Sheria dhidi ya Ulaghai wa Ushuru na Makosa ya Kukwepa Ushuru katika UAE

Umoja wa Falme za Kiarabu huchukua msimamo mkali dhidi ya ulaghai na ukwepaji kodi kupitia seti ya sheria za shirikisho zinazoifanya kuwa kosa la jinai kuripoti vibaya taarifa za fedha au kuepuka kulipa kodi na ada zinazodaiwa. Sheria hizi zinalenga kudumisha uadilifu wa mfumo wa kodi wa UAE na kuzuia juhudi zisizo halali za kuficha mapato, mali au miamala inayotozwa ushuru kutoka kwa mamlaka. Wakiukaji wanaweza kukabiliwa na adhabu kubwa ikiwa ni pamoja na faini kubwa za fedha, vifungo vya jela, uwezekano wa kufukuzwa kwa wakaazi waliotoka nje ya nchi, na adhabu za ziada kama vile marufuku ya kusafiri au kunasa pesa na mali yoyote inayohusishwa na makosa ya kodi. Kwa kutekeleza sheria kali, UAE inalenga kuzuia ukwepaji kodi na ulaghai, huku ikihimiza uwazi na utiifu wa kanuni zake za kodi kwa watu wote na biashara zinazofanya kazi ndani ya Emirates. Mtazamo huu usiobadilika unasisitiza umuhimu uliowekwa kwenye usimamizi sahihi wa kodi na mapato kufadhili huduma za umma.

Je, ni sheria gani kuhusu ukwepaji kodi katika UAE?

Kukwepa kulipa kodi ni kosa kubwa la jinai katika Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), linalotawaliwa na mfumo wa kisheria unaobainisha makosa mbalimbali na adhabu zinazolingana. Sheria ya msingi inayoshughulikia ukwepaji wa kodi ni Kanuni ya Adhabu ya UAE, ambayo inakataza haswa ukwepaji wa kimakusudi wa ushuru au ada kutokana na serikali ya shirikisho au serikali ya mtaa. Kifungu cha 336 cha Sheria ya Kanuni ya Adhabu kinaharamisha vitendo hivyo, na kusisitiza dhamira ya nchi kudumisha mfumo wa kodi wa haki na wa uwazi.

Zaidi ya hayo, Sheria ya Amri ya Shirikisho ya UAE Na. 7 ya 2017 kuhusu Taratibu za Ushuru inatoa mfumo wa kisheria wa kina wa kushughulikia makosa ya kukwepa kulipa kodi. Sheria hii inashughulikia makosa mbalimbali yanayohusiana na kodi, ikiwa ni pamoja na kushindwa kujiandikisha kwa ajili ya kodi zinazotumika, kama vile Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) au ushuru wa bidhaa, kushindwa kuwasilisha marejesho sahihi ya kodi, kuficha au kuharibu rekodi, kutoa taarifa za uongo na kusaidia. au kuwezesha watu wengine kukwepa kulipa kodi.

Ili kukabiliana na ukwepaji kodi ipasavyo, UAE imetekeleza hatua mbalimbali, kama vile kubadilishana taarifa na nchi nyingine, mahitaji madhubuti ya kuripoti, na kuimarishwa kwa taratibu za ukaguzi na uchunguzi. Hatua hizi huwezesha mamlaka kutambua na kuwashtaki watu binafsi au wafanyabiashara wanaojihusisha na vitendo vya ukwepaji kodi. Makampuni na watu binafsi wanaofanya kazi katika Falme za Kiarabu wana wajibu wa kisheria kudumisha rekodi sahihi, kutii sheria na kanuni za kodi, na kutafuta ushauri wa kitaalamu ikihitajika ili kuhakikisha kwamba zinafuatwa. Kushindwa kuzingatia matakwa haya ya kisheria kunaweza kusababisha adhabu kali, ikiwa ni pamoja na faini na kifungo, kama ilivyoainishwa katika sheria husika.

