Umthetho Uqinisekisa i-Dubai

Usibhalele ku- case@lawyersuae.com | Izingcingo eziphuthumayo + 971506531334 + 971558018669

Imigomo Nemibandela

IMIGOMO YOKUSEBENZISA

Sicela ufunde okulandelayo ngokucophelela, ngoba kuyisivumelwano esibophayo phakathi kwakho neLegal Bridge. Uma ungaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili (18), kungenzeka ungasebenzisi i-Legal Bridge. Ngokusebenzisa i-Legal Bridge uyavuma ukuboshwa yile Migomo Yokusebenzisa. Uma ungayamukeli le migomo nemibandela, ungahle ungasebenzisi i-Legal Bridge.

Yini ibhuloho lezomthetho? I-Legal Bridge iyinkundla yezobuchwepheshe (ingosi yewebhusayithi) yokuxhumana phakathi kwabameli namalungu amadala omphakathi. I-Legal Bridge ayinikezi izeluleko ngezomthetho. Abameli abangena ku-Legal Bridge ababalingani baka-Legal Bridge, abasebenzi noma ama-ejenti; bangabantu besithathu. I-Legal Bridge ayincomi noma ivumele noma imuphi ummeli kule webhusayithi, futhi ayinakuqinisekisa noma iqinisekise iziqinisekiso noma iziqu zabo. Unesibopho sokwenza inkuthalo yakho maqondana nanoma yimuphi ummeli. Abukho ubudlelwano be-Attorney-Client obuhloselwe noma obakhiwe phakathi kwakho ne-Legal Bridge ngokusebenzisa kwakho i-Legal Bridge. Yize i-Legal Bridge ingasiza ekubonisaneni ngokomthetho nge-inthanethi phakathi kwakho nommeli, i-Legal Bridge ayiyona ingxenye yesivumelwano sokumelwa ongasifaka nanoma yimuphi ummeli. Ngakho-ke, uyavuma ukuthi iBhuloho Lezomthetho alinacala nganoma yiziphi izenzo noma ukweqiwa kwabameli. I-Legal Bridge ayitusi noma ituse abameli abathile. Ngaphambi kokugcina noma imuphi ummeli noma ukucela ukubonisana nommeli weLegal Bridge, kufanele ucabangele ngokucophelela ulwazi nesipiliyoni sommeli. Uma ugcina izinsizakalo zommeli ngale kokubonisana neLegal Bridge, kufanele ucele isivumelwano esibhaliwe semisebenzi yezomthetho esichaza ngemibandela nemibandela yokumelwa, kufaka phakathi zonke izimali, izindleko nezinye izibopho. I-Legal Bridge ayinaso isibopho sokuqinisekisa ubunikazi, izifakazelo noma iziqu zabameli abangena ku-Legal Bridge kufaka phakathi, kepha kungagciniwe, kulwazi oluqukethwe kumaphrofayli abameli, njengegama labameli, inkampani yabameli, isihloko, imininingwane yokuxhumana, isizinda semfundo, indawo yokuphuzela utshwala izamukeli, izindawo zokuzijwayeza noma olunye ulwazi. I-Legal Bridge ayinasibopho sokubuyekeza, ukuhlela, ukuguqula noma ukuqinisekisa imininingwane yephrofayili. I-Legal Bridge ayinaso isibopho sokubuza noma sokuqinisekisa ukuthi abameli banemishwalense yini mayelana nobudedengu obenziwa ngabasebenzi noma ukungasebenzi ngendlela efanele. Unesibopho sokwenza inkuthalo yakho maqondana nobunikazi noma iziqu zanoma imuphi ummeli. Ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela lapha, “Ibhuloho Lwezomthetho” lisho iBhuloho Lwezomthetho kanye newebhusayithi ye-wyersyers.com.

 

Ukuxhumana Komsebenzisi. I-Legal Bridge iyindawo yabantu abangebona abameli nabameli (bebonke “Abasebenzisi”) ukuxhumana. Abasebenzisi bewebhusayithi, hhayi i-Legal Bridge, banikela ngokuqukethwe kokuxhumana. I-Legal Bridge ayiyona ingxenye yezokuxhumana phakathi kwabasebenzisi. I-Legal Bridge ayinaso isibopho sokuhlela, ukuguqula, ukuhlunga, isikrini, ukuqapha, ukuvumela noma ukuqinisekisa ukuxhumana kule webhusayithi. I-Legal Bridge iyazikhipha zonke izikweletu ngokuqukethwe kwanoma yikuphi ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi abakule webhusayithi noma yiziphi izinyathelo ongazithatha noma ongazithathi ngenxa yalokho ukuxhumana okunjalo. Nguwe wedwa onesibopho sokuhlola nokuqinisekisa ubunikazi nokwethembeka komthombo nokuqukethwe kwanoma yikuphi ukuxhumana.

 

I-Legal Bridge ayithathi msebenzi wokuqinisekisa, futhi ayenzi izethulo noma amawaranti maqondana nobunikazi noma ukwethembeka kwanoma yimuphi ummeli noma ongeyena ummeli noma okuqukethwe nganoma yikuphi ukuxhumana kule webhusayithi. Njengoba kusetshenziswe lapha, ukuxhumana kufaka phakathi, kepha akukhawulelwe, kunoma yikuphi ukuxhumana okuqondiswe kuwe kusuka kunoma imuphi uMsebenzisi ngqo noma ngokungaqondile ngokuxhumene nale webhusayithi. Ukuxhumana kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukuxhumana ngabameli beLegal Bridge, kufaka phakathi imininingwane yephrofayili. Ukuxhumana kule webhusayithi kunqunyelwe, akubandakanyi ukuhlolwa komuntu noma ukuvakashelwa, futhi akubandakanyi izivikelo nezinqubo ezijwayelekile zokuhlolwa kwabantu nokuvakashelwa. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, i-Legal Bridge inelungelo, kepha ayiphoqelekile, ukwenqabela noma ukususa noma yikuphi ukuxhumana kwi-Legal Bridge. Uma udaba lwakho lwezomthetho lubandakanya okungahle kube khona enkantolo, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi icala kufanele lifakwe, noma liphendulwe, kungakapheli isikhathi esithile noma amalungelo akho angathinteka kabi. Ngakho-ke, uma ummeli enqaba ukukumela, uyakhuthazwa ukuthi uthintane ngokushesha nomunye ummeli ukuvikela amalungelo akho. Isinqumo sommeli sokungakumeli akufanele sithathwe nguwe njengesisho maqondana nokufaneleka kwecala lakho. I-Legal Bridge inezithangami lapho Abasebenzisi bangabamba iqhaza ezingxoxweni ezijwayelekile zomthetho, baxoxe ngeziqu zabameli noma ezinye izihloko ezingeyona imfihlo. Ukuxhumana kungahle kungavikeleki ekudaluleni ilungelo lommeli-iklayenti noma ezinye izimfundiso zelungelo.

 

Ukugcina kuyimfihlo; Amalungelo. I-Legal Bridge ingafaka izinkundla zokuxhumana nezici ezingafanele ukuxoxa ngolwazi oluyimfihlo noma iseluleko sezomthetho. Imininingwane eyimfihlo ingafaka, kepha ayikhawulelwanga, egameni lakho, imininingwane yokuxhumana, ukukhomba imininingwane ephathelene nabanye abantu noma izinhlangano, ubufakazi noma ukwamukelwa kwesibopho somphakathi noma sobugebengu, noma eminye imininingwane ephathelene nezindaba zakho zomthetho. Izinhloso zezithangami nezici ezikwiLegal Bridge izingxoxo ezijwayelekile zomthetho neziqu zabameli. IBhuloho lezomthetho alinasibopho sokudalula ulwazi oluyimfihlo ngamabomu noma ngokungenhloso. Kungenzeka ukuthi noma yikuphi ukuxhumana kule webhusayithi kungatholwa noma kubanjwe abantu besithathu, kufaka phakathi nabangewona abameli, ngenxa yokwephula ezokuphepha, ukungasebenzi kahle kohlelo, ukunakekelwa kwesiza, noma ezinye izizathu. Abasebenzisi bale webhusayithi bazibeka engcupheni yokuthi ukuxhumana kwabo kungatholwa abantu besithathu futhi kungenzeka bangavikelwa ekudalweni yilungelo lommeli-iklayenti noma ezinye izimfundiso zelungelo, futhi bayavuma ukungabaphathi i-Legal Bridge ngezimo ezinjalo. Imininingwane kanye nezinsizakalo ezihlinzekwa yiLegal Bridge kungokwemvelo futhi uMsebenzisi uyavuma ukuthi akuyona imbangi yeLegal Bridge futhi uyavuma ukungabelani ngalolo lwazi nanoma yibaphi abaphikisana nabo beLegal Bridge. Uyavuma futhi ukuthi ukulimala kwemali yokwephula lesi sigaba kungahle kunganeli nokuthi iBhuloho Lezomthetho lizoba nelungelo lokuthola usizo lokuvikela, ngaphandle kwesidingo sokukhokha ibhondi. Lesi sigaba sizosinda ekunqanyulweni kwalesi Sivumelwano isikhathi esiyiminyaka emibili (2), noma inqobo nje uma imininingwane okukhulunywa ngayo ihlala iyimfihlo yezohwebo ngaphansi kwemithetho nemithethonqubo esebenzayo, noma yisiphi isikhathi eside.

 

Imibuzo Yomthetho. Imibuzo esemthethweni eyenziwa ngabasebenzisi (“Amacala”) ku-Legal Bridge ingatholwa ngabantu besithathu kanye / noma ithunyelwe nge-imeyili kubameli besithathu nabangewona abameli. Abasebenzisi akufanele bahambise noma babhale imininingwane abangafisi ukuyivezela umphakathi. Abameli abangakumeli, abangebona abameli, namalungu omphakathi bangahle babuke Amacala. Amacala angahle angavikeleki ekudalweni yilungelo lommeli-iklayenti noma imfundiso yomkhiqizo womsebenzi. Ukuthunyelwa kwemininingwane eyimfihlo noma ebeka icala engasetshenziswa ngokumelene nawe njengobufakazi noma ukwamukelwa kwesikweletu somphakathi noma sobugebengu akuvunyelwe. Abasebenzisi abahambisa Amacala bayavuma ukuthintwa abameli nabantu besithathu, kufaka phakathi iLegal Bridge. Izimpendulo zabameli zingatholwa ngabantu besithathu kanye / noma zithunyelwe nge-imeyili kubantu besithathu kubandakanya abameli nabangewona abameli. Kodwa-ke, iLegal Bridge inelungelo lokungashicileli, lokungathumeli i-imeyili, noma lokuhlela noma lokususa noma yiliphi icala, futhi sinelungelo lokungashicileli, lokungathumeli i-imeyili, noma lokuhlela noma lokususa noma iyiphi impendulo kunoma yiliphi Icala. Ku-Legal Bridge, ukubuza-Abasebenzisi kwesinye isikhathi kungabhekiswa kubo ngokuthi "Amaklayenti" kanti abameli-Abasebenzisi kwesinye isikhathi bangabizwa ngokuthi "Ummeli," "Ummeli" noma "Ummeli wakho" noma "Ummeli wakho." Kodwa-ke, noma ngabe ubudlelwano bommeli neklayenti bukhona ngempela kungaba ngumbuzo oyiqiniso ohlukahluka kuye ngamandla, futhi ukusetshenziswa kwalawa magama kuLegal Bridge akufanele kuthathwe njengokumelwa yiLegal Bridge ukuthi kunobudlelwano beklayenti labameli.

 

Ukubonisana kwasekuqaleni kobubanzi obunqunyelwe. Abasebenzisi bangahlanganyela ekubonisaneni kokuqala kokulinganiselwa ku-Legal Bridge ngemali ekhokhwayo. I-Legal Bridge ingasetshenziselwa ukuthumela ukuxhumana nezinkokhelo ngokubonisana kokuqala kokulinganiselwa phakathi kosebenzisayo kanye nommeli-Umsebenzisi. Imali ingagunyazwa kusengaphambili, icutshungulwe, idluliswe noma ibuyiselwe imali ngendlela ebonakala ifanelekile ngeBhuloho Lezomthetho ngokubona kwayo okuphelele. Inkokhelo ayinikezi abasebenzisi ababuza imibuzo ilungelo lokuthola ukubonisana kwasekuqaleni noma ezinye izinsizakalo ezivela kummeli-Umsebenzisi. Abasebenzisi abakhalazayo bayavuma ukuthi ummeli-Umsebenzisi unelungelo lokuhoxisa ukunikezwa kokubonisana kokuqala ngaphambi noma ngemuva kokukhokha kwenziwa nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kulokhu: ukukhonjwa kokuphikisana okungenzeka noma okungokoqobo kwentshisekelo, ukuhlela izingxabano, noma uma ummeli-Umsebenzisi ekholelwa ukuthi akanabo ubuchwepheshe obufanele bokuhlinzeka ngokubonisana nalowo osebuzayo. Abasebenzisi bayavuma ukuthi noma yikuphi ukubonisana ngeLegal Bridge kunqunyelwe esikhungweni sezeluleko zokuqala ngokususelwa kulwazi oluthunyelwe ngumsebenzisi obuzayo kuwebhusayithi yeLegal Bridge. Umbuzo-Umsebenzisi uyaqonda futhi avume ukuthi noma isiphi iseluleko esitholakele esokuqala futhi asisebenzi njengendawo yokubonisana nabantu kanye nokubuyekezwa ngokuphelele kodaba ngummeli ofanelekile. Umbuzo-Umsebenzisi uyaqhubeka futhi aqonde futhi avume ukuthi ngesikhathi sokubonisana kokuqala ku-Legal Bridge, ummeli-Umsebenzisi akakwazi ukufinyelela kulo lonke ulwazi oludingekayo ukuze anikeze izeluleko zomthetho ezigcwele kumuntu obuzayo, nokuthi noma yisiphi iseluleko sitholakele ngokubuza-Umsebenzisi ngakho-ke kungokwemvelo. Ummeli-Umsebenzisi ngeke abe nesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ngale kokubonisana kokuqala komkhawulo. Uma umuntu obuzayo ethatha isinqumo sokugcina izinsizakalo ezingeziwe zommeli-Umsebenzisi ku-Legal Bridge, lowo obuzayo kufanele acele ukufaka isivumelwano sezinsizakalo zomthetho esibhaliwe esinemigomo nemibandela yokumelwa, kufaka phakathi zonke izindleko, izindleko nezinye izibopho. Zonke izinhlaka ziyavuma ukuthi i-Legal Bridge ayiyona ingxenye yanoma yikuphi ukumelwa okungenzeka ngale kokubonisana kokuqala, futhi iyavuma ukubamba iBhuloho Lezomthetho lingenabungozi nganoma yiziphi izingxabano ezivela ngenxa yalokho kumelwa.

 

Ubulungu Bommeli. Abameli-Abasebenzisi bangakha iphrofayili yeLegal Bridge futhi baxhumane neBhuloho Lezomthetho. Imali evela ekubonisaneni kokuqala okukhokhelwe ingafakwa kwi-akhawunti yasebhange ekhethwe ngummeli-Umsebenzisi. Izinzuzo ummeli-uMsebenzisi ngamunye anelungelo lokuzithola zingancika kuhlelo lobulungu olukhethwe ngummeli-uMsebenzisi. Abasebenzisi babameli bangabukhansela ubulungu babo nganoma yisiphi isikhathi futhi abanalungelo lokubuyiselwa imali ngendlela ethile noma ngenye indlela. Abasebenzisi babameli bayavuma futhi bayavuma ukuthi iLegal Bridge inelungelo lokubuyekeza imihlomulo yohlelo lobulungu ngalunye nganoma yisiphi isikhathi, nokuthi ummeli-uMsebenzisi angasebenzisa kuphela lezo zinguquko ukukhansela ubulungu babo.

Imali Yezinsiza. I-Legal Bridge kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo zingadonsa Imali Yezinsizakalo kuzinkokhelo ezenziwe ngokubuza-Abasebenzisi ngokubonisana okususelwa ezingeni lobulungu labameli-Abasebenzisi. Imali ekhokhwayo yesevisi ingalingana nama-50% ngokubonisana namaLungu ayisisekelo kanye nama-20% kumaLungu Ochwepheshe. Imali ekhokhwayo yezinsizakalo isuselwa ekumaketheni nakwezobuchwepheshe ezinikezwa yiLegal Bridge. Abasebenzisi bayavuma ukuthi Imali Yezinsizakalo ilungile futhi inengqondo. I-Legal Bridge ingashintsha amanani entela Yezinsizakalo nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isizathu ngokubona kwayo okuphelele.

 

Izinkokhelo. I-Legal Bridge icubungula izinkokhelo isebenzisa ipulatifomu yokukhokha eku-inthanethi ye-Stripe. Bonke abasebenzisi abenza noma abathola izinkokhelo ngeLegal Bridge bayavuma imigomo yesevisi yeStripe etholakala ku-www.stripe.com. Ukuqinisekisa insizakalo engaphazanyiswa nokwenza abasebenzisi bakwazi ukuthenga kalula imikhiqizo nezinsizakalo ezingeziwe, i-Legal Bridge kanye / noma iStripe ingagcina indlela yakho yokukhokha kufayela. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi kungumsebenzi wakho ukugcina imininingwane yamanje yokukhokha esefayelini neLegal Bridge. Izinsizakalo zokukhokhwa kwabasebenzisi ku-Legal Bridge zinikezwa yi-Stripe futhi zingaphansi kweSivumelwano Sokuxhuma se-Akhawunti Sokuxhunywa, okubandakanya imigomo yesevisi ye-Stripe (ngokuhlanganyela, "Isivumelwano Sezinsizakalo Zomugqa"). Ngokuvuma le migomo noma ngokuqhubeka usebenza njengoMsebenzisi ku-Legal Bridge, uyavuma ukuboshwa yiStripe Services Agreement, njengoba nakho lokho kungashintshwa yi-Stripe ngezikhathi ezithile. Njengombandela weLegal Bridge evumela izinsizakalo zokucubungula izinkokhelo ngeStripe, uyavuma ukunikeza iLegal Bridge ulwazi olunembile noluphelele mayelana nawe nebhizinisi lakho, futhi ugunyaza i-Legal Bridge ukuthi yabelane ngalo kanye nolwazi lokuthengiselana oluhlobene nokusebenzisa kwakho izinsizakalo zokukhokha ngu-Stripe.

 

Imisebenzi Yommeli Ngokuphathelene Nezingxabano, Ukufaneleka, kanye neLayisense. Bonke abameli-Abasebenzisi kumele baqinisekise ukuthi akukho kungqubuzana kwezintshisekelo nokuthi ummeli-Umsebenzisi uyakwazi ukuhlinzeka ngokufanele ukubonisana kokuqala okuceliwe. Imali ekhokhwa ngumuntu osebuzayo ayikhokhwa kummeli-Umsebenzisi kuze kube kuboniswana okokuqala. Ngakho-ke, uma noma yiluphi udaba luvimbela ummeli ukuthi akwazi ukunikeza ukubonisana kokuqala, ummeli-Umsebenzisi unesibopho sokuphothula ngokushesha ukubonisana kokuqala ngokushesha futhi avumele Umsebenzisi obuzayo ukuthi athole imbuyiselo futhi / noma akhethe enye ummeli-Umsebenzisi. Bonke abameli-Abasebenzisi baqinisekisa ukuthi banamalayisense okusebenza ngokomthetho nokuma okuhle nenhlangano eyodwa noma ngaphezulu yabameli bakahulumeni e-United States of America ngesikhathi sokudala i-akhawunti ye-Legal Bridge nangesikhathi sokunikezela nokunikeza izinsizakalo zokubonisana lapho kubuzwa -Abasebenzisi. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi bazoyeka ukunikezela nokuhlinzeka ngezinsizakalo endaweni yesikhulumi seLegal Bridge futhi basuse i-akhawunti yabo kuLegal Bridge ngokushesha uma ilayisense yakhe yokusebenza njengomthetho imiswa noma ichithwa.

Eminye Imisebenzi Yommeli. Ngaphezu kwemisebenzi engenhla maqondana nezingxabano, ikhono, nelayisense, abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi uma bethembisa ukuhlinzeka ngesivumelwano sokuqala sezomthetho kuLegal Bridge, lapho-ke bazophendula labo abasebenzisa imibuzo ngokushesha nangokuzimisela. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi bazoqedela ukubonisana kwasekuqaleni futhi bahambise isikhathi esikhokhiswayo zingakapheli izinsuku ezintathu (3) ngemuva kokuba iklayenti ligunyaze ukukhokha ngokukhetha inketho ye-Thumela Isikhathi ekhasini leMilayezo kufaka phakathi umlando wengxoxo nomsebenzisi obuzayo. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi balahlekelwa yilungelo lokuthola inkokhelo uma bengakaqedi ukubonisana kokuqala futhi bathumele isikhathi ngesikhathi esinqunyiwe. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi ukwaneliseka komuntu osebuzayo kuqinisekisiwe, futhi noma yimaphi amacala aphikiswa nganoma yisiphi isizathu ngeke akhokhelwe.

 

Isaziso Sokuziphatha Kommeli. Uma ungummeli obamba iqhaza kunoma iyiphi ingxenye yale webhusayithi, uyavuma ukuthi iMithetho Yokuziphatha Okusezingeni leziphathimandla lapho unikezwe khona ilayisense ("Imithetho") isebenza kuzo zonke izici zokubandakanyeka kwakho nokuthi uzoyilalela le Mithetho. Le Mithetho ifaka, kepha ayikhawulwanga, imithetho ephathelene nokugcinwa kwemfihlo, ukukhangisa, ukunxenxa amaklayenti, ukwenziwa komthetho okungagunyaziwe, kanye nokumelelwa okungafanele kweqiniso. I-Legal Bridge iyalahla wonke umthwalo wokuhambisana nale Mithetho. Abasebenzisi bayavuma ukubamba iBhuloho Lezomthetho ngokungenangozi nganoma yikuphi ukwephulwa kokuziphatha kwabameli abasebenzisa le webhusayithi. Abameli bayavuma ukugcina yonke imininingwane nokuxhumana okutholwe ngale webhusayithi kuyimfihlo ngokuphelele, kufaka phakathi kepha kungagcini emininingwaneni ephathelene nezinsizakalo zeLegal Bridge.

 

Inqubomgomo yobumfihlo. Ukuvikela ubumfihlo bakho kubaluleke kakhulu ku-Legal Bridge. Sicela ubuyekeze Inqubomgomo yethu Yobumfihlo, echaza ukuthi i-Legal Bridge iluphatha kanjani ulwazi lwakho siqu futhi ivikela ubumfihlo bakho.

 

Imikhawulo ekusetshenzisweni. Okuqukethwe kule webhusayithi kwenzelwe ukusetshenziswa kwakho siqu hhayi ukuxhashazwa kwezohwebo. Awungeke usebenzise le webhusayithi ukuthola ukuthi umthengi ufanelekile yini ukuthola: (a) isikweletu noma umshuwalense wezinhloso zomuntu siqu, zomndeni noma zasekhaya; (b) ukuqashwa; noma (c) ilayisense noma inzuzo kahulumeni. Awukwazi ukubola, ukuhlehlisa unjiniyela, ukuqaqa, ukuqasha, ukuqasha, ukubolekisa, ukuthengisa, imali encane, noma ukudala imisebenzi evela kule webhusayithi. Futhi awunakusebenzisa noma iyiphi isoftware yokuqapha noma yokuthola inethiwekhi ukuthola ukwakhiwa kwesayithi, noma ukukhipha imininingwane ngokusetshenziswa, ubunikazi bomuntu noma abasebenzisi. Awungeke usebenzise noma iyiphi irobhothi, isicabucabu, enye isoftware ezenzakalelayo noma idivaysi, noma inqubo yezandla yokuqapha nokukopisha iwebhusayithi yethu noma okuqukethwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe. Awungeke usebenzise le webhusayithi ukudlulisa noma yikuphi ukuxhumana okungamanga, okukhohlisayo, okukhohlisayo noma okungekho emthethweni. Awukwazi ukukopisha, ukuguqula, ukukhiqiza kabusha, ukushicilela kabusha, ukusabalalisa, ukubonisa, noma ukuhambisa ngenjongo yokuhweba, engenzi nzuzo noma yomphakathi konke noma ingxenye ethile yale webhusayithi, ngaphandle kwezinga elivunyelwe ngenhla. Awungeke usebenzise noma uthumele kwelinye izwe noma uthumele kabusha le webhusayithi noma enye ingxenye yayo, noma okuqukethwe okwephula imithetho kanye nemithethonqubo yokulawulwa kokuthekelisa yase-United States of America. Noma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwale webhusayithi noma okuqukethwe kwayo akuvunyelwe.

 

Akukho ukusetshenziswa okungekho emthethweni noma okungavunyelwe. Njengombandela wokusebenzisa kwakho iwebhusayithi ye-Legal Bridge, uyaqinisekisa ku-Legal Bridge ukuthi ngeke usebenzise iwebhusayithi ye-Legal Bridge nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni noma enqatshelwe yile migomo, imibandela nezaziso. Awungeke usebenzise iwebhusayithi yeLegal Bridge nganoma iyiphi indlela engalimaza, ikhubaze, ithwale kanzima, noma iphazamise iwebhusayithi yeLegal Bridge noma iphazamise ukusetshenziswa kwamanye amaqembu nokuthokozisa iwebhusayithi yeLegal Bridge. Awukwazi ukuthola noma ukuzama ukuthola noma yiziphi izinto zokwakha noma imininingwane nganoma iyiphi indlela engenziwanga ngamabomu noma enikelwe ngamawebhusayithi e-Legal Bridge. IBhuloho lezomthetho lingasetshenziswa kuphela ngokubuza-Abasebenzisi kanye nabameli-Abasebenzisi ngenhloso yokwenza ukubonisana kokuqala kwezomthetho online. Noma ikuphi ukusetshenziswa kwabasebenzisi abangabangi-Abasebenzisi noma abameli-Abasebenzisi okungagcini ekwenzeni ukubonisana kokuqala kwezomthetho online akuvunyelwe.

 

Amalungelo Nezibopho Zethu. I-Legal Bridge ayisiye umshicileli noma umbhali wezokuxhumana kwezomthetho noma okuqukethwe kule webhusayithi. Kuyindawo yokuxhumana phakathi kwabasebenzisi. I-Legal Bridge ayinaso isibopho sokubuyekeza, sokuhlela noma sokuvumela ukuxhumana. Yize singeke senze isiqinisekiso esiphelele sokuphepha kohlelo, iLegal Bridge ithatha izinyathelo ezifanele zokugcina ukuphepha. Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi ukuphepha kohlelo kwephuliwe, xhumana nathi nge-imeyili ukuze uthole usizo. Uma abasebenzi bezobuchwepheshe beLegal Bridge bethola ukuthi amafayela noma izinqubo zelungu ziwusongo ekusebenzeni okufanele kohlelo noma ekuphepheni kwamanye amalungu, iLegal Bridge inelungelo lokususa lawo mafayili noma ukumisa lezo zinqubo. Uma abasebenzi bezobuchwepheshe beLegal Bridge besola ukuthi igama lomsebenzisi lisetshenziswa ngumuntu ongagunyaziwe ngumsebenzisi ofanele, iLegal Bridge ingakhubaza ukufinyelela kwalowo msebenzisi ukuze kulondolozwe ukuphepha kohlelo. I-Legal Bridge inelungelo, ngokubona kwethu okuphelele, (i) ukuhlela, ukulungisa kabusha noma ukushintsha noma yikuphi okuqukethwe, (ii) ukuhlela kabusha noma yikuphi okuqukethwe ukukubeka endaweni efanelekile noma (iii) pre-screen noma susa noma yikuphi okuqukethwe okunqunywe ukuthi akulungile noma kungenjalo kwephula le migomo yokusetshenziswa, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kokuqukethwe okuqukethe ulimi oluhlaselayo nezikhangiso. I-Legal Bridge inelungelo lokwenqaba ukusebenzela noma ngubani nokukhansela ukufinyelela komsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi. Uyavuma ukuthi i-Legal Bridge ayinaso isibopho sokugcina noma sokukhiqiza idatha eshicilelwe noma egcinwe ku-Legal Bridge. Uyavuma ukuthi i-Legal Bridge ngeke ibe nesibopho sokukhiqiza noma sokunikeza imininingwane noma imininingwane eshicilelwe ku-Legal Bridge to You noma kubantu besithathu nganoma yisiphi isizathu.

 

Amalungelo Nezibopho Zakho. Ubophezelekile ngokomthetho nangokuziphatha nganoma yikuphi ukuxhumana okushicilelayo noma okudlulisayo usebenzisa le webhusayithi. Unesibopho sokuhlonipha amalungelo abanye, kufaka phakathi amalungelo obunikazi bendawo (ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi kanye nophawu lokuhweba), ilungelo lobumfihlo nelungelo lokungahlanjalazwa noma lokunyundelwa. Unikeza imvume kuLegal Bridge kunoma iyiphi imisebenzi oyakha kule webhusayithi njengengxenye yenqubo evamile yokusekela ngokulondoloza. Unelungelo lokususa noma iyiphi imisebenzi yakho kuwebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi. Ukuhambisa okuqukethwe kwanoma yimuphi umsebenzi ongekho emthethweni kungukuphula le Migomo Yokusetshenziswa. I-Legal Bridge ivulekele amalungu emhlabeni wonke, futhi i-Legal Bridge ayikwazi ukukuqinisekisa ukuthi ngeke ungene enkingeni yezomthetho kwezinye iziphathimandla mayelana nokuxhumana kwakho. Uma unesikhalazo ngokuziphatha noma ukuxhumana komunye umsebenzisi, kuyisibopho sakho ukuzama ukuxazulula ingxabano, imvamisa ngokuxhumana nalowo muntu ngqo, uma kungenzeka. Imvamisa, iBhuloho Lezomthetho ngeke libambe iqhaza ekulamuleni izingxabano phakathi kwakho nabanye Abasebenzisi. I-Legal Bridge ayithathi umthwalo wokuziphatha kwakho noma kwabanye babasebenzisi. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, uma kuvela isikhalazo esinjalo noma ingxabano, uMsebenzisi noma Abasebenzisi bangacela ukuthi i-Legal Bridge ingenelele izame ukuxazulula impikiswano. Noma yisiphi isicelo esinjalo akusona isiqinisekiso sokuthi i-Legal Bridge (i) izongenelela, (ii) izongenelela ngesikhathi esifanele, (iii) isombulule ingxabano ivune iqembu elilodwa noma elinye noma (iv) isixazulule ngempumelelo isimo. Isinqumo sokungenelela sincike kwi-Legal Bridge, ngokubona kwethu okuphelele. Ukufinyelela kwakho ku-Legal Bridge kungenxa yokusebenzisa kwakho siqu kuphela. Uma ufuna ukusabalalisa kabusha ukuxhumana okutholile kule webhusayithi, kungumsebenzi wakho ukuthola imvume kumbhali wezokuxhumana (nakunoma yimuphi omunye umuntu onamalungelo). Uyavuma ukusiza ukuvikela i-akhawunti yakho nokuphepha kwabanye abasebenzisi ngokuqapha iphasiwedi yakho. Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi iphasiwedi yakho yonakalisiwe noma kube nokusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho, uyavuma ukuxhumana neLegal Bridge ngokushesha okukhulu.

 

Okuqukethwe okungafanelekile. Lapho ungena kwiwebhusayithi, uyavuma ukungalayishi, ukulanda, ukubonisa, ukwenza, ukudlulisa noma ukusabalalisa noma yikuphi okuqukethwe: (i) okuyinhlamba, okwehlisayo, okuyihlazo, okunezithombe zocansi, ukuhlukumeza noma ukusongela; (b) elikhuthaza noma elikhuthaza ukuziphatha okungaba yicala lobugebengu, kunikeze isikweletu sombuso noma kwephule noma yimuphi umthetho wendawo, wombuso, wezwe noma wangaphandle noma umthethonqubo; noma (c) likhangisa noma linxenxa ezinye izimali noma licela izimpahla noma izinsizakalo. I-Legal Bridge inelungelo lokuqeda noma lokususa leyo nto kumaseva ayo. I-Legal Bridge izosebenzisana ngokugcwele nanoma yiziphi izikhulu zomthetho noma ama-ejensi ekuphenyweni kwanoma yikuphi ukwephulwa kwale migomo yokusetshenziswa noma kwanoma yimiphi imithetho esebenzayo. Uyekela ilungelo lokucela noma lokubiza amarekhodi avela ku-Legal Bridge kufaka phakathi kodwa kungagcini kunoma yiluphi ulwazi noma idatha ekhishwa ku-Legal Bridge nganoma yisiphi isizathu.

 

Izixhumanisi eziya kumawebhusayithi wesithathu. Le webhusayithi ingaqukatha izixhumanisi zamawebhusayithi alawulwa amaqembu ngaphandle kwe-Legal Bridge. IBhuloho Lezomthetho lingahlinzeka ngezixhumanisi zokunye ukucashunwa noma izinsizakusebenza elingahlobene nalo. I-Legal Bridge ayinasibopho futhi ayivumeli noma yamukele noma yimuphi umthwalo ngokutholakala, okuqukethwe, imikhiqizo, izinsizakalo noma ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi yomuntu wesithathu, noma iyiphi iwebhusayithi etholakala kuyo noma ezinye izinguquko noma izibuyekezo kulawo masayithi. I-Legal Bridge ayenzi siqinisekiso ngokuqukethwe noma ikhwalithi yemikhiqizo noma izinsizakalo ezinikezwa yilezo zingosi. I-Legal Bridge ayibophezelekile ekusakazweni kwewebhu noma nganoma iyiphi enye indlela yokudlulisa etholwe kunoma iyiphi iwebhusayithi yomuntu wesithathu. Ukufakwa kwanoma yisiphi isixhumanisi akusho ukugunyazwa yiLegal Bridge yewebhusayithi Yesithathu, futhi akusho ukuthi abaxhasi beLegal Bridge, baxhumene noma bahlotshaniswa, baqinisekisa, noma bavunyelwe ngokomthetho ukusebenzisa noma yiliphi igama lokuhweba, uphawu lokuhweba olubhalisiwe, ilogo, uphawu olusemthethweni noma olusemthethweni, noma uphawu lwe-copyright olungabonakala ezixhumanisweni. Uyavuma ukuthi unazo zonke izingozi ezihlobene nokufinyelela nokusebenzisa okuqukethwe okuhlinzekwe kuwebhusayithi yomuntu wesithathu futhi uyavuma ukuthi i-Legal Bridge ayinacala ngokulahleka noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo ongase uvele ngalo ekusebenzelaneni nomuntu wesithathu.

 

Ubunikazi. Le webhusayithi iphethwe futhi iqhutshwa yiLegal Bridge, LLC. Kulungile, isihloko nentshisekelo nasezintweni ezihlinzekwe kule webhusayithi, kufaka phakathi kepha kungagcini ekwazini, amadokhumenti, ama-logo, imidwebo, imisindo nezithombe kungokwaseLegal Bridge noma ngababhali, abathuthukisi noma abathengisi benkampani yangaphandle. Ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela yiLegal Bridge, akukho zimpahla ezingakopishwa, ziphinde zenziwe, ziphinde zishicilelwe, zilayishwe, zilayishwe, zithunyelwe, zikhonjiswe, zidluliswe noma zisakazwe nganoma iyiphi indlela futhi akukho lutho kule webhusayithi oluyochazwa njengokunikeza noma iyiphi ilayisensi ngaphansi kwanoma iyiphi i-Legal Bridge's amalungelo empahla yengqondo, kungaba nge-estoppel, ngokufaka okuthile noma ngenye indlela. Noma yimaphi amalungelo anganikezwanga ngokucacile lapha agcinwa yi-Legal Bridge.

 

Ama-Copyrights. Yonke imidwebo yewebhusayithi, umbhalo, ihluzo, ukukhethwa nokuhlelwa kwayo, kuphethwe yiLegal Bridge, WONKE AMALUNGELO AGODIWE.

Izimpawu zokuthengisa. I-Legal Bridge, zonke izithombe nombhalo, nawo wonke amaheda wamakhasi, imidwebo yangokwezifiso nezimpawu zezinkinobho izimpawu zomsebenzi, izimpawu zokuhweba kanye / noma ingubo yokuhweba yeLegal Bridge, LLC. Zonke ezinye izimpawu zokuthengisa, amagama emikhiqizo namagama ezinkampani noma ama-logo ashiwo lapha ayimpahla yabanikazi abafanele.

 

Ukuzikhulula Esibophweni Sezikweletu. Imininingwane, isoftware, imikhiqizo, kanye nezinsizakalo ezifakiwe noma ezitholakala kuwebhusayithi yeLegal Bridge.com zingafaka ukungalungi noma amaphutha wokubhala. Izinguquko ziyangezwa ngezikhathi ezithile kulwazi olukulo. I-Legal Bridge kanye / noma izinhlangano ezingaphansi kwayo zingenza intuthuko kanye / noma izinguquko kuwebhusayithi yeLegal Bridge.com nganoma yisiphi isikhathi. Izeluleko ezitholwe ngewebhusayithi yeLegal Bridge akumele zithembele kuzinqumo zomuntu siqu, zezokwelapha, zezomthetho noma zezezimali futhi kufanele uthintane nochwepheshe ofanele ukuthola iseluleko esithile esenzelwe isimo sakho. I-Legal Bridge kanye / noma izinhlangano ezingaphansi kwayo azenzi izethulo ngokufaneleka, ukuthembeka, ukutholakala, ukugcina isikhathi, nokunemba kolwazi, isoftware, imikhiqizo, izinsizakalo kanye nemidwebo ehlobene nayo equkethwe kuwebhusayithi yeLegal Bridge.com nganoma iyiphi injongo. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, lonke lolo lwazi, isoftware, imikhiqizo, izinsiza kanye nemidwebo ehlobene inikezwa "njengoba injalo" ngaphandle kwewaranti noma isimo sanoma yiluphi uhlobo. I-Legal Bridge kanye / noma amanxusa ayo ngalokhu ayazikhipha zonke iziqinisekiso nemibandela maqondana nalolu lwazi, isoftware, imikhiqizo, izinsizakalo nemidwebo ehlobene nayo, kufaka phakathi wonke amawaranti ashiwo noma imibandela yokuthengiseka, ukufaneleka ngenhloso ethile, isihloko nokungaphuli umthetho. Ngokwezinga eligunyazwe umthetho osebenzayo, ngeke neze kube khona iBhuloho Lezomthetho kanye / noma izinxusa zalo ezibophezelekile kunoma yimuphi umonakalo oqondile, ongaqondile, wokujezisa, owenzekile, okhethekile, noma yimuphi umonakalo ongahlanganisa, ngaphandle komkhawulo, wokulahlekelwa ukusetshenziswa , idatha noma inzuzo, evela noma nganoma iyiphi indlela exhunywe nokusetshenziswa noma ukusebenza kwewebhusayithi yeLegal Bridge.com, ngokubambezeleka noma ukungakwazi ukusebenzisa iwebhusayithi yeLegal Bridge.com noma izinsizakalo ezihlobene, ukuhlinzekwa noma ukwehluleka ukuhlinzeka services, noma nganoma yiluphi ulwazi, isoftware, imikhiqizo, izinsiza nemidwebo ehlobene etholwe kuwebhusayithi yeLegal Bridge.com, noma okunye okuvela ekusetshenzisweni kwewebhusayithi yeLegal Bridge.com, noma ngabe kusekelwe kwinkontileka, ukuhlukunyezwa, ubudedengu, isikweletu esiqinile noma kungenjalo, noma ngabe iBhuloho Lezomthetho noma abanye bababambisene nabo belulekwe ngamathuba omonakalo. Ngoba ezinye izifunda / iziphathimandla azikuvumeli ukubekelwa eceleni noma ukukhawulelwa kwesikweletu somonakalo olandelanayo noma ovelele, umkhawulo ongenhla awusebenzi kuwe. Uma unganelisekile nganoma iyiphi ingxenye yewebhusayithi yeLegal Bridge.com, noma nganoma iyiphi yale migomo yokusetshenziswa, ikhambi lakho elilodwa futhi elikhethekile ukuyeka ukusebenzisa iwebhusayithi ye-Legal Bridge.

Ayikho iwaranti. Isayithi nazo zonke izinto zokwakha, amadokhumende noma amafomu ahlinzekwe ngokusebenzisa kwakho noma ngokusebenzisa kwakho isayithi anikezwa ngendlela “njengoba injalo” futhi “njengoba kutholakala”. Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe ngumthetho, iLegal Bridge iziveza ngokusobala zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, noma ngabe ziveziwe noma zishiwoyo, kufaka phakathi kepha kungagciniwe kumawaranti ashiwo wokuthengiseka, ukufaneleka kwenjongo ethile, isihloko nokungaphuli umthetho. I-Legal Bridge ayenzi siqinisekiso sokuthi: (a) isiza noma izinto zokwakha ziyohlangabezana nezidingo zakho; (b) isiza noma izinto zokwakha zizotholakala ngokungaphazanyiswa, ngesikhathi esifanele, ngokuphepha nangamaphutha; (c) imiphumela engatholakala ekusetshenzisweni kwaleyo sayithi, noma ezinye izinto ezihlinzekwa ngalelo sayithi, izonemba noma ithembeke; noma (d) ikhwalithi yanoma imuphi umkhiqizo, izinsiza, imininingwane noma okunye okuthengwe noma okutholwe nguwe ngaleyo sayithi noma ngokuthembela ezintweni ezizosebenza kuzohlangabezana nezilindelo zakho. Ukuthola noma yiziphi izinto zokwakha ngokusebenzisa le sayithi kwenziwa ngokubona kwakho nangokuzibeka wena engcupheni. I-Legal Bridge ngeke ibe nesibopho sanoma yikuphi ukonakala kohlelo lwekhompyutha yakho noma ukulahleka kwedatha okuvela ekulandweni kwanoma yikuphi okuqukethwe, izinto zokwakha, ulwazi noma isoftware.

 

Umkhawulo Wesibopho Sokuzibophezela. Uzobamba iBhuloho Lezomthetho kanye nezikhulu zalo, abaqondisi, abasebenzi, nabasebenzeli balo bungeyona ingozi futhi uzobopha ibhuloho lezomthetho nganoma yimuphi umonakalo ongaqondile, wokujezisa, okhethekile, owenzekile, noma onomphumela, noma kunjalo lapho kuvela (kufaka phakathi imali yabameli kanye nazo zonke izindleko ezihlobene nezindleko zamacala ukulamula, noma ukuqulwa kwecala noma ukukhalaza, uma kukhona, noma ngabe kumangalelwa ngamacala noma cha noma kuyalamulwa), noma ngabe kuyisivumelwano senkontileka, ubudedengu, noma isenzo esithile esibuhlungu, noma esivela noma ngokuphathelene nalesi sivumelwano, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo noma isiphi isimangalo sokulimala komuntu noma sokulimala kwempahla, okuvela kulesi sivumelwano nanoma yikuphi ukwephulwa kwanoma yimiphi imithetho, izimiso, imithetho noma izimiso zombuso, noma izimiso, noma ngabe i-Legal Bridge yatshelwa ngaphambilini ukuthi kungenzeka kube nomonakalo onjalo. Uma kutholakala isikweletu engxenyeni yeLegal Bridge, izokhawulelwa kunani elikhokhelwe imikhiqizo kanye / noma izinsizakalo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokuya ngesivumelwano sokulamula sale migomo yokusetshenziswa, futhi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ngeke kube nemiphumela noma umonakalo wokujeziswa. Ezinye izifundazwe azikuvumeli ukukhishwa noma ukulinganiselwa komonakalo ovelayo noma olandelayo, ngakho-ke umkhawulo noma ukukhishwa okungenhla kungenzeka kungasebenzi. Akunakwenzeka ukuthi iLegal Bridge, izinkampani ezihlobene nayo, noma abaqondisi benkampani ngayinye, abaphathi, amalungu, abasebenzi, abaninimasheya, abahlanganyeli, abalingani bokusabalalisa noma ama-ejenti bayoba nesibopho sokukhokhwa kwemali yezomthetho noma ngokungaqondile, ngokukhethekile, okulandelanayo, okuhlobene, okuyisibonelo, noma ukulinyazwa kokujeziswa kwanoma yiluphi uhlobo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, noma yimuphi umonakalo wokulahleka kwemali engenayo, inzuzo, ukusetshenziswa noma idatha), noma kunjalo kubangelwe, noma ngabe kungokwephula isivumelwano, ubudedengu noma ngaphansi kwanoma iyiphi enye inkolelo-mbono yezomthetho, noma ngabe kuyabonakala noma cha nokuthi noma cha I-Legal Bridge yelulekwe ngokungaba khona komonakalo onjalo, futhi naphezu kokwehluleka kwenhloso ebalulekile yanoma iliphi ikhambi elinganiselwe. Abasebenzisi bayavuma ukuthi lokhu kukhawulwa kwesikweletu kungukuvunyelwana okuvunyelwene ngakho kwengozi futhi kubonakala kuzimali okuvunyelwene ngazo amaqembu. Ukulinganiselwa kwesikweletu okushiwo kulesi Sivumelwano kuyizinto ezibalulekile eziyisisekelo sokuthengiselana futhi amaPhathi ngeke angene kunoma yisiphi isivumelwano esisemthethweni sokuhlinzeka insizakalo ngaphandle kwesivumelwano kule mikhawulo. NGAPHANDLE KWEZIMBOPHELELO ZOKUKHUMBULA UMSEBENZI ZOKUBHEKISELA IBhuloHO NGOKOMTHETHO NGAPHANSI KWALESI SIVUMELWANO, ISIBOPHO SEQEMBU NGALINYE LIZOBEKA LIDLULA IMALI EYONKE EKHOKHWE UMSEBENZISI WOKUSEBENZISA IBHIDOLO LOMTHETHO NGAPHEZU KWESIKHATHI SEZINYANGA ZESITHATHU ESIPHAKAMISAYO, KANYE NGAMUNYE NOMUNTU ngamunye AMADOLARA ($ 1,000.00).

Ukukhethwa Komthetho. Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ngokusobala ukuthi amalungelo nezibopho zakho kuzophathwa futhi kuhunyushwe ngokuhambisana nemithetho ye-State of California, ngaphandle kwemithetho yezomthetho ayikhethile. Noma yisiphi isenzo somthetho noma inqubo ephathelene nokufinyelela kwakho noma ukusetshenziswa kwewebhusayithi ilawulwa yiSivumelwano Sokulamula kule Mithetho Yokusetshenziswa. Le migomo yokusetshenziswa iyayikhipha ngokusobala futhi iyayilahla imigomo Yesivumelwano Se-UN Sezinkontileka Zokuthengiswa Kwempahla Yomhlaba Wonke, engeke isebenze kunoma ikuphi ukuthengiselana okwenziwe ngale noma ngokubandakanya le webhusayithi.

Ukulungiswa Kwezingxabano; Ukulamula. I-Legal Bridge futhi uyavuma ukuzama ukuxazulula zonke izingxabano ngokungahleliwe izinsuku ezingama-30 ngaphambi kokufaka isicelo sokulamula. Esimweni lapho singeke sikwazi ukuxazulula impikiswano futhi sekudlule okungenani izinsuku ezingama-30 zonke izinhlaka sezazi ngobukhona bengxabano, iLegal Bridge futhi uyavuma ukusombulula zonke izingxabano nezimangalo eziphakathi kwethu phambi komlamuli oyedwa. Izinhlobo zezingxabano nezimangalo esivuma ukulamula kuhloswe ngazo ukuthi zihunyushwe kabanzi. Kusebenza, ngaphandle komkhawulo, koku: izimangalo ezivela noma eziphathelene nanoma yisiphi isici sobudlelwano phakathi kwethu, noma ngabe sisekelwe esivumelwaneni, ukuhlukunyezwa, umthetho, ukukhwabanisa, ukumelwa ngendlela engeyiyo, noma enye inkolelo yezomthetho; izimangalo ezavela ngaphambi kwale noma yimiphi imigomo yangaphambili (kufaka phakathi, kepha kungagciniwe, izimangalo eziphathelene nokukhangisa); izimangalo okwamanje eziyisihloko samacala esenzo okushiwo ukuthi awulona ilungu lesigaba esiqinisekisiwe; kanye nezicelo ezingavela ngemuva kokuqedwa kwale migomo. Ngokwezinhloso zalesi Sivumelwano Sokulamula, izinkomba ze- “Legal Bridge,” “thina” kanye ne- “us” zifaka phakathi izinkampani zethu eziphethwe ngaphansi kwazo, abaxhumana nabo, abenzeli, abasebenzi, ababandulelayo ngenzalo, abalandelayo, nababela, kanye nabo bonke abasebenzisi abagunyaziwe noma abangagunyaziwe noma abazuzi bezinsizakalo noma imikhiqizo ngaphansi kwale migomo noma yiziphi izivumelwano zangaphambili phakathi kwethu. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, noma yiliphi iqembu lingaletha isenzo somuntu ngamunye enkantolo yezimangalo ezincane. Uyavuma ukuthi, ngokungena kule migomo, wena neLegal Bridge nishiya omunye nomunye ilungelo lokuqulwa kwecala yijaji noma lokubamba iqhaza ekilasini. Le migomo ifakazela ukuthengiselana noma ukusetshenziswa kwewebhusayithi kwezentengiselwano zakwamanye amazwe, ngakho-ke i-Federal Arbitration Act ilawula ukutolikwa nokuphoqelelwa kwalesi simiso. Lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzosinda ekuphelisweni kwale migomo. Iqembu elihlose ukufaka isenzo enkantolo yezimangalo ezincane noma lifune ukulamulwa kufanele liqale lithumele, nge-US iposi eliqinisekisiwe, iSaziso Sokuphikisana (“Isaziso”) esibhaliwe esiya kwelinye iqembu, esizobhekiswa ku: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex (“Ikheli Lesaziso”), kanye nekhophi elenziwa ngogesi ithunyelwe nge-imeyili ukweseka @ Legal Bridge.com. Isaziso kufanele (a) sichaze uhlobo nesisekelo sesimangalo noma impikiswano futhi (b) sibeke ukukhululwa okuthile okufunwayo (“Isidingo”). Uma i-Legal Bridge futhi ungafinyeleli esivumelwaneni sokuxazulula isimangalo ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokutholwa kweSaziso, wena noma i-Legal Bridge ningaqala inqubo yokulamula. Ngesikhathi sokulamula, inani lanoma yikuphi ukukhokhelwa okwenziwe yi-Legal Bridge noma ngeke udalulwe kumlamuli kuze kube yilapho umlamuli esenqume inani, uma likhona, okufanele wena noma i-Legal Bridge. Umbango uzolawulwa yizinqubo ze-Commercial Dispute Resolution nezinqubo ezengeziwe ze-Consumer Related Disputes (ngokuhlanganyela, "Imithetho ye-AAA") ye-American Arbitration Association (i- "AAA"), njengoba iguqulwe yile migomo, futhi izophathwa yi-AAA. Imithetho ye-AAA iyatholakala ku-inthanethi ku-www.adr.org noma ngokushayela i-AAA ku-1-800-778-7879. Umlamuli uboshwe yile migomo. Umlamuli uzokhipha isinqumo esibhaliwe esizwakalayo esanele ukuchaza okutholakele kweqiniso neziphetho zomthetho umklomelo osuselwe kuwo. Amaqembu ayavuma ukuthi noma yimiphi imiklomelo noma okutholwe yiqiniso noma iziphetho zomthetho okwenziwe ekulamuleni umbango noma isimangalo senziwa kuphela ngenhloso yalowo mlamuleli, futhi angeke isetshenziswe yinoma yimuphi omunye umuntu noma inhlangano kunoma yikuphi ukulamula kamuva kwanoma yikuphi impikiswano noma isimangalo esibandakanya i-Legal Bridge. Amaqembu ayavuma ukuthi kunoma ikuphi ukulamula kwempikiswano noma isimangalo, alikho iqembu elizothembela ekutholakaleni kunoma yimuphi umklomelo noma ekutholeni iqiniso noma isiphetho somthetho esenziwe kunoma yikuphi okunye ukulamula kwanoma iyiphi impikiswano noma isimangalo i-Legal Bridge eyayiyingxenye yaso. Umlamuli anganikeza usizo lokujezisa esivuna kuphela umuntu ngamunye ofuna ukukhululeka futhi kuze kube sezingeni lapho kudingeka khona ukuze anikeze usizo olugunyazwe yilokho okushiwo yilelo qembu. WENA NEBHILIZO LOMTHETHO VUMELANI UKUTHI NGAMUNYE UMUNTU ANGALETHA IZICELO NGOMUNTU KUPHELA EMAKHONONWENI WAKHO OKANYE NGOKWABO KANYE NJENGOBA BANGABAPHAWULELAYO NOMA AMALUNGU EQEMBU LAKHO KUNYE KWEZIKLASI EZIMISELWE OKANYE NGOKWENZEKA KWESIKHATHI SOMTHETHO WANGAPHAKATHI. Umlamuli ngeke abe namandla okwenza amaphutha ezomthetho noma izizathu zomthetho, futhi amaqembu ayavuma ukuthi noma yimuphi umklomelo wokujezisa ungashiywa noma ulungiswe lapho kudluliswa icala yinhlangano ethile enkantolo yamandla afanele nganoma yiliphi iphutha elinjalo. Iqembu ngalinye lizothwala izindleko zalo nezimali zalo kunoma yisiphi isikhalazo esinjalo. Umlamuli ngeke anikeze ukukhululeka okungaphezu kwalokhu okunikezwa yile migomo noma anikeze umonakalo wokujeziswa noma yimuphi omunye umonakalo ongalinganiswa nomonakalo wangempela. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuthi nobabili neLegal Bridge nivumelana ngenye indlela, umlamuli ngeke ahlanganise izimangalo ezingaphezu komuntu oyedwa, futhi angeke ahole noma yiluphi uhlobo lwommeleli noma isigaba esiqhubekayo. Uma lesi simiso esithile kutholakala ukuthi asinakuphoqeleka, konke lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzobe kungasebenzi futhi kungasebenzi. Yonke imikhakha yokuqhubeka kokulamula, nanoma yisiphi isinqumo, isinqumo noma umklomelo owenziwe ngumlamuli, kuzoba yimfihlo ngokuqinile, ngaphandle kwengxenye yesikhalazo enkantolo yamandla afanele. Umlamuli, hhayi noma iyiphi inkantolo, noma inkantolo yendawo, ozoba negunya elikhethekile lokuxazulula noma iyiphi impikiswano ephathelene nokuchazwa, ukusebenza, ukuphoqelelwa noma ukwakheka kwalesi Sivumelwano kufaka phakathi, kepha kungagcini, kunoma yisiphi isimangalo sokuthi konke noma ingxenye yalesi Sivumelwano ayisebenzi noma ayisebenzi.

Ukunqanyulwa / Ukuvinjelwa Kokufinyelela. I-Legal Bridge iyaligodla ilungelo, ngokubona kwayo, lokunqamula ukufinyelela kwakho kuwebhusayithi yeLegal Bridge.com kanye nezinsizakalo ezihlobene nayo noma enye ingxenye yayo nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso.

Ukuguqulwa. I-Legal Bridge inelungelo lokushintsha imigomo, imibandela kanye nezaziso lapho kunikezwa khona iwebhusayithi ye-Legal Bridge, kufaka phakathi kepha kungagcini ngamacala ahlobene nokusetshenziswa kwewebhusayithi yeLegal Bridge. Kungumsebenzi wakho ukubukeza le Migomo Yokusetshenziswa ngezikhathi ezithile ukuze kwenziwe izinguquko, ezenziwe ngaphandle kwesaziso kuwe.

Ukuvuma. Ngokusebenzisa izinsiza zeLegal Bridge noma ukungena esizeni seLegal Bridge, uyavuma ukuthi uneminyaka eyishumi nesishiyagalombili (18) noma ngaphezulu, ukuthi uyifundile wayiqonda le migomo yokusetshenziswa, nokuthi uyavuma ukuboshwa yiyo.

 

Skrolela Top