จ้างผู้สนับสนุนชาวเอมิเรตส์ในพื้นที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีระบบกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งบูรณาการกฎหมายแพ่งเข้ากับหลักการของกฎหมายอิสลามอิสลาม ชาวต่างชาติที่ต้องการนำทางระบบตุลาการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มักจะพิจารณาจ้างสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศหรือผู้สนับสนุนชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม, ผู้สนับสนุนท้องถิ่นของเอมิเรตส์นำเสนอความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครซึ่งบริษัทระดับโลกไม่สามารถให้ได้.

บทความนี้จะสำรวจ ประโยชน์หลักของการเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเอมิเรตส์ สำหรับกรณีของคุณแทนที่จะอาศัยตัวแทนจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะแก้ไขข้อพิพาททางธุรกิจหรือเรื่องกฎหมายครอบครัว ผู้สนับสนุนที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นสามารถตอบสนองผลประโยชน์ของคุณได้ดีกว่า

ภาพรวมของตลาดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตลาดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอุตสาหกรรมที่กำลังเฟื่องฟู เช่น บริการทางการเงิน การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการบริการด้านกฎหมายจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น

สำนักงานกฎหมายท้องถิ่นและระดับโลกหลายร้อยแห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการในเขตปลอดอากรในเมืองใหญ่ๆ เช่น ดูไบและอาบูดาบี พวกเขามุ่งเน้นไปที่ขอบเขตการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น กฎหมายบริษัท การอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทในการก่อสร้าง และกฎหมายครอบครัว

บริษัทต่างชาตินำประสบการณ์ระดับนานาชาติมา อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนเกิดขึ้นภายใน ระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายแพ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. หากไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มักมีกลยุทธ์ทางกฎหมาย ไม่สามารถสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในศาลท้องถิ่น.

ในขณะเดียวกัน ผู้สนับสนุนชาวเอมิเรตส์เข้าใจถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอิสลามภูมิศาสตร์การเมืองระดับภูมิภาค วัฒนธรรมทางธุรกิจ และบรรทัดฐานทางสังคม ความคล่องแคล่วทางวัฒนธรรมนี้แปลไปสู่ผลลัพธ์ทางกฎหมายที่ดีขึ้น

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของผู้สนับสนุนชาวเอมิเรตส์

การรักษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเอมิเรตส์ไว้ ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ ในทุกขั้นตอน:

1. ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้สนับสนุนของเอมิเรตส์มี ความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายระดับเอมิเรตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. ตัวอย่างเช่น พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ เช่น:

 • กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฉบับที่ 2 ปี 2015 (กฎหมายบริษัทการค้า)
 • กฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฉบับที่ 31 ปี 2021 (แก้ไขบทบัญญัติบางประการของกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 5 ของปี 1985 เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางแพ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 • กฎหมายดูไบฉบับที่ 16 ปี 2009 (การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลอสังหาริมทรัพย์)

กับ กฎหมายอิสลามมักจะเสริมประมวลกฎหมายแพ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านี้มีความซับซ้อน ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นจะแนะนำคุณเกี่ยวกับพื้นที่สีเทาที่บริษัทต่างชาติอาจมองข้าม

“เรามีทนายความจำนวนมาก แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจหัวใจทางกฎหมายของเราอย่างแท้จริง – เพื่อสิ่งนั้น คุณต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในเอมิเรตส์”– ฮัสซัน ซาอีด รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้สนับสนุนชาวเอมิเรตส์ยังติดตามการพัฒนาทางกฎหมายล่าสุดจากกฤษฎีกาต่างๆ ในเอมิเรตส์ต่างๆ พวกเขา ใช้ประโยชน์จากแบบอย่างในประเทศที่กว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างข้อโต้แย้งภายในกรอบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

2. การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ภายใน

สำนักงานกฎหมายเอมิเรตส์ที่มีชื่อเสียงและ ผู้สนับสนุนอาวุโสเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกทั่วทั้งระบบนิเวศทางกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. พวกเขาโต้ตอบอย่างใกล้ชิดกับ:

 • อัยการ
 • หน่วยงานราชการที่สำคัญ
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ตัวเลขตุลาการ