Mfumo wa kisheria wa UAE kuhusu ukwepaji kodi unasisitiza dhamira ya nchi ya kuendeleza mfumo wa kodi ulio wazi na wa haki, kukuza ukuaji wa uchumi na kulinda maslahi ya umma.

Je, ni adhabu gani za kukwepa kulipa kodi katika UAE?

UAE imeweka adhabu kali kwa watu binafsi au biashara zinazopatikana na hatia ya makosa ya kukwepa kulipa kodi. Adhabu hizi zimeainishwa katika sheria mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Kanuni ya Adhabu ya UAE na Sheria ya Amri ya Shirikisho Na. 7 ya 2017 kuhusu Taratibu za Ushuru. Adhabu hizo zinalenga kuzuia mazoea ya ukwepaji ushuru na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni za ushuru.

 1. Kifungo: Kulingana na ukubwa wa kosa hilo, watu wanaopatikana na hatia ya kukwepa kulipa kodi wanaweza kukabiliwa na kifungo cha kuanzia miezi michache hadi miaka kadhaa. Kulingana na Kifungu cha 336 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE, kukwepa kodi au ada kimakusudi kunaweza kusababisha kufungwa jela kwa muda wa kuanzia miezi mitatu hadi miaka mitatu.
 2. Faini: Faini kubwa hutolewa kwa makosa ya kukwepa kulipa kodi. Chini ya Kanuni ya Adhabu, faini zinaweza kuanzia AED 5,000 hadi AED 100,000 (takriban $1,360 hadi $27,200) kwa kukwepa kulipa kodi kimakusudi.
 3. Adhabu kwa makosa mahususi chini ya Sheria ya Amri ya Shirikisho Na. 7 ya 2017:
  • Kukosa kujiandikisha kwa Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) au ushuru wa bidhaa inapohitajika kunaweza kusababisha adhabu ya hadi AED 20,000 ($5,440).
  • Kukosa kuwasilisha marejesho ya kodi au kuwasilisha marejesho yasiyo sahihi kunaweza kusababisha adhabu ya hadi AED 20,000 ($5,440) na/au kifungo cha hadi mwaka mmoja.
  • Ukwepaji wa kodi kimakusudi, kama vile kuficha au kuharibu rekodi au kutoa taarifa za uwongo, kunaweza kusababisha adhabu ya hadi mara tatu ya kiasi cha kukwepa kodi na/au kifungo cha hadi miaka mitano.
  • Kusaidia au kuwezesha ukwepaji wa ushuru kwa wengine pia kunaweza kusababisha adhabu na kifungo.
 4. Adhabu za ziada: Mbali na kutozwa faini na kifungo, watu binafsi au biashara zitakazopatikana na hatia ya kukwepa kulipa kodi zinaweza kukabiliwa na madhara mengine, kama vile kusimamishwa au kufutwa kwa leseni za biashara, kuorodheshwa kutoka kwa mikataba ya serikali na kupigwa marufuku kwa usafiri.

Ni muhimu kutambua kwamba mamlaka ya UAE ina uamuzi wa kutoa adhabu kulingana na hali mahususi ya kila kesi, kwa kuzingatia mambo kama vile kiasi cha kodi iliyokwepa, muda wa kosa na kiwango cha ushirikiano kutoka kwa mkosaji. .

Adhabu kali za UAE kwa makosa ya kukwepa kulipa kodi zinaonyesha kujitolea kwa nchi kudumisha mfumo wa ushuru wa haki na uwazi na kukuza utii wa sheria na kanuni za kodi.

Je, UAE hushughulikia vipi kesi za ukwepaji wa kodi kuvuka mipaka?

Falme za Kiarabu huchukua mbinu mbalimbali kushughulikia kesi za ukwepaji kodi kuvuka mipaka, ambayo inahusisha ushirikiano wa kimataifa, mifumo ya kisheria na ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Kwanza, UAE imetia saini mikataba na mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo hurahisisha ubadilishanaji wa taarifa za kodi na nchi nyingine. Hizi ni pamoja na mikataba ya kodi ya nchi mbili na Mkataba wa Usaidizi wa Pamoja wa Utawala katika Masuala ya Kodi. Kwa kubadilishana data husika ya kodi, UAE inaweza kusaidia katika kuchunguza na kushtaki kesi za ukwepaji kodi zinazohusisha maeneo mengi ya mamlaka.

Pili, UAE imetekeleza sheria dhabiti za ndani ili kukabiliana na ukwepaji wa kodi kuvuka mipaka. Sheria ya Amri ya Shirikisho nambari 7 ya 2017 kuhusu Taratibu za Ushuru inabainisha masharti ya kushiriki taarifa na mamlaka ya kodi ya kigeni na kuweka adhabu kwa makosa ya kukwepa kodi yanayohusisha mamlaka ya kigeni. Mfumo huu wa kisheria huwezesha mamlaka za UAE kuchukua hatua dhidi ya watu binafsi au taasisi zinazotumia akaunti za nje ya nchi, kampuni za makombora au njia nyinginezo za kuficha mapato au mali zinazotozwa ushuru nje ya nchi.

Zaidi ya hayo, UAE imepitisha Kiwango cha Pamoja cha Kuripoti (CRS), mfumo wa kimataifa wa kubadilishana kiotomatiki taarifa za akaunti ya fedha kati ya nchi zinazoshiriki. Hatua hii huongeza uwazi na kufanya iwe vigumu zaidi kwa walipa kodi kuficha mali za nje ya nchi na kukwepa kodi kuvuka mipaka.

Zaidi ya hayo, UAE inashirikiana kikamilifu na mashirika ya kimataifa kama vile Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (OECD) na Jukwaa la Kimataifa la Uwazi na Ubadilishanaji wa Taarifa kwa Malengo ya Kodi. Ushirikiano huu huruhusu UAE kuambatana na mbinu bora za kimataifa, kuendeleza viwango vya kimataifa, na kuratibu juhudi za kukabiliana na ukwepaji wa kodi wa kuvuka mipaka na mtiririko wa fedha haramu kwa ufanisi.

Je, kuna hukumu ya jela kwa kukwepa kulipa kodi huko Dubai?

Ndiyo, watu wanaopatikana na hatia ya kukwepa kulipa kodi huko Dubai wanaweza kukabiliwa na kifungo kama adhabu chini ya sheria za UAE. Kanuni ya Adhabu ya UAE na sheria zingine husika za kodi, kama vile Amri ya Shirikisho-Sheria ya 7 ya 2017 kuhusu Taratibu za Ushuru, zinaangazia hukumu zinazoweza kutokea kwa makosa ya kukwepa kulipa kodi.

Kulingana na Kifungu cha 336 cha Kanuni ya Adhabu ya UAE, mtu yeyote ambaye anakwepa kimakusudi malipo ya ushuru au ada kutokana na serikali ya shirikisho au ya mtaa anaweza kufungwa jela kwa muda wa kuanzia miezi mitatu hadi miaka mitatu. Zaidi ya hayo, Sheria ya Amri ya Shirikisho Na. 7 ya 2017 kuhusu Taratibu za Ushuru inabainisha kifungo kama adhabu inayoweza kutokea kwa makosa fulani ya kukwepa kulipa kodi, ikijumuisha:

 1. Kukosa kuwasilisha marejesho ya ushuru au kuwasilisha marejesho yasiyo sahihi kunaweza kusababisha kifungo cha hadi mwaka mmoja.
 2. Kukwepa kulipa kodi kimakusudi, kama vile kuficha au kuharibu rekodi au kutoa taarifa za uongo, kunaweza kusababisha kifungo cha hadi miaka mitano.
 3. Kusaidia au kuwezesha ukwepaji wa ushuru kwa wengine pia kunaweza kusababisha kufungwa.

Ni muhimu kutambua kwamba urefu wa hukumu ya jela unaweza kutofautiana kulingana na hali maalum ya kesi, kama vile kiasi cha kodi iliyokwepa, muda wa kosa na kiwango cha ushirikiano kutoka kwa mkosaji.

Kitabu ya Juu