Icala Lokushaya kanye Nebhethri e-UAE

Izinhlekelele zokuhlaselwa

Ukuphepha komphakathi kuyinto ehamba phambili e-UAE, futhi isistimu yezomthetho yezwe ithatha ukuma okuqinile ngokumelene nobugebengu bokushaya nebhethri. Lawa macala, kusukela ezinsongweni zokulimala kuya ekusebenziseni amandla ngokungemthetho kwabanye, ahlanganiswe ngokugcwele ngaphansi kweKhodi Yenhlawulo ye-UAE. Kusukela ekuhlaselweni okulula ngaphandle kwezici eziba nzima ukuya ezinhlotsheni ezinzima kakhulu njengebhethri elithuthukisiwe, ukushaya okungafanele, nobugebengu bocansi, umthetho uhlinzeka ngohlaka olunemininingwane echaza lawa macala futhi lusho izijeziso. I-UAE ihlukanisa izindleko zokuhlasela nebhethri ngokusekelwe ezintweni ezithile ezifana nokusongela ngokumelene nokulimala kwangempela, izinga lamandla asetshenzisiwe, ubunikazi bezisulu, nezinye izici zomongo. Lokhu okuthunyelwe kwebhulogi kucubungula ama-nuances okuthi la macala obugebengu obunobudlova achazwa kanjani, ahlukaniswa kanjani, futhi ashushiswe, kuyilapho kugqanyiswa ukuvikelwa okungokomthetho okutholakala kuzisulu ngaphansi kohlelo lwezobulungiswa lwe-UAE.

Behlonyiswe ngalo mhlahlandlela wezomthetho, labo abasolwa ngokushaya noma ukushaywa bazobe bekulungele kangcono ukwenza izinqumo ezinolwazi futhi baqondise amacala abo obugebengu. Izigxobo ziphezulu, ngakho-ke ukubonisana nomuntu onolwazi ummeli wokuvikela ubugebengu ngaso leso sikhathi uhlala ukhiye.

Kuchazwa kanjani ukushaya kanye nebhethri ngaphansi komthetho we-UAE?

Ngaphansi komthetho we-UAE, ukushaya kanye nebhethri kungamacala obugebengu ambozwe ngaphansi kwe-Athikili 333-338 ye-Federal Penal Code. Ukuhlasela kusho noma yisiphi isenzo esidala ukuthi omunye umuntu esabe ukulimala okuseduze noma umzamo wokusebenzisa amandla ngokungemthetho komunye umuntu. Ibhethri wukusetshenziswa kwangempela kwamandla okungekho emthethweni komunye umuntu.

Ukuhlasela kungathatha izinhlobo eziningi ezihlanganisa izinsongo zomlomo, ukuthinta okubonisa inhloso yokulimaza, nanoma yikuphi ukuziphatha okudala ukuba novalo ngokuthinta okulimazayo kulowo ohlukunyeziwe. Ibhethri limboza ukushaya, ukushaya, ukuthintwa noma ukusetshenziswa kwamandla okungekho emthethweni, ngisho noma lokho kungaphumeleli ekulimaleni ngokomzimba. Womabili amacala anezijeziso zokuboshwa kanye/noma izinhlawulo kuye ngobunzima becala.

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngaphansi kwezimiso ze-Sharia ezisetshenziswa ezinkantolo ze-UAE, incazelo yokushaya nebhethri ingahunyushwa kabanzi kunezincazelo zomthetho ovamile. Izinga lomthelela wazo ekuhlaselweni nasezincazelweni zebhethri lingahluka kuye ngesimo esithile.

Izinhlobo Zamacala Okushaya Nebhethri e-UAE

Ngemuva kokuhlola kabili Ikhodi Yenhlawulo ye-UAE kanye neminye imithombo yezomthetho esemthethweni, kunezinhlobo ezimbalwa eziyinhloko zamacala okushaya namabhethri aqashelwa ngaphansi komthetho we-UAE:

 1. Ukuhlasela Okulula Nebhethri - Lokhu kuhlanganisa amacala ngaphandle kwezinto ezimbi ezifana nokusebenzisa izikhali noma ukubangela ukulimala okubi kakhulu. Ukuhlasela okulula kuhilela izinsongo noma ukuzama amandla angekho emthethweni, kuyilapho ibhethri elilula liwukusetshenziswa kwangempela kwamandla okungekho emthethweni (Iziqephu 333-334).
 2. Ukuhlasela Okubi Nebhethri - Lawa macala ahlanganisa ukushaya noma ibhethri okwenziwa ngesikhali, kubantu abathile abavikelwe njengezikhulu zikahulumeni, ngokumelene nezisulu eziningi, noma okuholela ekulimaleni ngokomzimba (Iziqephu 335-336). Izijeziso zinzima kakhulu.
 3. Ukushaya Nokushaywa Kwebhethri Kwamalungu Omndeni - Umthetho we-UAE uhlinzeka ngokuvikeleka okuthuthukisiwe kanye nezinhlawulo ezinzima kulawa macala uma enziwa koshade naye, izihlobo, noma amalungu omndeni (I-athikili 337).
 4. Ukuhlasela Okungafanele – Lokhu kuhlanganisa noma yikuphi ukuhlaselwa kokungathembeki noma okungcolile okwenziwa ngamazwi, izenzo noma izimpawu ezibhekiswe kulowo ohlukunyeziwe (Isigaba 358).
 5. Ukuhlukumeza ngokocansi nokudlwengulwa - Ucansi oluphoqelelwe, ubudoda, ukunukubeza nobunye ubugebengu bocansi (Iziqephu 354-357).

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-UAE isebenzisa izimiso ezithile zomthetho we-Sharia ekwahluleleni lawa macala. Izinto ezifana nezinga lokulimala, ukusetshenziswa kwezikhali, kanye nokuthi ungubani/izimo zinomthelela kakhulu ezindlekweni nesigwebo.

Yiziphi izijeziso zokushaya nebhethri e-UAE?

Izijeziso zokushaya kanye namacala ebhethri e-UAE zimi kanje:

Uhlobo LwecalaZiyisijeziso
Ukuhlasela Okulula (I-athikili 333)Ukuboshwa kuze kufike onyakeni ongu-1 (okungenzeka kuncane) kanye/noma inhlawulo efika ku-AED 1,000
Ibhethri Elilula (I-athikili 334)Ukuboshwa kufikela onyakeni ongu-1 kanye/noma inhlawulo efika ku-AED 10,000
I-Aggravated Assault (I-athikili 335)Ukuboshwa kusukela enyangeni engu-1 kuye onyakeni ongu-1 kanye/noma inhlawulo esuka ku-AED 1,000 iye ku-10,000 (ngokubona kwejaji phakathi kwebanga)
Ibhethri Elithuthukisiwe (I-athikili 336)Ukuboshwa kusukela ezinyangeni ezi-3 kuye eminyakeni emi-3 kanye/noma inhlawulo esuka ku-AED 5,000 kuye ku-30,000 (ngokubona kwejaji phakathi kwebanga)
Ukuhlasela/Ibhethri Elimelene Namalungu Omndeni (I-athikili 337)Ukuboshwa kuze kufike eminyakeni eyi-10 (noma okungenzeka kube nzima kuye ngobunzima) kanye/noma inhlawulo efinyelela ku-AED 100,000
I-Indecent Assault (I-athikili 358)Ukuboshwa kufikela onyakeni ongu-1 kanye/noma inhlawulo efinyelela ku-AED 10,000
Ukuhlukunyezwa Ngokocansi (Iziqephu-mthetho 354-357)Isijeziso siyahlukahluka kuye ngesenzo esithile kanye nezici eziba nzima (amathuba okuboshwa okusukela emithethweni yesikhashana kuye ekuphileni, noma ngisho nesigwebo sentambo ezimeni ezimbi kakhulu)

Ingabe uhlelo lwezomthetho lwe-UAE luhlukanisa kanjani phakathi kwamacala okushaya kanye nebhethri?

Uhlelo lwezomthetho lwe-UAE ludweba umehluko ocacile phakathi kwamacala okushaya nebhethri ngokuhlola izici ezithile ezidingekayo ukuze kutholwe icala ngalinye ngaphansi Kwekhodi Yenhlawulo. Ukwehlukanisa lawa macala amabili kubalulekile njengoba kunquma amacala asebenzayo, ubucayi bobugebengu, kanye nezijeziso eziwumphumela.

Esinye sezici eziyinhloko ezihlukanisayo ukuthi kube khona nje usongo noma ukwesaba kokuxhumana okulimazayo (ukuhlasela) ngokumelene nokusetshenziswa kwangempela kwamandla angekho emthethweni okuholela ekuthintaneni okuhlaselayo noma ukulimala komzimba (ibhethri). Ngecala lokushaya, izici ezibalulekile okufanele zifakazelwe zihlanganisa:

 1. Isenzo samabomu noma ukusabisa ngommangalelwa ngamandla
 2. Ukudala ukwesaba okuphusile noma ukubamba ukuthintana okulimazayo noma okucasulayo okuseduze engqondweni yomuntu ohlukunyeziwe
 3. Ikhono elisobala lamanje lomsolwa lokwenza isenzo esabisayo

Ngisho noma kungekho ukuthintana ngokomzimba okwenzekile, isenzo samabomu esiholela ekubanjweni kokuxhumana okulimazayo engqondweni yesisulu siyizizathu ezanele zokugwetshwa ngecala lokushaya ngaphansi komthetho we-UAE.

Ngokuphambene, ukufakazela ukushajwa kwebhethri, umshushisi kufanele aqinisekise ukuthi:

 1. Umsolwa wenze isenzo samabomu
 2. Lesi senzo sasibandakanya ukusetshenziswa kwendluzula okungekho emthethweni kulowo ohlukunyeziwe
 3. Isenzo sibangele ukuthintana ngokomzimba okucasulayo noma ukulimala/ukulimala kwesisulu

Ngokuphambene nokuhlasela okuncike ekusongeleni, ibhethri lidinga ubufakazi bokuthintwa okulimazayo kwangempela okusetshenziswe kulowo ohlukunyeziwe ngamandla angekho emthethweni.

Ngaphezu kwalokho, isistimu yezomthetho ye-UAE ihlola izici ezifana nezinga lamandla asetshenzisiwe, izinga lokulimala okudalwe, ukuthi ungubani isisulu (isikhulu sikahulumeni, ilungu lomndeni njll.), izimo ezizungezile isigameko, nokuba khona kwezinto ezimbi ezifana nokusetshenziswa kwezikhali. . Lokhu kucatshangelwa kunquma ukuthi amacala ahlukaniswa yini njengokushaya okulula/ibhethri noma amafomu athuthukisiwe aheha izijeziso ezinzima.

Yiziphi izivikelo ezingokomthetho zezisulu zokushaya kanye namacala ebhethri e-UAE?

Uhlelo lwezomthetho lwe-UAE luhlinzeka ngezindlela zokuvikela nezindlela zokusekela izisulu zobugebengu bokushaya kanye nebhethri. Lokhu kuhlanganisa kokubili izinyathelo zokuvimbela kanye namakhambi angokomthetho namalungelo ezisulu ngesikhathi senqubo yokwahlulela. Isinyathelo esisodwa esibalulekile sokuvimbela yikhono lokuthola imiyalo evimbela labo abangaba izephula-mthetho. Izinkantolo ze-UAE zingakhipha imiyalo evimbela ummangalelwa ukuthi axhumane, ahlukumeze noma asondele eduze nesisulu nezinye izinhlangano ezivikelwe. Ukwephula le miyalo kuyicala lobugebengu.

Kuzisulu zodlame lwasekhaya olubandakanya ukushaywa/ukushaywa ibhethri amalungu omndeni, izinhlinzeko ngendawo yokukhosela nokuphepha ziyatholakala ngaphansi koMthetho Wokuvikela Kudlame Lwasekhaya. Lokhu kuvumela izisulu ukuthi zifakwe ezikhungweni zokwelulekwa noma ezindlini eziphephile kude nabahlukumezi babo. Uma amacala esefakiwe, izisulu zinelungelo lokumelwa ngokomthetho futhi zingathumela izitatimende ezithinta izisulu ezichaza umthelela wobugebengu obungokomzimba, obungokomzwelo kanye nezezimali. Bangakwazi futhi ukufuna isinxephezelo ngamacala omphakathi abhekene nabaphulimthetho ngomonakalo ofana nezindleko zokwelashwa, ubuhlungu/ukuhlupheka njll. Umthetho futhi uhlinzeka ngokuvikela okukhethekile kwabahlukunyezwa/ofakazi njengokuvikeleka, ubumfihlo, ukwesekwa kokwelulekwa kanye nekhono lokufakaza ukude ukuze ugweme ukubhekana nezaphulamthetho. Izingane kanye nezinye izisulu ezisengozini zengeze izivikelo ezifana nokuphenywa ngochwepheshe bezengqondo.

Sekukonke, ngenkathi uhlelo lokujeziswa kwe-UAE lusagxile ekuqinisekiseni ukuvinjelwa ngezijeziso eziqinile zamacala anjalo, kukhona ukuqashelwa okukhulayo kwamalungelo ezisulu kanye nesidingo sezinsizakalo zokweseka futhi.

VI. Ukuzivikela Ngokuhlasela kanye Nebhethri

Lapho ubhekene nokuhlaselwa okwesabekayo noma ibhethri izinsolo, abanokuhlangenwe nakho ummeli wokuvikela ubugebengu ekhoneni lakho ukwenza isu lokuvikela elilungile kungenza umehluko.

Ukuzivikela okujwayelekile emacaleni kuhlanganisa:

A. Ukuzivikela

Uma uzivikela a ukwesaba okunengqondo ungase uhlupheke ukulimala komzimba okuseduze, ukusetshenziswa okufanele qinisa kungase kuthethelelwe ngaphansi Umthetho we-UAE. Ukusabela kufanele kulingane nengozi esongelwa ukuze lokhu kuzivikela kuphumelele. Ngeke libe khona ithuba lokuhlehla ngokuphepha noma ukugwema ukungqubuzana ngokuphelele.

B. Ukuvikela Abanye

Ngokufanayo nokuzivikela, noma ubani unelungelo ngaphansi Umthetho we-UAE ukusebenzisa okudingekayo qinisa ukuvikela omunye umuntu ngokumelene ne usongo olusheshayo yokulimala uma ukubaleka kungeyona inketho esebenzayo. Lokhu kuhlanganisa nokuvikela abantu abangabazi ekuhlaselweni.

F. Ukukhubazeka Kwengqondo

Izifo zengqondo ezinzima ezivimbela kakhulu ukuqonda noma ukuzithiba zingase zanelise izidingo zokuzivikela kanye nasezimeni zokushaya noma zebhethri. Nokho, ukungakwazi ukusebenza kwengqondo ngokomthetho kuyinkimbinkimbi futhi kunzima ukufakazela.

Isiphi isivikelo esiqondile esizosebenza sincike kakhulu kulokho okuqondile izimo ngezinsolo. Umuntu wendawo onolwazi ummeli wezokuvikela izokwazi ukuhlola amaqiniso atholakalayo futhi ithuthukise isu lesivivinyo elilungile. Ukumelela okunesizotha kubalulekile.

VIII. Ukuthola Usizo Lwezomthetho

Ukubhekana nezindleko zokushaya noma zebhethri kusongela ukuphazamiseka okwethusayo okwehlisa izinga lempilo ngamarekhodi ahlala njalo obugebengu, imithwalo yezimali evikela icala, ukulahlekelwa yimali engenayo yokuboshwa, kanye nokucekela phansi ubudlelwano bomuntu siqu.

Nokho, onolwazi ngenkuthalo umeluleki wezokuvikela abajwayelene kakhulu nezinkantolo zendawo, abashushisi, amajaji, nemithetho yobugebengu bangaqondisa ngokucophelela abantu abamangalelwe esimweni esicindezela kakhulu sokuvikela amalungelo, ukuvikela inkululeko, ukulahla izimangalo ezingenasisekelo, kanye nokuthola imiphumela emihle kakhulu esimweni esibi.

Ukumelwa okunekhono ngempela kwenza umehluko phakathi kwezinkolelo ezishintsha impilo kanye nokuxazulula izindaba ngokulinganayo uma kubanjwe amandla ohlelo lwezobulungiswa bobugebengu. Abameli bezokuvikela bendawo abanolwazi olusezingeni eliphezulu bayawuqonda wonke amasu nokuphuma kokwakha amacala awinile azuzisa amakhasimende abo. Lobo buchwepheshe obuzuzwe kanzima kanye nokumela okuvuthayo kuyabahlukanisa kwezinye izindlela zokuntula.

Ungalibali. Xhumana nommeli olinganisele kakhulu wokushaya kanye nokuvikela ibhethri osebenzela indawo yakho ngokushesha uma ebhekene namacala anjalo. Bazobuyekeza imininingwane yokuboshwa, baqoqe ubufakazi obengeziwe, bakhulume nazo zonke izinhlangothi ezithintekayo, bacwaninge kahle izimiso ezifanele kanye nezandulela zomthetho wamacala, baxoxisane nabashushisi, balungise ofakazi, bakhe izimpikiswano ezingokomthetho eziphakeme, futhi basebenze ngokungaphezi ukuvikela ubumsulwa bekhasimende enkantolo ngokuqulwa kwecala uma kunezivumelwano. ayikwazi ukufinyelelwa.

Abameli abaphezulu bavikele ngempumelelo izinkulungwane zamacala okushaya kanye nebhethri eminyakeni eminingi edlule besebenzisa umthetho wokuvikela ubugebengu ezinkantolo zasendaweni. Awekho amashaji aletha imiphumela eqinisekisiwe, kodwa ukumelwa kuyawenza umehluko uzuzise abantu ohlelweni.

Sishayele manje ukuze uthole isikhathi esiphuthumayo ku- + 971506531334 + 971558018669

Mayelana Umlobi

Imicabango eyi-12 kokuthi “Ukuhlasela kanye Necala Lebhethri e-UAE”

 1. Isithombe sikaBryan

  Ngine-problm ekhadini lami lesikweletu..angikhokhelanga isikhathi esingaphezu kwenyanga ngenxa yezinkinga zezezimali..manje isikhathi sebhange isikhathi nesikhathi singishayela mina nabangane bami bomndeni ngisho nabasebenza nami..ngingakachazi futhi ngiyaphendula kukhona abafonayo kodwa angazi ukuthi bamphatha kanjani lo muntu, bamemeza, baphatha kahle ukuthi babiza amaphoyisa, bayahlukumeza, futhi manje ngaphambili ngithole imilayezo evela ku-intanethi… ngisho nomndeni wami nabangane abathi… mnu. UBryan (unkosikazi ka @@@@) ubatshele ngomusa ukuthi uyafunwa ngecala lobugebengu elifakwe eDubai nge-CID yesheke esiphundu kanti namaphoyisa njengamanje abheka lo muntu pls thumela lokhu komunye umngani… ..ngikhathazekile kakhulu futhi umkami akakwazi ukulala kahle ukhulelwe futhi ngikhathazekile kakhulu… bec. Kulo mlayezo ku-fb..bonke abangane bami nomndeni wami sebazi futhi banamahloni kakhulu ukukhuluma engizokwenza… pls ngisize… ngikwazi nokufaka icala
  lapha e-uae ngalokhu kuhlukunyezwa… tnxz and god well bless u…

 2. Isithombe sikaDennis

  Hi,

  Ngingathanda ukuthola ukululekwa kwezomthetho mayelana necala ngizolifaka enkantolo yaseSharjah. Icala lami lenzeke ku-Al Nahda, sharjah mayelana nokuhlaselwa komshayeli wetekisi wase-sharjah. Kuyinto nje ingxabano evamile eyabangela ukulwa futhi ngadonswa futhi umshayeli angihlele izikhathi eziningana ebusweni kuze kube yilapho ishiya lami lilimale futhi liphunyulwe ngesikhathi sokuhlaselwa ngangigqoke izibuko zamehlo ami futhi isusiwe ngesikhathi sokushaya isikhumba mina. Lesi sibonelo samshaya umkami njengoba ezama ukuhlisa umshayeli phakathi kwethu. Umbiko wezokwelapha kanye namaphoyisa wenziwa eSharjah. Ngingathanda ukufuna izinqubo zokufaka leli cala kanye nemithetho yokwenza kanjalo.

  Ithemba lokuphendula kwakho okusheshayo,

  Ngiyabonga,
  Dennis

 3. I-avatar ye-jin

  Hi,

  Ngingathanda ukubuza uma inkampani yami ingafaka i-absconding case kimi ngenxa yokungahlali. Ngigxile kakhulu ku-3months kakade ngoba nginecala lamaphoyisa lokuhlola isisindo. Ipasipoti yami inenkampani yami.

 4. I-avatar ye-laarni

  Nginomlingani we-1 enkampanini futhi akenzi umsebenzi wakhe kahle. Empeleni sinezinkinga ezithile kodwa uxuba izinkinga zomuntu siqu ukuze asebenze ngezindaba. Manje usangimangalela ngokuthatha imisebenzi ngokwayo futhi ngenza izinkinga kuye okungelona iqiniso. Wangitshela ukuthi uyazi ukuthi ngingamdedela ngaphandle kwenkampani kodwa uzoqinisekisa ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka kimi futhi ngizozisola ngokuthi ngiyifake lapha enkampanini yethu. Kulokhu, ngingaya emaphoyiseni bese ngitshela ngalokhu. Anginakho ubufakazi obhaliwe ngoba kwathiwa ngqo ebusweni bami. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngizophephile yonke indawo noma ngaphandle kwehhovisi.

