Indlela Yokubhekana Nokuthatha Izinyathelo Ezingokomthetho Ngodlame Lwasekhaya

Udlame Lwasekhaya - Indlela Yokubhekana Nalo Futhi Uthathe Izinyathelo Zomthetho. Uma uyisisulu sodlame lwasekhaya, nazi izinyathelo zomthetho okudingeka uzithathe ukuze ulondoloze ukuphepha kwakho futhi uthole isivikelo nobulungiswa obukufanele.

ukuhlukunyezwa ngokomzwelo dubai
hhayi nje ukulimala ngokomzimba
ukuvuma ukuhlukunyezwa

Ubudlova Basekhaya Benzeka Ngaziphi Izindlela?

Ngokwencazelo, “udlame lwasekhaya” lubhekisela odlameni olwenziwa ilungu lomndeni noma umlingani osondelene nomunye, njengokuhlukunyezwa kwezingane noma ukuhlukumeza umngane womshado. Kuwuhlobo lobuxhwanguxhwangu futhi kungabandakanya ukuhlukumeza ngokomzimba, ngokomzwelo, noma ngokwezimali, kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi.

Yini Ebangela Ukulimala Komunye Umuntu?

Udlame lwasekhaya lungachazwa njengephethini yokuziphatha kunoma yibuphi ubudlelwano obusetshenziselwa ukuzuza noma ukugcina amandla nokulawula uzakwenu osondelene. Ukuhlukumeza isenzo somzimba, ucansi, imizwa, ezomnotho noma ezengqondo noma izinsongo zezenzo ezithonya omunye umuntu. Lokhu kungaqondwa njengokusho ukuthi noma yimaphi amazwi noma izenzo umuntu womunye ubulili angazithatha ngokumelene nomlingani wakhe wobulili obuhlukile noma ngisho obufanayo obulimaza omunye umuntu ubudlova basekhaya.

Isisulu Sobudlova Basekhaya Basekhaya

Ngaphambili, udlame lwasekhaya lwalusetshenziswa futhi lwaluqondwa njengolusho ukulimala ngokomzimba owesilisa kowesifazane. Lokhu kwavela ngokuhamba kwesikhathi futhi manje udlame lwasekhaya selubizwa kahle ngokuthi udlame olusekelwe kubulili. Lokhu kungenxa yokuthi amadoda nawo ayakwazi ukuba yizisulu zodlame lwasekhaya.

Ngokwezibalo Zikazwelonke Zodlame Lwasekhaya, cishe oyedwa kwabesifazane abane kanye no-1 kwabesilisa abangu-4 abaneminyaka engaphezu kwengu-1 babe yisisulu sodlame lwasekhaya, futhi cishe u-7% wabo bobabili ubulili baye babhekana nohlobo oluthile lokuhlukunyezwa kwengqondo kwasekhaya.

Nakuba udlame lwasekhaya luvame ukwenzeka ebudlelwaneni obuseduze (emshadweni nasekupholeni), kusewudlame lwasekhaya uma lwenzeka phakathi kwabazali, izingane, emsebenzini kanye nobunye ubudlelwano obunjalo. Futhi, ubudlova basekhaya abugcini nje ekulimazeni ngokomzimba. Amazwi alimazayo nabuhlungu, ukwesabisa, izenzo ezithinta ngisho nokuba yisakhamuzi nesimo somnotho somuntu konke kubhekwa njengobudlova basekhaya.

Yiziphi Izinhlobo Zokuhlukumeza Odlameni Lwasekhaya

Izinhlobo zokuhlukumeza ezilingana nodlame lwasekhaya azibandakanyi ukuhlukunyezwa ngokomzimba kuphela kodwa nokuhlukunyezwa ngokomzwelo (ukubizwa ngamagama, ukuhlazeka, ukusatshiswa, ukuklabalasa, ukungakhulumisani njll), ukuhlukunyezwa ngokocansi (ukuphoqa umlingani ukuthi aye ocansini lapho engafuni/engafuni. emoyeni/abangaphilile, ukulimaza uzakwenu ngesikhathi socansi njll ), ukuhlukunyezwa kwezobuchwepheshe (ukugebenga ama-akhawunti efoni/e-imeyili kazakwethu, ukusebenzisa amadivaysi okulandelela ocingweni lozakwethu, imoto njll), ukuhlukumeza ngokwezimali (ukuhlukumeza uzakwethu emsebenzini kanye ikakhulukazi phakathi namahora okusebenza, ukulimaza amaphuzu esikweletu sozakwethu njll), ukuhlukunyezwa kwesimo sokuthuthela kwelinye izwe (ukucekela phansi amaphepha okufika kazakwethu, ukusabisa ngokulimaza umndeni wozakwethu ekhaya njll).

Lezi zinhlobo ezahlukene zokuhlukumeza zibalulekile ukunakwa ngoba ngokwesibonelo, e-United Arab Emirates okuyisifunda esikhulu samaSulumane esakhiwe kusuka kumfelandawonye wama-emirate ayisikhombisa, ahlanganisa i-Abu Dhabi (inhloko-dolobha), i-Ajman, i-Dubai, iFujairah, i-Ras Al Khaimah. , Sharjah kanye no-Umm Al Quwain, abesifazane namantombazane bavame ukuthambekela kakhulu ekuhlukunyezweni kwasekhaya ngenxa yezinga eliphakeme lezomnotho, lezenhlalo, lamasiko nezenkolo labesilisa esifundeni. Kubalulekile ukuthi izisulu ziqonde Imithetho ye-UAE mayelana nokuhlukumeza ngokocansi, ezenqabela ukuyenga ocansini okungafunwa, izicelo zokwenzelwa ucansi, nokunye ukuziphatha kwamazwi noma ngokomzimba okuphathelene nocansi.

Ukusiza nokuvikela abesifazane nezingane esifundeni, ngo-2019, i-UAE yethula Inqubomgomo Yokuvikela Umndeni echaza udlame lomndeni noma lwasekhaya njenganoma yikuphi ukuhlukumeza, udlame noma izinsongo ezenziwa yilungu lomndeni kunoma yiliphi elinye ilungu lomndeni noma umuntu oweqa umgadi wakhe, amandla, igunya noma umthwalo wemfanelo, okuholela ekulimaleni ngokomzimba noma ngokwengqondo. Okubalulekile, i isijeziso sodlame lwasekhaya e-UAE ngoba izenzo ezinjalo zingaba nzima. Umgomo ukhuluma ngezinhlobo eziyisithupha zodlame lwasekhaya. Yilezi: ukuhlukunyezwa ngokomzimba, ukuhlukunyezwa ngamazwi, ukuhlukunyezwa ngokomqondo/ngokwengqondo, ukuhlukunyezwa ngokocansi, ukuhlukunyezwa ngokomnotho/ngokwezimali, kanye nobudedengu.

Uma uyisisulu sodlame lwasekhaya, kubalulekile ukwazi ukuthi awuwedwa nokuthi zikhona izindlela zomthetho ongakhetha kuzo.

Ingabe sikhona isizathu esenza abantu bahlukumezane?

Amadoda ahlukumezayo (ngisho nabesifazane imbala) baphuma kuzo zonke izizinda futhi bavame ukuba nomona, ukuba nolaka nokucasuka kalula. Amadoda amaningi ahlukumezayo akholelwa ukuthi abantu besifazane baphansi, bakholelwa ukuthi amadoda ahloselwe ukubusa nokulawula abesifazane futhi ngokuvamile bayakuphika ukuthi ukuhlukunyezwa kuyenzeka noma bakunciphisa futhi ngokuvamile basola abalingani babo ngokuhlukumeza. 

Ukusetshenziswa kabi kotshwala nezidakamizwa, ukuhlukumezeka kwasebuntwaneni nabadala, intukuthelo, izinkinga zengqondo nezinye zobuntu kuvame ukuba yizici zokuhlukunyezwa. Abesifazane (nabesilisa) bavame ukuhlala nabahlukumezi babo ngenxa yehlazo, ukuzethemba, ukwesaba izimpilo zabo, ukwesaba ukulahlekelwa izingane zabo noma ukulimala komkhaya wabo oseduze nabangane futhi iningi likholelwa ukuthi ngeke likwazi ukuzenzela umathanda.

Abanye besifazane abahlukunyeziwe bakholelwa ukuthi ukuhlukunyezwa yiphutha labo, bacabanga ukuthi banganqanda ukuhlukunyezwa uma benza ngendlela ehlukile. Abanye abakwazi ukuvuma ukuthi bahlukunyezwe abantu besifazane kanti abanye bazizwa benengcindezi yokuthi bahlale ebudlelwaneni.

Ngakho-ke, asikho isizathu esanele sokuqhubeka nokuhlala ebudlelwaneni obuhlukumezayo! Izinyathelo zokuqala zibandakanya ukuvuma ukuthi ukuhlukunyezwa kuyenzeka, ukuthi izenzo namazwi ahlukumezayo futhi akufanele aqhubeke ukwenzeka, umhlukumezi akasadingi ukuvikelwa futhi afinyelele usizo lwezokwelapha, ngokomzwelo ngisho nangokwenhlalo. Uma uhlukunyezwa, khumbula:

 • Akufanele ubekelwe icala ngokushaywa noma ukuphathwa kabi!
 • Awuyona imbangela yokuziphatha kabi komlingani wakho!
 • Ufanelwe ukuphathwa ngenhlonipho!
 • Ufanelwe ukuphila okuphephile nokujabulisayo!
 • Izingane zakho zifanelwe ukuphila okuphephile nokujabulisayo!
 • Awuwedwa!

Kunabantu abalindele ukusiza, futhi, kunezinsiza eziningi ezitholakalayo zabesifazane abahlukunyeziwe nabashaywayo, okuhlanganisa izingcingo ezishisayo, izindawo zokukhosela, izinsizakalo zomthetho, nokunakekelwa kwezingane. Qala ngokufinyelela!

kanjani ukufakazela ukuhlukunyezwa kwengqondo
udlame uae umthetho
inqubomgomo yokuvikela umndeni ye-uae

Kuyini Ukuxhashazwa Kwengqondo Nangokomzwelo Futhi Ungakufakazela Kanjani Ukuhlukumeza Ngokwengqondo?

Ukuhlukunyezwa ngokwengqondo nangokomzwelo kungase kwenzeke ngezindlela eziningi. Kungaba yinoma yini ukusuka ekubizeni amagama kanye nokubeka phansi kuye ezinhlotsheni ezicashile zokukhohlisa nokulawula. Ezinye izinhlobo ezijwayelekile zokuhlukumeza ngokwengqondo nangokomzwelo zihlanganisa:

 • Ukukhanya kwegesi, okuvame ukuholela ekutheni isisulu singabaze inkumbulo yaso, ukubona kanye nengqondo
 • Ukwenza izinkulumo ezilulazayo noma ezihlambalazayo ngomhlukumezi
 • Ukuhlukanisa isisulu emndenini nakubangane
 • Ukulawula izimali zabahlukunyeziwe noma ukukhawulela ukufinyelela kwabo imali
 • Ukwenqaba ukuvumela isisulu ukuba sisebenze noma sicekele phansi umsebenzi wabo
 • Ukusabisa ngokulimaza isisulu, umndeni waso, noma izilwane ezifuywayo
 • Empeleni ukulimaza isisulu ngokomzimba

Ukufakazela ukuhlukumeza ngokomqondo, uzodinga ukunikeza imibhalo efana namarekhodi asesibhedlela, imibiko yezokwelashwa, imibiko yamaphoyisa, noma imiyalo evimbelayo. Ungakwazi futhi ukunikeza ubufakazi obuvela kofakazi abangafakaza ngokuziphatha okuhlukumezayo.

Ungalubhala Kanjani Udlame Lwasekhaya Nokuhlukumeza futhi Uthathe Isinyathelo Somthetho Umelene Nelungu Lomndeni Wakho noma Uzakwenu?

Uma uke waba isisulu sobudlova basekhaya, ziningi izinyathelo ongazithatha ukuze uzivikele wena nomndeni wakho. Okokuqala, kubalulekile ukubhala ukuhlukumeza. Lokhu kungenziwa ngokugcina ijenali yezehlakalo, ukuthatha izithombe zokulimala, nokugcina noma yikuphi ukuxhumana (isib. imibhalo, ama-imeyili, imilayezo yenkundla yezokuxhumana) evela kumhlukumezi. Lawa madokhumenti angabaluleka uma unquma ukuthatha izinyathelo zomthetho ngokumelene nomhlukumezi wakho.

Kunezinketho eziningi zomthetho ezahlukahlukene ezitholakalayo kuzisulu zodlame lwasekhaya e-UAE, okuhlanganisa ukufaka isicelo sokuvikelwa kanye nokufaka isehlukaniso.

Yini engingayenza ukuze ngihlale ngiphephile ngemva kobudlelwane obuhlukumezayo noma obunodlame?

Uma uke waba sebudlelwaneni obuhlukumezayo noma obunodlame, kubalulekile ukuthatha izinyathelo zokuzivikela wena nomndeni wakho. Lezi zinyathelo zingabandakanya:

 • Ukufaka isehlukaniso (uma ushadile)
 • Ukuthuthela endaweni ephephile, njengendawo yokuhlala yodlame lwasekhaya noma indlu yomngane noma yelungu lomndeni
 • Ukushintsha inombolo yakho yocingo kanye nekheli le-imeyili
 • Ukutshela umqashi wakho ngokuhlukunyezwa futhi umcele ukuthi agcine ikheli lakho nenombolo yakho yocingo kuyimfihlo
 • Ukutshela isikole sengane yakho ngokuhlukunyezwa nokubacela ukuthi bagcine ikheli lakho nenombolo yakho yocingo kuyimfihlo
 • Ukuvula i-akhawunti yasebhange entsha egameni lakho kuphela
 • Ukuthola incwadi yesivimbelo kumhlukumezi 
 • Ukubika ukuhlukunyezwa emaphoyiseni
 • Ukufuna ukwelulekwa ukuze ubhekane nemiphumela yokuhlukunyezwa ngokomzwelo

Ukuze Uthole usizo ngodlame lwasekhaya nokuhlukunyezwa e-Dubai noma e-UAE, Isevisi Yolayini Wosizo: https://www.dfwac.ae/helpline

Ungasivakashela ukuze uthole ukubonisana kwezomthetho, Sicela usithumele i-imeyili ku legal@lawyersuae.com noma usishayele +971506531334 +971558018669 (Imali yokubonisana ingasebenza)

Udlame lwasekhaya luyinkinga engathi sína ethinta izisulu zabo bonke ubudala, ubulili, nezizinda. Uma uyisisulu sobudlova basekhaya, kubalulekile ukufinyelela usizo.

Mayelana Umlobi

Shiya amazwana

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *