Wetten tsjin belestingfraude en misdriuwen yn 'e UAE

De Feriene Arabyske Emiraten nimt in sterke hâlding yn tsjin belestingfraude en -ûntdûking troch in set fan federale wetten dy't it in krimineel misdriuw meitsje om finansjele ynformaasje opsetlik ferkeard te rapportearjen of te foarkommen fan it beteljen fan skulde belestingen en fergoedingen. Dizze wetten binne fan doel de yntegriteit fan it belestingsysteem fan 'e UAE te behâlden en yllegale ynspanningen te foarkommen om ynkommen, fermogen of belestbere transaksjes fan autoriteiten te ferbergjen. Oertreders kinne flinke boetes krije, ynklusyf swiere monetêre boetes, finzenisstraf, potinsjele deportaasje foar expat-bewenners, en ekstra straffen lykas reisferbod of beslaglegging fan fûnsen en eigendommen dy't keppele binne oan belestingmisdriuwen. Troch strikte juridyske konsekwinsjes te hanthavenjen, besiket de UAE belestingûntdûking en fraude te foarkommen, wylst se transparânsje en neilibjen fan har belestingregels befoarderje oer alle yndividuen en bedriuwen dy't wurkje binnen de Emiraten. Dizze kompromisearjende oanpak ûnderstreket it belang dat pleatst wurdt op goede belestingadministraasje en ynkomsten om publike tsjinsten te finansieren.

Wat binne de wetten oangeande belestingûntdûking yn 'e UAE?

Belestingûntdûking is in serieus krimineel misdriuw yn 'e Feriene Arabyske Emiraten (UAE), regele troch in wiidweidich juridysk ramt dat ferskate misdriuwen en korrespondearjende straffen sketst. De primêre wet dy't belestingûntdûking oanpakt is de UAE Penal Code, dy't spesifyk de opsetlike ûntdutsing fan belestingen of fergoedingen ferbiedt fanwegen de federale of lokale oerheidsautoriteiten. Kêst 336 fan it Wetboek fan Strafrjocht kriminalisearret sokke aksjes, mei de klam op de ynset fan it lân foar it behâld fan in earlik en transparant belestingsysteem.

Fierder jout de UAE Federal Decree-Law No. Dizze wet beslacht in breed skala oan belesting-relatearre misdriuwen, ynklusyf it net registrearje foar jildende belestingen, lykas belesting op wearde (BTW) of aksynsbelesting, it net yntsjinjen fan krekte belestingoanjeften, it ferbergjen of ferneatigjen fan records, it jaan fan falske ynformaasje, en it assistearjen fan of it fasilitearjen fan belestingûntdûking troch oaren.

Om belestingûntdûking effektyf te bestriden, hat de UAE ferskate maatregels ymplementearre, lykas de útwikseling fan ynformaasje mei oare lannen, strange rapporteasken, en ferbettere kontrôle- en ûndersyksprosedueres. Dizze maatregels kinne autoriteiten persoanen as bedriuwen dy't dwaande binne mei belestingûntdûking, identifisearje en ferfolgje. Bedriuwen en partikulieren dy't operearje yn 'e UAE binne wetlik ferplichte om krekte records te hâlden, te foldwaan oan belestingwetten en regeljouwing, en as nedich profesjoneel advys sykje om neilibjen te garandearjen. It net foldwaan oan dizze wetlike easken kin resultearje yn swiere straffen, ynklusyf boetes en finzenisstraf, lykas sketst yn de oanbelangjende wetten.

It wiidweidige juridyske ramt fan 'e UAE oangeande belestingûntdûking ûnderstreket de ynset fan it lân om in transparant en earlik belestingsysteem te befoarderjen, ekonomyske groei te befoarderjen en publike belangen te beskermjen.

Wat binne de boetes foar belestingûntdûking yn 'e UAE?

De UAE hat swiere straffen fêststeld foar partikulieren as bedriuwen dy't skuldich binne fûn oan belestingûntdûking. Dizze strafpunten binne sketst yn ferskate wetten, ynklusyf de UAE Strafkoade en de Federale Beslút-Wet No.. 7 fan 2017 op Tax Procedures. De boetes hawwe as doel om belestingûntdûking praktiken te beheinen en te garandearjen neilibjen fan belestingwetten en regeljouwing.

 1. Finzenisstraf: Ofhinklik fan 'e earnst fan' e oertrêding kinne persoanen dy't feroardiele binne foar belestingûntdûking, finzenisstraf krije fan in pear moannen oant ferskate jierren. Neffens kêst 336 fan it Wetboek fan Strafrjocht fan 'e UAE kin opsetlike ûntdûking fan belestingen of fergoedingen resultearje yn finzenisstraf foar in termyn fariearjend fan trije moannen oant trije jier.
 2. Boetes: Foar belestingûntdûking wurde flinke boetes oplein. Under it Wetboek fan Strafrjocht kinne boetes fariearje fan AED 5,000 oant AED 100,000 (likernôch $ 1,360 oant $ 27,200) foar opsetlike belestingûntdûking.
 3. Strafpunten foar spesifike misdieden ûnder de Federale Beslút-wet No. 7 fan 2017:
  • Net registrearje foar belesting op wearde (BTW) of aksynsbelesting as nedich kin resultearje yn in boete fan maksimaal AED 20,000 ($ 5,440).
  • It net yntsjinjen fan belestingoanjeften of it yntsjinjen fan ûnkrekte oanjeften kin liede ta in boete fan maksimaal AED 20,000 ($ 5,440) en/of finzenisstraf fan maksimaal ien jier.
  • Opsetlike belestingûntdûking, lykas it ferbergjen of ferneatigjen fan registers of it jaan fan falske ynformaasje, kin resultearje yn in boete fan maksimaal trije kear it bedrach fan belesting en/of finzenisstraf fan maksimaal fiif jier.
  • It bystean of fasilitearjen fan belestingûntdûking troch oaren kin ek liede ta straffen en finzenisstraf.
 4. Oanfoljende straffen: Njonken boetes en finzenisstraf kinne partikulieren of bedriuwen dy't skuldich wurde fûn oan belestingûntdûking, oare gefolgen hawwe, lykas de skorsing of ynlûking fan hannelslisinsjes, swartlistjen fan oerheidskontrakten en reisferbod.

It is wichtich om te notearjen dat de autoriteiten fan 'e UAE de ynsjoch hawwe om boetes op te lizzen op basis fan' e spesifike omstannichheden fan elke saak, rekken hâldend mei faktoaren lykas it bedrach fan ûntdutsen belesting, de doer fan 'e oertrêding, en it nivo fan gearwurking fan' e oertreder .

De strange straffen fan 'e UAE foar misdriuwen fan belestingûntdûking wjerspegelje de ynset fan it lân foar it behâld fan in earlik en transparant belestingsysteem en it befoarderjen fan neilibjen fan belestingwetten en regeljouwing.

Hoe behannelet de UAE gefallen fan belestingûntdûking oer de grins?

De UAE nimt in mearsidige oanpak om saken fan belestingûntdûking oer grinzen oan te pakken, dy't ynternasjonale gearwurking, juridyske kaders en gearwurking mei wrâldwide organisaasjes omfettet. As earste hat de UAE ferskate ynternasjonale oerienkomsten en konvinsjes tekene dy't de útwikseling fan belestingynformaasje mei oare lannen fasilitearje. Dizze omfetsje bilaterale belestingferdragen en it Ferdrach oangeande wjersidige bestjoerlike bystân yn belestingsaken. Troch relevante belestinggegevens út te wikseljen, kin de UAE helpe by it ûndersykjen en ferfolgjen fan gefallen fan belestingûntdûking dy't meardere jurisdiksjes omfetsje.

Twads hat de UAE robúste ynlânske wetten ymplementearre om belestingûntdûking oer de grins te bestriden. It federale dekreet-wet nr. 7 fan 2017 oer belestingprosedueres sketst bepalingen foar it dielen fan ynformaasje mei bûtenlânske belestingautoriteiten en it oplizzen fan straffen foar belestingûntdûking misdriuwen wêrby't bûtenlânske jurisdiksjes. Dit juridyske ramt stelt UAE-autoriteiten yn steat om aksje te nimmen tsjin partikulieren of entiteiten dy't offshore-akkounts, shellbedriuwen of oare middels brûke om belestber ynkommen of fermogen yn it bûtenlân te ferbergjen.

Fierder hat de UAE de Common Reporting Standard (CRS) oannaam, in ynternasjonaal ramt foar de automatyske útwikseling fan finansjele akkountynformaasje tusken dielnimmende lannen. Dizze maatregel fergruttet de transparânsje en makket it dreger foar belestingplichtigen om offshore-aktiva te ferbergjen en belestingen oer grinzen hinne te ûntdutsen.

Derneist wurket de UAE aktyf gear mei ynternasjonale organisaasjes lykas de Organisaasje foar Ekonomyske Gearwurking en Untwikkeling (OECD) en it Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Dizze gearwurkingsferbannen kinne de UAE ôfstimme mei wrâldwide bêste praktiken, ynternasjonale noarmen ûntwikkelje en ynspanningen koördinearje om belestingûntdûking en yllegale finansjele streamen effektyf te bestriden.

Is d'r finzenisstraf foar belestingûntdûking yn Dubai?

Ja, persoanen dy't skuldich binne fûn oan belestingûntdûking yn Dubai kinne finzenisstraf krije as straf ûnder UAE-wet. De UAE Penal Code en oare relevante belesting wetten, lykas de Federale Beslút-Wet No.

Neffens kêst 336 fan it Wetboek fan Strafrjocht fan 'e UAE kin elkenien dy't mei opsetsin de betelling fan belestingen of fergoedingen troch de federale of pleatslike oerheid ûntwykt, finzenisstraf wurde foar in termyn fariearjend fan trije moannen oant trije jier. Fierder spesifisearret it Federale Beslút-Wet No.

 1. It net yntsjinjen fan belestingoanjeften of it yntsjinjen fan ûnkrekte oanjeften kin liede ta finzenisstraf fan maksimaal ien jier.
 2. Opsetlike belestingûntdûking, lykas it ferbergjen of ferneatigjen fan records of it jaan fan falske ynformaasje, kin resultearje yn finzenisstraf fan maksimaal fiif jier.
 3. It bystean of fasilitearjen fan belestingûntdûking troch oaren kin ek liede ta finzenisstraf.

It is wichtich om te notearjen dat de lingte fan 'e finzenisstraf kin fariearje ôfhinklik fan' e spesifike omstannichheden fan 'e saak, lykas it bedrach fan' e ûntdutsen belesting, de doer fan 'e oertrêding en it nivo fan gearwurking fan' e oertreder.

Scroll nei boppen