ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มีบทบาทอย่างไรในกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคล

กรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ และความประมาทเลินเล่อในรูปแบบอื่น ๆ มักต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่เป็น พยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์. เหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญ ในการพิสูจน์ข้อเรียกร้องและการได้รับค่าชดเชยที่ยุติธรรมสำหรับโจทก์

พยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คืออะไร?

พยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เป็นแพทย์ ศัลยแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ ที่ให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคล พวกเขาอย่างระมัดระวัง ทบทวนเวชระเบียนตรวจสอบโจทก์และให้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ:

 • ลักษณะและขอบเขตของการบาดเจ็บ อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อ
 • การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม จำเป็นต้องใช้
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างอุบัติเหตุ/ความประมาทเลินเล่อกับเงื่อนไขและการร้องเรียนของโจทก์
 • การพยากรณ์โรคในระยะยาว และ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
 • ปัจจัยที่อาจรุนแรงขึ้นหรือบรรเทาการบาดเจ็บ

การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญนี้ช่วยได้ ลดช่องว่าง ระหว่างข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและความเข้าใจทางกฎหมายเพื่อเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยุติธรรม

“ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มีบทบาทอันล้ำค่าในกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยการชี้แจงรายละเอียดทางการแพทย์และเชื่อมโยงการบาดเจ็บกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา” – นพ. อแมนดา ชาน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ทำไมต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์?

การรักษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เป็นอิสระและมีชื่อเสียงสามารถสร้างหรือทำลายกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลหลักในการทำงานร่วมกับ:

1. สร้างสาเหตุระหว่างเหตุการณ์และการบาดเจ็บ

สาเหตุเป็นสิ่งสำคัญในการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล แต่ยังมีความซับซ้อนทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง:

 • สถานการณ์อุบัติเหตุ
 • การวินิจฉัยทางการแพทย์
 • การรักษา

สาเหตุนี้พิสูจน์ความรับผิดของจำเลย

2. เอกสารผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาประวัติทางการแพทย์ ผลการทดสอบ และวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าการบาดเจ็บจะดำเนินไปอย่างไร สิ่งนี้ช่วยสร้าง:

 • ค่าตอบแทน สำหรับการรักษาที่ได้รับแล้ว
 • ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
 • ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิต และ  สูญเสียรายได้

การบันทึกผลกระทบระยะยาวจะทำให้ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด

3. อธิบายรายละเอียดทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

คำศัพท์ทางการแพทย์และความแตกต่างทางคลินิกทำให้คนธรรมดาสับสน ผู้เชี่ยวชาญถอดรหัสและลดความซับซ้อนของรายละเอียดสำหรับทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ:

 • การวินิจฉัย
 • ได้รับบาดเจ็บ
 • การรักษา
 • ปัจจัยสาเหตุ
 • การพยากรณ์โรค

การชี้แจงรายละเอียดจะช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดและการตัดสินที่มีข้อบกพร่อง

4. ทนต่อการสอบเทียบอย่างเข้มงวด

ทนายฝ่ายจำเลยสอบสวนพยานอย่างเข้มข้น แต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็มีอำนาจทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ในการดำเนินคดี และจรรยาบรรณที่ไม่สั่นคลอนในการทนต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง

5. ส่งเสริมการเจรจาการระงับคดี

รายงานความเชี่ยวชาญและคำให้การของพวกเขาช่วยให้ทนายความสามารถเจรจากับผู้ปรับประกันภัยได้อย่างมั่นคง บันทึกการบาดเจ็บและคาดการณ์ว่าจำเลยจะกดดันให้ยุติคดีอย่างยุติธรรม

“การพยากรณ์อย่างละเอียดของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทำให้บริษัทประกันภัยเพิ่มข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานเบื้องต้นเป็นสามเท่า ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าล้ำค่า” – เอ็มมา ทอมป์สัน ลื่นล้มโจทก์

ในหลายกรณี ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้ความยุติธรรมโดยไม่จำเป็นต้องให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีด้วยซ้ำ

ข้อมูลสำคัญจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะตรวจสอบบันทึกและตรวจสอบโจทก์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ:

• รายละเอียดการบาดเจ็บ

ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงกลไกการบาดเจ็บ โครงสร้างที่ได้รับผลกระทบ ความรุนแรง และโรคร่วม เพื่อแจ้งแผนการรักษาและความเสียหายเชิงปริมาณ

• ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

พวกเขาคาดการณ์การรักษาที่คาดหวัง ระยะเวลาการฟื้นตัว ข้อจำกัดของกิจกรรม ความน่าจะเป็นของการเกิดซ้ำ และผลกระทบจากการพยากรณ์โรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

• การประเมินความพิการ

ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินระดับความพิการทางร่างกาย ความรู้ความเข้าใจ จิตวิทยา และการประกอบอาชีพที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว สิ่งนี้รองรับแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้พิการ

• ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน

โดยจะวัดระดับความเจ็บปวดและประเมินความหยุดชะงักของวิถีชีวิตจากการบาดเจ็บ สิ่งนี้ยืนยันการเรียกร้องความทุกข์ทรมานที่จับต้องไม่ได้

• การวิเคราะห์รายได้ที่สูญเสียไป

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการสูญเสียรายได้จากการว่างงานที่เกิดจากความพิการหรือการทำงานต่ำกว่าระดับเป็นเวลาหลายปี

• ประมาณการต้นทุนการรักษา

การลงรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตจะสนับสนุนการเรียกร้องทางการเงิน

“ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราจัดทำรายงานความยาว 50 หน้าเพื่อวิเคราะห์ทุกแง่มุมของอาการบาดเจ็บของลูกค้าของฉัน สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญในระหว่างการเจรจายุติข้อยุติ” – วรุณ กุปตะ ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ความเข้าใจที่กว้างขวางของพวกเขาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีและช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มูลค่าการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล.

.

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

การเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เหมาะสม

เนื่องจากชัยชนะของโจทก์ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญ คุณสมบัติเฉพาะทางจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ

• จับคู่ความเชี่ยวชาญ

นักศัลยกรรมกระดูกประเมินการบาดเจ็บของกระดูก/กล้ามเนื้อ นักประสาทวิทยาจัดการกับอาการบาดเจ็บที่สมอง ฯลฯ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แคบแสดงให้เห็นถึงอำนาจ

• แสวงหาความเชี่ยวชาญย่อย

ตัวอย่างเช่น ศัลยแพทย์มือจะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากกว่าแพทย์กระดูกและข้อทั่วไปในเรื่องกระดูกข้อมือหัก ความเชี่ยวชาญที่แม่นยำดังกล่าวบ่งบอกถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

• ตรวจสอบข้อมูลรับรองและประสบการณ์

การรับรองจากคณะกรรมการพิสูจน์ให้เห็นถึงการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ในขณะที่สิ่งพิมพ์ทางการแพทย์เน้นการมีส่วนร่วมในการวิจัย ข้อมูลประจำตัวที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้

• ต้องมีการตรวจสอบกรณี

ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบจะตรวจสอบบันทึกที่ให้ไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญา กรณีที่คลุมเครือลดลงจะกรองความน่าเชื่อถือ

• ประเมินทักษะการสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญที่พูดชัดแจ้งที่ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความแม่นยำทำให้เป็นพยานที่ดีที่สุด

“เราชนะใจคณะลูกขุนภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ดร. พาเทลเริ่มภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างรุนแรงของบาร์บาร่าและเส้นทางการฟื้นตัวที่ยาวนาน” – วิกตอเรีย ลี ทนายความคดีทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์

เลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างรอบคอบพอๆ กับการเลือกศัลยแพทย์ – ความเชี่ยวชาญทำให้เกิดความยุติธรรม

กระบวนการให้การเป็นพยานของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะก้าวเข้าสู่ศาล ทีมกฎหมายของโจทก์จะว่าจ้างพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อสร้างคดีสุญญากาศ ความก้าวหน้าของความรับผิดชอบในการเตรียมการ การค้นพบ และการสะสม ไปจนถึงการพิจารณาคดีขั้นสุดท้าย:

• บันทึกการทบทวนและการสอบ

ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบบันทึกที่ให้ไว้อย่างพิถีพิถัน จากนั้นจึงตรวจสอบร่างกายของโจทก์เพื่อสร้างความคิดเห็นเบื้องต้น

