ระบบยุติธรรมของดูไบ

ดูไบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นมหานครที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนความสำเร็จทางการค้าครั้งนี้ก็คือ ระบบยุติธรรมของดูไบ – ชุดที่มีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรมใหม่ของ ศาล และกฎระเบียบที่ให้ความมั่นคงและการบังคับใช้แก่ธุรกิจและผู้อยู่อาศัย

โดยยึดหลักการของ กฎหมายอิสลามดูไบได้พัฒนาก กรอบกฎหมายแพ่ง/กฎหมายลูกผสม ที่รวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือระบบที่สามารถแข่งขันกับศูนย์กลางการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่สำคัญเช่นลอนดอนและสิงคโปร์

บทความนี้ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับสถาบันยุติธรรมของดูไบ กฎหมายสำคัญ และ โครงสร้างศาลและวิธีการที่ระบบส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าประเพณีและความทันสมัยอยู่ร่วมกันในโมเสกทางกฎหมายของดูไบได้อย่างไร

ตุลาการอิสระที่ประดิษฐานอยู่ในกฎหมาย

ในฐานะองค์ประกอบเอมิเรตภายใน สหรัฐอาหรับเอมิ (UAE) สหพันธ์ ฝ่ายตุลาการของดูไบดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ แต่อยู่ภายในกรอบการพิจารณาคดีโดยรวมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โครงสร้างการกำกับดูแลถูกจัดวางภายใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐธรรมนูญ. อำนาจตุลาการได้มาจาก รัฐธรรมนูญ และใช้สิทธิโดยรัฐบาลกลาง ศาล, ระดับเอมิเรตท้องถิ่น ศาล และเฉพาะทาง ศาล.

เหล่านี้รวมถึง:

 • ศาลฎีกาของรัฐบาลกลาง: สูงสุด ตามกฎหมาย ร่างกายที่ใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง
 • ศาลท้องถิ่น: ดูไบมีของตัวเอง ระบบศาล การจัดการข้อพิพาททางแพ่ง พาณิชย์ อาญา การจ้างงาน และสถานะส่วนบุคคล
 • ศาล DIFC: อิสระ ศาลกฎหมายทั่วไป ภายในศูนย์การเงินนานาชาติดูไบ
 • ศาลพิเศษ: เช่น การจ้างงาน ข้อพิพาททางทะเล

ดูไบมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล โดยให้ความเคารพต่อประเพณีอิสลาม โดยที่ทุกศาสนาและภูมิหลังอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจะต้องเคารพความแตกต่าง บรรทัดฐานทางสังคมในยูเออี เกี่ยวกับพฤติกรรมสาธารณะ การแต่งกาย ข้อจำกัดการใช้สาร ฯลฯ ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมักจะสามารถเลือกไม่รับกฎหมายสถานะส่วนบุคคลของอิสลามได้

โครงสร้างระบบศาลของดูไบ

ดูไบมีสามชั้น ระบบศาล ซึ่งประกอบด้วย:

 1. ศาลชั้นต้น: จัดการกับคดีแพ่ง พาณิชย์ และอาญาเบื้องต้น กรณี. มีหน่วยงานเฉพาะทาง
 2. ศาลอุทธรณ์: รับฟังคำอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งของผู้ต่ำกว่า ศาล.
 3. ศาล Cassation: สุดท้าย ศาลอุทธรณ์ กำกับดูแลกระบวนการทางกฎหมายและการใช้กฎหมายที่สม่ำเสมอ

เรื่องน่ารู้: ศาลดูไบตัดสินคดีมากกว่า 70% อย่างฉันมิตรผ่านการประนีประนอม!

คดีอาญาทั่วไปดำเนินไปอย่างไรในดูไบ

ที่พบมากที่สุด คดีอาญา ขั้นตอนคือ:

 1. โจทก์ยื่นคำร้องที่โรงพัก พนักงานอัยการมอบหมายให้พนักงานสอบสวน
 2. ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างการสอบสวน สามารถขยายเวลากักขังเพื่อซักถามเพิ่มเติมได้
 3. ไฟล์การสอบสวนที่ส่งไปยังอัยการซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยกฟ้อง ยอมความ หรือโอนไปยังที่เกี่ยวข้อง ศาล.
 4. In ศาลมีการอ่านข้อกล่าวหาและผู้ต้องหาเข้าให้คำร้อง คดีเข้าสู่การพิจารณาคดี
 5. ผู้พิพากษารับฟังข้อโต้แย้งและหลักฐานในคดี เช่น เอกสารและคำให้การของพยาน
 6. มีคำตัดสินและมีคำตัดสินหากจำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิด ค่าปรับ ระยะเวลาจำคุก การเนรเทศ หรือโทษประหารชีวิตในกรณีร้ายแรง เช่น การฟอกเงิน ข้อบังคับ AML ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์.
 7. ทั้งสองฝ่ายสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือพิพากษาให้สูงขึ้นได้ ศาล.

แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง แต่ดูไบมักจะนำแง่มุมเชิงบวกของระบบกฎหมายจารีตประเพณีไปใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น อนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยมักใช้เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วและเป็นธรรมระหว่างภาคเอกชนโดยไม่ต้องให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง

วิธีแก้ไขข้อพิพาททางการค้า

ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก ดูไบจำเป็นต้องมีกรอบกฎหมายที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างยุติธรรม

บริษัทที่ดำเนินกิจการในดูไบมากมาย เขตปลอดอากร ศูนย์อนุญาโตตุลาการเช่นศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศดูไบ (DIAC) สิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแก่การดำเนินคดีในศาล การอนุญาโตตุลาการมักจะรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่า ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทางตัดสินตามคุณธรรมและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม

สำหรับกรณีที่มีมูลค่าสูงหรือซับซ้อน เฉพาะกรณี ศาล DIFC ให้ความสำคัญกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การเงินนานาชาติดูไบ เนื่องจากเป็นเขตอำนาจศาลของอังกฤษที่มี 'กฎหมายทั่วไป' ศาล DIFC สามารถบังคับใช้คดีต่างๆ ในท้องถิ่นได้ผ่านทางการเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับศาลดูไบ บริษัทในประเทศมักเลือกศาล DIFC เนื่องจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้พิพากษา

ภูมิทัศน์เชิงพาณิชย์ของดูไบอาศัยระบบยุติธรรมที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ

การสร้างเศรษฐกิจและสังคมของดูไบ

พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบยุติธรรมของดูไบ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการกระจายความหลากหลายและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ด้วยการควบคุมอาชญากรรมและการทุจริต แก้ไขข้อพิพาทอย่างเป็นกลาง และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดน การทำงานที่ราบรื่นของธุรกิจลูกผสมของดูไบ ระบบศาล และนโยบายสังคมที่ก้าวหน้าได้ดึงดูดผู้คนและการไหลเวียนของเงินทุน

ปัจจุบัน ดูไบได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอันดับ 1 ในตะวันออกกลางที่สร้างแบรนด์ตัวเองว่าเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง อดทน และยึดกฎเกณฑ์ ระบบกฎหมาย ได้พัฒนาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการบูรณาการระดับโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับภูมิภาคในวงกว้าง

หน่วยงานของรัฐยังจัดให้มีการเข้าถึงสาธารณะอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงความรู้ด้านกฎหมายทางสังคมและการเข้าถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แชทบอทของ Virtual Courthouse โดยรวมแล้ว ดูไบมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายซึ่งเหมาะสมกับสถานที่ตั้งของทางแยกที่เป็นสากล

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

“ระบบตุลาการของดูไบทำให้ธุรกิจมีความมั่นใจในการลงทุนและขยายธุรกิจโดยจัดให้มีกลไกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น ศาล DIFC” – เจมส์เบเกอร์,หุ้นส่วนที่สำนักงานกฎหมาย Gibson Dunn

“เทคโนโลยีกำลังปรับปรุงบริการส่งมอบความยุติธรรมของดูไบอย่างมาก ตั้งแต่ผู้ช่วย AI ไปจนถึงห้องพิจารณาคดีเคลื่อนที่เสมือนจริง อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจของมนุษย์ยังคงนำทางอยู่” – มัรยัม อัล สุไวดี, เจ้าหน้าที่อาวุโสของศาลดูไบ

“บทลงโทษอันเข้มงวดจะช่วยยับยั้งความคิดสุดโต่งและความผิดร้ายแรง แต่สำหรับความผิดทางอาญาเล็กๆ น้อยๆ เจ้าหน้าที่มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูแทนที่จะลงโทษเพียงอย่างเดียว” – อาเหม็ด อาลี อัล ซาเยห์, รัฐมนตรีต่างประเทศยูเออี.

“ศูนย์การเงินระหว่างประเทศแห่งดูไบได้ประสานให้ดูไบเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับบริการด้านกฎหมายในตะวันออกกลาง มันกระตุ้นคุณภาพและการแข่งขัน” – โรเบอร์ตา กาลาเรเซนักวิชาการด้านกฎหมายที่ Bocconi University

ประเด็นที่สำคัญ

 • อิสระ ตุลาการ ประดิษฐานอยู่ภายใต้ยูเออี กฎหมาย ให้ความมั่นคงและความสม่ำเสมอ
 • ดูไบมีการบูรณาการ ระบบศาล ทั่วทั้งเขตอำนาจศาลท้องถิ่น รัฐบาลกลาง และเขตปลอดอากร
 • ข้อพิพาททางการค้า ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบรวดเร็ว
 • คำตัดสินที่เป็นกลางทางการเมืองและสม่ำเสมอได้กระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ดูไบกำลังขยายตัวในฐานะศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และกิจกรรมต่างๆ ทำให้กรอบความยุติธรรมมีความสมดุล ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับ ธรรมาภิบาลที่เป็นนวัตกรรม – ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบยุติธรรม

บทลงโทษทางอาญาทั่วไปในดูไบมีอะไรบ้าง

บทลงโทษสำหรับ ความผิดทางอาญา ในดูไบจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของอาชญากรรม ความผิดลหุโทษเล็กน้อยมักส่งผลให้มีโทษปรับหรือจำคุกระยะสั้น อาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่านั้นจะมีโทษจำคุกที่หนักกว่า เช่น จำคุก การเนรเทศ และในบางกรณีที่พบไม่บ่อยนัก โทษประหาร.

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เน้นย้ำเรื่องการฟื้นฟูและโอกาสครั้งที่สองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติ ประโยคเบาและโทษจำคุกถือเป็นเรื่องปกติ

ชาวต่างชาติเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายในดูไบหรือไม่?

ชาวต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นกลางภายใต้กฎหมาย ชาวเอมิเรตส์และชาวต่างชาติต้องเผชิญกับกระบวนการสอบสวนที่สม่ำเสมอ การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และโอกาสในการต่อสู้คดีทางกฎหมายใน คดีในศาล.

การผ่อนผันบางอย่างอาจแสดงต่อผู้กระทำผิดครั้งแรกที่ถูกตั้งข้อหาเล็กน้อย ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจที่มีความหลากหลายทั่วโลก ดูไบจึงมีความอดทนและมีพหุนิยม

สาธารณะสามารถเข้าถึงบันทึกของศาลดูไบได้หรือไม่

ใช่ – คำพิพากษาและบันทึกของศาลดูไบสามารถค้นหาได้อย่างอิสระทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม ระบบการเก็บถาวรแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การพิจารณาคดีในทุกระดับของ ศาล เข้าถึงได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ออฟไลน์ ทนายความสามารถเข้าถึงไฟล์คดีได้โดยตรงผ่านสำนักงานจัดการคดีที่ศาลดูไบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลคดีสาธารณะจะเพิ่มความโปร่งใส

เกี่ยวกับผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน