาเราเพื่อนัดหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย +971506531334 +971558018669

Sеttlеmеnt ที่เป็นมิตร Out-of-соurt

ดร. อัลอามิรินกล่าว สามารถเกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์หรือการตัดสินใจของพวกเขาในการตัดสินใจของพวกเขาก่อนที่ศาลจะตัดสินใจ

"อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ จะช่วยให้ฉันกลายเป็นมิตรกับทุกคนได้ตลอดเวลาแม้หลังศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ตาม สิ่งที่น่ารังเกียจหมายถึงสิ่งที่ผู้คนคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและในเวลาต่อมา"Al Amіrіพูด

อย่างไรก็ตามการตั้งถิ่นฐานจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนกระทำชำเรา และการตั้งถิ่นฐานอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจในการกลับเป็นซ้ำของการกระทำผิดขั้นต้นหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในขณะที่ความประมาททางการแพทย์สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี แต่ประเด็นทั่วไปคือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เบี่ยงเบนจากระดับการดูแลที่จำเป็นโดยหน้าที่ของเขาหรือเธอต่อผู้ป่วย

การเบี่ยงเบนใด ๆ จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับนั้นถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์และหากเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยบาดเจ็บแพทย์และเจ้าหน้าที่และ / หรือโรงพยาบาลจะต้องรับผิดชอบ

การเลือก บริษัท กฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการฟ้องร้องทางการแพทย์และการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์

เพื่อดำเนินการอภิปรายของเรา เราควรให้ความสำคัญกับเหตุผลเหล่านั้นซึ่งนำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ทนายความด้านการทุจริตต่อหน้าที่ที่มีชื่อเสียงในดูไบจะนำเหตุผลต่อไปนี้มาแสดงต่อความรับผิดทางกฎหมาย:

 • ขาดการดูแลทางการแพทย์
 • การวินิจฉัยผิดพลาด
 • การรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือยา
 • ความทุกข์ทรมานทางจิตเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
 • ข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความประมาทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการผ่าตัด

การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์บางประเภทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทนายความและทนายความของสำนักงานกฎหมายดูไบของเราเชี่ยวชาญ ได้แก่:

. ข้อผิดพลาดในการผ่าตัด
. ข้อผิดพลาดด้านยาและเภสัชกรรม
. ข้อผิดพลาดการดูแลหลังผ่าตัด
. ข้อผิดพลาดรังสีวิทยา
. ไม่สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งและเงื่อนไขอื่น ๆ
. การวินิจฉัยผิดพลาดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
. การบาดเจ็บจากการคลอดและการบาดเจ็บ
. สมองพิการ
. Erb's Palsy
. ข้อผิดพลาดในการระงับความรู้สึก
. การทุจริตต่อหน้าที่พยาบาล
. ตายผิดศีลธรรม
. ความประมาทที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
. ความผิดพลาดในการสั่งยาหรือการบริหารยา
. การวินิจฉัยล่าช้า
. ความล้มเหลวในการรักษา
. ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
. การวินิจฉัยผิดประเภทใด ๆ
. อื่น ๆ อีกมากมาย..

การประกันการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์นั้นครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

 • ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงค่าทนายความค่าใช้จ่ายในศาลและอื่น ๆ 
 • ความรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกาย/จิตใจของผู้ป่วยที่เกิดจากความผิดพลาด การละเว้น หรือความประมาทเลินเล่อในขณะที่ให้บริการทางวิชาชีพ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสำนักงานกฎหมายการทุจริตต่อหน้าที่หรือทนายความสำหรับปัญหาทางการแพทย์สามารถบังคับใช้กับคุณหรือคดีของคุณได้หรือไม่ สำหรับสิ่งนี้ โปรดอ่านรายการด้านล่างเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ:

 • แพทย์รวมถึงศัลยแพทย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในแวดวงการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่แพทย์รวมถึงพยาบาล X-ray หรือห้องปฏิบัติการเทคนิคเภสัชกรนักกายภาพบำบัดและส่วนที่เหลือ 
 • สถาบันการแพทย์รวมถึงโรงพยาบาลคลินิกศูนย์วินิจฉัยห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ

หากคุณตกเป็นเหยื่อของความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ คุณไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบนี้โดยไม่มีตัวแทนทางกฎหมาย ทนายความเรียกร้องความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ของเราจะรับรองว่าคุณได้รับความยุติธรรมและค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับ 

ทนายความคดีทางการแพทย์ของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับปัญหาและข้อกังวลของเหยื่อแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในด้านกฎหมายความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ เรามั่นใจว่าเราสามารถทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้รับความยุติธรรมและค่าชดเชยที่คุณต้องการ 

ที่สำนักงานกฎหมายของเรา เรามีประสบการณ์มากมายในการเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่ตกเป็นเหยื่อของความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ เราสามารถช่วยคุณเรียกค่าชดเชยที่สูงขึ้นได้ และเราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าว 

อย่าลังเลที่จะหันไปหาสำนักงานกฎหมายที่ถูกต้องซึ่งเชี่ยวชาญด้านการฟ้องร้องทางการแพทย์ และเลือกทนายความเรียกร้องความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์มืออาชีพของเราเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ของคุณอย่างสุดความสามารถ ติดต่อทนายความด้านค่าชดเชยทางการแพทย์ของเราวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้น มีค่าบริการให้คำปรึกษา AED 500

บทความหรือเนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายแต่อย่างใด และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ที่ปรึกษากฎหมาย 🎖️เขียนถึงเราที่ case@lawyersuae.com | โทรนัดหมาย  +971506531334 +971558018669

เขียนความเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน