શરતો અને નિયમો

વાપરવાના નિયમો

કૃપા કરીને નીચેનાને ધ્યાનથી વાંચો, કારણ કે તે તમારા અને અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE વચ્ચેનો બંધનકર્તા કરાર છે. જો તમારી ઉંમર અઢાર (18) વર્ષથી ઓછી છે, તો તમે અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE નો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. વકીલો UAE નો ઉપયોગ કરીને તમે આ ઉપયોગની શરતોથી બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો. જો તમે આ નિયમો અને શરતો સ્વીકારતા નથી, તો તમે Amal Khamis એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE નો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

વકીલો યુએઈ શું છે? વકીલો UAE એ વકીલો અને જાહેર જનતાના પુખ્ત સભ્યો વચ્ચેના સંચાર માટે એક ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ (વેબસાઈટ પોર્ટલ) છે. યુએઈના વકીલો કાનૂની સલાહ આપતા નથી. વકીલો UAE ને ઍક્સેસ કરતા વકીલો વકીલ UAE ના ભાગીદારો, કર્મચારીઓ અથવા એજન્ટો નથી; તેઓ ત્રીજા પક્ષકારો છે. વકીલો UAE આ વેબસાઇટ પર કોઈપણ વકીલની ભલામણ અથવા સમર્થન કરતું નથી, અને તેમના ઓળખપત્રો અથવા લાયકાતની વોરંટ અથવા બાંયધરી આપી શકતા નથી. કોઈપણ વકીલને લગતી તમારી પોતાની ખંત રાખવા માટે તમે જવાબદાર છો. તમારા અને અમાલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE વચ્ચે વકીલો UAE ના તમારા ઉપયોગ દ્વારા કોઈ એટર્ની-ક્લાયન્ટ સંબંધનો હેતુ નથી અથવા રચાયો નથી. જો કે અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE તમારા અને વકીલ વચ્ચે ઑનલાઇન કાનૂની પરામર્શની સુવિધા આપી શકે છે, વકીલો UAE પ્રતિનિધિત્વ માટેના કોઈપણ કરાર માટે પક્ષકાર નથી જે તમે કોઈપણ વકીલ સાથે દાખલ કરી શકો છો. તદનુસાર, તમે સંમત થાઓ છો કે વકીલો UAE વકીલોના કોઈપણ કૃત્યો અથવા અવગણના માટે જવાબદાર નથી. યુએઈના વકીલો ખાસ વકીલોને સમર્થન કે ભલામણ કરતા નથી. કોઈપણ વકીલને જાળવી રાખતા પહેલા અથવા વકીલો UAE પર વકીલ સાથે પરામર્શની વિનંતી કરતા પહેલા, તમારે વકીલના જ્ઞાન અને અનુભવને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. જો તમે વકીલો UAE પર પરામર્શ સિવાય વકીલની સેવાઓ જાળવી રાખો છો, તો તમારે તમામ ફી, ખર્ચ અને અન્ય જવાબદારીઓ સહિત રજૂઆતના નિયમો અને શરતોની વિગત આપતા લેખિત કાનૂની સેવા કરાર માટે પૂછવું જોઈએ. વકીલો UAE ને ઍક્સેસ કરતા વકીલોની ઓળખ, ઓળખપત્ર અથવા લાયકાત ચકાસવાની કોઈ જવાબદારી વકીલો UAE ની નથી, જેમાં વકીલની પ્રોફાઇલમાં સમાવિષ્ટ માહિતી, જેમ કે વકીલોનું નામ, કાયદાકીય પેઢી, શીર્ષક, સંપર્ક માહિતી, શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ, સહિત, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. બાર પ્રવેશ, પ્રેક્ટિસ વિસ્તારો અથવા અન્ય કોઈપણ માહિતી. વકીલો UAE પ્રોફાઇલ માહિતીની સમીક્ષા કરવા, સંપાદિત કરવા, સંશોધિત કરવા અથવા ચકાસવા માટે જવાબદાર નથી. વકીલો UAE ની પૂછપરછ અથવા ચકાસવાની કોઈ જવાબદારી નથી કે વકીલો વ્યાવસાયિક બેદરકારી અથવા ગેરરીતિ સામે વીમો છે કે કેમ. તમે કોઈપણ વકીલની ઓળખ અથવા લાયકાતને લગતી તમારી પોતાની મહેનત કરવા માટે જવાબદાર છો. અહીં અન્યથા ઉલ્લેખિત ન હોય ત્યાં સુધી, "વકીલો UAE" નો અર્થ વકીલ UAE અને lawsuue.com વેબસાઇટ છે.

વપરાશકર્તા સંદેશાવ્યવહાર. વકીલો UAE એ બિન-વકીલો અને વકીલો (સામૂહિક રીતે "વપરાશકર્તાઓ") વાતચીત કરવા માટેનું સ્થળ છે. વેબસાઈટના વપરાશકર્તાઓ, વકીલો UAE ના, સંદેશાવ્યવહારની સામગ્રી પ્રદાન કરે છે. વકીલો યુએઈ વપરાશકર્તાઓ વચ્ચેના સંચાર માટે પક્ષકાર નથી. વકીલો UAE ની આ વેબસાઇટ પર સંચાર સંપાદન, સંશોધિત, ફિલ્ટર, સ્ક્રીન, મોનિટર, સમર્થન અથવા બાંયધરી આપવાની કોઈ જવાબદારી નથી. વકીલો UAE વેબસાઇટ પરના વપરાશકર્તાઓ વચ્ચેના કોઈપણ સંચારની સામગ્રી અથવા આવા કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારના પરિણામે તમે જે કોઈપણ પગલાં લઈ શકો છો અથવા લેવાનું ટાળો છો તે માટેની તમામ જવાબદારીને અસ્વીકાર કરે છે. કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારના સ્ત્રોત અને સામગ્રીની ઓળખ અને વિશ્વસનીયતાનું મૂલ્યાંકન કરવા અને ચકાસવા માટે તમે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો.

વકીલો UAE ચકાસવા માટે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી, અને કોઈપણ વકીલ અથવા બિન-વકીલની ઓળખ અથવા વિશ્વાસપાત્રતા અથવા આ વેબસાઇટ પરના કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારની સામગ્રી સંબંધિત કોઈ રજૂઆત અથવા વોરંટી આપતા નથી. અહીં ઉપયોગ કર્યા મુજબ, સંદેશાવ્યવહારમાં આ વેબસાઇટના સંબંધમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ વપરાશકર્તા તરફથી તમને નિર્દેશિત કરવામાં આવેલ કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. કોમ્યુનિકેશન્સમાં પ્રોફાઈલ માહિતી સહિત વકીલો UAE પરના વકીલો દ્વારા સંચારનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. આ વેબસાઇટ પરના સંદેશાવ્યવહારો મર્યાદિત છે, તેમાં વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન અથવા મુલાકાતો શામેલ નથી, અને વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન અને મુલાકાતોની વિશિષ્ટ સુરક્ષા અને કાર્યવાહીનો સમાવેશ થતો નથી. ઉપરોક્ત હોવા છતાં, વકીલો UAE વકીલો UAE પર કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારને પ્રતિબંધિત કરવા અથવા કાઢી નાખવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે, પરંતુ તે બંધાયેલા નથી. જો તમારી કાનૂની બાબતમાં સંભવિત મુકદ્દમાનો સમાવેશ થાય છે, તો તે મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે સમજો છો કે મુકદ્દમો ચોક્કસ સમયગાળામાં દાખલ થવો જોઈએ અથવા તેનો જવાબ આપવો જોઈએ અથવા તમારા અધિકારો પર નકારાત્મક અસર થઈ શકે છે. તેથી, જો કોઈ એટર્ની તમારું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તમને તમારા અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે તરત જ અન્ય એટર્ની સાથે સંપર્ક કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. તમારું પ્રતિનિધિત્વ ન કરવાનો એટર્નીનો નિર્ણય તમારા કેસની યોગ્યતાઓને લગતા અભિવ્યક્તિ તરીકે તમે લેવો જોઈએ નહીં. વકીલો UAE એવા મંચ ધરાવે છે જ્યાં વપરાશકર્તાઓ કાયદાની સામાન્ય ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકે છે, વકીલોની લાયકાત અથવા અન્ય બિન-ગોપનીય વિષયોની ચર્ચા કરી શકે છે. એટર્ની-ક્લાયન્ટ વિશેષાધિકાર અથવા અન્ય વિશેષાધિકાર સિદ્ધાંતો દ્વારા જાહેરાત સામે સંચાર અસુરક્ષિત હોઈ શકે છે.

ગુપ્તતા; વિશેષાધિકારો. વકીલો UAE માં ઇન્ટરેક્ટિવ ફોરમ અને સુવિધાઓ શામેલ હોઈ શકે છે જે ગોપનીય માહિતી અથવા કાનૂની સલાહની ચર્ચા કરવા માટે અયોગ્ય છે. ગોપનીય માહિતીમાં તમારું નામ, સંપર્ક માહિતી, અન્ય વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓ વિશેની ઓળખની માહિતી, નાગરિક અથવા ફોજદારી જવાબદારીના પુરાવા અથવા પ્રવેશ અથવા તમારી કાનૂની બાબતો વિશેની અન્ય માહિતી શામેલ હોઈ શકે છે પરંતુ તે તેના સુધી મર્યાદિત નથી. વકીલો UAE પરના ફોરમના હેતુઓ અને વિશેષતાઓ કાયદાની સામાન્ય ચર્ચા અને વકીલોની લાયકાત છે. વકીલો UAE ગોપનીય માહિતીના ઇરાદાપૂર્વક અથવા અજાણતાં જાહેર કરવા માટે જવાબદાર નથી. શક્ય છે કે સુરક્ષા ભંગ, સિસ્ટમની ખામી, સાઇટની જાળવણી અથવા અન્ય કારણોસર, બિન-વકીલો સહિત, તૃતીય પક્ષો દ્વારા આ વેબસાઇટ પરના કોઈપણ સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત અથવા અટકાવવામાં આવે. આ વેબસાઇટના વપરાશકર્તાઓ જોખમ માને છે કે તેમના સંદેશાવ્યવહાર તૃતીય પક્ષો દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને એટર્ની-ક્લાયન્ટ વિશેષાધિકાર અથવા અન્ય વિશેષાધિકાર સિદ્ધાંતો દ્વારા જાહેરાત સામે સુરક્ષિત ન હોઈ શકે, અને આવા કિસ્સાઓમાં વકીલ UAE ને જવાબદાર ન રાખવા માટે સંમત થાય છે. વકીલો UAE દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી માહિતી અને સેવાઓ પ્રકૃતિમાં માલિકીની છે અને વપરાશકર્તા સ્વીકારે છે કે તે વકીલો UAE ના સ્પર્ધક નથી અને વકીલો UAE ના કોઈપણ સ્પર્ધકો સાથે આવી માહિતી શેર ન કરવા સંમત થાય છે. તમે વધુમાં સંમત થાઓ છો કે આ વિભાગના ભંગ માટે નાણાકીય નુકસાનો પર્યાપ્ત ન હોઈ શકે અને વકીલો UAE બોન્ડ પોસ્ટ કરવાની જરૂરિયાત વિના, પ્રતિબંધાત્મક રાહત માટે હકદાર હશે. આ વિભાગ આ કરારની કોઈપણ સમાપ્તિ બે (2) વર્ષના સમયગાળા માટે અથવા જ્યાં સુધી પ્રશ્નમાંની માહિતી લાગુ કાયદા અને નિયમો હેઠળ વેપાર રહસ્ય રહે ત્યાં સુધી, જે પણ સમયગાળો લાંબો હોય ત્યાં સુધી ટકી રહેશે.

કાનૂની પ્રશ્નો. વકીલો UAE પર વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કાનૂની પ્રશ્નો ("કેસો") તૃતીય પક્ષો અને/અથવા તૃતીય પક્ષ વકીલો અને બિન-વકીલોને ઇમેઇલ દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે. વપરાશકર્તાઓએ એવી માહિતી સબમિટ અથવા પોસ્ટ કરવી જોઈએ નહીં જે તેઓ જાહેર કરવા માંગતા નથી. વકીલો કે જેઓ તમારું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી, બિન-વકીલો અને જાહેર જનતાના સભ્યો કેસો જોઈ શકે છે. કેસો એટર્ની-ક્લાયન્ટ વિશેષાધિકાર અથવા કાર્ય ઉત્પાદન સિદ્ધાંત દ્વારા જાહેરાત સામે અસુરક્ષિત હોઈ શકે છે. ગોપનીય અથવા ગુનાહિત માહિતી સબમિટ કરવી જેનો ઉપયોગ પુરાવા તરીકે અથવા નાગરિક અથવા ફોજદારી જવાબદારીના પ્રવેશ તરીકે તમારી વિરુદ્ધ થઈ શકે છે તે પ્રતિબંધિત છે. જે વપરાશકર્તાઓ કેસ સબમિટ કરે છે તેઓ વકીલો અને તૃતીય પક્ષો દ્વારા સંપર્ક કરવા સંમત થાય છે, જેમાં વકીલો UAEનો સમાવેશ થાય છે. વકીલોના જવાબો તૃતીય પક્ષો દ્વારા અને/અથવા વકીલો અને બિન-વકીલો સહિત તૃતીય પક્ષોને ઇમેઇલ દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે. જો કે, વકીલ UAE કોઈપણ કેસને પ્રકાશિત ન કરવાનો, ઈમેઈલ ન કરવાનો, અથવા કોઈપણ કેસને સંપાદિત કરવાનો અથવા કાઢી નાખવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે, અને અમે કોઈપણ કેસના કોઈપણ પ્રતિભાવને પ્રકાશિત ન કરવાનો, ઈમેલ ન કરવાનો અથવા તેને સંપાદિત કરવાનો અથવા કાઢી નાખવાનો અધિકાર પણ અનામત રાખીએ છીએ. વકીલો UAE પર, ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓને કેટલીકવાર "ક્લાયન્ટ્સ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને વકીલ-વપરાશકર્તાઓને કેટલીકવાર "વકીલ," "એટર્ની" અથવા "તમારા વકીલ" અથવા "તમારા વકીલ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો કે, એટર્ની-ક્લાયન્ટ સંબંધ વાસ્તવમાં અસ્તિત્વમાં છે કે કેમ તે એક વાસ્તવિક પ્રશ્ન હોઈ શકે છે જે અધિકારક્ષેત્રથી અધિકારક્ષેત્રમાં બદલાય છે, અને વકીલો UAE પર આ શરતોનો ઉપયોગ વકીલો UAE દ્વારા એટર્ની ક્લાયન્ટ સંબંધ અસ્તિત્વમાં છે તે પ્રતિનિધિત્વ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

મર્યાદિત અવકાશ પ્રારંભિક પરામર્શ. વપરાશકર્તાઓ ફી માટે વકીલો UAE પર મર્યાદિત-સ્કોપ પ્રારંભિક પરામર્શમાં જોડાઈ શકે છે. વકીલો UAE નો ઉપયોગ પ્રશ્નકર્તા-વપરાશકર્તા અને એટર્ની-વપરાશકર્તા વચ્ચે મર્યાદિત-સ્કોપ પ્રારંભિક પરામર્શ માટે સંચાર અને ચૂકવણી મોકલવા માટે થઈ શકે છે. વકીલ UAE દ્વારા તેની સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી ફી પૂર્વ-અધિકૃત, પ્રક્રિયા, ટ્રાન્સફર અથવા રિફંડ કરવામાં આવી શકે છે. ચુકવણી ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓને એટર્ની-વપરાશકર્તા પાસેથી પ્રારંભિક પરામર્શ અથવા અન્ય સેવાઓ મેળવવાનો અધિકાર આપતી નથી. ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓ સ્વીકારે છે કે એટર્ની-વપરાશકર્તાને કોઈપણ કારણસર ચુકવણી કરવામાં આવે તે પહેલાં અથવા પછી પ્રારંભિક પરામર્શ માટેની ઑફર રદ કરવાનો અધિકાર છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આના સુધી મર્યાદિત નથી: સંભવિત અથવા વાસ્તવિક હિતના સંઘર્ષની ઓળખ, શેડ્યૂલિંગ તકરાર, અથવા જો એટર્ની-વપરાશકર્તા માને છે કે તેની પાસે ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તાને પરામર્શ આપવા માટે સંબંધિત કુશળતા નથી. વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે વકીલો UAE પરની કોઈપણ પરામર્શ વકીલોની UAE વેબસાઇટ પર પ્રશ્નકર્તા-વપરાશકર્તા દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલી માહિતીના આધારે પ્રારંભિક સલાહ સુધી મર્યાદિત છે. ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તા સમજે છે અને સ્વીકારે છે કે પ્રાપ્ત થયેલી કોઈપણ સલાહ પ્રાથમિક સ્વભાવની છે અને લાયકાત ધરાવતા એટર્ની દ્વારા વ્યક્તિગત પરામર્શ અને આ બાબતની સંપૂર્ણ સમીક્ષાના વિકલ્પ તરીકે કામ કરતું નથી. ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તા વધુ સમજે છે અને સ્વીકારે છે કે વકીલો UAE પર પ્રારંભિક પરામર્શ સમયે, એટર્ની-વપરાશકર્તા પાસે ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તાને સંપૂર્ણ કાનૂની સલાહ પ્રદાન કરવા માટે જરૂરી તમામ માહિતીની ઍક્સેસ નથી અને તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી કોઈપણ સલાહ ક્વેરી-વપરાશકર્તા, તેથી, પ્રકૃતિમાં પ્રારંભિક છે. એટર્ની-વપરાશકર્તાની મર્યાદિત અવકાશ પ્રારંભિક પરામર્શની બહાર કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરવાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં. જો પ્રશ્નકર્તા-વપરાશકર્તા વકીલ UAE પર એટર્ની-વપરાશકર્તાની વધારાની સેવાઓ જાળવી રાખવાનું નક્કી કરે છે, તો પ્રશ્નકર્તા-વપરાશકર્તાએ તમામ ફી, ખર્ચ અને અન્ય જવાબદારીઓ સહિતની રજૂઆતના નિયમો અને શરતોની વિગત આપતા લેખિત કાનૂની સેવા કરાર દાખલ કરવાની વિનંતી કરવી જોઈએ. તમામ પક્ષકારો સ્વીકારે છે કે વકીલો UAE એવા કોઈપણ પ્રતિનિધિત્વ માટે પક્ષકાર નથી કે જે મર્યાદિત અવકાશ પ્રારંભિક પરામર્શની બહાર થઈ શકે, અને આવા પ્રતિનિધિત્વમાંથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદો માટે વકીલોને UAE હાનિકારક રાખવા માટે સંમત થાય છે.

એટર્ની સભ્યપદ. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ વકીલોની UAE પ્રોફાઇલ બનાવી શકે છે અને વકીલો UAE પર પરામર્શ કરી શકે છે. ચૂકવેલ પ્રારંભિક પરામર્શમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી આવક એટર્ની-વપરાશકર્તા દ્વારા પસંદ કરાયેલ બેંક ખાતામાં જમા થઈ શકે છે. દરેક એટર્ની-વપરાશકર્તા જે લાભો માટે હકદાર છે તે એટર્ની-વપરાશકર્તા દ્વારા પસંદ કરાયેલ સભ્યપદ યોજના પર આધાર રાખે છે. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ કોઈપણ સમયે તેમની સભ્યપદ રદ કરી શકે છે અને પ્રો-રેટા અથવા અન્ય આધારે રિફંડ મેળવવા માટે હકદાર નથી. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સ્વીકારે છે અને સંમત થાય છે કે વકીલ UAE ને કોઈપણ સમયે દરેક સભ્યપદ યોજનાના લાભોમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર છે, અને એટર્ની-વપરાશકર્તાનો એકમાત્ર આશ્રય તેમની સભ્યપદ રદ કરવાનો છે.

સેવા ફી. વકીલો UAE અને અથવા તેના આનુષંગિકો એટર્ની-વપરાશકર્તાઓના સભ્યપદ સ્તરના આધારે પરામર્શ માટે પૂછપરછ કરનારા-વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચૂકવણીમાંથી સેવા ફી કાપી શકે છે. સેવા ફી મૂળભૂત સભ્યો સાથે પરામર્શ માટે 50% અને વ્યવસાયિક સભ્યો માટે 20% જેટલી હોઈ શકે છે. સેવા ફી વકીલો UAE દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી માર્કેટિંગ અને તકનીકી સેવાઓ પર આધારિત છે. વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે સેવા ફી વાજબી અને વાજબી છે. વકીલો UAE તેની સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી કોઈપણ કારણસર કોઈપણ સમયે સેવા ફીના દરો બદલી શકે છે.

ચુકવણીઓ. UAE ના વકીલો સ્ટ્રાઈપ ઓનલાઈન પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને પેમેન્ટની પ્રક્રિયા કરે છે. વકીલો UAE દ્વારા ચૂકવણી કરનારા અથવા મેળવનારા બધા વપરાશકર્તાઓ www.stripe.com અથવા www.paypal.com પર મળેલી સ્ટ્રાઇપ સેવાની શરતો સાથે સંમત થાય છે. અવિરત સેવા સુનિશ્ચિત કરવા અને વપરાશકર્તાઓને વધારાના ઉત્પાદનો અને સેવાઓને સરળતાથી ખરીદવા માટે સક્ષમ કરવા માટે, વકીલો UAE અને/અથવા Stripe અથવા PayPal તમારી ચુકવણી પદ્ધતિને ફાઇલમાં સંગ્રહિત કરી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધો કે વકીલો UAE સાથે ફાઇલ પર વર્તમાન બિલિંગ માહિતી જાળવવાની જવાબદારી તમારી છે. UAE વકીલો પરના વપરાશકર્તાઓ માટે ચુકવણી પ્રક્રિયા સેવાઓ સ્ટ્રાઇપ અથવા પેપાલ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને તે સ્ટ્રાઇપ કનેક્ટેડ એકાઉન્ટ કરારને આધીન છે, જેમાં સ્ટ્રાઇપ સેવાની શરતો (સામૂહિક રીતે, "સ્ટ્રાઇપ સર્વિસિસ એગ્રીમેન્ટ") શામેલ છે. આ શરતો સાથે સંમત થઈને અથવા વકીલો UAE પર વપરાશકર્તા તરીકે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીને, તમે સ્ટ્રાઈપ અથવા પેપલ સર્વિસિસ એગ્રીમેન્ટ દ્વારા બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો, કારણ કે સ્ટ્રાઈપ દ્વારા સમયાંતરે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે. વકીલ UAE ની શરત તરીકે સ્ટ્રાઇપ દ્વારા ચુકવણી પ્રક્રિયા સેવાઓને સક્ષમ કરે છે, તમે વકીલ UAE ને તમારા અને તમારા વ્યવસાય વિશે સચોટ અને સંપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે સંમત થાઓ છો, અને તમે વકીલ UAE ને તે શેર કરવા માટે અધિકૃત કરો છો અને પ્રદાન કરેલ ચુકવણી પ્રક્રિયા સેવાઓના તમારા ઉપયોગથી સંબંધિત ટ્રાન્ઝેક્શન માહિતી સ્ટ્રાઇપ અથવા પેપલ દ્વારા.

વિરોધાભાસ, યોગ્યતા અને લાઇસેંસ સંબંધિત એટર્નીની ફરજો. બધા એટર્ની-વપરાશકર્તાઓએ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે હિતોના કોઈ સંઘર્ષો નથી અને એટર્ની-વપરાશકર્તા વિનંતી કરેલ પ્રારંભિક પરામર્શને સક્ષમ રીતે પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ છે. પ્રારંભિક પરામર્શ રેન્ડર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રશ્ન-વપરાશકર્તા દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી ફી એટર્ની-વપરાશકર્તાને ચૂકવવામાં આવતી નથી. આમ, જો કોઈ સમસ્યા એટર્નીને પ્રારંભિક પરામર્શ પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ થવાથી અટકાવે છે, તો એટર્ની-વપરાશકર્તાની જવાબદારી છે કે તેઓ પ્રારંભિક પરામર્શને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરે અને ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તાને રિફંડ મેળવવા અને/અથવા અન્ય પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે. એટર્ની-વપરાશકર્તા. બધા એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ વોરંટી આપે છે કે તેઓ વકીલોનું UAE એકાઉન્ટ બનાવતી વખતે અને કન્સલ્ટેશન સેવાઓ ઓફર કરતી વખતે અને પ્રદાન કરતી વખતે યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત અથવા દુબઈમાં એક અથવા વધુ સ્ટેટ બાર એસોસિએશનો સાથે કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરવા અને સારી સ્થિતિમાં હોવાનો લાઇસન્સ ધરાવે છે. querying-વપરાશકર્તાઓ. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે તેઓ વકીલો UAE પ્લેટફોર્મ પર સેવાઓ આપવાનું અને પ્રદાન કરવાનું બંધ કરશે અને જો કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટેનું તેમનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરવામાં આવે તો તેઓ તરત જ વકીલ UAEમાંથી તેમના એકાઉન્ટને દૂર કરશે.

એટર્નીની અન્ય ફરજો. તકરાર, યોગ્યતા અને લાઇસન્સ સંબંધિત ઉપરોક્ત ફરજો ઉપરાંત, એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે જો તેઓ વકીલો UAE પર પ્રારંભિક કાનૂની પરામર્શ પ્રદાન કરવાની ઑફર કરે છે, તો તેઓ ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓને ઝડપથી અને ખંતપૂર્વક જવાબ આપશે. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે તેઓ પ્રારંભિક પરામર્શ પૂર્ણ કરશે અને ક્વેરી-યુઝર સાથે ચેટ ઇતિહાસ સહિત સંદેશા પૃષ્ઠ પર સબમિટ સમયનો વિકલ્પ પસંદ કરીને ક્લાયંટ ચુકવણીને પૂર્વ અધિકૃત કર્યા પછી ત્રણ (3) દિવસમાં બિલ કરવા યોગ્ય સમય સબમિટ કરશે. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સ્વીકારે છે કે જો તેઓએ પ્રારંભિક પરામર્શ પૂર્ણ ન કર્યો હોય અને સમયમર્યાદા સુધીમાં સમય સબમિટ કર્યો હોય તો તેઓ ચુકવણી મેળવવાનો કોઈપણ અધિકાર ગુમાવે છે. એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ સ્વીકારે છે કે ક્વેરી કરનાર-વપરાશકર્તાના સંતોષની ખાતરી આપવામાં આવે છે, અને કોઈપણ કારણસર વિવાદિત કોઈપણ શુલ્ક ચૂકવવામાં આવશે નહીં.

એટર્ની એથિક્સ નોટિસ. જો તમે આ વેબસાઇટના કોઈપણ પાસામાં ભાગ લેતા એટર્ની છો, તો તમે સ્વીકારો છો કે તમે જ્યાં લાઇસન્સ ધરાવો છો તે અધિકારક્ષેત્રોના વ્યવસાયિક આચારના નિયમો ("નિયમો") તમારી સહભાગિતાના તમામ પાસાઓને લાગુ પડે છે અને તમે આ નિયમોનું પાલન કરશો. આ નિયમોમાં ગોપનીયતા, જાહેરાત, ગ્રાહકોની વિનંતી, કાયદાની અનધિકૃત પ્રેક્ટિસ અને હકીકતની ખોટી રજૂઆતને લગતા નિયમોનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તે તેના સુધી મર્યાદિત નથી. યુએઈના વકીલો આ નિયમોના પાલન માટેની તમામ જવાબદારીને અસ્વીકાર કરે છે. વપરાશકર્તાઓ આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને વકીલો દ્વારા કોઈપણ નૈતિક ઉલ્લંઘન માટે વકીલો યુએઈને હાનિકારક રાખવા માટે સંમત થાય છે. વકીલો આ વેબસાઇટ દ્વારા મેળવેલી તમામ માહિતી અને સંદેશાવ્યવહારને સખત રીતે ગોપનીય રાખવા માટે સંમત થાય છે, જેમાં વકીલોની UAE સેવાઓ સંબંધિત માલિકીની માહિતીનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી.

ગોપનીયતા નીતિ. યુએઈના વકીલો માટે તમારી ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કૃપા કરીને અમારી ગોપનીયતા નીતિની સમીક્ષા કરો, જે સમજાવે છે કે વકીલો UAE તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને કેવી રીતે વર્તે છે અને તમારી ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરે છે.

ઉપયોગ પર મર્યાદાઓ. આ વેબસાઇટ પરની સામગ્રી ફક્ત તમારા વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે છે, વ્યાપારી શોષણ માટે નહીં. તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ ગ્રાહકની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટે કરી શકતા નથી: (ક) ક્રેડિટ અથવા વ્યક્તિગત, કુટુંબ અથવા ઘરનાં હેતુઓ માટે વીમો; (બી) રોજગાર; અથવા (સી) સરકારી લાઇસન્સ અથવા લાભ. તમે આ વેબસાઇટમાંથી વિઘટન, વિપરીત ઇજનેર, ડિસએસેમ્બલ, ભાડા, લીઝ, લોન, વેચાણ, સબલિસન્સ અથવા ઉત્પન્ન કાર્યો બનાવી શકતા નથી. અથવા તમે સાઇટ આર્કિટેક્ચર નક્કી કરવા માટે કોઈપણ નેટવર્ક મોનિટરિંગ અથવા શોધ સ softwareફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં, અથવા વપરાશ, વ્યક્તિગત ઓળખ અથવા વપરાશકર્તાઓ વિશેની માહિતી કાractી શકો છો. અમારી અગાઉની લેખિત પરવાનગી વિના અમારી વેબસાઇટ અથવા સામગ્રીની દેખરેખ રાખવા અથવા તેની નકલ કરવા માટે તમે કોઈપણ રોબોટ, સ્પાઈડર, અન્ય સ્વચાલિત સ softwareફ્ટવેર અથવા ડિવાઇસ અથવા મેન્યુઅલ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કોઈપણ ખોટા, ગેરમાર્ગે દોરનારા, કપટપૂર્ણ અથવા ગેરકાયદેસર સંદેશાઓને પ્રસારિત કરવા માટે કરી શકતા નથી. તમે ઉપરની મંજૂરીની મર્યાદા સિવાય આ વેબસાઇટના તમામ અથવા કોઈપણ વ્યવસાયિક, નફાકારક અથવા જાહેર હેતુઓ માટે ક copyપિ, સંશોધિત, પ્રજનન, ફરીથી પ્રકાશિત, વિતરણ, પ્રદર્શન અથવા ટ્રાન્સમિટ કરી શકતા નથી. તમે આ વેબસાઇટ અથવા તેના કોઈપણ ભાગની, અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ Americaફ અમેરિકાના નિકાસ નિયંત્રણ કાયદા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી સામગ્રીનો ઉપયોગ અથવા અન્યથા નિકાસ અથવા ફરીથી નિકાસ કરી શકતા નથી. આ વેબસાઇટ અથવા તેની સામગ્રીનો કોઈપણ અનધિકૃત ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે.

કોઈ ગેરકાયદેસર અથવા પ્રતિબંધિત ઉપયોગ નથી. વકીલોની UAE વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગની શરત તરીકે, તમે વકીલો UAE ને વોરંટ આપો છો કે તમે આ નિયમો, શરતો અને સૂચનાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર અથવા પ્રતિબંધિત હોય તેવા કોઈપણ હેતુ માટે વકીલોની UAE વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તમે વકીલોની UAE વેબસાઇટનો ઉપયોગ એવી કોઈપણ રીતે કરી શકતા નથી કે જે વકીલોની UAE વેબસાઇટને નુકસાન પહોંચાડી શકે, અક્ષમ કરી શકે, વધુ પડતું દબાણ કરી શકે અથવા નુકસાન પહોંચાડી શકે અથવા અન્ય પક્ષકારોના વકીલોની UAE વેબસાઇટના ઉપયોગ અને આનંદમાં દખલ કરી શકે. તમે લોયર્સ યુએઈની વેબસાઈટ દ્વારા ઈરાદાપૂર્વક ઉપલબ્ધ કે પૂરી પાડવામાં આવેલ ન હોય તેવા કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા કોઈપણ સામગ્રી અથવા માહિતી મેળવવા અથવા મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકતા નથી. વકીલો UAE નો ઉપયોગ ફક્ત ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓ અને એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ દ્વારા પ્રારંભિક ઓનલાઈન કાનૂની પરામર્શ કરવાના હેતુ માટે થઈ શકે છે. ક્વેરી-વપરાશકર્તાઓ અથવા એટર્ની-વપરાશકર્તાઓ કે જેઓ પ્રારંભિક ઓનલાઈન કાનૂની પરામર્શ કરવા સુધી મર્યાદિત નથી તેવા વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કોઈપણ ઉપયોગ સખત રીતે પ્રતિબંધિત છે.

અમારા અધિકાર અને જવાબદારીઓ. વકીલો UAE આ વેબસાઇટ પર કાનૂની સંચાર અથવા સામગ્રીના પ્રકાશક અથવા લેખક નથી. તે વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે સંચારનું સ્થળ છે. વકીલો UAE ની સંચારની સમીક્ષા, સંપાદન અથવા મંજૂર કરવાની કોઈ જવાબદારી નથી. જો કે અમે સિસ્ટમ સુરક્ષાની સંપૂર્ણ ગેરંટી આપી શકતા નથી, વકીલ UAE સુરક્ષા જાળવવા માટે વાજબી પગલાં લે છે. જો તમારી પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય કે સિસ્ટમ સુરક્ષાનો ભંગ થયો છે, તો મદદ માટે ઇમેઇલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો. જો વકીલો UAE ના તકનીકી સ્ટાફને લાગે છે કે સભ્યની ફાઇલો અથવા પ્રક્રિયાઓ સિસ્ટમની યોગ્ય તકનીકી કામગીરી માટે અથવા અન્ય સભ્યોની સુરક્ષા માટે જોખમ ઊભું કરે છે, તો UAE વકીલો તે ફાઇલોને કાઢી નાખવા અથવા તે પ્રક્રિયાઓને રોકવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. જો વકીલો UAE ટેકનિકલ સ્ટાફને શંકા હોય કે વપરાશકર્તા નામનો ઉપયોગ કોઈ એવી વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે જે યોગ્ય વપરાશકર્તા દ્વારા અધિકૃત નથી, તો વકીલ UAE સિસ્ટમ સુરક્ષાને જાળવવા માટે તે વપરાશકર્તાની ઍક્સેસને અક્ષમ કરી શકે છે. વકીલ UAE ને અમારા સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી, (i) કોઈપણ સામગ્રીને સંપાદિત કરવાનો, સંપાદિત કરવાનો અથવા અન્યથા બદલવાનો, (ii) કોઈપણ સામગ્રીને વધુ યોગ્ય સ્થાન પર મૂકવા માટે તેને ફરીથી વર્ગીકૃત કરવાનો અથવા (iii) પ્રી-સ્ક્રીન અથવા કોઈપણ સામગ્રીને કાઢી નાખો કે જે અયોગ્ય હોવાનું અથવા અન્યથા ઉપયોગની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરતી હોવાનું નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અપમાનજનક ભાષા અને જાહેરાતો ધરાવતી સામગ્રી સહિત પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. યુએઈના વકીલો કોઈપણને સેવા આપવાનો અને કોઈપણ સમયે વપરાશકર્તાની ઍક્સેસને રદ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. તમે સંમત થાઓ છો કે વકીલ UAE ની વકીલો UAE પર પ્રકાશિત અથવા સંગ્રહિત ડેટાને જાળવવા અથવા ઉત્પન્ન કરવાની કોઈ જવાબદારી નથી. તમે સંમત થાઓ છો કે વકીલો UAE ની કોઈપણ કારણસર તમને અથવા તૃતીય પક્ષકારોને વકીલો UAE પર પ્રકાશિત માહિતી અથવા ડેટા બનાવવા અથવા પ્રદાન કરવાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.

તમારા અધિકારો અને જવાબદારીઓ. તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને પ્રકાશિત અથવા પ્રસારિત કરો છો તે કોઈપણ સંચાર માટે તમે કાયદેસર અને નૈતિક રીતે જવાબદાર છો. બૌદ્ધિક-સંપત્તિ અધિકારો (કોપીરાઈટ, પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક), ગોપનીયતાનો અધિકાર અને બદનક્ષી કે નિંદા ન કરવાનો અધિકાર સહિત અન્યના અધિકારોનું સન્માન કરવા માટે તમે જવાબદાર છો. સામાન્ય બેકઅપ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે તમે આ વેબસાઇટ પર બનાવો છો તે કોઈપણ કાર્યો માટે તમે વકીલોને UAE ને પરવાનગી આપો છો. તમને કોઈપણ સમયે વેબસાઈટ પરથી તમારા કોઈપણ કાર્યોને દૂર કરવાનો અધિકાર છે. કોઈપણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ માટે સામગ્રી સબમિટ કરવી એ આ ઉપયોગની શરતોનું ઉલ્લંઘન છે. વકીલો UAE વિશ્વભરના સભ્યો માટે ખુલ્લું છે, અને વકીલો UAE ખાતરી આપી શકતા નથી કે તમે તમારા સંદેશાવ્યવહાર પર અન્ય અધિકારક્ષેત્રોમાં કાનૂની મુશ્કેલીમાં નહીં પડો. જો તમને અન્ય વપરાશકર્તાની વર્તણૂક અથવા સંદેશાવ્યવહાર વિશે ફરિયાદ હોય, તો તે તમારી જવાબદારી છે કે જો શક્ય હોય તો, સામાન્ય રીતે તે વ્યક્તિનો સીધો સંપર્ક કરીને, સંઘર્ષને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. સામાન્ય રીતે, યુએઈના વકીલો તમારી અને અન્ય વપરાશકર્તાઓ વચ્ચેના તકરારોમાં મધ્યસ્થી કરવામાં ભૂમિકા ભજવશે નહીં. વકીલ UAE તમારા અથવા અન્ય વપરાશકર્તાઓના વર્તન માટે જવાબદારી લેતા નથી. ઉપરોક્ત હોવા છતાં, જો આવી ફરિયાદ અથવા તકરાર ઊભી થાય, તો વપરાશકર્તા અથવા વપરાશકર્તાઓ વિનંતી કરી શકે છે કે વકીલ UAE હસ્તક્ષેપ કરે અને વિવાદ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે. આવી કોઈપણ વિનંતી એ ગેરંટી નથી કે વકીલ UAE (i) દરમિયાનગીરી કરશે, (ii) સમયસર હસ્તક્ષેપ કરશે, (iii) એક પક્ષ અથવા બીજાની તરફેણમાં વિવાદ ઉકેલશે અથવા (iv) સફળતાપૂર્વક પરિસ્થિતિનું નિરાકરણ કરશે. દરમિયાનગીરી કરવાનો નિર્ણય અમારા સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં, વકીલો UAE પર આધારિત છે. વકીલો UAE ની તમારી ઍક્સેસ ફક્ત તમારા અંગત ઉપયોગ માટે છે. જો તમે આ વેબસાઈટ પર મળેલા સંદેશાવ્યવહારનું પુનઃવિતરિત કરવા માંગતા હો, તો સંચારના લેખક (અને અધિકારો ધરાવતી કોઈપણ અન્ય વ્યક્તિ) પાસેથી પરવાનગી મેળવવાની તમારી જવાબદારી છે. તમે તમારા પાસવર્ડની સુરક્ષા કરીને તમારા એકાઉન્ટ અને અન્ય વપરાશકર્તાઓની સુરક્ષાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરવા માટે સંમત થાઓ છો. જો તમારી પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય કે તમારા પાસવર્ડ સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે અથવા તમારા એકાઉન્ટનો કોઈ અનધિકૃત ઉપયોગ થયો છે, તો તમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે વકીલ UAE નો સંપર્ક કરવા સંમત થાઓ છો.

અયોગ્ય સામગ્રી. વેબસાઇટ ઍક્સેસ કરતી વખતે, તમે કોઈપણ સામગ્રી અપલોડ, ડાઉનલોડ, પ્રદર્શિત, પ્રદર્શન, પ્રસારણ અથવા અન્યથા વિતરિત ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો જે: (i) બદનક્ષીપૂર્ણ, બદનક્ષીપૂર્ણ, અશ્લીલ, અશ્લીલ, અપમાનજનક અથવા ધમકી આપનારી છે; (b) હિમાયત કરે છે અથવા આચરણને પ્રોત્સાહિત કરે છે જે ફોજદારી ગુનાની રચના કરી શકે છે, નાગરિક જવાબદારીમાં વધારો કરી શકે છે અથવા અન્યથા કોઈપણ લાગુ સ્થાનિક, રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અથવા વિદેશી કાયદા અથવા નિયમનોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે; અથવા (c) જાહેરાત કરે છે અથવા અન્યથા ભંડોળ માંગે છે અથવા માલ અથવા સેવાઓ માટે વિનંતી છે. વકીલો UAE તેના સર્વરમાંથી આવી સામગ્રીને સમાપ્ત કરવાનો અથવા કાઢી નાખવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. યુએઈના વકીલો આ ઉપયોગની શરતો અથવા કોઈપણ લાગુ કાયદાના કોઈપણ ઉલ્લંઘનની તપાસમાં કોઈપણ કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ અથવા એજન્સીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપશે. તમે વકીલો UAE પાસેથી વિનંતી કરવાનો અથવા સબપોએના રેકોર્ડનો અધિકાર છોડી દો છો, જેમાં કોઈપણ કારણસર વકીલો UAE પર પ્રકાશિત થયેલ કોઈપણ માહિતી અથવા ડેટાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી.

થર્ડ પાર્ટી વેબસાઇટ્સની લિંક્સ. આ વેબસાઇટમાં વકીલો UAE સિવાયના પક્ષકારો દ્વારા નિયંત્રિત વેબસાઇટ્સની લિંક્સ શામેલ હોઈ શકે છે. વકીલો UAE અન્ય ટાંકણો અથવા સંસાધનોની લિંક્સ પ્રદાન કરી શકે છે જેની સાથે તે સંલગ્ન નથી. વકીલો UAE કોઈપણ તૃતીય પક્ષની વેબસાઇટની ઉપલબ્ધતા, સામગ્રીઓ, ઉત્પાદનો, સેવાઓ અથવા ઉપયોગ માટે, ત્યાંથી ઍક્સેસ કરાયેલ કોઈપણ વેબસાઇટ અથવા આવી સાઇટ્સમાં કોઈપણ ફેરફારો અથવા અપડેટ્સ માટે જવાબદાર નથી અને સમર્થન આપતા નથી અથવા સ્વીકારતા નથી. યુએઈના વકીલો આવી સાઇટ્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓની સામગ્રી અથવા ગુણવત્તા વિશે કોઈ બાંયધરી આપતા નથી. વકીલ UAE વેબકાસ્ટિંગ અથવા કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ વેબસાઇટ પરથી પ્રાપ્ત થયેલા અન્ય કોઈપણ પ્રકારના ટ્રાન્સમિશન માટે જવાબદાર નથી. કોઈપણ લિંકનો સમાવેશ તૃતીય પક્ષની વેબસાઇટના વકીલો UAE દ્વારા સમર્થન સૂચિત કરતું નથી, અથવા તે સૂચિત કરતું નથી કે વકીલો UAE પ્રાયોજક છે, સંલગ્ન છે અથવા તેની સાથે સંકળાયેલ છે, બાંયધરી આપે છે, અથવા કોઈપણ વેપાર નામ, નોંધાયેલ ટ્રેડમાર્ક, લોગોનો ઉપયોગ કરવા માટે કાયદેસર રીતે અધિકૃત છે. કાનૂની અથવા અધિકૃત સીલ, અથવા કોપીરાઇટ કરેલ પ્રતીક જે લિંક્સમાં પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે. તમે સ્વીકારો છો કે તમે તૃતીય-પક્ષની વેબસાઇટ પર પ્રદાન કરેલી સામગ્રીની ઍક્સેસ અને ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા તમામ જોખમો સહન કરો છો અને સંમત થાઓ છો કે વકીલ UAE તૃતીય પક્ષ સાથે વ્યવહાર કરવાથી તમને કોઈપણ પ્રકારના નુકસાન અથવા નુકસાન માટે જવાબદાર નથી.

માલિકી. આ વેબસાઇટ Lawuae.com અથવા વકીલો UAEની માલિકી અને સંચાલન અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ વેબસાઈટ પર પૂરી પાડવામાં આવેલ સામગ્રીમાં અને તેના માટે અધિકાર, શીર્ષકો અને રુચિઓ, જેમાં માહિતી, દસ્તાવેજો, લોગો, ગ્રાફિક્સ, અવાજો અને ઈમેજીસનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી, તે ક્યાં તો વકીલો UAE અથવા તેમના સંબંધિત તૃતીય પક્ષ લેખકો, વિકાસકર્તાઓ અથવા વિક્રેતાઓની માલિકીની છે. વકીલ યુએઈ દ્વારા અન્યથા સ્પષ્ટ રીતે પ્રદાન કર્યા સિવાય, કોઈપણ સામગ્રીની નકલ, પુનઃઉત્પાદન, પુનઃપ્રકાશિત, ડાઉનલોડ, અપલોડ, પોસ્ટ, પ્રદર્શિત, પ્રસારિત અથવા વિતરણ કોઈપણ રીતે કરી શકાશે નહીં અને આ વેબસાઈટ પરની કોઈ પણ વસ્તુને કોઈપણ વકીલ યુએઈના કોઈપણ હેઠળ કોઈપણ લાયસન્સ આપવા માટે ગણવામાં આવશે નહીં. બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો, પછી ભલે એસ્ટોપલ, સૂચિતાર્થ અથવા અન્યથા. અહીં સ્પષ્ટપણે મંજૂર કરાયેલા કોઈપણ અધિકારો વકીલો UAE અથવા અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો દ્વારા આરક્ષિત છે.

ક Copyપિરાઇટ્સ. તમામ વેબસાઇટ ડિઝાઇન, ટેક્સ્ટ, ગ્રાફિક્સ, તેની પસંદગી અને વ્યવસ્થા, અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારોની માલિકીની છે, તમામ અધિકારો આરક્ષિત છે.

ટ્રેડમાર્ક્સ. અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ, તમામ ઈમેજીસ અને ટેક્સ્ટ અને તમામ પેજ હેડર્સ, કસ્ટમ ગ્રાફિક્સ અને બટન આઈકોન્સ એ અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સના સર્વિસ માર્ક્સ, ટ્રેડમાર્ક અને/અથવા ટ્રેડ ડ્રેસ છે. અહીં ટાંકવામાં આવેલા અન્ય તમામ ટ્રેડમાર્ક્સ, પ્રોડક્ટના નામ અને કંપનીના નામ અથવા લોગો તેમના સંબંધિત માલિકોની મિલકત છે.

જવાબદારી અસ્વીકરણ. વકીલાત.com વેબસાઇટમાં સમાવિષ્ટ અથવા ઉપલબ્ધ માહિતી, સૉફ્ટવેર, ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં અચોક્કસતા અથવા ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલો શામેલ હોઈ શકે છે. અહીંની માહિતીમાં સમયાંતરે ફેરફારો ઉમેરવામાં આવે છે. વકીલો UAE અને/અથવા તેના આનુષંગિકો કોઈપણ સમયે વકીલાત.com વેબસાઈટમાં સુધારા અને/અથવા ફેરફારો કરી શકે છે. વકીલોની UAE વેબસાઇટ દ્વારા મળેલી સલાહ પર વ્યક્તિગત, તબીબી, કાનૂની અથવા નાણાકીય નિર્ણયો માટે આધાર રાખવો જોઈએ નહીં અને તમારે તમારી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ ચોક્કસ સલાહ માટે યોગ્ય વ્યાવસાયિકનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. વકીલો UAE અને/અથવા તેના આનુષંગિકો કોઈપણ હેતુ માટે વકીલો.com વેબસાઇટ પર સમાવિષ્ટ માહિતી, સૉફ્ટવેર, ઉત્પાદનો, સેવાઓ અને સંબંધિત ગ્રાફિક્સની યોગ્યતા, વિશ્વસનીયતા, ઉપલબ્ધતા, સમયસરતા અને સચોટતા વિશે કોઈ રજૂઆત કરતા નથી. લાગુ કાયદા દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવેલ મહત્તમ હદ સુધી, આવી બધી માહિતી, સોફ્ટવેર, ઉત્પાદનો, સેવાઓ અને સંબંધિત ગ્રાફિક્સ કોઈપણ પ્રકારની વોરંટી અથવા શરત વિના "જેમ છે તેમ" પ્રદાન કરવામાં આવે છે. વકીલો UAE અને/અથવા તેના આનુષંગિકો આ માહિતી, સૉફ્ટવેર, ઉત્પાદનો, સેવાઓ અને સંબંધિત ગ્રાફિક્સને લગતી તમામ વોરંટી અને શરતોને અસ્વીકાર કરે છે, જેમાં તમામ ગર્ભિત વોરંટી અથવા વેપારીતાની શરતો, ચોક્કસ હેતુ માટે યોગ્યતા, શીર્ષક અને બિન-ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે. લાગુ કાયદા દ્વારા મંજૂર મહત્તમ મર્યાદા સુધી, કોઈપણ સંજોગોમાં વકીલો UAE અને/અથવા તેના આનુષંગિકો કોઈપણ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, શિક્ષાત્મક, આકસ્મિક, વિશેષ, પરિણામલક્ષી નુકસાન અથવા કોઈપણ નુકસાન માટે, મર્યાદા વિના, ઉપયોગના નુકસાન માટેના નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. , ડેટા અથવા નફો, વકીલોયુએ.કોમ વેબસાઇટ અથવા સંબંધિત સેવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં વિલંબ અથવા અસમર્થતા સાથે, જોગવાઈ અથવા સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળતા, અથવા કોઈપણ માહિતી, સોફ્ટવેર, પ્રોડક્ટ્સ, સેવાઓ અને સંબંધિત ગ્રાફિક્સ માટે વકીલાત.com વેબસાઈટ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, અથવા અન્યથા Lawuae.com વેબસાઈટના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતી હોય છે, પછી ભલે તે કરાર, ટોર્ટ, બેદરકારી, કડક જવાબદારી અથવા અન્યથા પર આધારિત હોય. જો વકીલો UAE અથવા તેના કોઈપણ આનુષંગિકોને નુકસાનની શક્યતા વિશે સલાહ આપવામાં આવી હોય. કારણ કે કેટલાક રાજ્યો/અધિકારક્ષેત્રો પરિણામલક્ષી અથવા આકસ્મિક નુકસાન માટે જવાબદારીને બાકાત અથવા મર્યાદાને મંજૂરી આપતા નથી, ઉપરોક્ત મર્યાદા તમને લાગુ પડતી નથી. જો તમે lawsuue.com વેબસાઈટના કોઈપણ ભાગથી અથવા આમાંની કોઈપણ ઉપયોગની શરતોથી અસંતુષ્ટ છો, તો તમારો એકમાત્ર અને વિશિષ્ટ ઉપાય એ છે કે વકીલાત.com વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરવું.

વોરંટી નહીં. સાઇટ અને તમારા સાઇટના ઉપયોગ પર અથવા તેના દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ તમામ સામગ્રી, દસ્તાવેજો અથવા ફોર્મ "જેમ છે તેમ" અને "જેમ ઉપલબ્ધ છે" આધારે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. કાયદા દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવેલી સંપૂર્ણ હદ સુધી, અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો અથવા વકીલો UAE સ્પષ્ટપણે કોઈપણ પ્રકારની તમામ વોરંટીને અસ્વીકાર કરે છે, ભલે તે સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત હોય, જેમાં વેપારીતાની ગર્ભિત વોરંટી, ચોક્કસ હેતુ માટે યોગ્યતા, શીર્ષક અને બિન-નો સમાવેશ થાય છે. ઉલ્લંઘન અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE કોઈ વોરંટી આપતા નથી કે: (a) સાઇટ અથવા સામગ્રી તમારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે; (b) સાઇટ અથવા સામગ્રી અવિરત, સમયસર, સુરક્ષિત અથવા ભૂલ-મુક્ત ધોરણે ઉપલબ્ધ થશે; (c) સાઈટના ઉપયોગથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવા પરિણામો અથવા સાઈટ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કોઈપણ સામગ્રી સચોટ અથવા વિશ્વસનીય હશે; અથવા (ડી) કોઈપણ ઉત્પાદનો, સેવાઓ, માહિતી અથવા અન્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા જે તમે સાઇટ દ્વારા અથવા સામગ્રી પર નિર્ભરતાથી ખરીદેલી અથવા મેળવેલી છે તે તમારી અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે. સાઇટના ઉપયોગ દ્વારા કોઈપણ સામગ્રી મેળવવાનું તમારા પોતાના વિવેકબુદ્ધિથી અને તમારા પોતાના જોખમે કરવામાં આવે છે. અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE તમારી કમ્પ્યુટર સિસ્ટમને કોઈપણ નુકસાન અથવા કોઈપણ સામગ્રી, સામગ્રી, માહિતી અથવા સોફ્ટવેરના ડાઉનલોડના પરિણામે ડેટાના નુકસાન માટે કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.

જવાબદારી અને વળતરની મર્યાદા. તમે અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE અને તેના અધિકારીઓ, ડિરેક્ટર્સ, કર્મચારીઓ અને એજન્ટોને હાનિકારક રાખશો અને અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો અથવા વકીલ UAEને કોઈપણ પરોક્ષ, શિક્ષાત્મક, વિશેષ, આકસ્મિક અથવા પરિણામી નુકસાન માટે વળતર આપશો, જો કે તે ઉદ્ભવે છે (એટર્નીની ફી અને તમામ સંબંધિત ખર્ચ અને મુકદ્દમા અને લવાદીના ખર્ચ સહિત, અથવા ટ્રાયલ વખતે અથવા અપીલ પર, જો કોઈ હોય તો, દાવા અથવા લવાદીની સ્થાપના કરવામાં આવી હોય કે ન હોય), પછી ભલે તે કરારની ક્રિયામાં, બેદરકારીની અથવા અન્ય કઠોર કાર્યવાહીમાં હોય, અથવા આ કરારમાંથી ઉદ્ભવતા અથવા તેના સંબંધમાં, આ કરારથી ઉદ્ભવતા અને કોઈપણ ફેડરલ, રાજ્ય અથવા સ્થાનિક કાયદાઓ, કાયદાઓ, નિયમો અથવા નિયમોના કોઈપણ ઉલ્લંઘન, ભલે વકીલો હોવા છતાં, વ્યક્તિગત ઈજા અથવા મિલકતના નુકસાન માટેના કોઈપણ દાવા સહિત યુએઈને અગાઉ આવા નુકસાનની શક્યતા વિશે સૂચના આપવામાં આવી હતી. જો વકીલો UAE ની તરફથી કોઈ જવાબદારી જોવા મળે છે, તો તે ઉત્પાદનો અને/અથવા સેવાઓ માટે ચૂકવવામાં આવેલી રકમ સુધી મર્યાદિત રહેશે, સિવાય કે આ ઉપયોગની શરતોના આર્બિટ્રેશન એગ્રીમેન્ટ અનુસાર મંજૂરી આપવામાં આવી હોય, અને કોઈ પણ સંજોગોમાં પરિણામ આવશે નહીં. અથવા શિક્ષાત્મક નુકસાની. કેટલાક રાજ્યો આકસ્મિક અથવા પરિણામી નુકસાનના બાકાત અથવા મર્યાદાને મંજૂરી આપતા નથી, તેથી ઉપરોક્ત મર્યાદા અથવા બાકાત લાગુ થઈ શકશે નહીં. કોઈપણ ઘટનામાં અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE, તેની સંબંધિત કંપનીઓ, અથવા આવી દરેક કંપનીના સંબંધિત ડિરેક્ટર્સ, અધિકારીઓ, સભ્યો, કર્મચારીઓ, શેરધારકો, આનુષંગિકો, વિતરણ ભાગીદારો અથવા એજન્ટો કોઈપણ કાનૂની ફી અથવા પરોક્ષ, વિશેષ, માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કોઈપણ પ્રકારના પરિણામલક્ષી, આકસ્મિક, અનુકરણીય અથવા શિક્ષાત્મક નુકસાન (જેમાં મર્યાદા વિના, આવક, નફો, ઉપયોગ અથવા ડેટાના નુકસાન માટેના કોઈપણ નુકસાનો સહિત), જો કે, કરારના ભંગ, બેદરકારી અથવા અન્ય કોઈ કાનૂની સિદ્ધાંત હેઠળ, અગમચેતી છે કે નહીં અને અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE ને આવા નુકસાનની શક્યતા વિશે અને કોઈપણ મર્યાદિત ઉપાયના આવશ્યક હેતુની નિષ્ફળતા હોવા છતાં પણ સલાહ આપવામાં આવી છે કે નહીં. વપરાશકર્તાઓ સંમત થાય છે કે જવાબદારીની આ મર્યાદાઓ જોખમની ફાળવણી પર સંમત છે અને પક્ષકારો દ્વારા સંમત ફીમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ કરારમાં નિર્ધારિત જવાબદારીની મર્યાદાઓ સોદાબાજીના આધારના મૂળભૂત ઘટકો છે અને પક્ષો આ મર્યાદાઓના કરાર વિના સેવા પ્રદાન કરવા માટે કોઈપણ કાનૂની કરારમાં પ્રવેશ કરશે નહીં. આ કરાર હેઠળ અમલ ખામિસ oc ક્ટેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારોને વપરાશકર્તાની વળતરની જવાબદારી સિવાય, દરેક પક્ષની બીજી તરફની જવાબદારી, અગાઉના ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં વકીલો યુએઈને ચૂકવવામાં આવેલી કુલ રકમથી વધુ ન હોવી જોઈએ, અને દરેક પક્ષની જવાબદારી બીજાને કરી શકાતી નથી. એક હજાર દિરહામ (AED 1,000.00) થી વધુ નહીં.

કાયદોની પસંદગી. આ વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને, તમે સ્પષ્ટપણે સંમત થાઓ છો કે તમારા અધિકારો અને જવાબદારીઓ યુનાઈટેડ આરબ અમીરાતના કાયદા અનુસાર સંચાલિત થશે અને તેના કાયદાના નિયમોની પસંદગીને બાદ કરતાં તેનું અર્થઘટન કરવામાં આવશે. વેબસાઇટની તમારી ઍક્સેસ અથવા ઉપયોગને લગતી કોઈપણ કાનૂની કાર્યવાહી અથવા કાર્યવાહી આ ઉપયોગની શરતોમાં આર્બિટ્રેશન કરાર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ઉપયોગની આ શરતો આંતરરાષ્ટ્રીય માલસામાનના વેચાણ માટેના કરાર પરના યુએન કન્વેન્શનની શરતોને સ્પષ્ટપણે બાકાત અને અસ્વીકાર કરે છે, જે આ વેબસાઇટ દ્વારા કરવામાં આવેલા અથવા અન્યથા સંડોવાયેલા કોઈપણ વ્યવહારને લાગુ પડશે નહીં.

વિવાદ ઠરાવ; આર્બિટ્રેશન. અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE અને તમે આર્બિટ્રેશન માટે ફાઇલ કરવાના 30 દિવસ પહેલા તમામ વિવાદોને અનૌપચારિક રીતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરવા માટે સંમત થાઓ છો. ઘટનામાં, અમે વિવાદનો ઉકેલ લાવવામાં અસમર્થ છીએ અને ઓછામાં ઓછા 30 દિવસ વીતી ગયા છે કારણ કે તમામ પક્ષકારોને વિવાદના અસ્તિત્વની સૂચના આપવામાં આવી છે, અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE અને તમે બધા વિવાદો અને દાવાઓની મધ્યસ્થી કરવા માટે સંમત છો. એક લવાદ સમક્ષ અમારી વચ્ચે. વિવાદો અને દાવાઓના પ્રકારો જે આપણે મધ્યસ્થી માટે સંમત કરીએ છીએ તેનો હેતુ વ્યાપક અર્થઘટન કરવાનો છે. તે અમારી વચ્ચેના સંબંધના કોઈપણ પાસામાંથી ઉદ્ભવતા અથવા તેને લગતા દાવાઓને, મર્યાદા વિના લાગુ પડે છે, પછી ભલે તે કરાર, ટોર્ટ, કાનૂન, છેતરપિંડી, ખોટી રજૂઆત અથવા અન્ય કોઈપણ કાનૂની સિદ્ધાંત પર આધારિત હોય; દાવાઓ કે જે આ અથવા કોઈપણ અગાઉની શરતો (જાહેરાત સંબંધિત દાવાઓ સહિત, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી); દાવાઓ કે જે હાલમાં કથિત વર્ગની કાર્યવાહીનો વિષય છે જેમાં તમે પ્રમાણિત વર્ગના સભ્ય નથી; અને આ શરતોની સમાપ્તિ પછી ઉદ્ભવતા દાવાઓ. આ આર્બિટ્રેશન એગ્રીમેન્ટના હેતુઓ માટે, "અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE" "અમે" અને "અમે" ના સંદર્ભોમાં અમારી સંબંધિત પેટાકંપનીઓ, આનુષંગિકો, એજન્ટો, કર્મચારીઓ, હિતમાં પુરોગામી, અનુગામીઓ અને સોંપણીઓનો સમાવેશ થાય છે. બધા અધિકૃત અથવા અનધિકૃત વપરાશકર્તાઓ અથવા આ શરતો હેઠળ અથવા અમારી વચ્ચેના કોઈપણ અગાઉના કરાર હેઠળ સેવાઓ અથવા ઉત્પાદનોના લાભાર્થીઓ તરીકે. ઉપરોક્ત હોવા છતાં, બંને પક્ષ નાના દાવાની અદાલતમાં વ્યક્તિગત કાર્યવાહી કરી શકે છે. તમે સંમત થાઓ છો કે, આ શરતોમાં દાખલ થવાથી, તમે અને અમાલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE દરેક જ્યુરી દ્વારા ટ્રાયલનો અથવા વર્ગની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર છોડી રહ્યાં છો. આ શરતો આંતરરાજ્ય વાણિજ્યમાં વ્યવહાર અથવા વેબસાઇટના ઉપયોગનો પુરાવો આપે છે અને આ રીતે ફેડરલ આર્બિટ્રેશન એક્ટ આ જોગવાઈના અર્થઘટન અને અમલીકરણને નિયંત્રિત કરે છે. આ આર્બિટ્રેશન જોગવાઈ આ શરતોના સમાપ્તિથી બચી જશે. એક પક્ષ જે નાના દાવાઓની અદાલતમાં કાર્યવાહી કરવા અથવા મધ્યસ્થી મેળવવા ઇચ્છે છે તેણે પહેલા UAE પ્રમાણિત મેઇલ દ્વારા, અન્ય પક્ષને વિવાદની લેખિત સૂચના ("નોટિસ") મોકલવી જોઈએ, જે આના પર સંબોધવામાં આવશે: case@lawyersuae.com ("નોટિસ સરનામું"), અને ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી ઈમેલ દ્વારા raj@lawyersuae.com પર મોકલવી આવશ્યક છે. સૂચનામાં (ક) દાવા અથવા વિવાદના સ્વરૂપ અને આધારનું વર્ણન હોવું આવશ્યક છે અને (બી) માંગેલી વિશિષ્ટ રાહત (“માંગ”) આગળ મૂકવી. જો વકીલો UAE અને તમે નોટિસ પ્રાપ્ત થયાના 30 દિવસની અંદર દાવાને ઉકેલવા માટે કરાર પર ન પહોંચો, તો તમે અથવા વકીલ UAE મધ્યસ્થી કાર્યવાહી શરૂ કરી શકો છો. આર્બિટ્રેશન દરમિયાન, વકીલો UAE દ્વારા કરવામાં આવેલી કોઈપણ પતાવટની ઓફરની રકમ અથવા તમે જ્યાં સુધી આર્બિટ્રેટર તે રકમ નક્કી ન કરે ત્યાં સુધી તમને જાહેર કરવામાં આવશે નહીં, જો કોઈ હોય તો, જેના માટે તમે અથવા વકીલ UAE હકદાર છો. આ આર્બિટ્રેશનને કોમર્શિયલ ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયાઓ અને UAE આર્બિટ્રેશનના ગ્રાહક-સંબંધિત વિવાદો માટેની પૂરક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે, જેમ કે આ શરતો દ્વારા સંશોધિત કરવામાં આવશે, અને AAA દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે. આર્બિટ્રેટર આ શરતો દ્વારા બંધાયેલા છે. આર્બિટ્રેટર તથ્યના આવશ્યક તારણો અને કાયદાના નિષ્કર્ષને સમજાવવા માટે પૂરતા તર્કપૂર્ણ લેખિત નિર્ણય જારી કરશે કે જેના પર એવોર્ડ આધારિત છે. પક્ષકારો સંમત થાય છે કે તેમના વિવાદ અથવા દાવાની આર્બિટ્રેશનમાં કાયદાના કોઈપણ પુરસ્કારો અથવા તારણો અથવા નિષ્કર્ષ ફક્ત તે લવાદીના હેતુઓ માટે જ કરવામાં આવે છે, અને કોઈપણ અન્ય વ્યક્તિ અથવા એન્ટિટી દ્વારા પછીની કોઈપણ લવાદીમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE ને સંડોવતા વિવાદ અથવા દાવો. પક્ષકારો સંમત થાય છે કે વિવાદ અથવા દાવાની કોઈપણ લવાદીમાં, કોઈપણ પક્ષ કોઈપણ વિવાદ અથવા દાવા કે જેના માટે અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો અથવા કોઈપણ અન્ય લવાદીમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ નિર્ણય અથવા હકીકતની શોધ અથવા કાયદાના નિષ્કર્ષ પર નિર્ણાયક અસર માટે આધાર રાખશે નહીં. વકીલો UAE પક્ષકાર હતા. આર્બિટ્રેટર ફક્ત રાહતની માંગ કરતી વ્યક્તિગત પક્ષની તરફેણમાં અને તે પક્ષના વ્યક્તિગત દાવા દ્વારા રાહત પૂરી પાડવા માટે જરૂરી હદ સુધી જ આદેશી રાહત આપી શકે છે. તમે અને અમલ ખામીસ એવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો સંમત થાઓ છો કે દરેક વ્યક્તિ ફક્ત તમારી અથવા તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતાઓમાં અન્ય વિરુદ્ધ દાવાઓ લાવી શકે છે અને વાદીઓ અથવા વર્ગ-પ્રાધિકારી અધિકારીના અધિકારી તરીકે નહીં આર્બિટ્રેટર પાસે કાયદા અથવા કાનૂની તર્કની ભૂલો કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ નહીં, અને પક્ષકારો સંમત થાય છે કે આવી કોઈપણ ભૂલ માટે સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલતમાં કોઈપણ પક્ષ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવતા કોઈપણ આદેશી એવોર્ડ ખાલી અથવા સુધારી શકાય છે. આવી કોઈપણ અપીલ પર દરેક પક્ષ પોતાના ખર્ચ અને ફી ઉઠાવશે. આર્બિટ્રેટર આ શરતો પ્રદાન કરે છે તેનાથી વધુ રાહત આપશે નહીં અથવા શિક્ષાત્મક હાનિ પહોંચાડશે અથવા અન્ય નુકસાનને વાસ્તવિક નુકસાન દ્વારા માપવામાં ન આવે. વધુમાં, જ્યાં સુધી તમે અને અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો બંને અન્યથા સંમત ન થાઓ, ત્યાં સુધી લવાદી એક કરતાં વધુ વ્યક્તિના દાવાઓને એકીકૃત કરી શકશે નહીં, અને અન્યથા પ્રતિનિધિ અથવા વર્ગની કાર્યવાહીના કોઈપણ સ્વરૂપની અધ્યક્ષતા કરી શકશે નહીં. જો આ વિશિષ્ટ પ્રોવિઝો અમલ લાયક હોવાનું જણાયું છે, તો પછી આ લવાદની જોગવાઈની સંપૂર્ણતા રદબાતલ રહેશે. આર્બિટ્રેશનની કાર્યવાહીના તમામ પાસાં, અને કોઈપણ ચુકાદા, નિર્ણય અથવા આર્બિટ્રેટર દ્વારા એવોર્ડ, સખત ગુપ્ત રહેશે, સિવાય કે સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલતમાં અપીલના ભાગ રૂપે. આર્બિટ્રેટર, અને કોઈ પણ સંઘીય, રાજ્ય, અથવા સ્થાનિક અદાલત અથવા એજન્સી નહીં, આ કરારની અર્થઘટન, લાગુ પડવાની, અમલવારી અથવા રચના સાથે સંબંધિત કોઈપણ વિવાદને ઉકેલવા માટે વિશિષ્ટ અધિકાર ધરાવશે, પરંતુ તે મર્યાદિત નથી, એવો દાવો કરે છે કે બધા અથવા કોઈપણ આ કરારનો ભાગ શૂન્ય અથવા રદબાતલ છે.

સમાપ્તિ / પ્રવેશ પ્રતિબંધ. અમાલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE, તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં, કોઈપણ સમયે, કોઈપણ સૂચના વિના, વકીલો.કોમ વેબસાઇટ અને સંબંધિત સેવાઓ અથવા તેના કોઈપણ ભાગની તમારી ઍક્સેસને સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.

ફેરફાર. અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE એ નિયમો, શરતો અને નોટિસમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે કે જેના હેઠળ અમલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને કાનૂની સલાહકારો અથવા વકીલો UAE વેબસાઇટ ઓફર કરવામાં આવે છે, જેમાં અમલના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા શુલ્કનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો યુએઈ વેબસાઇટ. ફેરફારો માટે સમયાંતરે આ ઉપયોગની શરતોની સમીક્ષા કરવાની જવાબદારી તમારી છે, જે તમને સૂચના આપ્યા વિના કરવામાં આવે છે.

સ્વીકૃતિ અમાલ ખામીસ એડવોકેટ્સ અને લીગલ કન્સલ્ટન્ટ્સ અથવા વકીલો UAE ની સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને અથવા lawsuue.com સાઇટને ઍક્સેસ કરીને, તમે સ્વીકારો છો કે તમારી ઉંમર અઢાર (18) વર્ષ કે તેથી વધુ છે, તમે આ ઉપયોગની શરતો વાંચી અને સમજી લીધી છે, અને તમે સંમત થાઓ છો. તેમના દ્વારા બંધાયેલ હોવું.