Due Diligence та попередні дослідження

Проведення ретельна належна обачність і репутація є ключовим компонентом прийняття обґрунтованих рішень у різних ділових, правових та міжособистісних контекстах. Цей вичерпний посібник охоплює основні визначення, цілі, методи, джерела, методи аналізу, застосування, переваги, найкращі практики, інструменти та ресурси, пов’язані з процесом належної обачності.

Що таке Due Diligence?

 • Due diligence відноситься до ретельного вивчення та перевірки інформації перед підписанням юридичних контрактів, закриттям ділових угод, пошуком інвестицій або партнерства, наймом кандидатів та іншими важливими рішеннями.
 • Він охоплює a ряд перевірок, досліджень, аудитів та оцінок ризиків спрямовані на виявлення потенційних проблем, зобов’язань або ризику, включаючи оцінку найкращі практики стягнення боргів при оцінці потенційних ділових партнерів або цілей придбання.
 • Належна обачність виходить за рамки базових перевірок включати більш ретельний аналіз фінансових, юридичних, операційних, репутаційних, регуляторних та інших сфер, таких як потенційна діяльність з відмивання грошей, що вимагає адвокат по відмиванню грошей.
 • Цей процес дає змогу зацікавленим сторонам підтвердити факти, перевірити надану інформацію та отримати глибше розуміння бізнесу чи особи до встановлення відносин або завершення транзакцій.
 • Належна належна обачність має вирішальне значення для пом'якшення ризиків, запобігання збиткам, забезпечення комплаєнсуі прийняття стратегічних рішень на основі точних, всебічних розвідувальних даних.

Цілі розслідувань Due Diligence

 • Перевірте інформацію надаються компаніями та кандидатами
 • Розкрийте нерозкриті питання як-от судовий процес, порушення законодавства, фінансові проблеми
 • Визначте фактори ризику та сигнальні прапорці на ранньому етапі, включаючи потенційні небезпеки на робочому місці, які можуть призвести до приклади компенсації працівникам як травми спини через неправильне підняття.
 • Оцініть можливості, стабільність і життєздатність партнерів
 • Перевірте облікові дані, кваліфікацію та послужний список фізичних осіб
 • Захищати репутацію та запобігати юридичній відповідальності
 • Відповідають нормативним вимогам для AML, KYC тощо.
 • Підтримка інвестицій, найму та стратегічних рішень
1 належне розслідування
2 належна обачність
3 судова фінансова проблема

Види розслідувань Due Diligence

 • Фінансовий та операційний due diligence
 • Перевірка репутації та референсів
 • Репутаційний аналіз та моніторинг ЗМІ
 • Огляд відповідності та нормативний скринінг
 • Оцінка сторонніми ризиками партнерів і постачальників
 • Судово-медичні розслідування щодо шахрайства та неправомірної поведінки

Професіонали галузі налаштовують обсяг на основі конкретних типів транзакцій і потреб прийняття рішень. Приклади сфер фокусування:

 • Злиття та поглинання на стороні купівлі/продажу
 • Угоди з прямим і венчурним капіталом
 • Інвестиції в комерційну нерухомість
 • Впровадження клієнтів або постачальників із високим ризиком
 • Скринінг партнера у спільних підприємствах
 • Наймання керівників і керівників
 • Ролі довірених радників

Методи та джерела належної перевірки

Комплексна належна перевірка використовує як онлайн-інструменти розслідування, так і офлайн-джерела інформації в поєднанні з людським аналізом і досвідом.

Пошук у державних архівах

 • Судові документи, вироки та судові процеси
 • Документи UCC для виявлення боргів і позик
 • Право власності на нерухоме майно та майнові застави
 • Корпоративні записи – заснування, іпотека, торгові марки
 • Процедура банкрутства та податкові застави
 • Акти шлюбу/розлучення

Доступ до бази даних

 • Кредитні звіти Experian, Equifax, Transunion
 • Кримінальні судимості і статус сексуального злочинця
 • Історії цивільних позовів
 • Професійні ліцензії статус і дисциплінарні записи
 • Записи автомобільних транспортних засобів
 • Облік комунальних послуг – історія адрес
 • Записи про смерть/заповідання

Аналіз фінансової інформації

 • Історична фінансова звітність
 • Незалежні аудиторські звіти
 • Аналіз основних фінансових співвідношення і тенденції
 • Перегляд операційних бюджетів
 • Прогнозні припущення і моделі
 • Таблиці вживання великих літер
 • Кредитні звіти та рейтинги ризиків
 • Дані історії платежів

Онлайн розслідування

 • Моніторинг соціальних медіа – почуття, поведінка, стосунки
 • Реєстрація доменів зв'язок між фізичними особами та підприємствами
 • Темне веб-спостереження за витоком даних
 • Аналіз сторінок результатів пошуку (SERP).
 • Огляд сайтів електронної комерції та мобільних додатків

Ідентифікація червоного прапора

Раннє виявлення тривожних прапорців дає змогу зацікавленим сторонам зменшити ризики за допомогою адаптованих процесів належної обачності.

Фінансові червоні прапори

 • Низька ліквідність, надмірне використання левериджу, невідповідності
 • Несвоєчасна або відсутня фінансова звітність
 • Висока дебіторська заборгованість, низька маржа, відсутні активи
 • Порушення висновків або порад аудитора

Проблеми лідерства та власності

 • Дискваліфіковані директори або акціонери з червоним прапорцем
 • Історія невдалих підприємств або банкрутств
 • Непрозорі, складні правові структури
 • Відсутність планування спадкоємності

Регуляторні фактори та чинники відповідності

 • Попередні санкції, позови чи розпорядження про згоду
 • Недотримання протоколів ліцензування та безпеки даних
 • Недоліки GDPR, екологічні порушення
 • Вплив у сильно регульованих секторах

Індикатори репутаційного ризику

 • Підвищення рівня відтоку клієнтів
 • Негативність соціальних медіа та криза PR
 • Низька задоволеність працівників
 • Раптові зміни оцінок рейтингових агентств

Застосування розслідувань Due Diligence

Належна обачність відіграє вирішальну роль у багатьох функціях і процесах:

Злиттів і поглинань

 • Вплив ризиків, ціноутворення угод, важелі створення вартості
 • Культурне узгодження, ризики утримання, планування інтеграції
 • Пом'якшення судових процесів після злиття

Оцінка продавців і постачальників

 • Фінансова стійкість, якість виробництва та масштабованість
 • Кібербезпека, відповідність і регулятивні практики
 • Планування безперервності бізнесу, страховий захист

Перевірка клієнтів і партнерів

 • Вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) для правил «Знай свого клієнта» (KYC).
 • Перегляд списку санкцій – SDN, PEP-з’єднання
 • Негативні судові та виконавчі дії

Наймання талантів

 • Перевірка співробітників, трудова історія
 • Довідки колишніх керівників
 • Підтвердження документів про освіту

Інші програми

 • Нові рішення про вихід на ринок і аналіз ризиків країни
 • Безпека продукції та запобігання відповідальності
 • Кризова підготовка та комунікації
 • Захист інтелектуальної власності

Найкращі практики Due Diligence

Дотримання основних стандартів допомагає забезпечити плавну та успішну комплексну перевірку:

Забезпечте прозорість і згоду

 • Попередньо окресліть процес, обсяг запиту та методи
 • Зберігайте конфіденційність і конфіденційність даних через безпечні канали
 • Заздалегідь отримайте необхідні письмові погодження

Наймайте мультидисциплінарні команди

 • Фінансово-правові експерти, судово-бухгалтерські експертизи
 • ІТ-інфраструктура та відповідальний персонал
 • Зовнішні консультанти з належної перевірки
 • Місцеві ділові партнери та консультанти

Прийняти системи аналізу на основі ризиків

 • Зважте кількісні показники та якісні показники
 • Включайте ймовірність, вплив на бізнес, ймовірність виявлення
 • Постійно оновлюйте оцінки

Налаштуйте рівень і фокус перегляду

 • Використовуйте методи оцінки ризику, прив’язані до відносин або вартості транзакції
 • Приділяйте більшу увагу вищим доларам інвестицій або новим географічним регіонам

Використовуйте ітераційний підхід

 • Почніть з основного скринінгу, розширте його до всебічного, якщо це виправдано
 • Деталізуйте конкретні області, які потребують уточнення

Переваги розслідувань Due Diligence

Хоча належна обачність передбачає значні інвестиції часу та ресурсів, довгострокові вигоди переважають витрати. Основні переваги:

Пом'якшення ризиків

 • Менша ймовірність виникнення несприятливих подій
 • Швидший час відповіді на вирішення проблем
 • Зведені до мінімуму юридичні, фінансові та репутаційні зобов’язання

Обґрунтовані стратегічні рішення

 • Статистика для уточнення вибору цілей, оцінки та умов угоди
 • Виявлено важелі створення вартості, синергію доходів
 • Узгоджене бачення між партнерами по злиттю

** Побудова довіри та відносин**

 • Впевненість у фінансовому становищі та можливостях
 • Спільні очікування щодо прозорості
 • Основа успішної інтеграції