การเชื่อมต่อเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการแก้ไขกรณีและปัญหาผ่าน:

 • การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง: ทนายความของเอมิเรตส์มักจะแก้ไขข้อพิพาทผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการก่อนที่จะบานปลายไปสู่การดำเนินคดี ความร่วมมือของพวกเขาทำให้เกิดการเจรจาและการไกล่เกลี่ย
 • ติดต่อประสานงานด้านการบริหาร: สนับสนุนการเชื่อมต่อกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง อสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • อิทธิพลของตุลาการ: แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วผู้พิพากษาจะยังคงเป็นอิสระ แต่ความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและผลลัพธ์

นี้ "สิ้นเปลือง” (อิทธิพล) กำหนดประสิทธิภาพของขั้นตอน ลูกค้าของบริษัทในเอมิเรตส์ใช้เวลาน้อยลงในการฝ่าฟันอุปสรรคของระบบราชการ

3. ความฉลาดทางวัฒนธรรมในห้องพิจารณาคดี

ทนายความชาวเอมิเรตส์ขาดที่ปรึกษาด้านข่าวกรองทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ พวกเขาปรับแต่งกลยุทธ์ทางกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวคิดท้องถิ่นของ:

 • ความยุติธรรม
 • เกียรติยศและชื่อเสียง
 • บทบาทของอิสลามในสังคม
 • การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความคล่องแคล่วด้านวัฒนธรรม ที่ปรึกษาของเอมิเรตส์จึงวางกรอบข้อโต้แย้งในลักษณะที่ตอบสนองต่อศาลอย่างฉับไว พวกเขาเข้าใจ ความอ่อนไหวและข้อห้าม เกี่ยวกับการเสนอพยานหลักฐานหรือซักถามพยาน แนวทางที่รอบคอบนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งกว่ากลวิธีทางกฎหมายแบบทื่อๆ ของตะวันตก

นอกจากนี้ อุปสรรคด้านภาษา ประกอบเมื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางกฎหมาย / ธุรกิจภาษาอาหรับ บริษัทในเอมิเรตส์ทำให้สิ่งนี้เป็นโมฆะ - ผู้สนับสนุนของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยงานโดยใช้จุดอ้างอิงทางวัฒนธรรมทั่วไป

4. ข้อจำกัดด้านใบอนุญาตเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทท้องถิ่น

กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ห้ามมิให้ทนายความที่ไม่ใช่ชาวเอมิเรตส์ดำเนินคดีและเป็นตัวแทนลูกความต่อหน้าศาล มีเพียงชาวเอมิเรตส์ที่มีใบอนุญาตกฎหมายท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถปรากฏตัวในห้องพิจารณาคดีในฐานะที่ปรึกษากฎหมายที่ลงทะเบียนได้ ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นและที่พูดภาษาอาหรับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสิทธิ์เข้าฟังศาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และการสืบสวนคดีอาญา

ทนายความชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แต่ไม่สามารถร่างเอกสารอย่างเป็นทางการ โต้แย้งประเด็นทางกฎหมาย หรือกล่าวปราศรัยโดยตรงต่อผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีได้

สิ่งนี้จะทำให้กรณีของคุณเสียเปรียบหากพึ่งพาบริษัทข้ามชาติเพียงอย่างเดียว การดำเนินคดีจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทนายความที่มีใบอนุญาตของเอมิเรตส์มีความสำคัญ การบูรณาการหนึ่งในทีมของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยปรับปรุงข้อกำหนดนี้

นอกจากนี้ผู้พิพากษาอาจรับรู้ก ทีมกฎหมายเอมิเรตส์ที่แสดงความเคารพต่อศาลและกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. การจัดแนวทางวัฒนธรรมนี้อาจส่งผลกระทบอย่างละเอียดต่อคำตัดสิน

5. ลดต้นทุนและค่าธรรมเนียม

น่าแปลกที่บริษัทขนาดกลางในเอมิเรตส์มักมี ราคาต่ำกว่าบริษัทระดับโลกแมมมอธ ดำเนินงานฮับระดับภูมิภาคจากดูไบหรืออาบูดาบี พันธมิตรภายในสำนักงานระหว่างประเทศเหล่านี้มักจะเรียกเก็บเงินตามอัตรารายชั่วโมงและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ในทางกลับกัน ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นที่มีการแข่งขันสูงและมีความเชี่ยวชาญที่เท่าเทียมกันจะมอบคุณค่าที่สูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า พวกเขาโอนการประหยัดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายโสหุ้ยที่มีขนาดเล็กไปยังลูกค้าโดยตรง

6. กลุ่มฝึกปฏิบัติเฉพาะทาง

บริษัทชั้นนำในเอมิเรตส์สร้างกลุ่มฝึกปฏิบัติเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตัวอย่างได้แก่:

 • คดีการเงินอิสลาม: ความเชี่ยวชาญในธุรกรรมและเครื่องมือทางการเงินอิสลามที่ซับซ้อน
 • การย้ายถิ่นฐานและการจ้างงาน: ให้คำปรึกษาแก่นายจ้างในท้องถิ่นเกี่ยวกับโควต้าสำหรับพนักงานสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมด้วยวีซ่าและกฎระเบียบด้านแรงงาน
 • ข้อพิพาททางธุรกิจครอบครัว: ไขข้อขัดแย้งภายในกลุ่มบริษัทครอบครัวที่มั่งคั่งในอ่าวเปอร์เซีย เกี่ยวกับการสืบทอด ประเด็นด้านการปกครอง หรือการแตกแยก

ความเข้มข้นเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายภายในประเทศที่ที่ปรึกษาต่างประเทศไม่สามารถทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อใดที่ฉันควรพิจารณาบริษัทหรือทนายความต่างประเทศ?

การคงบริษัทต่างชาติไว้ยังคงมีข้อได้เปรียบในสถานการณ์ทางกฎหมายบางประการ:

 • ธุรกรรมข้ามพรมแดน: ทนายความของอังกฤษ สิงคโปร์ หรืออเมริกันอำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ การร่วมทุน หรือการจดทะเบียน IPO ระหว่างนิติบุคคลในเอมิเรตส์และคู่ค้าต่างประเทศได้อย่างราบรื่น
 • อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ: ศูนย์อนุญาโตตุลาการระดับโลกที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในดูไบและอาบูดาบี ทนายความชาวต่างชาติมักเป็นประธานในคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเอกชนหรือสนธิสัญญาการลงทุนที่ซับซ้อน
 • ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง: บริษัทนอกชายฝั่งให้คำแนะนำอันมีค่าเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศ อนุพันธ์ที่ซับซ้อน กฎหมายการเดินเรือ และผลประโยชน์หลายเขตอำนาจศาล

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่รอบคอบคือการรักษาบริษัทในเอมิเรตส์ให้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศในสถานการณ์เหล่านี้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าครอบคลุมความต้องการทางกฎหมายทั่วโลกและในประเทศของคุณอย่างครบถ้วน

สรุป: ผสมผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นเข้ากับความสามารถระดับนานาชาติ

ตลาดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทั่วโลกซึ่งดึงดูดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การที่ผลประโยชน์จากต่างประเทศมาบรรจบกันกับรากฐานทางกฎหมายอิสลามและความแตกต่างทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายอย่างสมดุล

ในขณะที่ทนายความต่างชาตินำเสนอมุมมองที่สำคัญทั่วโลก ผู้สนับสนุนของเอมิเรตส์นำเสนอความคล่องแคล่วทางวัฒนธรรมที่ไม่มีใครเทียบได้และความเชี่ยวชาญของศาลในประเทศ. พวกเขาเข้าใจประเพณีทางสังคมที่ฝังแน่นซึ่งเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางกฎหมาย

โชคดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความยืดหยุ่นในการสร้างทีมกฎหมายเสริม การผสมผสานที่ปรึกษาระดับโลกและระดับท้องถิ่นจะรวมศูนย์ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางกฎหมายในภูมิภาคนี้

“แสวงหากฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากบุตรแห่งดิน และกฎหมายโลกจากผู้ที่เดินทางไกล” – สุภาษิตเอมิเรตส์

เลื่อนไปที่ด้านบน