Omkoping, wetten foar korrupsjemisdieden en straffen yn UAE

De Feriene Arabyske Emiraten (UAE) hawwe strikte wetten en regeljouwing yn plak om omkoping en korrupsje te bestriden. Mei in nul-tolerânsje belied foar dizze misdriuwen, leit it lân swiere straffen op oan partikulieren en organisaasjes dy't skuldich befûn wurde oan it dwaan fan sokke yllegale aktiviteiten. De anty-korrupsje-ynspanningen fan 'e UAE hawwe as doel om transparânsje te behâlden, de rjochtssteat te behâlden en in earlike saaklike omjouwing te befoarderjen foar alle belanghawwenden. Troch in fêste hâlding te nimmen tsjin omkeapjen en korrupsje, besiket de UAE fertrouwen te kultivearjen, bûtenlânske ynvestearringen oan te lûken en harsels te fêstigjen as in liedende wrâldwide saaklike hub boud op prinsipes fan ferantwurding en etysk gedrach.

Wat is de definysje fan omkeapjen ûnder UAE-wet?

Under it juridyske systeem fan 'e UAE wurdt omkeapjen breed definieare as de hanneling fan it oanbieden, tasizzen, jaan, easkje of akseptearjen fan in ûnbedoeld foardiel of stimulearring, itsij direkt as yndirekt, yn ruil foar in persoan om te hanneljen of te ûnthâlden fan hanneljen yn 'e útfiering fan harren plichten. Dit omfettet sawol aktive as passive foarmen fan omkoping, wêrby't publike amtners as partikulieren en entiteiten belutsen binne. Omkeapjen kin ferskate foarmen oannimme, ynklusyf cashbetellingen, kado's, ferdivedaasje, of elke oare foarm fan befrediging dy't bedoeld is om it beslút of aksjes fan 'e ûntfanger ferkeard te beynfloedzjen.

De Federale Strafwet fan 'e UAE en oare relevante wetten jouwe in wiidweidich ramt foar it definiearjen en oanpakken fan ferskate foarmen fan omkoping. Dit omfettet misdriuwen lykas omkeapjen fan amtners, omkeapjen yn 'e partikuliere sektor, omkeapjen fan bûtenlânske publike amtners, en fasilitearjende betellingen. De wetten omfetsje ek besibbe misdriuwen lykas fersmoarging, machtsmisbrûk, wytwaskjen fan jild, en hannel yn ynfloed, dy't faak krúst mei omkoping en korrupsjesaken. Opmerklik is de anty-omkopingswetjouwing fan 'e UAE net allinich fan tapassing op partikulieren, mar ek op korporaasjes en oare juridyske entiteiten, dy't har ferantwurding hâlde foar korrupte praktiken. It is ek fan doel yntegriteit, transparânsje en ferantwurding te behâlden yn alle sektoaren, it befoarderjen fan in earlike en etyske saaklike omjouwing, wylst goed bestjoer en de rjochtssteat befoarderje.

Wat binne de ferskillende soarten omkoping erkend yn 'e UAE?

Soart omkeapjenBeskriuwing
Omkeapjen fan publike amtnersIt oanbieden of akseptearjen fan omkeapen om de aksjes of besluten fan regearingsamtners te beynfloedzjen, ynklusyf ministers, rjochters, offisieren fan wet hanthaveningsbelied, en amtners.
Omkeapjen yn 'e partikuliere sektorIt oanbieden of akseptearjen fan omkeapen yn 'e kontekst fan kommersjele transaksjes of saaklike hannelingen, wêrby't partikulieren of entiteiten belutsen binne.
Omkeapjen fan bûtenlânske publike amtnersOmkeapjen fan bûtenlânske publike amtners of amtners fan iepenbiere ynternasjonale organisaasjes om saken te krijen of te behâlden as in ûnbedoeld foardiel.
Fasilitaasje betellingenLytse net-offisjele betellingen makke om de útfiering fan routine regearingsaksjes of tsjinsten te bespoedigjen of te befeiligjen wêrop de betaler wetlik rjocht hat.
Hannel yn ynfloedIt oanbieden of akseptearjen fan in ûnbedoeld foardiel om it beslútfoarmingsproses fan in iepenbiere amtner of autoriteit te beynfloedzjen.
FertsjusteringDe misbrûk of oerdracht fan eigendom of fûnsen dy't oan 'e soarch fan immen tafertroud binne foar persoanlik gewin.
MachtsmisbrûkIt ferkeard gebrûk fan in offisjele posysje of autoriteit foar persoanlik foardiel of om oaren te profitearjen.
Money LaunderingIt proses fan ferbergjen of ferklaaien fan de oarsprong fan yllegaal krigen jild of fermogen.

De wetten foar anty-omkeaping fan 'e UAE dekke in breed skala oan korrupte praktiken, en soargje derfoar dat ferskate foarmen fan omkeapjen en besibbe misdriuwen wurde oanpakt en sadwaande bestraft, nettsjinsteande de kontekst of belutsen partijen.

Wat binne de wichtichste bepalingen fan 'e anty-omkopingswet fan' e UAE?

Hjir binne de wichtichste bepalingen fan 'e anty-omkopingswet fan' e UAE:

 • Wiidweidige definysje dy't iepenbiere en partikuliere omkeaping beslacht: De wet jout in brede definysje fan omkeapjen dy't sawol de publike as partikuliere sektor omfiemet, en soarget derfoar dat korrupte praktiken yn elke kontekst oanpakt wurde.
 • Kriminalisearret aktive en passive omkeapjen, ynklusyf bûtenlânske amtners: De wet kriminalisearret sawol it oanbieden fan omkeapjen (aktyf omkeapjen) as it akseptearjen fan omkeapjen (passive omkeapjen), wêrtroch it berik útwreidet nei gefallen wêrby't bûtenlânske iepenbiere amtners belutsen binne.
 • Ferbiedt fasilitearjen of "vet" betellingen: De wet ferbiedt it beteljen fan lytse net-offisjele sommen, bekend as fasilitearjen of "fet" betellingen, dy't faak wurde brûkt om routine regearingsaksjes of tsjinsten te bespoedigjen.
 • Swiere straffen lykas finzenisstraf en fikse boetes: De wet legt swiere straffen op foar omkoping misdriuwen, ynklusyf lange finzenisstraf en substansjele finansjele boetes, dy't tsjinje as in sterke ôfskrikmiddel tsjin sokke korrupte praktiken.
 • Corporate oanspraaklikens foar wurknimmers / agint omkoping misdriuwen: De wet hâldt organisaasjes oanspraaklik foar oertrêdingsmisdriuwen begien troch har meiwurkers as aginten, en soarget derfoar dat bedriuwen robúste programma's foar neilibjen fan anty-omkoping ûnderhâlde en due diligence útfiere.
 • Ekstraterritoriale berik foar UAE-boargers / ynwenners yn it bûtenlân: De wet wreidet har jurisdiksje út om omkopingsmisdriuwen te dekken dy't begien binne troch UAE-boargers as ynwenners bûten it lân, wêrtroch ferfolging mooglik is, sels as it misdriuw yn it bûtenlân barde.
 • Whistleblower-beskerming om rapportaazje te stimulearjen: De wet omfettet bepalingen om klokken te beskermjen dy't gefallen fan omkoping of korrupsje melde, en oanmoedigje yndividuen om nei foaren te kommen mei ynformaasje sûnder eangst foar ferjilding.
 • Konfiskaasje fan opbringst fan omkeapjen: De wet makket it konfiskearjen en weromheljen fan alle opbringsten of fermogens ôflaat fan omkeapingsmisdriuwen mooglik, en soarget derfoar dat dejingen dy't belutsen binne by korrupte praktiken net profitearje kinne fan har yllegale winsten.
 • Ferplichte neilibjenprogramma's foar UAE-organisaasjes: De wet mandaat dat organisaasjes dy't wurkje yn 'e UAE robúste programma's foar neilibjen fan omkeapjen ymplementearje, ynklusyf belied, prosedueres en training, om omkoping te foarkommen en te detectearjen.
 • Ynternasjonale gearwurking yn omkeapingsûndersiken/ferfolgingen: De wet fasilitearret ynternasjonale gearwurking en ûnderlinge juridyske bystân yn ûndersiken en ferfolgingen fan omkeapjen, wêrtroch't grinsgrinsgearwurking en dielen fan ynformaasje mooglik is om transnasjonaal omkeapingsgefallen effektyf te bestriden.

Wat binne de straffen foar omkoping misdriuwen yn 'e UAE?

De Feriene Arabyske Emiraten nimt in nul-tolerânsje oanpak foar omkeapjen en korrupsje, mei strange straffen beskreaun yn 'e Federale Beslút-wet No. . De gefolgen foar omkoping misdriuwen binne slim en fariearje op basis fan de aard fan it misdriuw en de belutsen partijen.

Omkeapjen mei publike amtners

 1. Finzenisstraf Term
  • It easkje, akseptearje of ûntfange fan kado's, foardielen of beloften yn ruil foar it útfieren, weilitten of oertrêdzjen fan offisjele plichten kin liede ta in tydlike finzenisstraf fariearjend fan 3 oant 15 jier (artikelen 275-278).
  • De lingte fan 'e finzenisstraf is ôfhinklik fan' e earnst fan 'e oertrêding en de posysjes fan' e belutsen persoanen.
 2. Finansjele boetes
  • Neist of as alternatyf foar finzenisstraf kinne flinke boetes oplein wurde.
  • Dizze boetes wurde faak berekkene op basis fan 'e wearde fan' e omkeap of as in meardere fan 'e omkeapbedrach.

Omkeapjen yn 'e partikuliere sektor

 1. Aktive omkeapjen (omkeapjen oanbiede)
  • It oanbieden fan omkeapjen yn 'e partikuliere sektor is in strafber misdriuw, mei in potinsjele finzenisstraf fan maksimaal 5 jier (kêst 283).
 2. Passive Bribery (akseptearje in Bribe)
  • It akseptearjen fan omkeapjen yn 'e partikuliere sektor kin resultearje yn finzenisstraf fan maksimaal 3 jier (kêst 284).

Oanfoljende gefolgen en straffen

 1. Asset konfiskaasje
  • De autoriteiten fan 'e UAE hawwe it foech om alle fermogen of eigendom te konfiskearjen dy't ôflaat binne fan of brûkt wurde yn' e kommisje fan omkeapingsmisdriuwen (kêst 285).
 2. Debarment en Blacklisting
  • Yndividuen en bedriuwen dy't skuldich befûn wurde oan omkeapjen, kinne wurde útsletten fan dielnimmen oan oerheidskontrakten of op 'e swarte list te wurden fan it dwaan fan saken yn' e UAE.
 3. Corporate straffen
  • Bedriuwen dy't belutsen binne by oertrêdingsmisdriuwen kinne swiere straffen krije, ynklusyf skorsing of ynlûking fan saaklike lisinsjes, ûntbining of pleatsing ûnder rjochterlik tafersjoch.
 4. Oanfoljende straffen foar partikulieren
  • Persoanen dy't feroardiele binne foar oertrêdingsmisdriuwen kinne ekstra boetes krije, lykas it ferlies fan boargerrjochten, ferbod om bepaalde posysjes te hâlden, of deportaasje foar net-UAE-boargers.

De strange hâlding fan 'e UAE oer omkeapingsmisdriuwen ûnderstreket it belang fan it behâld fan etyske saaklike praktiken en it útfieren fan robúste anty-korrupsjebelied en prosedueres. Juridysk advys sykje en folgje oan 'e heechste noarmen fan yntegriteit is krúsjaal foar partikulieren en organisaasjes dy't wurkje yn' e UAE.

Hoe behannelet de UAE it ûndersyk en ferfolging fan omkopingssaken?

De Feriene Arabyske Emiraten hawwe spesjalisearre anty-korrupsje-ienheden oprjochte binnen wet hanthaveningsburo's, lykas de Dubai Public Prosecution en de Abu Dhabi Judicial Department, ferantwurdlik foar it ûndersykjen fan beskuldigingen fan omkeapjen. Dizze ienheden brûke trained ûndersikers en oanklagers dy't nau gearwurkje mei finansjele yntelliginsje-ienheden, regeljouwingsorganen en oare oerheidsentiteiten. Se hawwe brede foegen om bewiis te sammeljen, aktiva yn beslach te nimmen, bankrekken te befriezen, en relevante dokuminten en records te krijen.

Sadree't genôch bewiis is sammele, wurdt de saak ferwiisd nei it Iepenbier Ministearje, dat it bewiis beoardielet en beslút oft der strafrjochtlik oanklacht wurdt. Oanklagers yn 'e UAE binne ûnôfhinklik en hawwe de autoriteit om saken foar de rjochtbanken te bringen. It rjochtssysteem fan 'e UAE folget strikte juridyske prosedueres, en hâldt him oan' e begjinsels fan rjochtfeardich proses en earlik proses, mei fertochten dy't it rjocht hawwe op juridyske fertsjintwurdiging en de kâns om har ferdigening te presintearjen.

Fierders spilet de State Audit Institution (SAI) in krúsjale rol by it kontrolearjen en kontrolearjen fan oerheidsynstânsjes en it garandearjen fan it goede brûken fan publike middels. As gefallen fan omkeapjen of misbrûk fan publike middels wurde ûntdutsen, kin de SAI de saak ferwize nei de passende autoriteiten foar fierder ûndersyk en mooglike ferfolging.

Wat binne de ferdigeningswurken beskikber foar omkeapingskosten ûnder UAE-wet?

Under it juridyske ramt fan 'e UAE kinne partikulieren as entiteiten dy't te krijen hawwe mei omkeapingskosten ferskate ferdigeningswurken foar har beskikber hawwe, ôfhinklik fan' e spesifike omstannichheden fan 'e saak. Hjir binne wat potinsjele ferdigeningswurken dy't koe wurde ferhege:

 1. Gebrek oan yntinsje of kennis
  • De fertochte kin beweare dat se net de nedige opset of kennis hiene om it omkeapfergryp te begean.
  • Dizze ferdigening kin fan tapassing wêze as de fertochte kin oanwize dat se hannele sûnder de wiere aard fan 'e transaksje te begripen of dat se net bewust wiene fan it bestean fan in omkeap.
 2. Dwang of twang
  • As de fertochte bewize kin dat se ûnder twang wiene of twongen om omkeapjen te akseptearjen of oan te bieden, kin dit as ferdigening tsjinje.
  • De bewiislêst foar it fêststellen fan dwang as twang is lykwols typysk heech, en de fertochte moat twingend bewiis leverje om dizze claim te stypjen.
 3. Entrapment
  • Yn gefallen dêr't de fertochte waard feroarsake of ynsletten yn it begean fan it omkeapjen misdriuw troch wet hanthaveningsbelied autoriteiten of oerheid amtners, in entrapment ferdigening kin fan tapassing.
  • De fertochte moat bewize dat se gjin oanlis hiene om it misdriuw te begean en waarden ûnderwurpen oan ûngewoane druk of oantrún troch de autoriteiten.
 4. Fersin fan feit of wet
  • De fertochte kin beweare dat se in echte flater makke hawwe fan feit of wet, wêrtroch't se leauwe dat har aksjes net yllegaal wiene.
  • Dizze ferdigening is útdaagjend om te fêstigjen, om't de wetten fan 'e UAE anty-omkoping wiid publisearre en bekend binne.
 5. Gebrek oan jurisdiksje
  • Yn gefallen wêrby't grinzen-eleminten belutsen binne, kin de fertochte de jurisdiksje fan 'e UAE útdaagje oer it sabeare misdriuw.
  • Dizze ferdigening kin relevant wêze as it misdriuw fan omkeapjen folslein bûten de territoriale jurisdiksje fan 'e UAE plakfûn.
 6. Statút fan beheiningen
  • Ofhinklik fan 'e spesifike oertrêdingsmisdriuw en it jildende statút fan beheiningen ûnder UAE-wet, kin de fertochte beweare dat de ferfolging ferâldere is en net trochgean kin.

It is wichtich om te notearjen dat de beskikberens en sukses fan dizze ferdigeningswurken ôfhingje fan 'e spesifike omstannichheden fan elke saak en it presintearre bewiis. Fertochten dy't te krijen hawwe mei oanklachten foar omkoping yn 'e UAE, wurde advisearre om juridyske advys te sykjen fan betûfte advokaten dy't bekend binne mei de wetten en juridyske systeem fan' e UAE anty-omkeap.

Hoe is de anty-omkopingswet fan 'e UAE fan tapassing op bedriuwen en bedriuwen yn' e UAE?

De anty-omkopingswetten fan 'e UAE, ynklusyf it Federaal Beslút-wet nr. 31 fan 2021 oer it útjaan fan' e wet foar misdieden en strafpunten, binne fan tapassing op korporaasjes en bedriuwen dy't yn it lân operearje. Bedriuwen kinne krimineel oanspraaklik hâlden wurde foar omkoping misdriuwen begien troch har meiwurkers, aginten of fertsjintwurdigers dy't hannelje út namme fan it bedriuw.

Corporate oanspraaklikens kin ûntstean as in omkoping misdriuw wurdt begien foar it foardiel fan it bedriuw, sels as it bedriuw syn management of lieding wie net bewust fan it yllegale gedrach. Bedriuwen kinne swiere boetes krije, ynklusyf substansjele boetes, skorsing of ynlûking fan bedriuwslisinsjes, ûntbining of pleatsing ûnder rjochterlik tafersjoch.

Om risiko's te beheinen, wurde bedriuwen yn 'e UAE ferwachte dat se robúst anty-omkeapings- en korrupsjebelied ymplementearje, due diligence fiere op intermediairs fan tredden, en regelmjittige training leverje oan meiwurkers oer neilibjen fan anty-omkopingswetten. It net behâlden fan adekwate ynterne kontrôles en previntive maatregels kin bedriuwen bleatstelle oan wichtige juridyske en reputaasjegefolgen.

Scroll nei boppen