Відповідність нормативам

 • Дотримання правових і галузевих норм
 • Уникнення штрафів, судових позовів та анулювання ліцензій

Запобігання кризовим ситуаціям

 • Проактивна реакція на загрози
 • Розробка планів реагування на надзвичайні ситуації
 • Підтримання безперервності бізнесу

Ресурси та рішення Due Diligence

Різні постачальники послуг пропонують програмні платформи, інструменти дослідження, бази даних і консультаційну підтримку для процесів належної перевірки:

Софтвер

 • Хмарні віртуальні кімнати даних від таких фірм, як Datasite та SecureDocs
 • Системи координації проектів Due Diligence – DealCloud DD, Cognevo
 • Панелі моніторингу ризиків від MetricStream, RSA Archer

Мережі професійних послуг

 • Аудиторські та консалтингові фірми «великої четвірки» – Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Бутік-магазини належної перевірки – CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Партнери приватного розслідування з усього світу

Інформаційні та розвідувальні бази даних

 • Негативні сповіщення ЗМІ, нормативні документи, примусові заходи
 • Дані про політичних діячів, списки підсанкційних осіб
 • Місцеві та міжнародні реєстри компаній

Галузеві асоціації

 • Глобальна мережа розслідувань
 • Міжнародна організація Due Diligence
 • Консультативна рада з безпеки за кордоном (OSAC)

4 фінансова та операційна перевірка
5 ідентифікація червоного прапора
6 раннє виявлення червоних прапорців

Ключові винесення

 • Due diligence включає перевірку репутації, спрямовану на виявлення ризиків до прийняття важливих рішень
 • Цілі включають перевірку інформації, ідентифікацію проблеми, можливості порівняльного аналізу
 • Звичайні методи включають пошук у публічних записах, спеціальну перевірку, фінансовий аналіз
 • Раннє розпізнавання «червоних прапорців» дає змогу зменшити ризик за допомогою процесів перевірки
 • Належна обачність відіграє вирішальну роль у таких стратегічних функціях, як злиття та поглинання, вибір постачальників, наймання
 • Переваги включають обґрунтовані рішення, зниження ризиків, налагодження відносин і дотримання нормативних документів
 • Дотримання найкращих практик забезпечує ефективне та якісне проведення комплексної перевірки

Маючи потенціал для перетворення в операційній, юридичній і фінансовій сферах, прибутки від інвестицій у належну обачність роблять витрати цілком виправданими. Використання найновіших інструментів і методів при дотриманні основних стандартів дозволяє організаціям максимізувати цінність.

Часті запитання щодо належної перевірки

На яких основних напрямках необхідно зосередити фінансову та операційну належну перевірку?

Ключові сфери охоплюють історичний аналіз фінансової звітності, оцінку якості доходів, оптимізацію оборотного капіталу, перегляд моделі прогнозування, порівняльний аналіз, візити на сайт, аналіз запасів, оцінку ІТ-інфраструктури та підтвердження достатності страхування.

Як належна обачність створює цінність у злиттях і поглинаннях?

Належна обачність дає змогу покупцям підтверджувати претензії продавців, визначати важелі створення цінності, як-от розширення доходу та синергію витрат, посилювати переговорні позиції, уточнювати ціни, прискорювати інтеграцію після закриття та мінімізувати несприятливі сюрпризи чи проблеми.

Які методи допомагають розслідувати ризики шахрайства за допомогою належної перевірки?

Такі інструменти, як судово-бухгалтерська експертиза, виявлення аномалій, раптовий аудит, статистичні методи вибірки, аналітика, конфіденційні гарячі лінії та аналіз поведінки, допомагають оцінити ймовірність шахрайства. Перевірки керівництва, оцінка стимулів та співбесіди з викривачами надають додаткові сигнали.

Чому належна обачність важлива під час залучення сторонніх партнерів?

Перегляд фінансової стабільності, систем відповідності, протоколів безпеки, планів забезпечення безперервності бізнесу та страхового покриття дозволяє організаціям оцінювати внутрішні ризики в мережах постачальників і постачальників на основі надійних критеріїв.

Які ресурси доступні для міжнародної перевірки репутації?

Спеціалізовані розслідувальні фірми підтримують глобальні бази даних, доступ до записів у країні, багатомовні дослідницькі можливості та оперативні місцеві партнери, щоб забезпечити міжнародні перевірки, що охоплюють розгляд судових процесів, перевірку облікових даних, моніторинг ЗМІ та регулятивну перевірку.

Для термінових дзвінків і WhatsApp +971506531334  +971558018669

Прокрутка до початку