5 ปัญหากฎหมายการเดินเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่อาจทำลายธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจกฎหมายการเดินเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเด็นกฎหมายการเดินเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหมายการเดินเรือพาณิชย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นกระดูกสันหลังของการค้าโลก เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายพันลำไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากมหาสมุทรเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน จึงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการขนส่งสินค้า
 
อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นตัวอย่างที่ดีของข้อเท็จจริงที่เป็นการยากที่จะปฏิบัติตามความซับซ้อนของกฎหมาย มีกฎหมายต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเรือและการปฏิบัติการหลายประเภท โดยทั่วไป ได้แก่ กฎหมายการเดินเรือ การประกันภัยทางทะเล การจัดการเรือ การจดทะเบียนเรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการเรือ และใบอนุญาตผู้สำรวจทางทะเล
 
อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความยืดหยุ่นและความพากเพียรอย่างแท้จริงในการมีส่วนร่วมในการขนส่งทางทะเล ทั้งนี้เป็นเพราะ อุตสาหกรรมการเดินเรือเชิงพาณิชย์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายมากมาย. นอกจากนี้ ความซับซ้อนของกฎหมายการเดินเรือก็เพียงพอที่จะสั่นคลอนการตัดสินใจของพ่อค้าที่โหดเหี้ยมที่สุด

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการเดินเรือ บทความนี้คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง คุณต้องการทราบอย่างแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณ เรามีข้อมูลที่คุณต้องการ

ปัญหากฎหมายการเดินเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่อาจทำลายธุรกิจของคุณ

กฎหมายการเดินเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสาขากฎหมายที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆ มากมาย ทำให้คำแนะนำของทนายความผู้เชี่ยวชาญมีความสำคัญมาก นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีกฎหมายต่างๆ มากมายที่ใช้บังคับกับอุตสาหกรรมการเดินเรือซึ่งทั้งหมดต้องนำมาพิจารณาด้วย
 

การดำเนินงานทางทะเลขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการประกันภัยทางทะเลเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับกฎหมายที่ปกป้องทรัพย์สินของคุณจากการขาดทุน

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณควรทราบและเข้าใจประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่อาจเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรมการเดินเรือเชิงพาณิชย์ สิ่งนี้จะช่วยปกป้องการดำเนินงานของคุณจากหนี้สินและรับรองว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินต่อไป

ปัญหาทางกฎหมายบางประการที่อาจส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของคุณ ได้แก่:

  • เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
  • กิจกรรมลักพาตัวและโจรสลัดในทะเล
  • ความเสียหายต่อเครื่องจักรเรือ
  • ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน

#1. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นโรคระบาดใหญ่?

ในปี 2020 การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลก และภาคการขนส่งทางทะเลก็ไม่ทิ้งกัน จึงเกิดคำถามบางอย่างขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการจำกัดจำนวนลูกเรือบนเรือ การมีจำนวนลูกเรือตามที่ต้องการตามปกติในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้เกิดปัญหา การมีคนงานอยู่ด้วยกันบนเรือจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเรือ

ในทางกลับกัน ลูกเรือที่น้อยลงอาจหมายถึงกำลังคนน้อยลงในการจัดการกับความรับผิดชอบต่างๆ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าของลูกเรือ และการมีลูกเรือที่เหนื่อยล้าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับความผิดพลาดของมนุษย์บนเรือ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนเรือได้หลายครั้ง

ปัญหานี้ยากที่จะมี หากมีอุบัติเหตุจากเรื่องนี้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ? อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายอาจเลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดยการว่าจ้างทีมงานในพื้นที่และร่วมมือกับบริษัทจัดการลูกเรือต่างๆ

#2. แล้วการลักพาตัวหรือกิจกรรมโจรสลัดในทะเลล่ะ?

การลักพาตัวและโจรสลัดเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในอุตสาหกรรมการเดินเรือ

ความมั่นคงทางทะเลได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากมาย ซึ่งรวมถึงอาวุธ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนมลพิษในทะเล โจรสลัดมักเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

ความปลอดภัยทางทะเลได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางทะเล การลักพาตัว และการโจรกรรมอาวุธในทะเล

หากสินค้าของคุณถูกโจรสลัดจับกลางทะเล หรือคนงานของคุณได้รับบาดเจ็บหรือถูกลักพาตัว จะมีปัญหาที่ต้องจัดการในธุรกิจของคุณ เหตุการณ์เช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยบุบลึกในธุรกิจของคุณหรือทำให้อาชีพการเดินเรือของคุณสั้นลง ในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทนายความด้านการเดินเรือมืออาชีพ

#3. กฎหมายใดที่ควรใช้หากเรือของฉันอยู่ในประเทศอื่น

หากเรือของคุณหรือเรือที่บรรทุกสินค้าของคุณมาถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่ฝั่งมีสิทธิที่จะเรียกร้องการชำระเงินบางส่วน ก่อนศตวรรษที่ 19 เจ้าของเรือและแม่ทัพมีอิสระที่จะทำตามที่พอใจในขณะที่สร้างและใช้งานเรือของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ประเทศทางทะเลเริ่มตระหนักว่าพวกเขาสามารถป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลได้ โดยให้ความสนใจกับกฎเกณฑ์สำหรับการสร้างและการทำงานของเรือ

