Prokureursfirmas Dubai

Bestudeer die besonderhede van u kontrak krities deur middel van kontrakmeting

beskerm Uself

Regsmening

'N Wettige kontrak of ooreenkoms is meer slegs 'n stuk wat twee partye onderteken, maar dit beskerm 'n besigheid se entiteit met die regte en remedies. 'N Ooreenkoms skep verantwoordelikhede, voorwaardes, geldelike aangeleenthede, tydsbeperkings en meer, sodat elke deel van die ooreenkoms behoorlik verseël word, wat, indien dit sou misluk, tot onvoorsiene verliese kan lei.

wettige keuring is in Dubai en die VAE nodig

wettige ooreenkomste of kontrakte

kontrakte keuring van dokumente

Sonder die nodige omsigtigheid van die keuring van kontrakte, kan ons kontrakte onderteken met onaantreklike voorwaardes wat nie vir ons of ons belang bevoordeel nie.

Wat is kontraktuele keuring?

Kontrakkeuring of wettige keuring beteken die handeling om die dokumente wat ingevolge die wet uitgevoer moet word noukeurig en krities te ondersoek. Die keuring van kontrakte lei tot 'n deeglike omsigtigheid van die ooreenkoms, wat die volgende verseker:

Regsondersoeke deur advokate vir verskillende maatskappydokumente. Advokaat se advokaat oor sensitiewe aangeleenthede. Wettige nakoming.

 • Alle voorsorgmaatreëls word getref
 • Definisie van spesifieke rolle
 • Sekuriteit van geld
 • Regsmiddel
 • Kwessies word goed uiteengesit
 • Duidelike aspekte en monetêre terme, ens.

verpligtinge en verantwoordelikhede van alle betrokkenes

Kontrakte word hoofsaaklik ontwerp, opgestel en uitgevoer deur ondernemings met die oog op die verpligting en verantwoordelikhede van alle belanghebbende partye om risiko's te verminder. Kleinondernemings en bestuurders op senior vlak teken gereeld kontrakte gedurende hul termyn.

Aangesien daar 'n behoefte is aan die lees, verstaan ​​en ontleding van 'n ooreenkoms met betrekking tot die bewoording en uitdrukking wat in die ooreenkoms gebruik word. Dit is noodsaaklik dat kunsmatige woorde onder geen voorwaardes opgeneem moet word nie, of dat 'n addisionele betekenis afgelei moet word anders as wat letterlik verstaan ​​word nie.

Professionele keuring en kontrole van kontrakte

Daarom is dit nodig om 'n regsondersoek te doen as u uself wil red van onvoorsiene omstandighede wat moontlik kon voorkom word indien die behoorlike regsaksie van die goedkeuring van dokumente betyds uitgevoer is.

Dit is selfmoord om die kopie-plak- of stereotipe-ooreenkoms / -kontrak te gebruik, en daarom is dit uiters noodsaaklik om 'n regskenner te nader wat 'n behoorlike regsdokument kan opstel en vir professionele kontrakteursondersoek kan doen.

Belangrikste aspekte van kontrakte-keuring

 • Die bepaling van die kontrak vereis dat die persoon 'n diepgaande oorsig van die opset, klousules, voordragte en risiko's uitvoer om die behoefte van 'n kliënt te beskerm en om die vloei van die transaksie te bevorder.
 • Die belangrikste kontraktereg is afkomstig van die Engelse kontraktereg wat die klem plaas op die begeerte van kontrakterende partye om hulself te bind in 'n ooreenkoms om sake of dienste uit te ruil.
 • In Jones V Padavattonhet die howe probeer om die onderskeid tussen gesinsreëlings en sake-ooreenkomste duidelik te omskryf. Die gesinsooreenkoms is nie altyd bindend nie en kontraktuele ooreenkomste moet die kommersiële bedoeling duidelik beïnvloed. Dus, terwyl kontrakte ondersoek word, moet die voorneme om mekaar wettiglik in die onderneming te bind, duidelik wees.
 • Na aanleiding van bogenoemde is dit uiters belangrik om seker te maak dat die partye by die ooreenkoms bekend is, of hulle gesag het om hul verskillende ondernemings te verteenwoordig, en die vermoë om te kontrakteer en die plek waar die onderneming gekontroleer word. In situasies waar daar tot 3 of meer kontakpersone is, moet die intensiteit van die ondersoek meer streng moet wees om die doel van elke persoon te bepaal.
 • Wanneer partye hulself daartoe verbind, moet die doel van die kontrak duidelik wees.
 • As die doel van die verkoop van goed is, is dit verstandig dat “x” AB-goedere vervaardig en verkoop en “z” die vervaardiger is van XY-goedere waarin AB-goedere 'n inset is.
 • In 'n eenvoudige Sale of Good, waar produkte gestandaardiseer word, kan dit noodsaaklik wees dat spesifieke definisies nie noodwendig gegee word nie, maar as dit versigtig is, is dit verstandig om 'Goedere', 'Partye', 'Koopopdrag' te noem en te definieer. '' Datum van aflewering, '' datum en manier van betaling, '' Plek van aflewering, '' kansellasie, 'ens. Dit verseker dat die bepalings dieselfde ding vir die kontrakterende partye beteken en presies aan hulle vereistes voldoen.
 • Waar aangepaste produkvereistes ingewikkeld is, soos ketels, gespesialiseerde elektronika, ingenieursgoedere, ensovoorts, is dit raadsaam om seker te maak dat alle spesifikasies en definisies skerp afgebaken word.
 • Daarna moet die ooreenkoms vermeld al die bepalings en voorwaardes waarop sake gedoen moet word.

Hoe verskil die opstel van kontrakte van die ooreenkoms?

Die opstel van kontrakte en die keuring van kontrakte is twee verskillende stadiums van die kontrakteringsproses. Kontrakopstel is 'n proses waarby die persoon wat 'n kontrak opstel van die beginpunt tot die eindpunt behels.

In die kontrakveteringsproses is die opstellende persoon die beoordelaar en sal hy aan die bestaande kontrakvorm (die een wat reeds opgestel is) werk om die nodige toevoegings en skrapings in die bestaande kontrakvorm te doen.

fokus op unieke wenke in die bestaande kontrakvorm

Professionals wat in sekere ondernemings werk, sal om twee redes die kontrakte kan veearts:

 1. Dit is of sulke ondernemings hul eie kontrakvorms sal hê; en
 2. Die teenparty stuur hul kontrakvorm in om hersien te word.

In die keuringsproses is die leerkurwe beperk vir professionele persone, aangesien hulle op unieke wenke in die bestaande kontrakvorm moet konsentreer en nie die vooruitsig het om die werk eerstehands te doen nie.

uitgebreide navorsing oor verskillende klousules

Aan die ander kant, in die opstel van die kontrak, teken die opstelpersoon egter die hele kontrak op sy / haar eie, met spesiale fokus op elke minuutpunt vanaf die beginpunt tot die eindpunt.

Met die opstel van kontrakte kan die persoon wat die opstel doen die geleentheid kry om die kuns van die opstel van voorsiening deur voorsiening te leer, waardeur omvattende navorsing oor verskillende klousules elke klousule tot die kern kan leer.

Dit word aanbeveel dat die jong regsgesindes konsentreer op die opstel van leerkontrakte (om eerstehandse werk te leer) tot die kern toe om vaardig te wees in die opstel van kontrakte of die bepaling van kontrakte.

Ondernemings wettig / opstel van kontrakte / keuring

Diensverskaffers vir die opstel van kontrakte en keuring in Dubai. Wettige keuring van verskillende dokumente. Regsmening gee. Advies oor sensitiewe aangeleenthede. Wettige nakoming.

Scroll na bo