Kuchochea Machafuko na Makosa ya Uasi katika UAE

Kudumisha usalama wa taifa, utulivu wa umma na uthabiti wa kijamii ni jambo la muhimu sana katika Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE). Kwa hivyo, nchi imeweka mfumo wa kisheria wa kina kushughulikia vitendo vinavyotishia mambo haya muhimu ya jamii, ikiwa ni pamoja na kuchochea machafuko na makosa ya uchochezi. Sheria za Falme za Kiarabu zimeundwa ili kulinda maslahi ya taifa na kulinda haki na usalama wa raia na wakazi wake kwa kuharamisha shughuli kama vile kueneza habari za uwongo, kuchochea chuki, kushiriki katika maandamano au maandamano yasiyoidhinishwa, na kushiriki katika vitendo vingine vinavyoweza kuvuruga utulivu wa umma. au kudhoofisha mamlaka ya serikali. Sheria hizi zina adhabu kali kwa wale wanaopatikana na hatia, ikionyesha dhamira isiyoyumba ya UAE ya kudumisha sheria na utulivu huku ikihifadhi maadili, kanuni na uwiano wa kijamii wa nchi.

Ni nini ufafanuzi wa kisheria wa uchochezi chini ya sheria za UAE?

Dhana ya uchochezi inafafanuliwa wazi na kushughulikiwa ndani ya mfumo wa kisheria wa UAE, ikionyesha dhamira ya nchi ya kudumisha usalama wa kitaifa na utulivu wa kijamii. Kulingana na Kanuni ya Adhabu ya UAE, uchochezi unajumuisha makosa mbalimbali ambayo yanahusisha kuchochea upinzani au uasi dhidi ya mamlaka ya serikali au kujaribu kudhoofisha uhalali wa serikali.

Vitendo vya uchochezi chini ya sheria za UAE ni pamoja na kukuza itikadi zinazolenga kupindua mfumo unaotawala, kuchochea chuki dhidi ya serikali au taasisi zake, kumtukana Rais, Makamu wa Rais, au watawala wa Falme za Kiarabu hadharani, na kusambaza habari za uwongo au uvumi ambao unaweza kutishia utulivu wa umma. . Zaidi ya hayo, kushiriki au kuandaa maandamano yasiyoidhinishwa, maandamano au mikusanyiko ambayo inaweza kuvuruga usalama wa umma au kuhatarisha maslahi ya jamii huchukuliwa kuwa makosa ya uchochezi.

Ufafanuzi wa kisheria wa Falme za Kiarabu kuhusu uchochezi ni wa kina na unajumuisha vitendo mbalimbali ambavyo vinaweza kudhoofisha mfumo wa kijamii wa nchi hiyo au kudhoofisha kanuni zake za uongozi. Hili linaonyesha msimamo thabiti wa taifa dhidi ya shughuli zozote zinazohatarisha usalama wake wa taifa, utulivu wa umma, na ustawi wa raia na wakazi wake.

Ni vitendo au matamshi gani yanaweza kuchukuliwa kuwa yanachochea uasi au makosa ya uchochezi katika UAE?

Sheria za UAE hufafanua anuwai ya vitendo na matamshi ambayo yanaweza kuchukuliwa kuwa makosa ya uchochezi au kuchochea uasi. Hizi ni pamoja na:

 1. Kukuza itikadi au imani zinazolenga kupindua mfumo tawala, kudhoofisha taasisi za serikali, au kupinga uhalali wa serikali.
 2. Kumtukana au kumkashifu Rais hadharani, Makamu wa Rais, watawala wa emirates, au wajumbe wa Baraza Kuu kupitia hotuba, maandishi, au njia nyinginezo.
 3. Kusambaza habari za uwongo, uvumi, au propaganda ambazo zinaweza kutishia utulivu wa umma, utulivu wa kijamii, au masilahi ya serikali.
 4. Kuchochea chuki, vurugu, au mifarakano ya kimadhehebu dhidi ya serikali, taasisi zake au sehemu za jamii kulingana na mambo kama vile dini, rangi au kabila.
 5. Kushiriki au kuandaa maandamano yasiyoidhinishwa, maandamano au mikusanyiko ya watu ambayo inaweza kuvuruga usalama wa umma au kuhatarisha masilahi ya jamii.
 6. Kuchapisha au kusambaza nyenzo, ziwe za kuchapishwa au mtandaoni, zinazoendeleza itikadi za uchochezi, zinazochochea upinzani dhidi ya serikali, au zilizo na taarifa za uwongo ambazo zinaweza kudhoofisha usalama wa taifa.

Ni muhimu kutambua kwamba sheria za UAE kuhusu uchochezi ni pana na zinaweza kujumuisha aina mbalimbali za vitendo na matamshi, mtandaoni na nje ya mtandao, ambayo yanachukuliwa kutishia uthabiti, usalama, au uwiano wa kijamii wa nchi.

Ni zipi adhabu za uhalifu unaohusiana na uchochezi katika UAE?

UAE inachukua msimamo mkali dhidi ya uhalifu unaohusiana na uchochezi, na kutoa adhabu kali kwa wale wanaopatikana na hatia ya makosa kama hayo. Adhabu hizo zimeainishwa katika Kanuni ya Adhabu ya UAE na sheria zingine husika, kama vile Amri ya Shirikisho-Sheria Nambari 5 ya 2012 ya Kupambana na Uhalifu Mtandaoni.

 1. Kifungo: Kulingana na asili na ukali wa kosa hilo, watu wanaopatikana na hatia ya uhalifu unaohusiana na uchochezi wanaweza kukabiliwa na vifungo vya muda mrefu gerezani. Kulingana na Kifungu cha 183 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE, mtu yeyote anayeanzisha, kuendesha, au kujiunga na shirika linalolenga kupindua serikali au kudhoofisha mfumo wa uongozi wa serikali anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha au kifungo cha muda gerezani kisichopungua miaka 10.
 2. Adhabu ya mtaji: Katika visa vingine vizito sana, kama vile vinavyohusisha vitendo vya vurugu au ugaidi kwa jina la uchochezi, hukumu ya kifo inaweza kutolewa. Kifungu cha 180 cha Kanuni ya Adhabu kinasema kwamba mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kufanya kitendo cha uchochezi na kusababisha kifo cha mtu mwingine anaweza kukabiliwa na adhabu ya kifo.
 3. Faini: Faini kubwa zinaweza kutolewa kando au badala ya kifungo. Kwa mfano, Kifungu cha 183 cha Kanuni ya Adhabu kinaeleza faini ndani ya mipaka maalum kwa mtu yeyote anayemtusi Rais, Makamu wa Rais, au watawala wa Falme za nchi hadharani.
 4. Uhamisho: Raia wasio wa UAE wanaopatikana na hatia ya uhalifu unaohusiana na uchochezi wanaweza kukabiliwa na kufukuzwa nchini, pamoja na adhabu zingine kama vile kifungo na faini.
 5. Adhabu za Uhalifu wa Mtandao: Sheria ya Amri ya Shirikisho nambari 5 ya 2012 kuhusu Kupambana na Uhalifu wa Mtandaoni inaeleza adhabu mahususi kwa makosa yanayohusiana na uchochezi yanayotendwa kupitia njia za kielektroniki, ikijumuisha kifungo cha muda na faini.

Ni muhimu kutambua kwamba mamlaka ya UAE ina uamuzi wa kutoa adhabu zinazofaa kulingana na hali mahususi ya kila kesi, kwa kuzingatia mambo kama vile ukali wa kosa, athari inayoweza kutokea kwa usalama wa taifa na utaratibu wa umma, na mtu binafsi. kiwango cha kuhusika au nia.

Je, sheria za UAE hutofautisha vipi kati ya ukosoaji/upinzani na shughuli za uchochezi?

Kukosoa/KupingaShughuli za Uchochezi
Inaonyeshwa kwa njia za amani, halali na zisizo za vuruguKupinga uhalali wa serikali
Kutoa maoni, kuibua wasiwasi, au kushiriki katika mijadala yenye heshima juu ya mambo yenye maslahi kwa ummaKukuza itikadi zinazolenga kuangusha mfumo tawala
Kwa ujumla inalindwa kama uhuru wa kujieleza, mradi hauchochei chuki au vuruguKuchochea vurugu, mifarakano ya kimadhehebu, au chuki
Kuchangia ukuaji na maendeleo ya jamiiKusambaza habari za uwongo ambazo zinaweza kudhoofisha usalama wa taifa au utulivu wa umma
Inaruhusiwa ndani ya mipaka ya sheriaInachukuliwa kuwa haramu na inaadhibiwa chini ya sheria za UAE
Nia, muktadha na athari inayowezekana kutathminiwa na mamlakaKutoweka tishio kwa utulivu wa nchi na mafungamano ya kijamii

Mamlaka za UAE hutofautisha kati ya aina halali za ukosoaji au upinzani, ambazo kwa ujumla zinavumiliwa, na shughuli za uchochezi, ambazo zinachukuliwa kuwa ni haramu na zinakabiliwa na hatua za kisheria na adhabu zinazofaa. Mambo muhimu yanayozingatiwa ni dhamira, muktadha na athari inayoweza kusababishwa na vitendo au hotuba inayozungumziwa, na vile vile kama yanavuka mipaka hadi kuchochea vurugu, kudhoofisha taasisi za serikali, au kutishia usalama wa taifa na utulivu wa umma.

Je, nia ina jukumu gani katika kubainisha kama matendo ya mtu yanajumuisha uchochezi?

Nia ina jukumu muhimu katika kubainisha ikiwa vitendo au hotuba ya mtu binafsi inajumuisha uchochezi chini ya sheria za UAE. Mamlaka hutathmini dhamira ya kimsingi nyuma ya vitendo au kauli za kutofautisha kati ya ukosoaji halali au upinzani na shughuli za uchochezi zinazotishia usalama wa taifa na utulivu wa umma.

Ikiwa dhamira inachukuliwa kuwa uwasilishaji wa amani wa maoni, kuibua wasiwasi, au kushiriki katika mijadala yenye heshima kuhusu masuala ya maslahi ya umma, kwa ujumla haichukuliwi kuwa ni uchochezi. Hata hivyo, ikiwa nia ni kuchochea vurugu, kukuza itikadi zinazolenga kupindua serikali, au kudhoofisha taasisi za serikali na utulivu wa kijamii, inaweza kuainishwa kama kosa la uchochezi.

Zaidi ya hayo, muktadha na athari inayoweza kutokea ya vitendo au hotuba pia huzingatiwa. Hata kama nia hiyo si ya uchochezi waziwazi, ikiwa vitendo au kauli hizo zinaweza kusababisha machafuko ya umma, mifarakano ya kimadhehebu, au kudhoofisha usalama wa taifa, bado zinaweza kuzingatiwa kama shughuli za uchochezi chini ya sheria za UAE.

Je, kuna masharti mahususi katika sheria za UAE kuhusu uchochezi unaofanywa kupitia vyombo vya habari, mifumo ya mtandaoni au machapisho?

Ndiyo, sheria za UAE zina masharti mahususi kuhusu makosa yanayohusiana na uchochezi yanayotendwa kupitia vyombo vya habari, mifumo ya mtandaoni au machapisho. Mamlaka zinatambua uwezekano wa njia hizi kutumika vibaya kwa kueneza maudhui ya uchochezi au kuchochea machafuko. Sheria ya Amri ya Shirikisho ya UAE Na. 5 ya 2012 kuhusu Kupambana na Uhalifu wa Mtandaoni inabainisha adhabu kwa makosa yanayohusiana na uchochezi yanayotendwa kupitia njia za kielektroniki, kama vile kifungo cha muda na faini kuanzia AED 250,000 ($68,000) hadi AED 1,000,000.

Zaidi ya hayo, Kanuni ya Adhabu ya UAE na sheria zingine husika pia zinashughulikia shughuli za uchochezi zinazohusisha vyombo vya habari vya jadi, machapisho au mikusanyiko ya watu wote. Adhabu zinaweza kujumuisha kifungo, faini kubwa, na hata kufukuzwa kwa raia wasio wa UAE waliopatikana na hatia ya makosa kama hayo.

Kitabu ya Juu