Hukuk Büroları Dubai

Tahkim - Barışçı Bir Çıkış

Tahkim Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) formudur ve tarafların davaya mahkemeye gitmeden sorunu çözmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Soyutlama barışçıl bir yol olduğu için, bu fikir birdir, yani sürece dahil olan tüm taraflar prosedür başlatılmadan önce bunu yapmayı kabul etmelidir.

Soyutlama maddesi, sözleşmede önceden mevcut olmalıdır. Tüm ilgili tarafların rızası olmaksızın ve sözleşmenin bir başka imzası olmaksızın, yukarıda açıklanan aynı şartlarda, daha sonra buna eklenemez.

Bir soyutlama biçimi, bir düğün sözleşmesi üzerindedir; her iki parça da, patrimonyenin hangi bölümlerinin birbirine ait olduğu konusunda hemfikirdir. Ticari sözleşmelerde, bu madde genellikle finansal kiralama veya ipoteği içeren sözleşmelere dahil edilir. Kiraya veren tarafın söz konusu tutarı zamanında ödememesi halinde, kiralanan taraf kiralanan malları geri alabilir ve başka hiçbir yasal işlem yapılmayacaktır.

Soyutlama, bir sözleşmeyi mahkeme müdahalesine itiraz etmeden ve para harcamadan söndürmenin en iyi yollarından biridir.

Lütfen bize ulaşın Tahkim Davaları

En gidin