ਆਗਾਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤਜਰਬਾ. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੋਰਟਰੂਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹਾਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ ਸਫਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ. ਸਿੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ.

ਇਹ ਲੇਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਤ:

 • ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
 • ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੋਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ - ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ।
 • ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ - ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ - ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਛੱਡੋ।
 • ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਸਾਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ - ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਬਾਈਂਡਰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ - ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

 • ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ - ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ. ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ.
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੱਪੜੇ - ਰਸਮੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਆਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰਡ ਡਰੈੱਸ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਪਹਿਨੋ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸੂਟ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ/ਸਕਰਟ ਪਹਿਨੋ।
 • ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੋ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ - ਬੇਰਹਿਮ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਕੀਨੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਓ। ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਅਤੇ "ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰ ਬਣੋ।
 • ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ - ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਚਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਓ।
 • ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੋ - ਨਸਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ।
 • ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ।

ਦਿੱਖ ਸੁਝਾਅ

 • ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਮੇਕਅਪ - ਬੇਲੋੜੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੋਲਡ ਵਾਲ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • **ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ** - ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ।
 • ਪਾਲਿਸ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜੁੱਤੇ - ਆਮ ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਏੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਾਫ਼ ਚਮੜੇ ਜਾਂ ਵਿਨਾਇਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ - ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੰਗ। ਗਮ ਚਬਾਉਣਾ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੌਖਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਰੀਕਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਝਾਅ

 • ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੋ - ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
 • ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ।
 • ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ - ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
 • ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ - ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰੋ।

ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 • ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਦਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ - ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ।
 • ਸੰਭਾਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ - ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਓ - ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਗਵਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮਾਮਲੇ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ - ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜਾਵਟ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ - ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੋ - ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
 • ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ - ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜੋੜਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ - ਗਲਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
 • ਉਚਿਤ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ "ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ" ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ “ਸਰ”, “ਮੈਡਮ”, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ” ਅਤੇ “ਧੰਨਵਾਦ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ - ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਣ, ਰੋਣ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਣ, ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ - ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ

ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਤਿਆਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੈਜੀਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ!

'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ + 971506531334 + 971558018669

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਚੋਟੀ ੋਲ