Sheria za Uhalifu na Machapisho ya utekaji nyara na Utekaji nyara katika UAE

Utekaji nyara na utekaji nyara ni makosa makubwa ya jinai chini ya sheria za Umoja wa Falme za Kiarabu, kwani yanakiuka haki ya kimsingi ya mtu binafsi ya uhuru na usalama wa kibinafsi. Sheria ya Shirikisho ya UAE Nambari 3 ya 1987 kuhusu Kanuni ya Adhabu inabainisha fasili mahususi, uainishaji na adhabu zinazohusiana na uhalifu huu. Nchi inachukua msimamo mkali dhidi ya makosa kama hayo, ikilenga kuwalinda raia wake na wakaazi kutokana na kiwewe na madhara yanayoweza kuhusishwa na kufungwa au kusafirishwa kinyume cha sheria dhidi ya matakwa ya mtu. Kuelewa matokeo ya kisheria ya utekaji nyara na utekaji nyara ni muhimu kwa kudumisha mazingira salama na kuzingatia sheria ndani ya jumuiya mbalimbali za UAE.

Ni nini ufafanuzi wa kisheria wa utekaji nyara katika UAE?

Kulingana na Kifungu cha 347 cha Sheria ya Shirikisho ya UAE Nambari 3 ya 1987 kuhusu Kanuni ya Adhabu, utekaji nyara unafafanuliwa kuwa kitendo cha kukamata, kuzuilia, au kumnyima mtu uhuru wake wa kibinafsi bila uhalali wa kisheria. Sheria inabainisha kwamba kunyimwa uhuru huku kinyume cha sheria kunaweza kutokea kwa kutumia nguvu, udanganyifu, au vitisho, bila kujali muda au njia zinazotumiwa kutekeleza kitendo hicho.

Ufafanuzi wa kisheria wa utekaji nyara katika UAE unajumuisha anuwai ya matukio na hali. Inajumuisha kuteka nyara kwa nguvu au kumfungia mtu binafsi kinyume na matakwa yao, pamoja na kuwarubuni au kuwahadaa katika hali ambayo wamenyimwa uhuru wao. Matumizi ya nguvu ya kimwili, shuruti, au unyanyasaji wa kisaikolojia ili kuzuia harakati au uhuru wa mtu unahitimu kama utekaji nyara chini ya sheria za UAE. Kosa la utekaji nyara ni kamili bila kujali kama mwathiriwa anahamishwa hadi eneo tofauti au anashikiliwa katika sehemu moja, mradi tu uhuru wao wa kibinafsi umezuiwa kinyume cha sheria.

Je, ni aina gani tofauti za uhalifu wa utekaji nyara unaotambuliwa chini ya sheria za UAE?

Kanuni ya Adhabu ya UAE inatambua na kuainisha uhalifu wa utekaji nyara katika aina mbalimbali kulingana na sababu na hali mahususi. Hapa kuna aina tofauti za uhalifu wa utekaji nyara chini ya sheria ya UAE:

 • Utekaji nyara Rahisi: Hii inarejelea kitendo cha kimsingi cha kumnyima mtu uhuru wake isivyo halali kwa kutumia nguvu, udanganyifu, au tishio, bila hali yoyote ya ziada inayozidisha.
 • Utekaji nyara Uliokithiri: Aina hii inahusisha utekaji nyara unaoambatana na mambo yanayozidisha kama vile matumizi ya jeuri, mateso, au kuleta madhara ya kimwili kwa mwathiriwa, au kuhusika kwa wahalifu wengi.
 • Utekaji nyara kwa ajili ya Fidia: Uhalifu huu hutokea wakati utekaji nyara unafanywa kwa nia ya kupata fidia au aina nyingine ya faida ya kifedha au mali ili kuachiliwa kwa mwathiriwa.
 • Utekaji nyara wa Wazazi: Hii inahusisha mzazi mmoja kuchukua au kumbakiza mtoto wake kinyume cha sheria kutoka kwa malezi au malezi ya mzazi mwingine, na kumnyima mtoto huyo haki yake ya kisheria juu ya mtoto.
 • Utekaji nyara wa watoto: Hii inarejelea utekaji nyara wa watoto au watoto, ambao huchukuliwa kama kosa kubwa hasa kutokana na mazingira magumu ya waathiriwa.
 • Utekaji nyara wa Viongozi wa Umma au Wanadiplomasia: Utekaji nyara wa maafisa wa serikali, wanadiplomasia, au watu wengine walio na hadhi rasmi inachukuliwa kuwa kosa tofauti na kubwa chini ya sheria za UAE.

Kila aina ya uhalifu wa utekaji nyara inaweza kuwa na adhabu na adhabu tofauti, huku matokeo mabaya zaidi yakiwekwa kwa kesi zinazohusisha mambo ya kuzidisha, vurugu, au kulenga watu walio hatarini kama vile watoto au maafisa.

Kuna tofauti gani kati ya makosa ya utekaji nyara na utekaji nyara katika UAE?

Ingawa utekaji nyara na utekaji nyara ni makosa yanayohusiana, kuna baadhi ya tofauti kuu kati ya hizo mbili chini ya sheria za UAE. Hapa kuna jedwali linaloangazia tofauti:

MtazamoUchimbajiUtekaji
UfafanuziKunyimwa uhuru wa mtu kinyume cha sheria kwa nguvu, udanganyifu, au vitishoKuchukua au kuhamisha mtu kinyume cha sheria kutoka sehemu moja hadi nyingine, kinyume na matakwa yao
MovementSi lazima kuhitajikaInahusisha harakati au usafiri wa mwathirika
DurationInaweza kuwa kwa muda wowote, hata kwa muda mfupiMara nyingi humaanisha muda mrefu wa kifungo au kizuizini
KusudiInaweza kuwa kwa madhumuni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na fidia, madhara, au kulazimishwaHuhusishwa mara kwa mara na dhamira maalum kama vile utekaji nyara, unyanyasaji wa kingono, au kifungo kisicho halali.
Umri wa mwathirikaInatumika kwa waathirika wa umri wowoteBaadhi ya vifungu vinashughulikia hasa utekaji nyara wa watoto au watoto
AdhabuAdhabu zinaweza kutofautiana kulingana na sababu zinazozidisha, hali ya mwathirika na haliKwa kawaida hubeba adhabu kali zaidi kuliko utekaji nyara rahisi, hasa katika kesi zinazohusisha watoto au unyanyasaji wa kingono.

Ni muhimu kutambua kwamba ingawa Kanuni ya Adhabu ya UAE inatofautisha kati ya utekaji nyara na utekaji nyara, makosa haya mara nyingi hupishana au kutokea kwa wakati mmoja. Kwa mfano, utekaji nyara unaweza kuhusisha kitendo cha awali cha utekaji nyara kabla ya mwathiriwa kuhamishwa au kusafirishwa. Mashtaka na adhabu mahususi huamuliwa kulingana na hali ya kila kesi na vifungu vinavyotumika vya sheria.

Ni hatua gani zinazozuia uhalifu wa utekaji nyara na utekaji nyara katika UAE?

UAE imetekeleza hatua mbalimbali za kuzuia na kupambana na uhalifu wa utekaji nyara na utekaji nyara ndani ya mipaka yake. Hapa kuna baadhi ya hatua muhimu:

 • Sheria na Adhabu kali: UAE ina sheria kali zinazoweka adhabu kali kwa makosa ya utekaji nyara na utekaji nyara, ikiwa ni pamoja na kifungo cha muda mrefu gerezani na faini. Adhabu hizi kali hutumika kama kizuizi dhidi ya uhalifu kama huo.
 • Utekelezaji wa Sheria Kamili: Vyombo vya kutekeleza sheria vya UAE, kama vile polisi na vikosi vya usalama, vimefunzwa vyema na vina vifaa vya kukabiliana na matukio ya utekaji nyara na utekaji nyara kwa haraka na kwa ufanisi.
 • Ufuatiliaji na Ufuatiliaji wa Hali ya Juu: Nchi imewekeza katika mifumo ya hali ya juu ya ufuatiliaji, ikiwa ni pamoja na kamera za CCTV na teknolojia ya ufuatiliaji, kufuatilia na kukamata wahusika wa uhalifu wa utekaji nyara na utekaji nyara.
 • Kampeni za Uhamasishaji kwa Umma: Serikali ya UAE na mamlaka husika hufanya mara kwa mara kampeni za kuelimisha wananchi na wakazi kuhusu hatari na hatua za kuzuia zinazohusiana na utekaji nyara na utekaji nyara.
 • Ushirikiano wa Kimataifa: UAE inashirikiana kikamilifu na mashirika ya kimataifa ya kutekeleza sheria na mashirika ili kupambana na kesi za utekaji nyara na utekaji nyara wa mipakani, na pia kuwezesha kurejea salama kwa wahasiriwa.
 • Huduma za Msaada kwa Waathirika: Falme za Kiarabu hutoa huduma na nyenzo za usaidizi kwa waathiriwa wa utekaji nyara na utekaji nyara, ikiwa ni pamoja na ushauri nasaha, usaidizi wa kisheria na mipango ya kurejesha hali ya kawaida.
 • Ushauri wa Usafiri na Hatua za Usalama: Serikali hutoa ushauri wa usafiri na miongozo ya usalama kwa raia na wakaazi, haswa wanapotembelea maeneo au nchi zenye hatari kubwa, ili kuongeza ufahamu na kukuza hatua za tahadhari.
 • Ushiriki wa Jamii: Mashirika ya kutekeleza sheria hufanya kazi kwa karibu na jumuiya za wenyeji ili kuhimiza umakini, kuripoti shughuli zinazotiliwa shaka, na ushirikiano katika kuzuia na kushughulikia kesi za utekaji nyara na utekaji nyara.

Kwa kutekeleza hatua hizi za kina, UAE inalenga kuunda mazingira salama na kuzuia watu binafsi kushiriki katika uhalifu huo wa kutisha, hatimaye kulinda usalama na ustawi wa raia na wakazi wake.

Je, ni adhabu gani za utekaji nyara katika UAE?

Utekaji nyara unachukuliwa kuwa uhalifu mkubwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu, na adhabu za makosa kama hayo zimeainishwa katika Sheria ya Amri ya Shirikisho Na. 31 ya 2021 kuhusu Utoaji wa Sheria ya Uhalifu na Adhabu. Adhabu ya utekaji nyara inatofautiana kulingana na mazingira na mambo mahususi yanayohusika katika kesi hiyo.

Chini ya Kifungu cha 347 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE, adhabu ya msingi kwa utekaji nyara ni kifungo cha muda usiozidi miaka mitano. Hata hivyo, ikiwa utekaji nyara unahusisha hali mbaya zaidi, kama vile kutumia jeuri, vitisho, au udanganyifu, adhabu inaweza kuwa kali zaidi. Katika hali hiyo, mhusika anaweza kufungwa jela hadi miaka kumi, na ikiwa utekaji nyara huo utasababisha kifo cha mhasiriwa, adhabu inaweza kuwa kifungo cha maisha au hata adhabu ya kifo.

Zaidi ya hayo, ikiwa utekaji nyara unahusisha mtoto mdogo (aliye na umri wa chini ya miaka 18) au mtu mwenye ulemavu, adhabu ni kali zaidi. Kifungu cha 348 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE kinasema kuwa kuteka nyara mtoto mdogo au mtu mwenye ulemavu kunaadhibiwa kwa kifungo cha muda usiopungua miaka saba. Ikiwa utekaji nyara utasababisha kifo cha mhasiriwa, mhusika anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha au adhabu ya kifo.

Mamlaka imejitolea kuhakikisha usalama na usalama wa watu wote ndani ya nchi, na aina yoyote ya utekaji nyara au utekaji nyara inachukuliwa kuwa kosa kubwa. Kando na adhabu za kisheria, wale waliopatikana na hatia ya utekaji nyara wanaweza pia kukabiliwa na madhara ya ziada, kama vile kufukuzwa nchini kwa watu wasio raia wa UAE na kutwaliwa kwa mali au mali yoyote inayohusiana na uhalifu huo.

Ni nini matokeo ya kisheria ya utekaji nyara wa wazazi katika UAE?

Umoja wa Falme za Kiarabu una sheria mahususi zinazoshughulikia utekaji nyara wa wazazi, ambao unachukuliwa kama kosa tofauti na kesi za kawaida za utekaji nyara wa watoto. Utekaji nyara wa wazazi unasimamiwa na masharti ya Sheria ya Shirikisho Na. 28 ya 2005 kuhusu Hali ya Kibinafsi. Chini ya sheria hii, utekaji nyara wa wazazi hufafanuliwa kuwa hali ambapo mzazi mmoja huchukua au kumbakiza mtoto kinyume na haki za mzazi mwingine za kumlea. Matokeo ya vitendo vile inaweza kuwa kali.

Kwanza, mzazi aliyekosea anaweza kukabiliwa na mashtaka ya jinai kwa utekaji nyara wa wazazi. Kifungu cha 349 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE kinasema kwamba mzazi anayemteka nyara au kumficha mtoto wake kutoka kwa mlezi halali anaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha hadi miaka miwili na faini. Zaidi ya hayo, mahakama za UAE zinaweza kutoa maagizo ya kurejeshwa kwa mtoto mara moja kwa mlezi halali. Kukosa kutii amri kama hizo kunaweza kusababisha athari zaidi za kisheria, ikijumuisha kufungwa gerezani au faini kwa kudharau mahakama.

Katika visa vya utekaji nyara wa wazazi unaohusisha vipengele vya kimataifa, UAE hufuata kanuni za Mkataba wa Hague kuhusu Masuala ya Kiraia ya Utekaji nyara wa Kimataifa wa Mtoto. Mahakama inaweza kuamuru mtoto huyo arejeshwe katika nchi anayoishi kwa mazoea ikiwa utekaji nyara huo utapatikana kuwa unakiuka masharti ya mkataba.

Je, ni adhabu gani za uhalifu wa utekaji nyara wa watoto katika UAE?

Utekaji nyara wa watoto ni kosa kubwa katika UAE, linaloadhibiwa kwa adhabu kali chini ya sheria. Kulingana na Kifungu cha 348 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE, kumteka nyara mtoto mdogo (chini ya miaka 18) kunaadhibiwa kwa kifungo cha miaka saba. Iwapo utekaji nyara utasababisha kifo cha mtoto, mhusika anaweza kufungwa jela maisha au adhabu ya kifo.

Zaidi ya hayo, wale waliopatikana na hatia ya utekaji nyara wa watoto wanaweza kutozwa faini kubwa, kunyang'anywa mali na kufukuzwa nchini kwa watu wasio wa UAE. UAE inakubali mkabala wa kutostahimili uhalifu dhidi ya watoto, ikionyesha dhamira yake ya kulinda usalama na ustawi wa watoto.

Ni usaidizi gani unaopatikana kwa waathiriwa wa utekaji nyara na familia zao katika UAE?

Umoja wa Falme za Kiarabu unatambua athari mbaya za utekaji nyara kwa waathiriwa na familia zao. Kwa hivyo, huduma na rasilimali mbalimbali zinapatikana ili kuwasaidia wakati na baada ya majaribu kama hayo.

Kwanza, mamlaka za UAE huweka kipaumbele usalama na ustawi wa waathiriwa wa utekaji nyara. Mashirika ya kutekeleza sheria hufanya kazi kwa haraka na kwa bidii kutafuta na kuokoa wahasiriwa, kwa kutumia rasilimali na utaalamu wote unaopatikana. Vitengo vya usaidizi wa waathiriwa ndani ya jeshi la polisi hutoa usaidizi wa haraka, ushauri nasaha kwa waathiriwa na familia zao wakati wa mchakato wa uchunguzi na urejeshaji.

Zaidi ya hayo, UAE ina mashirika kadhaa ya serikali na yasiyo ya kiserikali ambayo hutoa huduma za usaidizi wa kina kwa waathiriwa wa uhalifu, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara. Huduma hizi zinaweza kujumuisha ushauri wa kisaikolojia, usaidizi wa kisheria, usaidizi wa kifedha na mipango ya muda mrefu ya ukarabati. Mashirika kama vile Wakfu wa Dubai kwa Wanawake na Watoto na Makazi ya Ewa'a kwa Wahasiriwa wa Usafirishaji Haramu wa Binadamu hutoa huduma maalum na usaidizi unaolenga mahitaji ya kipekee ya waathiriwa wa utekaji nyara na familia zao.

Je, ni haki zipi za watu wanaotuhumiwa kwa utekaji nyara katika UAE?

Watu wanaotuhumiwa kwa utekaji nyara katika Umoja wa Falme za Kiarabu wana haki ya kupata haki fulani za kisheria na ulinzi chini ya sheria na katiba ya UAE. Haki hizi ni pamoja na:

 1. Dhana ya kutokuwa na hatia: Watu wanaoshtakiwa kwa utekaji nyara huchukuliwa kuwa hawana hatia hadi itakapothibitishwa na mahakama kuwa na hatia.
 2. Haki ya Uwakilishi wa Kisheria: Watu wanaoshtakiwa wana haki ya kuwakilishwa na wakili wamtakaye au kuteuliwa na serikali ikiwa hawawezi kumudu uwakilishi wa kisheria.
 3. Haki ya Kulipwa Mchakato: Mfumo wa kisheria wa UAE huhakikisha haki ya mchakato unaotazamiwa, unaojumuisha haki ya kesi ya haki na ya umma ndani ya muda unaofaa.
 4. Haki ya Kufasiri: Watu wanaotuhumiwa ambao hawazungumzi au kuelewa Kiarabu wana haki ya kupata mkalimani wakati wa kesi za kisheria.
 5. Haki ya Kuwasilisha Ushahidi: Watu wanaoshtakiwa wana haki ya kuwasilisha ushahidi na mashahidi katika utetezi wao wakati wa kesi.
 6. Haki ya Rufaa: Watu waliopatikana na hatia ya utekaji nyara wana haki ya kukata rufaa dhidi ya hukumu na hukumu kwa mahakama ya juu zaidi.
 7. Haki ya Matibabu ya Kibinadamu: Watu wanaoshtakiwa wana haki ya kutendewa kwa utu na heshima, bila kuteswa au kutendewa kikatili, kinyama, au kudhalilisha.
 8. Haki ya Faragha na Ziara za Familia: Watu wanaoshtakiwa wana haki ya faragha na haki ya kupokea kutembelewa na wanafamilia wao.

Watu wanaotuhumiwa wanapaswa kufahamu haki zao na kutafuta wakili ili kuhakikisha haki zao zinalindwa katika mchakato wote wa kisheria.

Je, UAE hushughulikia vipi kesi za kimataifa za utekaji nyara zinazohusisha raia wa UAE?

Sheria ya Shirikisho ya UAE Nambari 38 ya 2006 kuhusu Urejeshaji wa Watu Wanaoshtakiwa na Waliotiwa hatiani hutoa msingi wa kisheria wa taratibu za kuwarudisha katika kesi za utekaji nyara wa kimataifa. Sheria hii inaruhusu UAE kuomba kurejeshwa kwa watu wanaoshtakiwa au waliopatikana na hatia ya kumteka nyara raia wa UAE nje ya nchi. Zaidi ya hayo, Kifungu cha 16 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE kinatoa mamlaka ya UAE kuhusu uhalifu unaotendwa dhidi ya raia wake nje ya nchi, na hivyo kuwezesha mashtaka ndani ya mfumo wa kisheria wa UAE. UAE pia imetia saini mikataba kadhaa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Mkataba wa Kimataifa dhidi ya Kuchukua Mateka, ambao hurahisisha ushirikiano na usaidizi wa kisheria katika kesi za utekaji nyara za mpakani. Sheria hizi na makubaliano ya kimataifa yanazipa mamlaka mamlaka za UAE kuchukua hatua haraka na kuhakikisha kwamba wahusika wa utekaji nyara wa kimataifa wanakabiliana na haki.

Kitabu ya Juu