Từ chối trách nhiệm

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MÔ TẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN THEO MÀ AL OBAIDLI & AL ZAROONI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỢP PHÁP QUA TRANG WEB CỦA NÓ TẠI WWW.LAWYERSUAE.COM (do đó, trong tài liệu này được gọi là “AL OBAIDLI & AL ZAROONI” “LUẬT SƯ UAE” “Chúng tôi,” “Chúng tôi,”)

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐẶT RA BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRANG WEB NÀY DO SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ AL OBAIDLI & AL ZAROONI QUẢNG CÁO & TƯ VẤN PHÁP LÝ.

BẠN HIỂU RẰNG AL CỔ PHẦN OBAIDLI & AL ZAROONI & CHUYÊN GIA TƯ VẤN PHÁP LÝ CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ CÁC SỬA ĐỔI NÀY SẼ CÓ HIỆU QUẢ NGAY LẬP TỨC KHI ĐĂNG LẬP THỎA THUẬN ĐÃ SỬA ĐỔI TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý XEM LẠI THỎA THUẬN KỲ HẠN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN THỨC VỀ CÁC SỬA ĐỔI NỮA VÀ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIẾP TỤC CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XEM LÀ BẠN CHẤP NHẬN ĐỘC QUYỀN CỦA THỎA THUẬN ĐÃ SỬA ĐỔI

GIỚI THIỆU

LawyersUAE.com là một nền tảng trực tuyến cho thông tin pháp lý và tự trợ giúp. Thông tin do chúng tôi cung cấp cùng với nội dung trên trang web của chúng tôi liên quan đến các vấn đề pháp lý (“Thông tin pháp lý”) được cung cấp cho cá nhân của bạn và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không xem xét bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi về tính chính xác hoặc đầy đủ về mặt pháp lý, đưa ra các kết luận pháp lý, đưa ra ý kiến ​​về việc bạn lựa chọn các hình thức hoặc áp dụng luật vào thực tế tình huống của bạn.

Chúng tôi không phải là Công ty Luật và việc bạn sử dụng dịch vụ này không cấu thành mối quan hệ luật sư - khách hàng. Bạn hiểu rằng chỉ Luật sư được cấp phép mới có thể cung cấp lời khuyên pháp lý. Al Obaidli & Al Zarooni hay bất kỳ Thông tin Pháp lý nào do Lawyers cung cấp đều không thể thay thế cho lời khuyên pháp lý từ một luật sư đủ điều kiện được cấp phép hành nghề trong một khu vực pháp lý thích hợp.

Trừ khi bạn được đại diện bởi một luật sư, bao gồm cả Luật sư được liệt kê, bạn sẽ tự đại diện cho mình trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào bạn thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE không phải là “Dịch vụ giới thiệu luật sư”. Thư mục luật sư được xuất bản trên trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí cho công chúng và chỉ dành cho mục đích thông tin. LawyersUAE.com không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ luật sư nào cũng như không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về trình độ hoặc năng lực của bất kỳ luật sư nào.

TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC VỚI LUẬT SƯ

Khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội bắt đầu liên hệ với luật sư (“Luật sư được niêm yết”). Luật sư được liệt kê không phải là nhân viên cũng không phải là đại lý của LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE. Luật sư được niêm yết là các nhà thầu độc lập thực hiện hành nghề pháp lý của riêng họ và đã đồng ý cung cấp câu trả lời trực tuyến, tư vấn hạn chế hoặc các dịch vụ pháp lý cơ bản khác cho người dùng của LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE. Liên lạc với Luật sư được niêm yết thông qua Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Tư vấn pháp lý là KHÔNG bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn chọn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, vui lòng lưu ý những điều sau (a) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, họ có thể cung cấp cho bạn lời khuyên ban đầu, xem xét pháp lý các biểu mẫu hoặc tài liệu của bạn , hoặc câu trả lời cho các câu hỏi pháp lý của bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ tương tác nào như vậy đều nhằm mục đích là điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề pháp lý hoặc giải quyết các câu hỏi pháp lý cơ bản và bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào được hình thành trong quá trình tương tác đó là hoàn toàn giữa bạn và Luật sư được niêm yết (b) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, họ có thể hỏi bạn một số thông tin liên quan đến bạn và các vấn đề pháp lý của bạn để giải quyết các câu hỏi của bạn một cách chính xác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân đó với mục đích đảm bảo tư vấn pháp lý với cả luật sư yêu cầu và với Luật sư UAE. Luật sư UAE sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi qua nền tảng của chúng tôi cho mục đích thực hiện và đảm bảo chất lượng (c) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, bạn kiểm soát cả thời lượng và độ sâu của tương tác. Bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào được hình thành trong quá trình tương tác đó, tùy theo lựa chọn của bạn, có thể (i) kết thúc khi tương tác với Luật sư được niêm yết kết thúc hoặc (ii) tiếp tục nếu bạn muốn sử dụng Luật sư được niêm yết để có thêm các dịch vụ pháp lý. (d) Nếu bạn muốn tạo mối quan hệ luật sư-khách hàng với Luật sư được niêm yết ngoài việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì mối quan hệ đó sẽ dựa trên bất kỳ điều khoản nào bạn thiết lập với luật sư được đề cập. Các điều khoản đó KHÔNG liên quan đến Luật sư UAE và, ngoại trừ việc thương lượng trước các khoản chiết khấu đặc biệt cho các thành viên của chúng tôi, chúng tôi không đặt ra, kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản đó. Ví dụ: Luật sư được niêm yết có thể yêu cầu bạn ký một thỏa thuận đại diện chính thức liên quan đến phạm vi công việc mà họ sẽ thực hiện, chi phí dịch vụ pháp lý của họ và việc xử lý mọi chi phí tự trả mà họ có thể phải chịu. (e) Các Luật sư được niêm yết có thể được Luật sư UAE bồi thường cho các Dịch vụ được thực hiện thay mặt bạn, tuy nhiên, Luật sư UAE không nhận bất kỳ khoản chia sẻ phí pháp lý nào do bất kỳ luật sư nào trong mạng lưới của chúng tôi thu. Trong mọi trường hợp, Luật sư UAE sẽ không ảnh hưởng hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ đánh giá chuyên môn độc lập nào của luật sư.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU CỦA BẠN

Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ tài liệu nào bạn tạo hoặc tải lên và lưu trữ bằng Dịch vụ của chúng tôi (“Tài liệu”). Bạn cấp phép cho Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Legal Consulters hoặc Lawyers UAE sử dụng Tài liệu của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers hoặc Luật sư UAE có thể bảo quản các Tài liệu này cũng như tiết lộ chúng nếu luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để hoàn thành bất kỳ những điều sau đây: (1) để tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ; (2) để thực thi các Điều khoản này; (3) để phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (4) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, người dùng và công chúng. Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền tải Dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể liên quan đến việc truyền qua các mạng khác nhau và các thay đổi để tuân thủ và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Bạn đồng ý rằng Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Pháp lý hoặc Luật sư UAE không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung nào do Dịch vụ duy trì hoặc tải lên.

BẰNG LÒNG

Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn có thể nhận được liên lạc qua email từ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, chẳng hạn như bản tin, ưu đãi đặc biệt, lời nhắc và cập nhật. Bạn cũng hiểu rằng bạn có thể tự xóa mình khỏi những liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” ở chân trang của email thực.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm một số lượng lớn những gì được gọi chung là “Dịch vụ Truyền thông”. Chúng bao gồm các dịch vụ như chủ đề bình luận, bài đăng trên blog, sản phẩm hỏi và đáp, diễn đàn giao tiếp dịch vụ khách hàng và các dịch vụ tin nhắn khác. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các Dịch vụ Thông tin để đăng, gửi và nhận các thông điệp hoặc tài liệu thích hợp và liên quan đến Dịch vụ Thông tin cụ thể. Khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tên, tài liệu hoặc thông tin nào được coi là không phù hợp, thô tục, phỉ báng, xâm phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc không hợp pháp.
 • Tạo một danh tính giả, thể hiện bạn là người khác hoặc ký thỏa thuận với tư cách là người khác hoặc nhân danh người khác hoặc làm sai lệch hoặc xóa trong tệp được tải lên bất kỳ phân bổ hoặc thông báo quan trọng nào.
 • Tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hoặc bởi quyền riêng tư hoặc công khai trừ khi
 • bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền cần thiết, hoặc
 • bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Tải lên các tệp bị hỏng, tệp chứa vi-rút hoặc bất kỳ tệp nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác.
 • Quảng cáo, đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất cứ thứ gì cho mục đích kinh doanh ngoại trừ trong phạm vi giới hạn, bất kỳ Dịch vụ truyền thông cụ thể nào cũng cho phép hoạt động đó.
 • Hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ Thông tin.
 • Thu hoạch hoặc thu thập thông tin cá nhân về người khác, mà không có sự đồng ý của họ.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn khác, có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ truyền thông cụ thể nào.
 • Xâm phạm các quy định hiện hành.

Mặc dù Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Luật sư UAE không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, xem xét và loại bỏ toàn bộ hoặc một phần các thành phần được đăng lên một Dịch vụ Thông tin. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE có quyền tiết lộ bất kỳ tài liệu nào được đăng, thông tin hoặc hoạt động cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ.

KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu chúng không xung đột hoặc vi phạm luật của (các) khu vực tài phán của bạn. Việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi trong (các) khu vực tài phán của bạn không phải là lời mời hoặc đề nghị của Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE để truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm rằng bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào trong (các) khu vực tài phán của bạn. Để thực thi điều khoản này, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Legal Consulters hoặc Lawyers UAE có quyền từ chối tư cách thành viên, tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của chúng tôi.

Sau đây được đặc biệt loại trừ hoặc bị cấm:

 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào có bản chất phù phiếm, phi vật chất hoặc bất hợp pháp, theo quyết định của riêng họ, như được xác định bởi Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE hoặc Luật sư được niêm yết;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan đến một tội phạm bạo lực bị cáo buộc;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến luật pháp của các khu vực pháp lý bên ngoài Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc các phân khu của nó;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà bạn hiện đang hoặc đại diện cho tư vấn pháp lý.
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào, như được xác định bởi Luật sư được liệt kê theo quyết định riêng của mình, thiếu công đức để đảm bảo theo đuổi, hoặc đã được đưa ra một số lần quá mức hoặc vô lý mà không thay đổi hoàn cảnh;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ Luật sư được liệt kê nào khác ngoài tư vấn của bạn;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Al Obaidli & Al Zarooni Bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, đại lý, nhân viên nào khác của Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE các nhà cung cấp dịch vụ; hoặc là
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà Nhà tài trợ chương trình của bạn có lợi ích bất lợi hoặc bất kỳ giám đốc, viên chức, đại lý hoặc nhân viên nào của họ có lợi ích bất lợi. Đối với mục đích của điều khoản này, “Nhà tài trợ chương trình” có nghĩa là bất kỳ công ty, tổ chức hoặc đơn vị liên kết nào thay mặt các thành viên hoặc nhân viên của mình mua hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt cho các thành viên hoặc nhân viên của mình, một Nhà tư vấn pháp lý và Tư vấn pháp luật Al Obaidli & Al Zarooni hoặc các kế hoạch pháp lý của UAE thông qua các kênh bán buôn, bán lẻ kênh hoặc cách khác. Vui lòng gặp Nhà tài trợ chương trình của bạn để biết thêm các hạn chế.

Bạn không được hack, “cạo” hoặc “thu thập thông tin” Rocketlawyer.com dù trực tiếp hay thông qua các trung gian như trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin, trình thu thập dữ liệu, khung, khung nội tuyến hoặc nguồn cấp dữ liệu RSS, hoặc truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nào Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE đã không cố ý cung cấp cho bạn trên trang web của mình thông qua đăng ký đã mua. Việc bạn sử dụng trang web Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Lawyers, không cho phép bạn bán lại bất kỳ nội dung Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Law Adocates & nội dung mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE.

GIẤY PHÉP

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ như chúng tôi dự định sử dụng chúng. Với tư cách là người dùng đã đăng ký của Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers. UAE. Bạn không được sao chép nội dung của các biểu mẫu hoặc thỏa thuận của Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Lawyers hoặc Lawyers UAE để sử dụng hoặc bán bên ngoài Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được bảo lưu bởi Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE.

Khi bạn truyền tải nội dung của người dùng trên Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, theo đây bạn cấp cho Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE và các chi nhánh của nó một quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại quyền sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, phóng tác, xuất bản, dịch, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, biểu diễn và hiển thị bất kỳ nội dung nào như vậy, bao gồm trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không có nghĩa vụ đối với bạn.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với các dịch vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, hình minh họa, biểu trưng, ​​nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, video, âm nhạc và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, bạn không được và không được phép cho phép người khác: sao chép, sửa đổi, dịch, nâng cao, dịch ngược, tháo rời, thiết kế đối chiếu bán, cấp phép, cấp phép lại, thuê, cho thuê, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi;

Các liên kết đến trang web của bên thứ ba

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Luật sư Các trang web của UAE có thể chứa các liên kết đến các tài nguyên và doanh nghiệp của bên thứ ba trên Internet, ở đây được gọi là “liên kết” hoặc “Các trang được liên kết”. Những liên kết đó được cung cấp để thuận tiện cho bạn nhằm giúp bạn xác định và định vị các tài nguyên Internet khác mà bạn có thể quan tâm. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE không tài trợ và không được liên kết hợp pháp với bất kỳ “trang web được liên kết” nào của bên thứ ba. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE không được phép hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, biểu tượng, con dấu chính thức hoặc tài liệu có bản quyền nào có thể xuất hiện trong liên kết.

Al Obaidli & Al Zarooni Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE không kiểm soát, xác nhận hoặc giám sát nội dung của bất kỳ Trang web được Liên kết nào. Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ liên kết nào khác có trong Trang web được Liên kết và bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web được Liên kết. Al Obaidli & Al Zarooni Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về việc phát web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang web được Liên kết nào. Các Điều khoản này không đề cập đến tương tác của bạn với các Trang được Liên kết. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web được Liên kết, (a) Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm cả việc bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng dữ liệu khách hàng và (b) Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE không đảm bảo hoặc hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM

Thông tin nhận được qua Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni Advocates & Law Consultants hoặc Lawyers hoặc Luật sư UAE không nên dựa vào để đưa ra các quyết định cá nhân hoặc pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia thích hợp để có lời khuyên cụ thể phù hợp với tình trạng của bạn. Nói tóm lại, việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, AL OBAIDLI & AL ZAROONI CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT UAE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA NÓ KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐÓ LÀ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, VỀ DỊCH VỤ. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC." VÀ CĂN CỨ “NHƯ SN CÓ”. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB KHÔNG ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN, Y TẾ, PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH CỦA BẠN.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO, LUẬT SƯ OBAIDLI & AL ZAROONI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA UAE, CÁC NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN NỢ HAY CHỈ ĐỊNH, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ HAY BẤT CỨ NÀO VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, DOANH NGHIỆP HOẶC LỢI NHUẬN, THEO LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT, DÙ HAY KHÔNG PHẢI LÀ OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & AL ZAROONI ADVOCATES & LE PHÁP LUẬT VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT UAE ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI CẦN THIẾT, VÀ NGAY CẢ KHI CÓ MỘT KHẮC PHỤC .

AL OBAIDLI & AL ZAROONI CỘNG TÁC VIÊN VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT UAE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP NÀO DO BẤT CỨ LUẬT SƯ NÀO BẠN YÊU CẦU HAY THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHỈ LÀ GIẢI PHÁP RỦI RO RIÊNG

AL OBAIDLI & AL ZAROONI QUẢNG CÁO & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA UAE ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO VƯỢT QUÁ 500 Đôla HOẶC SỐ TIỀN DO BẠN TRẢ LÊN CHO AL OBAIDLI & LUẬT SƯ PHÁP LUẬT CỦA UAE 12 THÁNG CHUẨN BỊ CÁC DỊCH VỤ TRONG THẮC MẮC.

LIÊN QUAN VÀ ĐỘC LẬP

Thay mặt bạn và những người thừa kế, người thi hành, người đại diện, người đại diện và được chỉ định của bạn, giải phóng toàn bộ, giải ngũ vĩnh viễn và giữ chức vụ Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Al Obaidli & Al Zarooni UAE, Nhà tài trợ chương trình của bạn và các chi nhánh của nó và các cán bộ, nhân viên tương ứng của họ , giám đốc và đại lý không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả mất mát, thiệt hại, chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, quyền, yêu cầu và hành động dưới bất kỳ hình thức nào và thương tật (bao gồm cả tử vong) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng bản phát hành này đã được đồng ý một cách tự do và tự nguyện và bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn hiểu những gì bạn đang đồng ý.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE, Nhà tài trợ chương trình của bạn và các chi nhánh của họ và các cán bộ, nhân viên, giám đốc và đại lý tương ứng của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả mất mát, thiệt hại, chi phí, bao gồm cả luật sư hợp lý ' phí, quyền, khiếu nại, hành động dưới bất kỳ hình thức nào và thương tật (bao gồm cả tử vong) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

LUẬT

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Al Obaidli & Al Zarooni Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE về chủ đề của Điều khoản này, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác trước đây hoặc đương thời, hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chủ đề này vấn đề của các Điều khoản này. Các Điều khoản này không tạo ra quyền thụ hưởng cho bên thứ ba.

TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI VÀ ĐÁNH GIÁ

Việc chúng tôi không thực thi một điều khoản không phải là sự từ bỏ quyền làm như vậy sau này. Nếu một điều khoản được phát hiện là không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và một điều khoản có thể thi hành sẽ được thay thế để phản ánh ý định của chúng tôi chặt chẽ nhất có thể. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo các Điều khoản này và mọi nỗ lực như vậy sẽ vô hiệu. Al Obaidli & Al Zarooni Người bênh vực & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE có thể chuyển nhượng quyền của mình cho bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của mình hoặc cho bất kỳ người kế nhiệm nào vì lợi ích của bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến Dịch vụ.

SỬA ĐỔI

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này và sẽ luôn đăng phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa làm giảm quyền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng cách đăng bài trên blog của chúng tôi hoặc trên trang này). Bằng cách tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi các sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản được sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng nền tảng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: case@lawyerclus.com hoặc gọi + 971 50 6531334.

Di chuyển về đầu trang