 5. Isithombe sikaTarek

  Hi
  Ngifuna ukubuza mayelana nokuthwala isinqumo somthetho ebhange.
  Ngibambezelekile ekukhokheni kwami ​​imali yasebhange ngenxa yokubambezeleka kokukhokha kwebhonasi evela enkampanini yami - ngachaza ukuthi imali ekhokhwayo engizoyikhokha ebhange phakathi nesonto kodwa bayaqhubeka nokushaya ucingo. Abasebenzi abaningana izikhathi eziningi ngosuku ngalunye. Ngiyekile ukuphendula izingcingo futhi omunye wabasebenzi ungithumelela umyalezo othi “khokha kungenjalo imininingwane yakho izokwabiwa ne-Etihad Bureau ngokufakwa ohlwini lwabamnyama”
  Lokhu kubonakala sengathi kuyisongo futhi angiyithathi kahle.
  Yini icala lomthetho elihlobene nezinsongo ezibhaliwe?
  Siyabonga

 6. Isithombe se-Doha

  Umakhelwane wami ulokhu engihlukumeza naye wazama ukungiklinya kanye .Unenkinga yokulwa nomngane wami engosini yokuxhumana ngimphendule omunye we-ny mngani wami ukuthi kwakungakhulunywa ngaye ngisho negama lakhe alishiwongo. futhi kwakungeyona into engathi sína.Kodwa umakhelwane wami ufika emzini wami futhi uhlala ekhuluma inhlamba nabanye omakhelwane bami baye bambona enza lokho.Ngicela ungiqondise ukuthi ngenzeni futhi iwela ngaphansi kwamuphi umthetho?

 7. I-avatar ye-pinto

  Umphathi wami wangisongela ngokungishaya ngempama phambi kwabanye abasebenzi abangama-20 uma ngingahambisi amafayela amabili ngakusasa. Ungibize ngegama elibi ngokungaphuzi utshwala kwelinye lamaqembu asehhovisi. Uphinde watshela omunye umqashi ukuthi angishaye uma nginikeza impendulo engafanele ngesikhathi sokuqeqeshwa kanye nezimpendulo. Ungitshele ukuthi ngihambise amafayela ngoLwesine. Ngiyasaba ukuya ehhovisi. Ngisesikhathini sokuhlolwa manje. Angazi ukuthi ngenzeni ngemuva kokuchitha imali eningi ku-visa nezindleko zokuhamba anginayo imali yokuyinika inkampani uma nginqanyulwa.

 8. Isithombe se-choi

  Ngisefulethini lokwabelana. UFlatmate umema abangani efulethini lethu ukuthi bazophuza, bacule u-a futhi banomsindo omkhulu. Uma ngizobiza amaphoyisa ngenkathi benza iphathi, ngiyabakhathaza abanye engihlala nabo emafulethini njengoba ngifundile ukuthi njengoba ukuhlala efulethini kungekho emthethweni, bonke abantu abangaphakathi efulethini bazoboshwa. Ingabe kuliqiniso? Sengivele ngakhuluma nalo muntu kodwa lo muntu weza kimi ngemuva kwezinsuku ezine ememeza futhi ekhomba umunwe ebusweni bami.

 9. Isithombe sika-Gerty Gift

  Umngani wami bekufanele enze iphepha lokucwaninga ngokuhlaselwa futhi bengizibuza ngezisekelo zako konke. Ngiyabonga ukuthi usho ukuthi ukuhlaselwa akudingeki kube ngokomzimba. Le yinto ebengingayazi ngaphambili futhi inginike okuningi okufanele ngicabange ngayo.

 10. I-avatar ye-legalbridge-admin
  i-Legalbridge-admin

  Kungenzeka athole inhlawulo futhi amaPhoyisa angamcela ukuthi akhokhe izindleko zakho zokwelashwa, Okuhle kakhulu ukusivakashela ukuze siqonde kabanzi.

Shiya amazwana

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *

Skrolela Top