Hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi tội phạm ở UAE

Tiếp tay cho tội phạm ở UAE: Luật âm mưu & trách nhiệm hình sự đối với các bên liên quan

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất duy trì quan điểm kiên định trong việc buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội phạm, không chỉ bao gồm những thủ phạm trực tiếp mà còn cả những người hỗ trợ hoặc tiếp tay cho việc thực hiện các hoạt động trái pháp luật. Khái niệm hỗ trợ và tiếp tay đòi hỏi sự cố ý tạo điều kiện, khuyến khích hoặc hỗ trợ trong việc lập kế hoạch hoặc thực hiện hành vi phạm tội. Nguyên tắc pháp lý này quy định trách nhiệm đối với các cá nhân vì sự tham gia có ý thức của họ, ngay cả khi họ không trực tiếp thực hiện tội phạm. Trong khuôn khổ pháp lý của UAE, việc giúp đỡ và tiếp tay có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, thường tương xứng với các hình phạt được quy định cho hành vi phạm tội chính.

Đạt được sự hiểu biết toàn diện về các tác động liên quan đến nguyên tắc này là hết sức quan trọng đối với người dân cũng như du khách, vì những hành động vô ý hoặc thiếu sót có thể khiến họ phải tham gia tố tụng hình sự, đòi hỏi phải nắm bắt kỹ lưỡng các quy định pháp luật liên quan.

Điều gì cấu thành việc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm theo Luật UAE?

Bộ luật Hình sự hiện hành của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nghị định-Luật Liên bang số 31 năm 2021 [Về việc ban hành Luật Tội phạm và Hình phạt], đưa ra định nghĩa pháp lý về những gì cấu thành việc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm. Theo Điều 45 và Điều 46 của Luật này, một người bị coi là đồng phạm nếu cố ý và cố ý hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội.

Ý định và hiểu biết về tội phạm là những yếu tố quan trọng trong việc xác định trách nhiệm của người đồng phạm theo luật của UAE. Chỉ có mặt tại hiện trường vụ án mà không có sự tham gia tích cực hoặc không có ý định hỗ trợ thủ phạm thì không tự động cấu thành việc hỗ trợ và tiếp tay. Mức độ liên quan của đồng phạm quyết định mức độ nghiêm trọng của hình phạt mà họ phải đối mặt. Điều 46 quy định, tùy theo tình tiết cụ thể và mức độ tham gia vào hành vi phạm tội, người đồng phạm có thể nhận hình phạt tương đương với người phạm tội hoặc mức hình phạt nhẹ hơn.

Một số ví dụ về các hành động có thể cấu thành việc hỗ trợ và tiếp tay theo luật của UAE bao gồm cung cấp vũ khí, công cụ hoặc các phương tiện khác để phạm tội, khuyến khích hoặc xúi giục thủ phạm, hỗ trợ trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc thực thi hoặc giúp thủ phạm trốn tránh công lý sau khi thực tế đã xảy ra.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích và áp dụng pháp lý cuối cùng đều thuộc quyền quyết định của các cơ quan tư pháp UAE trong từng trường hợp cụ thể.

Các yếu tố của sự ủng hộ

Để một hành động đủ điều kiện được coi là tiếp tay, phải đáp ứng hai yếu tố chính:

  • Actus Reus (Đạo luật có tội): Điều này đề cập đến các hành động cụ thể như xúi giục, tham gia vào âm mưu hoặc cố ý giúp đỡ. Actus reus là thành phần vật chất của tội phạm, chẳng hạn như hành động khuyến khích ai đó thực hiện một vụ cướp hoặc cung cấp cho họ phương tiện để thực hiện việc đó.
  • Mens Rea (Tâm trí tội lỗi): Người xúi giục phải có ý định khiêu khích, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Mens rea đề cập đến yếu tố tinh thần của tội phạm, chẳng hạn như ý định giúp đỡ ai đó thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, nhìn chung không có yêu cầu nào rằng tội phạm tiếp tay phải thực sự được thực hiện thành công đối với trách nhiệm pháp lý theo luật tiếp tay. Người tiếp tay có thể bị truy tố chỉ dựa trên ý định và hành động của họ nhằm thúc đẩy tội phạm, ngay cả khi bản thân tội phạm đó chưa bao giờ được hoàn thành.

Các loại hoặc hình thức tiếp nhận

Có ba cách chính để tội phạm sự tiếp tay có thể xảy ra:

1. Xúi giục

Được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp thúc giục, khiêu khích, khuyến khích, hoặc là mời chào người khác phạm tội. Điều này có thể xảy ra thông qua lời nói, cử chỉ hoặc các phương tiện giao tiếp khác. Việc xúi giục đòi hỏi sự tham gia tích cực và mục đích phạm tội. Ví dụ: nếu ai đó liên tục bảo bạn của họ đi cướp ngân hàng và cung cấp kế hoạch chi tiết về cách thực hiện, họ có thể phạm tội xúi giục phạm tội, ngay cả khi người bạn đó không bao giờ thực hiện vụ cướp.

2. Âm mưu

An thỏa thuận giữa hai hay nhiều người cùng thực hiện một tội phạm. Thường được coi là hình thức tiếp tay nghiêm trọng nhất, âm mưu chỉ yêu cầu sự đồng ý, bất kể thực hiện thêm bất kỳ bước hoặc hành động nào. Một âm mưu có thể tồn tại ngay cả khi các cá nhân không bao giờ thực sự thực hiện tội phạm đã lên kế hoạch.

3. Giúp đỡ có chủ ý

Cung cấp hỗ trợ hoặc các nguồn lực như vũ khí, phương tiện đi lại, lời khuyên có chủ ý hỗ trợ hành vi phạm tội. Việc giúp đỡ có chủ ý đòi hỏi sự đồng lõa và chủ ý tích cực. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng ngay cả khi người tiếp tay không có mặt tại hiện trường vụ án. Ví dụ, nếu ai đó cố tình cho bạn bè mượn xe để thực hiện một vụ cướp có kế hoạch, họ có thể phạm tội cố ý hỗ trợ tội phạm.

Sự khác biệt giữa người tiếp tay và người phạm tội

Người đồng phạm (đồng phạm)Người phạm tội (Thủ phạm)
Người tiếp tay hoặc đồng phạm là cá nhân cố tình hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích hoặc hỗ trợ việc lập kế hoạch hoặc thực hiện hành vi phạm tội.Người phạm tội hay còn gọi là thủ phạm là cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Người tiếp tay không trực tiếp thực hiện tội phạm mà cố ý góp phần thực hiện tội phạm.Người phạm tội là chủ thể chính thực hiện hành vi trái pháp luật.
Người tiếp tay có thể phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong việc hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho tội phạm, mặc dù họ không đích thân thực hiện việc đó.Người phạm tội phải chịu trách nhiệm chính về hành vi phạm tội hình sự và phải đối mặt với toàn bộ hình phạt theo quy định.
Mức độ tham gia và ý định xác định mức độ phạm tội và hình phạt của người tiếp tay, có thể bằng hoặc thấp hơn mức độ của người phạm tội.Người phạm tội thường nhận được hình phạt tối đa cho tội phạm đã phạm vì họ là thủ phạm trực tiếp.
Ví dụ về các hành động tiếp tay bao gồm cung cấp vũ khí, công cụ hoặc hỗ trợ, khuyến khích hoặc xúi giục tội phạm, hỗ trợ lập kế hoạch hoặc thực thi hoặc giúp người phạm tội trốn tránh công lý.Ví dụ về hành động của người phạm tội bao gồm thực hiện hành vi phạm tội về mặt thể chất, chẳng hạn như trộm cắp, hành hung hoặc giết người.
Người tiếp tay có thể bị buộc tội là đồng phạm hoặc đồng phạm, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và mức độ tham gia của họ.Người phạm tội bị buộc tội là thủ phạm chính của tội phạm.

Bảng này nêu bật những khác biệt chính giữa người tiếp tay (đồng phạm) và người phạm tội (thủ phạm) trong bối cảnh các hành vi phạm tội, dựa trên mức độ tham gia, ý định và khả năng phạm tội của họ theo luật.

Hình phạt cho việc tiếp tay tội phạm ở UAE

Theo Bộ luật Hình sự Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Nghị định-Luật Liên bang số 31 năm 2021), hình phạt cho việc tiếp tay cho tội phạm phụ thuộc vào bản chất sự tham gia của người tiếp tay và tội phạm cụ thể mà họ đã hỗ trợ hoặc tiếp tay. Dưới đây là bảng tóm tắt các hình phạt có thể áp dụng dựa trên các hình thức xóa bỏ khác nhau:

Loại chínhMô tảTrừng phạt
xúi giụcCố tình khuyến khích hoặc thúc giục người khác tham gia vào hành vi phạm tội.Tương đương với hình phạt áp dụng đối với người phạm tội chính nếu người chủ mưu nhận thức được hành vi phạm tội dự định (Điều 44 Bộ luật Hình sự UAE).
ConspiracyMột thỏa thuận được dự tính trước giữa hai hoặc nhiều bên để thực hiện một hành vi trái pháp luật.Những kẻ chủ mưu thường phải chịu hình phạt tương tự như thủ phạm chính. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn có quyền quyết định giảm án (Điều 47 Bộ luật Hình sự UAE).
Hỗ trợ có chủ ýCố ý giúp đỡ hoặc hỗ trợ người khác với sự hiểu biết rằng họ có ý định phạm tội.Mức độ nghiêm trọng của hình phạt khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và mức độ hỗ trợ được đưa ra. Các hình phạt có thể từ phạt tiền đến phạt tù (Điều 48 Bộ luật Hình sự Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Các biện pháp bảo vệ chống lại các khoản phí hủy bỏ ở UAE là gì

Mặc dù việc tiếp tay được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, vẫn tồn tại một số biện pháp bào chữa pháp lý mà luật sư bào chữa hình sự có kinh nghiệm có thể sử dụng:

  • Thiếu ý định hoặc kiến ​​thức cần thiết: Nếu người tiếp tay không có ý định hỗ trợ hoặc khuyến khích tội phạm hoặc không nhận thức được bản chất tội phạm của hành động thì điều này có thể mang lại sự bào chữa.
  • Rút lui khỏi âm mưu phạm tội: Nếu kẻ tiếp tay rút lui khỏi âm mưu trước khi tội ác được thực hiện và thực hiện các bước để ngăn chặn tội phạm xảy ra, điều này có thể phủ nhận trách nhiệm pháp lý.
  • Yêu cầu cưỡng bức hoặc ép buộc: Nếu người tiếp tay bị buộc phải hỗ trợ hoặc khuyến khích tội phạm dưới sự đe dọa gây tổn hại hoặc bạo lực, điều này có thể được coi là một biện pháp bào chữa.
  • Chứng minh nguyên nhân gần đúng không thành công giữa hành động và tội phạm: Nếu hành động của người tiếp tay không góp phần trực tiếp vào việc thực hiện tội phạm, điều này có thể làm suy yếu khả năng xác lập trách nhiệm pháp lý của cơ quan công tố.
  • Sai lầm về thực tế: Nếu người tiếp tay có niềm tin hợp lý rằng hành động mà họ hỗ trợ hoặc tiếp tay không phải là bất hợp pháp, dựa trên sai sót thực tế, thì điều này có thể mang lại sự bào chữa.
  • Cạm bẫy: Nếu kẻ tiếp tay bị cơ quan thực thi pháp luật xúi giục hoặc gài bẫy để hỗ trợ hoặc tiếp tay cho tội phạm, thì điều này có thể đóng vai trò bào chữa.
  • Thời hiệu: Nếu việc truy tố tội tiếp tay được thực hiện sau thời hạn hoặc thời hiệu do pháp luật quy định thì có thể dẫn đến việc bác bỏ vụ án.

Hiểu các chiến lược tiềm năng và sử dụng các tiền lệ án lệ là chìa khóa để xây dựng biện pháp phòng vệ hiệu quả chống lại các cáo buộc tiếp tay.

Kết luận

Không nên xem nhẹ tội tiếp tay ở UAE. Khuyến khích, kích động hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi tội phạm nào đều phải chịu những hình phạt nặng nề, ngay cả khi bản thân tội phạm đó chưa bao giờ được thực hiện thành công. Sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố cụ thể, các hình thức tiếp tay, quy chế trừng phạt và các biện pháp bảo vệ pháp lý tiềm năng là điều cần thiết đối với tất cả công dân UAE để tránh vướng vào những luật phức tạp này. Việc tư vấn sớm cho một luật sư bào chữa hình sự có kinh nghiệm có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc ngồi tù nhiều năm hoặc tránh bị truy tố hoàn toàn.

Nếu bạn đã bị điều tra, bắt giữ hoặc bị buộc tội hình sự liên quan đến tiếp tay ở UAE, điều quan trọng là phải tìm kiếm cố vấn pháp lý ngay lập tức. Một luật sư am hiểu có thể hướng dẫn bạn thực hiện quy trình pháp lý, bảo vệ quyền lợi của bạn và đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho vụ việc của bạn. Đừng cố gắng tự mình giải quyết sự phức tạp của luật tiếp tay – hãy thuê đại diện pháp lý càng sớm càng tốt.

Pháp lý của bạn tham khảo ý kiến ​​với chúng tôi sẽ giúp chúng tôi hiểu được hoàn cảnh và mối quan tâm của bạn. Liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một cuộc họp. Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để có một cuộc hẹn và cuộc họp khẩn cấp theo số +971506531334 +971558018669

Giới thiệu về Tác giả

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Di chuyển về đầu trang