ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ-ಸಹಿಷ್ಣು ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಕಠಿಣ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಇಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಯುಎಇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇನು?

ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ, ಭರವಸೆ ನೀಡುವ, ನೀಡುವ, ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲಂಚದ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಂಚವು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯುಎಇಯ ಫೆಡರಲ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಲಂಚದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಲಂಚ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚ, ವಿದೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾನೂನುಗಳು ದುರುಪಯೋಗ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಶಾಸನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಂಚಗಳು ಯಾವುವು?

ಲಂಚದ ವಿಧವಿವರಣೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚಮಂತ್ರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
ವಿದೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡುವುದು.
ಸುಗಮ ಪಾವತಿಗಳುವಾಡಿಕೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿದಾರರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಅನಧಿಕೃತ ಪಾವತಿಗಳು.
ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
ದುರುಪಯೋಗವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆರೈಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ.
ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಲಂಚವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಕಾನೂನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಲಂಚದ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವಿದೇಶಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲಂಚವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯೆ (ಸಕ್ರಿಯ ಲಂಚ) ಮತ್ತು ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲಂಚ) ಎರಡನ್ನೂ ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ "ಗ್ರೀಸ್" ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ: ಕಾನೂನು ಸಣ್ಣ ಅನಧಿಕೃತ ಮೊತ್ತಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ "ಗ್ರೀಸ್" ಪಾವತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ದಂಡದಂತಹ ಕಠಿಣ ದಂಡಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕಠಿಣ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ಯೋಗಿ/ಏಜೆಂಟ್ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟರು ಮಾಡಿದ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಅನುಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಯುಎಇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ/ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು: ಯುಎಇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪರಾಧವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್ ರಕ್ಷಣೆ: ಲಂಚ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಲಂಚದಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಯುಎಇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಂಚವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೃಢವಾದ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಅನುಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಲಂಚದ ತನಿಖೆಗಳು/ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ: ಲಂಚದ ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಾನೂನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶೀಯ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿವೆ?

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಶೂನ್ಯ-ಸಹಿಷ್ಣು ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳ ಕಾನೂನನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುಎಇ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 31 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳು 275 ರ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ನಂ. 287 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. . ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲಂಚ

 1. ಸೆರೆವಾಸದ ಅವಧಿ
  • ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು 3 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಲೇಖನಗಳು 275-278).
  • ಸೆರೆವಾಸದ ಅವಧಿಯು ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡಗಳು
  • ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಗಣನೀಯ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ದಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಂಚದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಪಾಲು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚ

 1. ಸಕ್ರಿಯ ಲಂಚ (ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವುದು)
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 283).
 2. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲಂಚ (ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು)
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 284).

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು

 1. ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
  • ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಬಳಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 285).
 2. ಡಿಬಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ
  • ಲಂಚದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಡಿಬಾರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
 3. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಂಡಗಳು
  • ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
 4. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡಗಳು
  • ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಷ್ಟ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ UAE ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದು.

ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ UAE ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು ನೈತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. UAE ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಯುಎಇ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಶಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುಎಇಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SAI) ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ಲಂಚ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ SAI ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ
  • ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಲಂಚದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು.
  • ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಹಿವಾಟಿನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರತಿವಾದವು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
 2. ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ
  • ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪುರಾವೆಯ ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
 3. ಎಂಟ್ರಾಪ್ಮೆಂಟ್
  • ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಲಂಚದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಟ್ರಾಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
  • ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
 4. ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ತಪ್ಪು
  • ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅವರು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
 5. ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆ
  • ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಯು ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಯುಎಇಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.
  • ಲಂಚದ ಅಪರಾಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುಎಇಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು.
 6. ಮಿತಿಗಳ ನಿಯಮ
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಿತಿಗಳ ಶಾಸನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಮಯ-ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು.

ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡದ ಕಾನೂನಿನ ವಿತರಣೆಯ 31 ರ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ನಂ. 2021 ಸೇರಿದಂತೆ ಯುಎಇಯ ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಚದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳು ಗಣನೀಯ ದಂಡಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೃಢವಾದ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಂಚ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಟಾಪ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್