ด้วยการพัฒนานี้ แต่ละประเทศเริ่มกำหนดระเบียบข้อบังคับของตน พวกเขาออกกฎหมายสำหรับพลเมืองของตนและสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในน่านน้ำควบคุมของตน แต่แล้ว เนื่องจากเรือของทุกประเทศมีอิสระในการใช้มหาสมุทร กฎเกณฑ์ที่หลากหลายจึงกลายเป็นปัญหา

ดังนั้น ในฐานะเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือ คุณต้องพิจารณาว่ากฎหมายใดมีผลบังคับใช้กับเรือของคุณในช่วงเวลาต่างๆ สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องมีทนายความด้านการเดินเรือที่ช่ำชองเพื่อช่วยคุณคิดออก

#4. ฉันควรทำอย่างไรหากฉันมีความกังวลเรื่องความเสียหายของเครื่องจักร?

หนึ่งในผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 คือการขัดขวางการเข้าถึงการบำรุงรักษาและการบริการที่จำเป็น มีการหยุดชะงักในการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่นๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิก การหยุดชะงักเหล่านี้ทำให้การนัดหมายซ่อมบำรุงเรือล่าช้า

พวกเขายังส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ลูกเรือต้องใช้เกรดหรือยี่ห้ออื่น ด้วยเหตุนี้ เจ้าของเรือจึงเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าและเครื่องจักรเสียหายระหว่างการระบาดใหญ่

นอกจากนี้ มีการจำกัดการเดินทางซึ่งจำกัดวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นในการดำเนินการซ่อมแซมเรือไม่ให้เข้าถึงเรือได้ สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะเสียหาย

ความเสียหายหรือความเสียหายของเครื่องจักรเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เรือที่อยู่ในสภาพย่ำแย่มักเป็นสาเหตุให้คนงานได้รับบาดเจ็บ

หากสภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเรือสามารถเชื่อมโยงกับการบาดเจ็บของคนงานได้ อาจเป็นเหตุให้เรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

ดังนั้น หากคุณประสบความสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรในเรือของคุณพังและไม่สามารถหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสูญเสีย?

#5. ฉันจะระบุการเคลมประกันและการขาดทุนได้อย่างไร?

โดยปกติภาคเรือสำราญมีผลกระทบมากที่สุดของการสูญเสียจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายกำหนดความรับผิดของเจ้าของสำหรับความเสียหายที่เกิดกับผู้โดยสารและลูกเรือขณะอยู่บนเรือ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาคเรือสำราญพุ่งเข้าเกียร์อีกครั้งในปี 2021? นั่นอาจเป็นข่าวดี อย่างไรก็ตาม ยังหมายความว่าเจ้าของเรืออาจต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีการยกเลิกหรือมีการระบาดของโรคบนเรือ

แล้วการเรียกร้องที่อาจถูกฟ้องต่อเรือสินค้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้าล่ะ? สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่อาจไวต่ออุณหภูมิ เสียหาย หรือเสื่อมราคาตามกาลเวลา

หากคุณต้องการจัดการกับปัญหาทางกฎหมายนี้ในอนาคต บริษัทของคุณต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามแผนการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ แผนเหล่านี้ต้องรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น

ให้ผู้สนับสนุน Amal Khamis ช่วยคุณปกป้องธุรกิจการเดินเรือของคุณ

อุตสาหกรรมการเดินเรือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในโอกาสในการทำงาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซและโลกาภิวัตน์ แม้จะมีอันตรายและความเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ก็ยังมีประโยชน์มากมายในการประกอบอาชีพทางทะเล

ในฐานะเจ้าของธุรกิจการเดินเรือ คุณสามารถมีเงินเดือนหกหลัก โอกาสในการเดินทาง ความคุ้มครองด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย 'สภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย' ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบก็เป็นข้อเสียเช่นกัน พูดง่ายๆ ว่างานทางทะเลมีความเสี่ยง นี่คือเหตุผลที่คุณต้องการเรา: ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ Amal Khamis Advocates & ที่ปรึกษากฎหมาย. เราให้บริการด้านกฎหมายทางทะเลที่เชื่อถือได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทนายความด้านการเดินเรือผู้เชี่ยวชาญของเรามีความสามารถและกระตือรือร้นที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ เรามีประสบการณ์ด้านกฎหมายการเดินเรือในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เราสามารถช่วยคุณจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ผู้สนับสนุนการเดินเรือของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีทักษะสูงและมีประสบการณ์ในการจัดการข้อพิพาททางทะเล เราจะให้คำแนะนำทางกฎหมายคุณภาพสูงแก่คุณ และเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาทางทะเลของคุณ เป้าหมายของเราคือการลดผลกระทบของข้อพิพาททางทะเลต่อธุรกิจของคุณโดยนำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่า 

สำนักงานกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของเราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือแก่คุณ นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีการเป็นตัวแทนทางกฎหมายที่มุ่งเน้น มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนตัวในเรื่องการเดินเรือของคุณ เรามีความรู้ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อธุรกิจการเดินเรือที่มีประสิทธิผล

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและการค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือต้องการให้เราช่วยคุณในเรื่องการเดินเรือ ติดต่อเรา ขณะนี้

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!
เลื่อนไปที่ด้านบน