ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அமைதியின்மை மற்றும் தேசத்துரோக குற்றங்களைத் தூண்டுதல்

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (யுஏஇ) தேசிய பாதுகாப்பு, பொது ஒழுங்கு மற்றும் சமூக ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பேணுவது மிக முக்கியமானது. எனவே, அமைதியின்மை மற்றும் தேசத்துரோக குற்றங்களைத் தூண்டுவது உட்பட, சமூகத்தின் இந்த முக்கிய அம்சங்களை அச்சுறுத்தும் செயல்களுக்கு தீர்வு காண ஒரு விரிவான சட்ட கட்டமைப்பை நாடு நிறுவியுள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் சட்டங்கள், தவறான தகவல்களைப் பரப்புதல், வெறுப்பைத் தூண்டுதல், அங்கீகரிக்கப்படாத போராட்டங்கள் அல்லது ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கேற்பது மற்றும் பொது ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் பிற செயல்களில் ஈடுபடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை குற்றமாக்குவதன் மூலம் நாட்டின் நலன்களைப் பாதுகாக்கவும், அதன் குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அல்லது அரசின் அதிகாரத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது. நாட்டின் மதிப்புகள், கொள்கைகள் மற்றும் சமூக ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் வகையில், இந்தச் சட்டங்கள் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை வழங்குகின்றன.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டங்களின் கீழ் தேசத்துரோகத்தின் சட்ட வரையறை என்ன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் சட்ட அமைப்பிற்குள் தேசத்துரோகம் பற்றிய கருத்து தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டு உரையாற்றப்படுகிறது, இது தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக ஸ்திரத்தன்மையை பராமரிப்பதில் நாட்டின் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் தண்டனைச் சட்டத்தின்படி, தேசத்துரோகம் என்பது அரசின் அதிகாரத்திற்கு எதிராக எதிர்ப்பைத் தூண்டுவது அல்லது கீழ்ப்படியாமை அல்லது அரசாங்கத்தின் சட்டப்பூர்வமான தன்மையைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்த முயற்சிப்பது போன்ற பல்வேறு குற்றங்களை உள்ளடக்கியது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சட்டத்தின் கீழ் தேசத்துரோகச் செயல்களில் ஆட்சி முறையைத் தூக்கியெறிவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சித்தாந்தங்களை ஊக்குவிப்பது, அரசு அல்லது அதன் அமைப்புகளுக்கு எதிராக வெறுப்பைத் தூண்டுவது, ஜனாதிபதி, துணைத் தலைவர் அல்லது எமிரேட்ஸ் ஆட்சியாளர்களை பகிரங்கமாக அவமதிப்பது மற்றும் பொது ஒழுங்கை அச்சுறுத்தும் தவறான தகவல்களை அல்லது வதந்திகளைப் பரப்புவது ஆகியவை அடங்கும். . கூடுதலாக, பொது பாதுகாப்பை சீர்குலைக்கும் அல்லது சமூக நலன்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்படாத போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் அல்லது கூட்டங்களில் பங்கேற்பது அல்லது ஏற்பாடு செய்வது தேசத்துரோக குற்றங்களாக கருதப்படுகிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் தேசத்துரோகத்தின் சட்ட வரையறை விரிவானது மற்றும் நாட்டின் சமூக கட்டமைப்பை சீர்குலைக்கும் அல்லது அதன் ஆளும் கொள்கைகளை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு செயல்களை உள்ளடக்கியது. இது அதன் தேசிய பாதுகாப்பு, பொது ஒழுங்கு மற்றும் அதன் குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் நல்வாழ்வுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் எந்தவொரு நடவடிக்கைகளுக்கும் எதிரான தேசத்தின் அசைக்க முடியாத நிலைப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் தேசத்துரோக அல்லது தேசத்துரோக குற்றங்களைத் தூண்டும் செயல்கள் அல்லது பேச்சு என்ன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் சட்டங்கள் தேசத்துரோக குற்றங்கள் அல்லது தேசத்துரோகத்தை தூண்டும் செயல்களாக கருதப்படும் பரந்த அளவிலான செயல்கள் மற்றும் பேச்சுகளை வரையறுக்கின்றன. இவற்றில் அடங்கும்:

 1. ஆளும் அமைப்பைத் தூக்கியெறிவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சித்தாந்தங்கள் அல்லது நம்பிக்கைகளை ஊக்குவித்தல், அரசு நிறுவனங்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துதல் அல்லது அரசாங்கத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மைக்கு சவால் விடுதல்.
 2. ஜனாதிபதி, துணைத் தலைவர், எமிரேட்ஸ் ஆட்சியாளர்கள் அல்லது உச்ச கவுன்சில் உறுப்பினர்களை பேச்சு, எழுத்து அல்லது பிற வழிகளில் பகிரங்கமாக அவமதித்தல் அல்லது அவதூறு செய்தல்.
 3. பொது ஒழுங்கு, சமூக ஸ்திரத்தன்மை அல்லது அரசின் நலன்களை அச்சுறுத்தும் தவறான தகவல்கள், வதந்திகள் அல்லது பிரச்சாரங்களை பரப்புதல்.
 4. மதம், இனம் அல்லது இனம் போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் அரசு, அதன் நிறுவனங்கள் அல்லது சமூகத்தின் பிரிவுகளுக்கு எதிராக வெறுப்பு, வன்முறை அல்லது குறுங்குழுவாத முரண்பாட்டைத் தூண்டுதல்.
 5. பொது பாதுகாப்பை சீர்குலைக்கும் அல்லது சமூக நலன்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்படாத போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் அல்லது பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்பது அல்லது ஏற்பாடு செய்தல்.
 6. தேசத்துரோக சித்தாந்தங்களை ஊக்குவிக்கும், அரசுக்கு எதிரான எதிர்ப்பை தூண்டும் அல்லது தேசிய பாதுகாப்பை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தக்கூடிய தவறான தகவல்களை உள்ளடக்கிய, அச்சு அல்லது ஆன்லைனில் பொருட்களை வெளியிடுதல் அல்லது பரப்புதல்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் தேசத்துரோகச் சட்டங்கள் விரிவானவை மற்றும் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மை, பாதுகாப்பு அல்லது சமூக ஒற்றுமைக்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படும் ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் பரந்த அளவிலான செயல்கள் மற்றும் பேச்சுகளை உள்ளடக்கியவை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களுக்கான தண்டனைகள் என்ன?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களுக்கு எதிராக கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது, அத்தகைய குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கிறது. அபராதங்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் சைபர் குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஃபெடரல் ஆணை-சட்டம் எண். 5 2012 போன்ற பிற தொடர்புடைய சட்டங்களில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

 1. சிறைவாசம்: குற்றத்தின் தன்மை மற்றும் தீவிரத்தை பொறுத்து, தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களில் குற்றவாளிகள் நீண்ட கால சிறைத்தண்டனைகளை எதிர்கொள்ளலாம். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 183 இன் படி, அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க அல்லது மாநில ஆட்சி முறையை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஒரு அமைப்பை நிறுவவோ, நடத்தவோ அல்லது சேரவோ எவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு குறையாத தற்காலிக சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
 2. மரண தண்டனை: தேசத்துரோகத்தின் பெயரால் வன்முறை அல்லது பயங்கரவாதச் செயல்களில் ஈடுபடுவது போன்ற சில தீவிரமான வழக்குகளில், மரண தண்டனை விதிக்கப்படலாம். குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 180, தேசத்துரோகச் செயலைச் செய்து மற்றொரு நபரின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்த குற்றவாளியாகக் கண்டறியப்பட்டால் மரண தண்டனையை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறது.
 3. அபராதம்: சிறைத்தண்டனையுடன் அல்லது அதற்குப் பதிலாக கணிசமான அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, எமிரேட்ஸ் ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி அல்லது ஆட்சியாளர்களை பகிரங்கமாக அவமதிக்கும் எவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 183 குறிப்பிடுகிறது.
 4. நாடு கடத்தல்: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அல்லாதவர்கள், தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள், சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் போன்ற பிற தண்டனைகளுடன், நாட்டிலிருந்து நாடுகடத்தப்படுவதை சந்திக்க நேரிடும்.
 5. சைபர் கிரைம் தண்டனைகள்: இணையக் குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான 5 ஆம் ஆண்டின் ஃபெடரல் ஆணை-சட்டம் எண். 2012, தற்காலிக சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் உட்பட மின்னணு வழிமுறைகள் மூலம் செய்யப்படும் தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தண்டனைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

குற்றத்தின் தீவிரம், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு மற்றும் தனிநபரின் பாதிப்பு போன்ற காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, ஒவ்வொரு வழக்கின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் தகுந்த தண்டனைகளை விதிக்க ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாரிகளுக்கு விருப்பம் உள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஈடுபாடு அல்லது நோக்கத்தின் நிலை.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டங்கள் விமர்சனம்/விரோதங்கள் மற்றும் தேசத்துரோகச் செயல்களுக்கு இடையே எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

விமர்சனம்/வேறுபாடுதேசத்துரோக நடவடிக்கைகள்
அமைதியான, சட்டபூர்வமான மற்றும் வன்முறையற்ற வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறதுஅரசாங்கத்தின் நியாயத்தன்மைக்கு சவால் விடுவது
பொது நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் கருத்துக்களைக் கூறுதல், கவலைகளை எழுப்புதல் அல்லது மரியாதைக்குரிய விவாதங்களில் ஈடுபடுதல்ஆளும் அமைப்பைத் தூக்கியெறிவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சித்தாந்தங்களை ஊக்குவித்தல்
வெறுப்பு அல்லது வன்முறையைத் தூண்டாத வரை, பொதுவாக கருத்துச் சுதந்திரமாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறதுவன்முறை, மதவெறி அல்லது வெறுப்பைத் தூண்டுதல்
சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கிறதுதேசிய பாதுகாப்பு அல்லது பொது ஒழுங்கை குழிபறிக்கக்கூடிய தவறான தகவல்களை பரப்புதல்
சட்டத்தின் எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறதுஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டங்களின் கீழ் சட்டவிரோதமானது மற்றும் தண்டனைக்குரியதாக கருதப்படுகிறது
அதிகாரிகளால் மதிப்பிடப்பட்ட நோக்கம், சூழல் மற்றும் சாத்தியமான தாக்கம்நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மைக்கும் சமூக ஒற்றுமைக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாரிகள் பொதுவாக பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முறையான விமர்சனங்கள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் தேசத்துரோக நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றனர், அவை சட்டவிரோதமானவை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் தகுந்த தண்டனைகளுக்கு உட்பட்டவை. கருத்தில் கொள்ளப்படும் முக்கிய காரணிகள், செயல்கள் அல்லது பேச்சின் நோக்கம், சூழல் மற்றும் சாத்தியமான தாக்கம், அத்துடன் அவை வன்முறையைத் தூண்டுவது, அரசு நிறுவனங்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவது அல்லது தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கை அச்சுறுத்துவது போன்ற எல்லைகளை மீறுகின்றனவா.

ஒருவரின் செயல்கள் தேசத்துரோகமா என்பதை தீர்மானிப்பதில் நோக்கம் என்ன பங்கு வகிக்கிறது?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டங்களின் கீழ் ஒரு தனிநபரின் செயல்கள் அல்லது பேச்சு தேசத்துரோகமாக உள்ளதா என்பதை தீர்மானிப்பதில் உள்நோக்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கை அச்சுறுத்தும் சட்டபூர்வமான விமர்சனங்கள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் தேசத்துரோகச் செயல்களுக்கு இடையே வேறுபாடு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் அல்லது அறிக்கைகளுக்குப் பின்னால் உள்ள அடிப்படை நோக்கத்தை அதிகாரிகள் மதிப்பீடு செய்கின்றனர்.

கருத்துகளை அமைதியான முறையில் வெளிப்படுத்துவது, கவலைகளை எழுப்புவது அல்லது பொது நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் மரியாதைக்குரிய விவாதங்களில் ஈடுபடுவது என நோக்கமாக இருந்தால், அது பொதுவாக தேசத்துரோகமாக கருதப்படாது. எவ்வாறாயினும், வன்முறையைத் தூண்டுவது, அரசாங்கத்தைக் கவிழ்க்கும் நோக்கில் சித்தாந்தங்களை ஊக்குவிப்பது அல்லது அரசு நிறுவனங்களையும் சமூக ஸ்திரத்தன்மையையும் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவது போன்ற நோக்கங்கள் இருந்தால், அது தேசத்துரோகக் குற்றமாக வகைப்படுத்தப்படலாம்.

கூடுதலாக, செயல்கள் அல்லது பேச்சின் சூழல் மற்றும் சாத்தியமான தாக்கம் ஆகியவை கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன. நோக்கம் வெளிப்படையாக தேசத்துரோகமாக இல்லாவிட்டாலும், செயல்கள் அல்லது அறிக்கைகள் பொது அமைதியின்மை, மதவெறி அல்லது தேசிய பாதுகாப்பைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தினால், அவை இன்னும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சட்டங்களின் கீழ் தேசத்துரோகச் செயல்களாகக் கருதப்படலாம்.

ஊடகங்கள், ஆன்லைன் தளங்கள் அல்லது வெளியீடுகள் மூலம் செய்யப்படும் தேசத்துரோகம் தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சட்டங்களில் குறிப்பிட்ட விதிகள் உள்ளதா?

ஆம், UAE சட்டங்களில் ஊடகங்கள், ஆன்லைன் தளங்கள் அல்லது வெளியீடுகள் மூலம் செய்யப்படும் தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்கள் தொடர்பான குறிப்பிட்ட விதிகள் உள்ளன. தேசத்துரோக உள்ளடக்கத்தை பரப்புவதற்கு அல்லது அமைதியின்மையைத் தூண்டுவதற்கு இந்த சேனல்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகாரிகள் அங்கீகரிக்கின்றனர். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஃபெடரல் ஆணை-சட்டம் எண். 5 இன் சைபர் கிரைம்களை எதிர்த்துப் போராடுவது தொடர்பான தேசத்துரோகம் தொடர்பான குற்றங்களுக்குத் தற்காலிக சிறைத் தண்டனை மற்றும் AED 2012 ($250,000) ($68,000) வரையிலான அபராதம் போன்றவற்றைக் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

கூடுதலாக, UAE தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய சட்டங்கள் பாரம்பரிய ஊடகங்கள், வெளியீடுகள் அல்லது பொதுக் கூட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தேசத்துரோக நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது. தண்டனைகளில் சிறைத்தண்டனை, அதிக அபராதம் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அல்லாத குடிமக்களுக்கு நாடு கடத்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

டாப் உருட்டு