• รายงานเบื้องต้น

รายงานของผู้เชี่ยวชาญในช่วงแรกจะสรุปความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณ์โรคเพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางกฎหมาย

• การสอบสวนจำเลย

ทีมกฎหมายกลาโหมสอบสวนรายงานของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญจัดการกับความท้าทายผ่านการชี้แจงตามหลักฐานเชิงประจักษ์

• การสะสม

ในการเรียบเรียง ทนายฝ่ายจำเลยจะตั้งคำถามกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับวิธีการ ข้อสันนิษฐาน อคติที่อาจเกิดขึ้น ภูมิหลัง และอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังมองหาการรับเข้าเรียนเพื่อตัดสิทธิ์การกระทำผิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมที่ใจเย็นสามารถเอาชนะการทดลองเหล่านี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ

• การประชุมก่อนการพิจารณาคดี

ทีมกฎหมายจะประเมินกรณีของตนอีกครั้งและปรับแต่งกลยุทธ์ตามการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญที่เปิดเผยจนถึงขณะนี้ นี่เป็นการสรุปแนวทางการทดลองใช้

• คำให้การในห้องพิจารณาคดี

หากข้อตกลงล้มเหลว ผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอดความคิดเห็นทางการแพทย์ของตนต่อหน้าผู้พิพากษาและคณะลูกขุนอย่างฉะฉาน โดยสนับสนุนข้อเรียกร้องของโจทก์ ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงตัวมีอิทธิพลเหนือคำตัดสิน

“แม้จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญของดร. วิลเลียมก็ยังส่องประกายออกมา ทนายฝ่ายจำเลยพยายามขจัดข้อสงสัย เรารู้ว่าคำให้การของเขาจะเป็นส่วนสำคัญในการคว้ารางวัลจากคณะลูกขุน” – ทันย่า ครอว์ฟอร์ด หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การรักษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับความเคารพไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับคำตัดสินที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางของพวกเขาเชื่อมโยงการแพทย์และกฎหมายเข้าด้วยกัน เพื่อชี้แนะผลลัพธ์ที่ยุติธรรม

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

เกี่ยวกับผู้เขียน

4 ข้อคิดเกี่ยวกับ “ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มีบทบาทอย่างไรในกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคล”

 1. อวตารของ Furqan ali
  ฟุรกอน อาลี

  ฉันต้องการทราบวิธีการฟ้องร้องเด็กชายอายุ 16 ปี กับพ่อของเขา และกับบริษัทประกันของฉัน เพราะพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลย ฉันจัดการคดีอุบัติเหตุของฉันเรียบร้อยแล้ว 2 เดือนของอุบัติเหตุของฉันและ. ฉันยังคงดิ้นรนเพื่อเรียกร้องของฉัน

 2. อวตารของโจชัว

  ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อไม่นานมานี้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 0501494426

  1. อวตารของ Sarah
   ซาร่าห์

   สวัสดีโจชัว

   กรุณาส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของคุณทางอีเมล ..

   ขอบคุณ
   ผู้ดูแลระบบ

 3. อวาตาร์สำหรับ MZ

  ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ฉันประสบอุบัติเหตุ ภรรยาและลูกอายุ 21 วันอยู่ในรถ ในวันที่เกิดอุบัติเหตุ ลูกของฉันไม่ได้มีปัญหาใดๆ และตำรวจขอให้ฉันเซ็นยินยอมว่าทุกคนสบายดี ฉันลงชื่อเพราะทุกคนสบายดี แต่สามวันต่อมาฉันพบว่ากระดูกไหปลาร้าของลูกฉันแตกหักเนื่องจากการกระแทก ฉัน สังเกตเห็นเพราะเขาไม่ได้ขยับมือที่ได้รับผลกระทบ ฉันจึงพาเขาไปโรงพยาบาลเดียวกัน และเราได้เอ็กซ์เรย์ และได้รับการยืนยันแล้ว ฉันสามารถยื่นฟ้องทางกฎหมายตอนนี้ได้ไหม ?? รอการตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน