ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದೇಶವು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು, ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಇತರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು. ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇನು?

ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಇ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ್ರೋಹವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. . ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ್ರೋಹದ ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಡಳಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಚಲ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು?

ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣವನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

 1. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.
 2. ಭಾಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು.
 4. ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಪಂಥೀಯ ಅಪಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು.
 5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 6. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು.

ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕುರಿತು ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆದರಿಸುವಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಯುಎಇ ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡಗಳನ್ನು ಯುಎಇಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 5 ರ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 2012.

 1. ಸೆರೆವಾಸ: ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯುಎಇ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 183 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, ನಡೆಸುವ ಅಥವಾ ಸೇರುವ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
 2. ಮರಣದಂಡನೆ: ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 180 ನೇ ವಿಧಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 3. ದಂಡಗಳು: ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿ ಗಣನೀಯ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 183 ನೇ ವಿಧಿಯು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಗಡೀಪಾರು: ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡದಂತಹ ಇತರ ದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು.
 5. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದಂಡಗಳು: ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ 5 ರ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 2012, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳು ಟೀಕೆ/ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ?

ಟೀಕೆ/ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಶಾಂತಿಯುತ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗೌರವಯುತ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲಹಿಂಸೆ, ಪಂಥೀಯ ಅಪಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು
ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು
ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉದ್ದೇಶ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ

ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಟೀಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಗಡಿ ದಾಟಿದೆಯೇ.

ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷಣವು ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ಪಂಥೀಯ ಅಪಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆಯೇ?

ಹೌದು, ಯುಎಇ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡಲು ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಈ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಎಇಯ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು 5 ರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ್ರೋಹ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು AED 2012 ($250,000) ನಿಂದ AED 68,000 ($1,000,000) ವರೆಗೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯುಎಇ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ UAE ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಭಾರೀ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ದಂಡಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಟಾಪ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್