ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ

ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਮਹੱਤਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਸਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਦੀਆਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਵਾਦ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ.

1 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
2 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
3 ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਵਾਧੂ ਕਦਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ. ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ 10 ਲਾਭ ਹਨ:

 1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਮੀਆਂਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਏ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 2. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਸਟੀਕ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਉਲਝਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ.
 3. ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 4. ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਭ: ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।
 5. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ।
 6. ਲਚਕਤਾ: ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 7. ਲਾਗਤ ਬਚਤ: ਹੋਰ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਗੈਪ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 8. ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 9. ਰਿਸ਼ਤੇ: ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ.
 10. ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।" - ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰੇਸੀ

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਪਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਦਮ

ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ:

1. ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ?

 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 • ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਗਾਹਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
 • ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੋਜੋ

2. ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ

ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
 • ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਣਨੀਤਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

3. ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ:

 • ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ
 • ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਰੋਤ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ
 • ਸੰਚਾਲਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਮੀਦਾਂ
 • ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
 • ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ
 • ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

4. ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ।

5. ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

 • ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 • ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

6. ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਕ੍ਰਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ, ਵਿੱਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

7. ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਪਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ।

ਵਿਆਪਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ.

ਆਉ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ:

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਟੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਣਤਰ

ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਮਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ
 • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਣੀਆਂ
 • ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ
 • ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਕਸੇ
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ

ਉਦੇਸ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈਟ ਕਰੋ

ਅਸਪਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ

ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਓ। ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

"ਕੀ ਜੇ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ

ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੋ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਕੀ ਹਨ?
 • ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ, ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ!

4 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ
5 ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ
6 ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ

ਬੇਅਸਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੇਸ 1: ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ

ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ 20,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਪਾਹ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕੁੰਜੀ ਲਵੋ: ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯੰਤਰਣ.

ਕੇਸ 2: ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਰੌਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਸਰਾਵਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 5-ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੇ IP ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕਲੋਨਿੰਗ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਮਵੇਅਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰੋਲ ਕੀਤਾ।

ਕੁੰਜੀ ਲਵੋ: ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।

ਕੇਸ 3: ਖਰਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਂਡ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਲਾਗਡ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਡਾਲਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁੰਜੀ ਲਵੋ: ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਤਿਅੰਤ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ, ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੂਟਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਫਲੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ, ਪਲੇਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਓਵਰਹੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਾਂਚ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ + 971506531334 + 971558018669